Zygmunt Madeja Polskie Towarzystwo Zapobiegania NarkomaniiPobieranie 450.46 Kb.
Strona11/11
Data10.05.2016
Rozmiar450.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOSZALINIE75-612 Koszalin ul. Zwycięstwa 168

tel./ fax (094) 341 01 01

PTZN O/Koszalin działa już od 20 lat. W 2002 roku powołaliśmy NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Leczenie w naszej placówce jest bezpłatne. Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych.


Zajmujemy się:

 • poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym dla rodzin osób uzależnionych,

 • poradnictwem dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),

 • poradnictwem dla osób uzależnionych,

 • psychoterapią indywidualną dla osób uzależnionych, dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),

 • psychoterapią indywidualną dla rodzin osób uzależnionych,

 • psychoterapią grupową dla osób uzależnionych, dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),

 • grupami wsparcia dla rodziców,

 • konsultacji udzielają psycholog i psychiatra.

W uzasadnionych przypadkach placówka nasza kieruje pacjentów do oddziałów detoksykacyjnych i stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych.

Oferujemy wykonanie płatnych testów na obecność narkotyków w moczu.
Bliższe informacje można uzyskać

pod wyżej podanym numerem telefonu

od poniedziałku do piątku od godziny 9: 00 do 18: 00.
Zapraszamy!
Arkadiusz Kozłowski

Grupa terapeutyczna

PTZN O/Koszalin

Wolność!

 1. Chcę być wolny od nałogów

Chcę radosne życie wieść

By me ciało było zdrowe

Zawsze szczęśliwym chcę być
Ref.: W zdrowym ciele,

Zdrowy duch

Przecież dobrze o tym wiesz

Zdrowy duch to zdrowe ciało

Niech Ci znane będzie też


 1. Dziś chcę rozwiać dymu chmury

Z tym trudności wielkie mam

Nieodzowna jest pomoc z góry

Z doświadczenia dobrze znam


 1. Nowe życie, lepsze życie

Moim celem teraz jest

Chcę zwyciężyć w walce z samym sobą

Czego Tobie życzę też

Zakład Wydawniczo-Handlowy

Materiałów

Szkolno-Oświatowych „Wiem Wszystko
75-819 Koszalin, ul. Sarzyńska 13

Tel./fax (0...94) 346 85 55, tel. kom. 0602 592 357
Wydawnictwo specjalizuje się w przygotowywaniu i kolportowaniu pomocy dydaktycznych dotyczących tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Aktualnie dostępne są następujące pozycje:


 • Substancje psychoaktywne” – broszura z planszą (40x60 cm – plansza laminowana zawiera fotografie aktualnie dostępnych narkotyków oraz sposobów ich używania)

 • Środki odurzające a młodzież” – książkowe wydanie konspektów dot. nikotynizmu, problemów alkoholowych i narkomanii

 • Ulotka dla rodziców „Czym jest prewencja antynarkotykowa” – zawiera m.in. adresy Poradni na terenie danego województwa

 • Broszury dla młodzieży: „Cannabis – Groźny?”, „Halucynogeny”, „Amfetamina”, „Sterydy anaboliczne”, „Narkotyki zabawowe”, „Klejenie się – czyli co warto wiedzieć o inhalantomanii”, „ Opiaty”

 • Narkotyki i alkohol – przewodnik dla rodziców i nauczycieli”

 • Narkotyki i alkohol za kierownicą”

 • Ćpać czy być” – książka dla młodzieży i rodziców

 • Identyfikator środków uzależniającychBliższe informacje można uzyskać

pod podanym wyżej adresemAnkieta dotycząca Biuletynu „Problemy Narkomanii”
Redakcja Biuletyny zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zorientować się w Państwa potrzebach i wymaganiach. Opracowane odpowiedzi posłużą nam do przygotowania kolejnych numerów kwartalnika zgodnie z Państwa sugestiami.
1. Biuletyn „Problemy Narkomanii” czytam:

a) regularnie

b) od czasu do czasu

c) pierwszy raz


2. Biuletyn:

a) otrzymuje instytucja, w której pracuję

b) wypożyczam z biblioteki/czytelni

c) inne ……………………………………………….


4. Jak ocenia Pani/Pan dostępność biuletynu:

a) bardzo dobra

b) dostateczna

c) niedostateczna


5. Jak ocenia Pani/Pan ( w skali 1-3) szatę graficzną:

- układ artykułów - ……................................................

- wielkość czcionki - ….................................................

- okładka - …..................................................................


6. Jak ocenia Pani/Pan biuletyn pod względem merytorycznym:

a) bardzo dobry

b) dobry

c) dostateczny

d) niedostateczny
7. Czego, Pani/Pana zdaniem, brakuje:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..


8. Inne uwagi:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Zarząd Główny,

ul. Chmielna 10a/21 00-020 Warszawa1 http://www.euro.pap.pl z dnia 11 marca 2005.

2 F. Jasiński, Walka z narkotykami, Unia Europejska, 2000, nr 3, s. 86.

3 A. Etmanowicz, Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 11 (122), s. 53.

4 http://www.unic.un.org.pl/incb/traktaty.pdf z dnia 23 grudnia 2004.

5 Kompendium wiedzy o profilaktyce, tom II, Warszawa 1997, s. 19.

6 Tamże, s. 20.

7 http://www.unic.org.pl/incb/98.6.pdf z dnia 23 grudnia 2004.

8 K. Krajewski, Problematyka kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych, Państwo i prawo, 1997, z. I, s. 59.

9 http://www.unic.un.org.pl/incb/traktaty.pdf z dnia 23 grudnia 2004.

10 K. Krajewski, Problematyka…, s. 59.

11 http://www.unic.un.org.pl/incb/traktaty.pdf z dnia 23 grudnia 2004.

12 Kompendium…, s. 20.

13 K. Krajewski, Problematyka…, s. 59.

14 A. Singer, On European drug policies, s. 4, New York 2000, za: B.Leroy, EU Legislations Facing the Drug Demand, UNDCP, Vienna, 1993.

15 Kompendium…, s. 22.

16 A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty europejskie, tom I, Lublin 1996, s. 112.

17 Tamże, s. 113.

18 A. Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002, s. 57.

19 F. Jasiński, Walka…, s. 86.

20 J. Menkes, Od współpracy policyjnej do „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, Sprawy Międzynarodowe, 1997, nr 3, s. 60.

21 A. Grzelak, Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002, s. 24.

22 A.Grzelak, Unia…, s. 26.

23 K. Krajewski, Problematyka…, s. 61.

24 I. Wróbel, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Wrocław 2002, s. 284.

25 F. Jasiński, Walka …, s. 87.

26 Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3677/90z dnia 13 grudnia 1990, s. 1, dostępne w bazie dokumentów związanych z prawodawstwem UE - EUR-LEX: http://europa.eu.int/documents/eur-lex/index_en.htm z dnia 12 stycznia 2005.


27 F. Jasiński, Walka…, s. 87.

28 M. Róg, Europol - założenia i fakty, Szczytno 1999, s. 21.

29 A. Hartmann, Współpraca policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w: B. Hołysz, E. Kube R. Schulze, Przestępczość zorganizowana w Niemczech, Warszawa-Munsler-Łódź, 1996, s.136.

30 W literaturze przedmiotu występują różne nazwy EDU- Jednostka Antynarkotykowa Europolu, Europejska Jednostka Narkotykowa, Jednostka Europolu ds. Narkotyków, Wydział Narkotykowy Europolu.

31 A. Gruszczak, Unia…, s. 53.

32 http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=2982 z dnia 23 grudnia 2004.

33 Tamże.

34 A. Gruszczak, Unia…, s. 64

35 W literaturze i publicystyce polskiej funkcjonuje kilka określeń EMCDDA, np. Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanach, Europejskie Centrum Monitorowania Środków Odurzających i Psychotropowych oraz ich Nadużywania.

36 A. Gruszczak, Unia…, s. 64.

37 I. Wróbel, Polityka…, s. 64, za: Official Journal L 036 z dnia 12 lutego 1993 roku.

38 http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=2982 z dnia 23 grudnia 2004.

39 A. Grzelak, Unia…, s.31.

40 A. Gruszczak, Unia…, s. 58.

41 I. Wróbel, Polityka…, s. 21.

42 Dokumenty Europejskie, s. 112.

43 A. Gruszczak, Unia…, s. 66.

44 A. Etmanowicz, Strategia Antynarkotykowa…, s. 57.

45 A. Gruszczak,Unia…, s. 66.

46 A. Gruszczak, Unia…, s. 66 za: M.Laurent, LA cooperacion externa de la Union Europea en materia de lucha contra la droga, Colombia International, 1997, nr. 37, s. 18.

47 Tamże, s. 66 za: J. Monar, Justice and Home Affairs,w: The European Union: Annual Review 1999/2000, red. G. Edwards, G. Wiessala, Oxford-Malden 2000, s. 131.

48 I. Wróbel, Polityka…, s. 36.

49 Tamże, s. 39.

50 Tamże, s. 40.

51 A. Gruszczak, Unia…, s. 26 oraz 65.

52 A. Grzelak, Unia…, s. 30.

53 I. Wróbel, Polityka..., s. 13.

54 Council Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1990 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, dokument dostępny w bazie aktów prawnych związanych z prawodawstwem UE – EUR-LEX: z dnia 4 stycznia 2005.

55 Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, j.w. http://www.europa.eu.int/documents/eur-lex/index_en.htm

56 Council Regulation (EEC) No 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, j.w.

57 95/73/JHA: Joint Action of 10 March 1995 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union concerning the Europol Drugs Unit, j.w.


58 Commission Regulation (EC) No 1485/96 of 26 July 1996 laying down detailed rules for the application of Council Directive 92/109/EEC, as regards customer declarations of specific use relating to certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, j.w.

59 96/699/JHA: Joint Action of 29 November 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning the exchange of information on the chemical profiling of drugs to facilitate improved cooperation between Member States in combating illicit drug trafficking, j.w.

60 96/748/JHA: Joint Action of 16 December 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union extending the mandate given to the Europol Drugs Unit, j.w.

61 96/750/JHA: Joint Action of 17 December 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union concerning the approximation of the laws and practices of the Member States of the European Union to combat drug addiction and to prevent and combat illegal drug trafficking, j.w.

62 97/396/JHA: Joint Action of 16 June 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs.

63 Artykuł 1. Wspólnego działania z dnia 17 grudnia 1996 roku zwanego dalej wspólnym działaniem.

64 Artykuł 2. Wspólnego działania.

65 I. Wróbel, Polityka..., s. 286.

66 Artykuł 1. Wspólnego działania z dnia 16 czerwca 1997 roku zwanego dalej wspólnym działaniem.

67 Broszura informacyjna EMCDDA, Luksemburg 2004, s. 10.

68 Tamże, s. 11.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna