Zygmunt Madeja Polskie Towarzystwo Zapobiegania NarkomaniiPobieranie 450.46 Kb.
Strona9/11
Data10.05.2016
Rozmiar450.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MŁODZIEŻ PRZECIW UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

W Zielonej Górze podsumowana została XII edycja konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom i przemocy” zorganizowana przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Andrzeja Bocheńskiego, przy współpracy Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Zielonogórski”. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych Województwa Lubuskiego.

Do celów tego konkursu należało: rozszerzenie działalności na rzecz profilaktyki w placówkach oświatowych, zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy oraz nauczanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i kształtowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmował rysunek i plakat. W pierwszym etapie uczestniczyło w nim 3185 uczniów z 44 placówek oświatowo-wychowawczych, a do drugiego etapu komisja zakwalifikowała 285 prac: 172 plakaty i 113 rysunków.

W ocenie brano pod uwagę oryginalność pomysłu, ekspresję, technikę plastyczną, jakość wykonania oraz wartość edukacyjno-informacyjną. Łącznie przyznano 44 wartościowe nagrody. W grupie szkół podstawowych – klasy I – III – laureatką została Kamila Grabowska (Szkoła Podstawowa w Słonem), a z klas IV – VI – Joanna Bartoszek (Szkoła Podstawowa w Zielonej Górze). W kategorii szkół specjalnych laureatką została Kamila Boksa. Wśród uczniów gimnazjów laureatką została Sandra Ostrowska z Gimnazjum w Zaborze, a wśród szkół ponadpodstawowych – Anna Ciechowicz (Zespół Szkół Rolniczych w Lubsku).

Ustalono, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą demonstrowane na wystawach w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz w większych szkołach, a także prezentowane w czasopiśmie Lubuskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej „Nasz Wybór”.

W zgłoszonych pracach najczęściej przedstawiana była tematyka zagrożeń narkomanią, alkoholizmem, a także nikotynizmem. Należy podkreślić, że konkurs dobrze wpisuje się w potrzebę powszechnej edukacji młodzieży województwa lubuskiego.

Jak wynika z aktualnej diagnozy społecznej województwa opracowanej przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, lubuskie jest bardzo zagrożone zjawiskiem narkomanii. Systematycznie rozpowszechnia się zażywanie narkotyków. Populacja osób, które przyznają się do używania narkotyków i substancji zmieniających świadomość, wzrosła trzykrotnie w stosunku do początku lat 90. Odsetek respondentów przyznających się do zażywania narkotyków w Lubuskiem wynosi 1,24%, co zdecydowanie przekracza analogiczny odsetek w skali kraju (0,87%). W województwach ościennych wyższy wskaźnik odnotowano tylko w województwie Dolnośląskim (1,68%). W województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim wskaźniki te są dwukrotnie niższe. Wskaźnik ten stawia województwo lubuskie, pod względem zagrożenia narkomanią, na czwartym miejscu w kraju.

Liczba pacjentów leczonych w poradniach zdrowia psychicznego w następstwie używania substancji psychotropowych systematycznie wzrasta, i wynosiła w roku 2000 – 1146 osób, w 2001 – 1545, a w 2003 – 1993 osoby. Ponad połowa leczonych to osoby przyjmujące heroinę (brown sugar). Należy podkreślić, że spośród ogółu leczonych 36% stanowiła młodzież do 19. roku życia, a 45% to osoby w wieku 20-29 lat.

Według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie liczba osób leczonych w Lubuskiem stacjonarnie jest bardzo duża, i znacznie przekracza wskaźniki krajowe (w roku 2001 wskaźnik na 100 tys. mieszkańców wynosił 151,0 co dawało Lubuskiemu pierwsze miejsce w kraju, przy wskaźniku krajowym około 40,0). Przyczyną tej niekorzystnej sytuacji jest zapewne specyfika położenia przygranicznego, jak i duża chłonność rynku narkotykowego.

Najczęściej zażywanymi środkami narkotycznymi są (w kolejności): heroina, amfetamina, marihuana oraz kleje i rozpuszczalniki, które łatwo można kupić legalnie. Co 2-3 lata na nadodrzańskich łąkach pojawiają się w dużych ilościach grzyby halucynogenne (łasiczka lancetowata), zachęcając do przyjazdu młodzież nawet spoza województwa lubuskiego.

Duże zagrożenie dla młodzieży i społeczeństwa stanowi alkohol. Należy to młodzieży uświadamiać, ponieważ inicjacja alkoholowa zaczyna się bardzo wcześnie – około 10-12. roku życia. Badania wykazały, że 70% niepełnoletnich miało kontakt z alkoholem (uczniowie VI klas szkół podstawowych), oraz 90% uczniów gimnazjów. Wśród uczniów szkół średnich jest tylko 20% abstynentów. W ostatnich latach młodzież spożywa głównie piwo (54%), szampan (22%) i wino (14%). Piją alkohol, ponieważ jak sami twierdzą, poprawia ich samopoczucie, likwiduje bariery koleżeńskie i integruje z grupą, stwarza poczucie luzu i dorosłości. Najwięcej pije młodzież z dużych miast, mniej na wsi, częściej chłopcy niż dziewczęta. Niestety, większość młodych osób potwierdza, że rodzice pozwalają im pić alkohol na spotkaniach rodzinnych i rzadko kontrolują ilość. Wiadomo powszechnie, że spożywanie napojów alkoholowych zależy głównie od wzorców i zwyczajów kulturowych. Dawniej obowiązywała jednak granica 18 lat, do której nie powinno się spożywać alkoholu w żadnej postaci.

W skutecznym zapobieganiu alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży musi brać udział całe społeczeństwo – rodzina, szkoła, organizacje pozarządowe, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości itp. Rodzina powinna pierwsza umieć szybko rozpoznać, czy dziecko spożywa alkohol i narkotyki.

Wraz ze spożyciem alkoholu, stosowaniem narkotyków i substancji zmieniających świadomość często obserwuje się współuzależnienie nikotynowe. Lubuskie, jeśli wziąć pod uwagę ilość papierosów wypalanych na jednego statystycznego mieszkańca rocznie – 3000 sztuk rocznie, zajmuje czołowe miejsce w kraju; w różnych regionach ilość ta wynosi od 2200 do 3200 sztuk. Obecnie wśród badaczy i lekarzy nie ma żadnej wątpliwości, że tytoń jest głównym powodem poważnych chorób i przedwczesnej śmierci. Udowodniono, że palenie papierosów jest przyczyną 40% nowotworów złośliwych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego. Skutki palenia są oddalone w czasie, występują po 20-30 latach palenia, co palących uspokaja i nie odczuwają zagrożenia. Ostatnio udowodniono, że szczególnie zagrożone są młode dziewczęta, które zaczynają palenie w okresie pokwitania i palą około pięciu lat. Mają one większe predyspozycje do zachorowania na raka piersi.

W oparciu o rzetelną diagnozę społeczną województwa lubuskiego opracowano strategię polityki społecznej na lata 2005 – 2013, w której problem przeciwdziałania uzależnieniom, jako podstawy dobrego zdrowia psychofizycznego, jest postawiony priorytetowo.

Szczególną rolę do spełnienia mają tu organizacje pozarządowe. Dlatego należy się cieszyć z tego, że kolejna, XII edycja konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom i przemocy” spotkała się z tak dużym zainteresowaniem młodzieży oraz środowiska pedagogicznego.

W czasie podsumowania stwierdzono, że konkurs zawsze angażuje dużą grupę młodzieży i wychowawców, stwarza możliwości dla edukacji i informacji o uzależnieniach – jest potrzebny i będzie kontynuowany w następnych latach.


Grażyna Turel

Powiatowa Poradnia Obywatelska

w Piasecznie

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna