* Grupą wyjściowa od której pochodzą stawonogi są: A. wieloszczety B. skąposzczety C. wirkiPobieranie 33.29 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.29 Kb.

STAWONOGI


* Grupą wyjściowa od której pochodzą stawonogi są:

A. wieloszczety B. skąposzczety C. wirki 1. bliżej nieokreślone bezkręgowce, niespokrewnione z wyżej wymienionymi

taksonami

* Na rysunkach przedstawiono gatunki zwierząt należące do stawonogów. Wybierz

odpowiedź wskazującą zwierzęta należące do gromady skorupiaków

A. 1 i 2 B. 3 i 4 C. 3 i 6 D. 2 i 5


* W którym punkcie występują prawidłowe stwierdzenia dotyczące charakteru jamy

ciała stawonogów? 1. jama ciała z własna wyściółką nabłonkową i jest to schizocel

 2. pierwotna jama ciała i jest to celoma

 3. wtórna jama ciała z własną wyściółką nabłonkową

 4. mieszana jama ciała i jest to miksocel

* Umięśnienie stawonogów to:

 1. włókna mięśniowe gładkie tworzące wór powłokowo – mięśniowy i niezależne

mięśnie poprzecznie prążkowane

 1. włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane tworzące wór powłokowo –

mięśniowy i niezależne mięśnie gładkie

 1. samodzielne mięśnie gładkie

 2. samodzielne mięśnie poprzecznie prążkowane

* U raka występują odnóża kroczne w ilości:

A. 3 par B. 4 par C. 5 par D. 6 par


* Skrzydła owadów znajdują się na segmentach:

A. I i II tułowia B. II i III tułowia C. I i II odwłoka D. I i III tułowia


* Dobierz cechy budowy do gromady:

I – skorupiaki a. 2 pary odnóży gębowych

II – pajęczaki b. głowotułów

III – owady c. 5 par odnóży krocznych

d. 1 para czułek

A. I – b, c; II – a, b; III – d B. I – a, b; II – c; III – a,d

C. I – b,c,d; II – b,d; III – a,d D. I – b; II – a,d; III – a,c

* Tchawki powstają z: 1. przekształconej tkanki łącznej

 2. przekształconych naczyń krwionośnych

 3. z wpukleń naskórka

 4. przekształconych odnóży

* Odnóże owada zbudowane jest z kolejno następujących po sobie odcinków:

 1. krętarz, udo, goleń, stopa

 2. udo, krętarz, biodro, goleń, stopa

 3. biodro, udo, goleń, krętarz, stopa

 4. biodro, krętarz, udo, goleń, stopa

* Odnóża różnych stawonogów mogą spełniać rozmaite funkcje z wyjątkiem

A. zmysłowych, B. pokarmowych C. rozrodczych D. oddechowych 1. lotnych

* Przezmianki występują u :

A. komara B. mrówki C. mszycy D. pszczoły

* Na załączonych rysunkach przedstawiono odnóża owadów. W którym szeregu

prawidłowo zestawiono odnóże z pełnioną przez nie funkcją ?
1

2

3

4

5

A

grzebiące

kroczne

skoczne

pływne

chwytne

B

kroczne

skoczne

grzebiące

chwytne

pływne

C

chwytne

grzebiące

pływne

kroczne

skoczne

D

skoczne

kroczne

chwytne

pływne

grzebiące

* Pająk krzyżak pobiera pokarm w postaci półpłynnej. Przystosowaniem do takiego

pobierania pokarmu są:


 1. gruczoły wątrobowe z wydzielina o własnościach proteolitycznych

 2. gruczoły ślinowe C. gruczoły biodrowe D. gruczoły czułkowe

* Układem transportu i wymiany gazów u owadów są:

A. krew i tchawki B. pokrycie ciała i krew C. tylko krew D. tylko tchawki

* Serce owadów jest:


 1. jednokomorowe i pompuje krew do tylnej części ciała

 2. jednokomorowe i pompuje krew do przodu ciała

 3. rurkowate, zbudowane z kilku szeregowo ułożonych pęcherzykowatych komór i pompuje krew do tylnej części ciała

 4. rurkowate, zbudowane z kilku szeregowo ułożonych pęcherzykowatych komór i pompuje krew do przodu ciała

* Krew w sercu raka jest:

 1. utlenowana, a barwnik oddechowy znajduje się w krwinkach

 2. utlenowana, a barwnik oddechowy rozpuszczony jest w osoczu

 3. bogata w dwutlenek węgla, a barwnik oddechowy znajduje się w krwinkach

 4. bogata w dwutlenek węgla, a barwnik oddechowy rozpuszcony jest w osoczu

* Hemocyjanina jest barwnikiem oddechowym, który: 1. jest jedyny jaki może występować u stawonogów

 2. u stawonogów w ogóle nie występuje

 3. może występować u skorupiaków i pajęczaków

 4. jest charakterystyczny wyłącznie dla większych pajęczaków

* Układ krwionośny raka jest: 1. zamknięty po stronie grzbietowej

 2. otwarty z sercem po stronie grzbietowej

 3. zamkniety z sercem po stronie brzusznej

 4. otwarty z sercem po stronie brzusznej

* We krwi owadów:

 1. występuje hemoglobina w ciałkach krwi B. występuje hemoglobina w osoczu

 1. występuje hemocyjanina D. brak barwnika oddechowego

* Dobierz typ produktu przemiany materii do gromady:

I – owady a. – mocznik

II – pajęczaki b - kwas moczowy/guanina

A. I i II – a B. I i II –b C. I – a, II – b D. I – b, II – a
* U owadów funkcje wydalnicze spełniają :

A. cewki Malpighiego B. nefrydia

C. protonefrydia D. Metanefrydia
* Układ wydalniczy raka to:

A. gruczoł biodrowy B. metanefrydium C. cewki Malpighiego 1. gruczoł czułkowy

* I – gruczoły przędne znajdują się w szczękoczułkach

II – oddychanie za pomocą płucotchawek

III – cewki Malpighiego

IV – ciało dzieli się na głowotułów i odwłok

V – rozwój prosty

Wszystkie wyżej wymienione cechy dotyczą budowy i trybu życia pajaka są prawdziwe z wyjątkiem:

A. I, B. II i IV C. III i V D. I, II, III

* Narządy tympanalne owadów zapewniają :

A. dobre widzenie B. odbiór wrażeń słuchowych

C. wydawanie dźwieków D. czucie chemiczne ze znacznej odległości

* Stadium larwy utrzymuje się tak długo jak działa hormon:

A. wylinkowy B. płciowy C. juwenilny D. wzrostowy

* Histoliza u owadów zachodzi w stadium:

A. larwy B. Larwy i poczwarki C. poczwarki D. poczwarki i imago
* Ekdyzon – hormon występujący u stawonogów jest wydzielany przez:


 1. gruczoł zielony B. gruczoł protorakalny

C. gruczoł szczękowy D. gruczoł biodrowy

* Wspólną cechą muchy, osy i bielinka jest narząd:

* Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące budowy i tendencji ewolucyjnych w

układzie nerwowym stawonogów: 1. następuje zlewanie się i koncentracja poszczególnych zwojów w tagmach

 2. łańcuszek nerwowy położony jest po stronie brzusznej

 3. układ staje się wewnątrz drożny cewkowaty

 4. mózg można podzielić na przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie

* Owady dzienne mają oczy: 1. superpozycyjne – o wydłużonych stożkach krystalicznych w omatidiach i dobrą

izolacją pigmentową między nimi

 1. apozycyjne – o wydłużonych stożkach krystalicznych w omatidiach i dobrą

izolacją pigmentową między nimi

 1. superpozycyjne – o krótkich stożkach krystalicznych w omatidiach i małą

ilością pigmentu między nimi

 1. apozycyjne - o krótkich stożkach krystalicznych w omatidiach i małą

ilością pigmentu między nimi

* Wskaż szereg prawidłowo przedstawiający zestaw owadów, z których wszystkie

przechodzą przeobrażenie zupełne:


 1. bielinek kapustnik, biedronka siedmiokropka, pasikonik

 2. pszczoła miodna, świerszcz polny, bielinek kapustnik

 3. paź królowej, pszczoła miodna, jedwabnik morwowy

 4. komar widliszek, karaluch, niepylak apollo

* W ciele poczwarki muchy domowej następuje radykalna przebudowa układów

wewnętrznych z wyjątkiem:

A. krwionośnego, B. wydalniczego C. nerwowego D. oddechowego

* Poczwarka:

I – nie porusza się

II – nie odżywia się

III – nie oddycha

A. tylko I B. tylko I i II C. tylko II i III D. I, II, III* Zapłodnienie u poszczególnych gromad stawonogów jest:

 1. wewnętrzne – skorupiaki, pajęczaki, owady

 2. wewnętrzne – owady i zewnętrzne – skorupiaki, pajęczaki

 3. wewnętrzne – owady, pajęczaki i zewnętrzne – skorupiaki

 4. wewnętrzne – pajęczaki i zewnętrzne – skorupiaki, owady

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna