~ Hinduizm, RamajanaPobieranie 9.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.18 Kb.
WYBACZENIE
● Szlachetna istota nie odpłaca złem za zło; to jest maksyma, której powinno się przestrzegać. Nigdy nie powinno się krzywdzić złych czy dobrych, czy nawet przestępców zasługujących na śmierć.

~ Hinduizm, Ramajana

● Powiedziane jest, że człowieczy gatunek trwa w wyniku przebaczania. Doprawdy, jest on mądrą i wspaniałą osobą, która przezwyciężyła swój gniew i okazała przebaczenie nawet wobec obelg, gnębienia i złości ze strony mocnej osoby... Przebaczenie to świętość, dzięki przebaczeniu wszechświat trzyma się razem.~ Hinduizm, Mahabharata

● Pokonaj gniew przez wybaczenie.~ Dżinizm, Samanasuttam

Gdzie jest wybaczenie, tam jest Bóg.~ Sikhizm, Adi Granth

● Szlachetny człowiek wybacza błędy i obchodzi się wyrozumiale z przestępcami.~ Konfucjanizm, I Ching

● Okaż wytrzymałość w poniżeniu i nie żyw urazy.~ Taoizm, Traktat o reakcji i zapłacie

● Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!~ Judaizm, Talmud Żydowski i Biblia Święta

● W Dzień Pokuty (Bóg) odpuszcza grzechy popełnione wobec Niego, nie wobec ludzi, chyba że poszkodowani zaznali zadośćuczynienia.


~ Judaizm, Miszna

● Kto mści się lub nosi urazę, działa jak ten, kto odciąwszy jedną rękę podczas posługiwania się nożem, mści się, kłując drugą rękę.~ Judaizm, Talmud Jerozolimski

● Największym czynem wielkiego człowieka jest wybaczyć i zapomnieć.~ Islam, Nahjul Balagha

● Mojżesz, syn Imran rzekł: „Panie Mój, kto wydaje Ci się największym pośród Twoich sług?” I otrzymał odpowiedź: „Ten, kto wybacza, kiedy jest na pozycji władzy”.~ Islam, Hadith Baihaqi

Jeśli będziecie pobłażliwi, odpuścicie i wybaczycie, to zaprawdę! Bóg jest przebaczający, litościwy!

● Lepsza i większa jest Boska nagroda dla tych, którzy wierzą i ufają swemu Panu, dla tych, którzy unikają grzechów ciężkich i czynów nieobyczajnych, a kiedy się pogniewają to przebaczają...

● Zapłatą za zło jest zło jemu podobne, ale kto przebacza i szuka pojednania, ten znajdzie zapłatę u Boga.

● Czy Allah nie jest najsprawiedliwszym z sędziów?

● Allah rozstrzyga według prawdy, natomiast ci, których oni wzywają zamiast Niego, nie rozstrzygają niczego. Zaprawdę, Allah jest Słyszący, Widzący!~ Islam, Koran

● Nienawiści nie pokona się nienawiścią; jedynie przez Miłość (Metta) nienawiść się uspakaja. To jest odwieczne prawo.~ Buddyzm, Dhammapada

● Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.● Miłujcie nieprzyjaciół !

~ Chrześcijaństwo, Biblia Święta

www.QuanYin.pl Jedność religii : Wybaczenie


Pobieranie 9.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna