# Nazwa Soboru / MiejsePobieranie 54.8 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.8 Kb.
21 Soborów Kościoła Chrystusowego


#

Nazwa Soboru 
/ Miejse


Data

Odrzuceni nauczyciele i nauczanie

Prawowierna doktryna

Uczestnicy

Ważne postaci

 1 

Nicea

325

Arianie: Jezus był Bogiem, ale niższym od Ojca. Jezus był pierwszym stworzeniem zgodnie ze słowami: „był czas, kiedy Go nie było"

Jezus jest Bogiem "tej samej substancji/współistotny Ojcu" (homoousios), i był z Ojcem przed stworzeniem. Ustalono, że Wielkanoc będzie świętowana w niedzielę. Napisano i przyjęto Credo.

318

Cesarz Konstantyn, Atanazy z Aleksandrii

Bp Hozjusz z Kordoby

Papież Sylwester I


2

Konstantynopol I

381

Apolinaryzm: podział na boską i ludzką część natury Jezusa; Arianizm wciąż mocny; duchoburcy twierdzą, że Duch Święty był boskim posłańcem, ale nie w pełni Bogiem

Potwierdzono i rozszerzono nauczanie Nicei. Duch Święty jest w pełni Bogiem. Trójca ma jedną boską „naturę” ale trzy osobne „osoby”

~150

Cesarz Teodozjusz, Papież Damazy,
Ojcowie Kapadoccy

Papież Ursyn3

Efez

431

Nestorianie: Maryja jest "Matką Chrystusa" ale nie powinna nosić tytułu “Matka Boga" . 2 natury: boska i ludzka i 2 osoby: boska i ludzka

Maryja tradycyjnie i właściwie nazywana jest "Matką Boga"; Jezus ma naturę boską i ludzką, zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego

200+

Cyryl z Aleksandrii

Papież Celestyn I4

Chalcedon

451

Monofizyci: Jezus był Bogiem i człowiekiem, ale ma tylko "jedną naturę"; Jego boskość całkowicie zastąpiła naturę ludzką

Ziemski Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem; Jego dwie natury i dwie wole były doskonale zjednoczone w jednej Osobie Logosu

Ok. 600

Papież Leon Wielki

5

Konstantynopol II

553

Błędy Orygenesa, Teodoreta, Teodora z Mopsuestii i Ibas z Edessy

Nauka 4 pierwszych Soborów, zwłaszcza Chalcedonu

~165

Papież Wigiliusz

Cesarz Justynian6

Konstantynopol III

680-681

Monoteletyzm: Chrystus ma tylko jedną, boską wolę

Chrystus ma zarówno wolę boską jak ludzką

~175

Sw. Maksym Wyznawca

Papieże: Marcin I I Agaton7

Nicea II

787

Ikonoclazm: wszystkie obrazy powinny zostać zniszczone

Cześć ikon i obrazów jest dozwolona

300+

Sw. Jan Damasceński

Cesarzowa Irena8

Konstantynopol IV

869

Schisma Focjusza: obrońcy i przeciwnicy biskupa Focjusza

Ostatecznie nie został uznany. Po nim na Wschodzie nie odbył się żaden inny Sobór.

~110

Papież Adrian II
#

Nazwa Soboru
/ Miejsce


Data

Główne tematy/ decyzje

Uczestnicy

Przewodniczący Papież

9

Laterański I

1123

Koniec praktyki inwestytury; początek reform; wezwanie do krucjat

~900

Kalikst II

10

Laterański II

1139

Potępienie błędów Arnolda z Bresci

~1000

Innocenty II

11

Laterański III

1179

Potępienie albingensów i waldensów; reforma moralna w Kościele

~300

Aleksander III

12

Laterański IV

1215

Ponowne potępienie albingensów i innych; ponad 70 dekretów reformy Kościoła

~1300

Innocenty III

13

Lyoński I

1245

Ekskomunika cesarza Fryderyka, ponowne wezwanie do krucjat

~140

Innocenty IV

14

Lyoński II

1274

Czasowa unia Greków i łacinników; reguły wyboru papieży

~1500

Grzegorz X

15

Vienne

1311-13

Problem Templariuszy, beginów i innych grup; plany krucjat, reforma formacji kleru

~300

Klemens V

16

Konstancja

1414-18

Koniec schizmy zachodniej, wybór papieża Marcina V, dekrety przeciw Johnowi Wicliffowi i Janowi Husowi.

?

Grzegorz XI

17

Bazylea (i Ferrara
- Florencja)

1431-39

Problem w Czechach, próba zjednoczenia z Kościołem wschodnim

?

Eugeniusz IV

18

Laterański V

1512-17

Dekrety dyscyplinarne; plany krucjaty przeciw Turkom

~100

Juljusz II
i Leon X

19

Trydencki

1545-63

Odpowiedź na wystąpienie Lutra i innych reformatorów; dekrety definiujące doktrynę Kościoła

~450

Paweł III, Juljusz III,
Pius IV

20

Watykański I

1869-70

Planowane były trzy sesje, odbyła się tylko jedna z powodu wojen w Europie; ogłoszony dogmat o nieomylności Papieża gdy naucza "ex cathedra."

~800

Pius IX

21

Watykański II

1962-65

Przystosowanie Kościoła do potrzeb XX wieku przez ponowne odkrycie pierwotnego chrześcijaństwa; zakończenie prac SWI; 16 dokumentów: 4 konstytucje, 9 dekretów, 3 deklaracje

2,860

Jan XXIII
i Paweł VI

Za: Felix Just, S.J., Ph.D, The Essential Key to Catholic Theology. Both/and,  not either/or
Pobieranie 54.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna