1 : Użytkownik ma do wysłania dane 2 : n-kapsulacja danychPobieranie 15.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.75 Kb.

ARP
1 : Użytkownik ma do wysłania dane

2 : N-kapsulacja danych

3: Potrzebne jest odwzorowanie pomiędzy adresem Ip a adresem warstwy łącza danych

4: ARP ENKAPSULACJA


Preambuła SFD  Adr. Docelowy  Adr. Źródłowy  Typ  Dane  Suma Kontrolna
5: RAMKA ARP:
Rodzaj Protokołu Warstwy 2 [2 B]  Rodzaj Protokołu Warstwy 3 [2 B]  Rozmiar Adresu W Protokole Warstwy 2 [1 B]  Rozmiar Adresu W Protokole Warstwy 3 [1 B]  TYP [2 B] Adres Odbiorcy W Protokole Warstwy 3 [N B]  Adres Odbiorcy W Protokole Warstwy 3 [M B]  Adres Nadawcy W Protokole Warstwy 3 [N B]  Adres Nadawcy W Protokole Warstwy 2 [ M B}

6: - Rozmiar Adresu Protokoły warstwy 2 : 6 • Rozmiar Adresu Protokołu warstwy 3 : 4

 • Typ :

 zapowiedź 1

  • odpowiedz 2
 • reszta intuicyjna

ZASADA DZIAŁANIA


7: APR – Zapewnia dynamiczne mapowanie adresów IP na adresy warstwy łącza danych

 • Zapytanie ARP zawiera adres IP Hosta przeznaczenie oraz następujące żądanie „ jeśli jesteś właścicielem tego adresu Ip to odpowiedz mi, odsyłając swój adres sprzętowy” Wysłane jest do wszystkich hostów w sieci z użyciem adresu broadcast.

8: Host rozpoznaje, że zapytanie zawiera jego adres i wysyła ODPOWIEDZ ARP ze swoim adresem sprzętowym bezpośrednio do nadawcy ZAPYTANIE ARP


9:: Host rozpoznaje, ze zapytanie zawiera jego adres i wysyła ODPOWIEDŹ ARP ze swoim adresem sprzętowym bezpośrednio do nadawcy ZAPYTANIE ARP
10: Dwa Przypadki Komunikacji Między Hostami :

 • Hosty znajdują się w tej samej z punktu widzenia warstwy łącza danych sieci

 Warstwa druga potrafi przekazywać dane pomiędzy takimi Hostami
- Hosty znajdują się w różnych sieciach

 Warstwa druga nie potrafi obsłużyć takiej sytuacji


11: Wymiana danych przez Hosty

 • Komunikujące ze sobą Hosty są w tej samej ( cześć sieci w IP jest taka sama ) sieci

 • Następuje bezpośrednia wymiana danych

 • GOTO ZASADA DZIAŁANIA 

12: Wymiana danych prze dwa Hosty • Komunikujące Hosty są w różnych ( część sieci w IP różna ) sieciach

  • Pośrednikiem miedzy hostami jest router

  • Router musi się znajdować w tej samej ( z punktu widzenia warstwy drugiej ) sieci co komunikujący się host

  • Informacja o jego adresie musi być znana komputerowi

13: Komunikacja z Hostem w Innej Sieci • Host przed wysłaniem datagramu IO musi zdecydować do kogo wysłać

 bezpośrednio czy do router

porównuje numery sieci : swój i odbiorcy

host A wysyła zapytanie ARP o adres sprzętowy routera

router wysyła odpowiedz ARP hostowi A przedstawiając swój adres sprzętowy

host A uzupełnia datagram IP o adres sprzętowy routera

host A wysyła datagram IP skierowany do hosta B routerowi aby ten przekazał go dalej

router odbiera ramkę Eth, zdejmuje nagłówek warstwy drugiej i analizuje datagram IP

na podstawie części sieciowej adresu odbiorcy oraz części sieciowej interfejsu stwierdza, że odbiorca znajduje się w tej samej sieci do której dołączony jest ten interfejs

router formułuje ramkę warstwy drugiej i przekazuje ja dalej

host B otrzymuje datagram IP


14: Tablica ARP

 • Każdy host zawiera tablicę ARP z wpisanym odwzorowaniem pomiędzy adresami IP a adresami sprzętowymi

 • Odczytuje z zapytań lub odpowiedzi ARP

 • Wpisy w tablicy są dynamicznie tworzone i kasowane

 • W tablicy można zwykle przechowywać również wpisy statyczne zwiększające w ten sposób bezpieczeństwo sieci

15: Rozszerzenie ARP • Proxy ARP umożliwia routerowi odpowiadać na zapytanie ARP kierowane z jednej dołączonej do niego sieci umieszczającej informacje o hoście pracującym w drugiej sieci

umieszczony pomiędzy sieciami ukrywa przed sobą ich istnienie pozwalając na korzystanie w obydwu z tego samego adresu sieci

pozwala na komunikację źle skonfigurowanym hostompozwala na komunikacje z hostami nie obsługującymi podsieci
Gratuitous ( niepotrzebny/nadmiarowy )

 • Wyklucza istnienie dwóch hostów o takim samym adresie IP

 • Pozawala na odświeżenie informacji po wymianie NIC

Pobieranie 15.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna