1. a nadzieja znów wstąpi w nasPobieranie 273.92 Kb.
Strona1/6
Data28.04.2016
Rozmiar273.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6
1. A nadzieja znów wstąpi w nas
1. A nadzieja znów wstąpi w nas C a

Nieobecnych pojawią się cienie F G C

Uwierzymy kolejny raz C a

W jeszcze jedno Boże Narodzenie F G C

I choć przygasł świąteczny gwar F C

Bo zabrakło znów czyjegoś głosu F G

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj C a

Wbrew tak zwanej ironii losu F G C


Ref. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas

I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole
2. Daj nam wiarę, że to ma sens

Że nie trzeba żałować przyjaciół

Że gdziekolwiek są dobrze im jest

Bo są z nami choć w innej postaci

I przekonaj, że tak ma być

Że po glosach tych wciąż drży powietrze

Że odeszli po to by żyć

I tym razem będą żyć wiecznie2. Albowiem tak Bóg umiłował świat 
Albowiem tak Bóg umiłował świat 

Że Syna Jednorodzonego dał

Aby każdy kto w niego wierzy

Nie zginął, ale życie wieczne miał
Lecz, by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki 

Lecz, by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki


3. Alleluja, chwalcie Pana
1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

Ref.: Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!


Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!

2.Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go,


Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem,
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana,


na cymbałach brzmiących chwalcie Go. /bis


4. Amen. Jezus moim Panem jest
Amen 4x/

Jezus moim Panem jest -  Jezus Panem.  

On Swoja radość we mnie wlał, serce moje sam otworzył, dlatego śpiewam, ze Jezus to Pan. /2x

5. Anioł pasterzom mówił
1. Anioł pasterzom mówił

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znaleźli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan waszego stworzenia.

6. Aż sponad mórz i szczytów gór
Aż sponad mórz i szczytów gór
Twa miłość spływa na mnie w dół
A ja otwieram serce me
Niech miłość Twa uwolni mnie
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej
Do Ciebie wznoszę ręce swe
Chce zawsze śpiewać o miłości twojej Panie

Ref. Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać


Chce o miłości Twej zawsze śpiewać!!

7. Bądź z nami w kontakcie
Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,    D G A D chociaż diabeł robi nam zwarcie,           G A D

Niech iskra miłości między nami przeskoczy G A D h i zapalą się nasze latarnie.                          G A D8. Będę śpiewał Tobie

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja E (A) E A cis Ty, Panie jesteś mą nadzieją, A E Tobie ufam i bać się nie będę. E A H E9. Bożą miłość w sercu swym

Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam, D e fis


Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. H7 e A
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał. G g D Fis h
Bo bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam. e A D

10. Bóg kiedyś stał się

1 Bóg kiedyś stał się jednym z nas, C G C
By nas przemienić w siebie C F G

Ref.: Przyjdź Jezu mój, F d


Zostań wśród nas G C
Na zawsze już. F G C

2 Uczył, że Pan Bóg kocha nas,


Wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

3 Cierpiał na krzyżu wiele ran


By zmazać nasze grzechy.

4 Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach


By niebo nam otworzyć.

5 Ducha Świętego zesłał też


By wszystkich nas uświęcił.

6 Założył święty Kościół swój,


Byśmy z Nim jedno byli.

7 Maryję Matkę ludziom dał,


By wspomożeniem była.


11. Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie - takiego jakim jestem,


Raduje się - każdym moim gestem.
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera .
12. Bóg nie umarł, Jezus żyje

Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x

daj Mu ręce swe,

daj Mu nogi swe,

daj Mu serce swe

daj Mu duszę swą,

On Twoim Panem jest!


13. Bóg się rodzi

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony?

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony:

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami?

A Słowo ciałem się stało,

i mieszkało między nami.
2. Podnieś rękę, Boże Dziecię,

Błogosław ojczyznę miłą,

W dobrych radach, dobrym bycie,

Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,

I wszystkie wioski z miastami,

A Słowo ciałem się stało,

i mieszkało między nami.14. Bóg tak umiłował świat
Bóg tak umiłował świat,

że Syna swego Jednorodzonego dał


Aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale życie wieczne miał.

Oo.. - Jezus, Jezus, Jezus. /2x

15. Był pastuszek bosy

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, C C d d

w górach pasał owce i w szałasie spał. G G C C

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli a a d d

obudzili go gdy spał, gdy spał. G G C C

Obudzili go gdy spał, gdy spał. G G C C


Ref.

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, a a d d

bo narodzenia czas wypełnił dni, G G C C

tam gdzie stajenka razem z bydlątkami a a d d

leży dzieciąteczko i na sianku śpi. G G C C

Świat na to czekał wiele już lat

i narodzenia dziś wita czas,

biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,

na niebie pierwszej gwiazdy blask,

na niebie pierwszej gwiazdy blask.


2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,

ale dobry anioł piękne butki dał.

Wziął pastuszek owce, pobiegł

tak jak wiatr przed siebie,

a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.


16. Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg

Z dziękczynieniem w sercu mym

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

17. Chcę wywyższać Imię Twe

G C D


Chcę wywyższać Imię Twe

G C D


Chcę zaśpiewać Tobie chwałę

G C D


Panie dziś raduję się

G C D


Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

G C D CD G

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

G C D CD G

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług

G C D H7 e

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty

C D G


Chcę wywyższać Imię Twe


18. Chrystus Pan karmi nas
Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,


Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła


W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba


Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia


Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,


Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

19. Chwalcie Pana Niebios,
Ref: Chwalcie Pana Niebios,
Chwalcie Go na cytrze,
Chwalcie Króla świata,
Bo On Bogiem jest.

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla.


Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,


Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię.

Wszystko co żyje śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio.
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia.
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko.

Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja!20. Chwała Panu i cześć

1. Chwała Panu i cześć, D G D G


Od wszystkich wiernych Mu sług; D G D G
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu D G D G
I cześć oddajmy Mu. D A D

2. Panie, błogosław nam, - gdy trwamy tam gdzie Twój dom;


Ty, co stworzyłeś i niebo, i ziemię, - Ty Panie, błogosław nam.
3. Alleluja, alleluja

Panem jest, Panem jest

Jezus moim Panem jest.

Alleluja, Jezus Panem jest!21. Ci, którzy Jahwe ufają
1. Ci, którzy Jahwe ufają, DAGA

są jak góra Syjon,

co się nigdy nie porusza,

ale trwa na wieki./2x


2. Góry otaczają Jeruzalem,

tak Jahwe otacza swój lud

i teraz, i na wieki,

i teraz, i na wieki.

O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem.

Tak Jahwe otacza swój lud

i teraz, i na wieki,

i teraz, i na wieki.
22. Ciągle zaczynam od nowa
1. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa: Kochać to znaczy powstawać.
Chciałem Ci w chwilach uniesień, życie poświęcić bez reszty.
Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me jakie jest.

2. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie.


Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie, dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc, pod Twój dach.
3. Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje "teraz" o Panie.
Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać. / x2

23. Cicha noc, święta noc
1. Cicha noc, święta noc, E

Pokój niesie ludziom wszem. E H E A

A u żłóbka Matka Święta, E H E A

Czuwa sama uśmiechnięta, E A E H

Nad Dzieciątka snem, E Cis E

Nad Dzieciątka snem, H7 E1


2. Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie od swych trzód,

Biegną wielce zadziwieni,

Za anielskim głosem pieni,

Gdzie się spełnił cud,

Gdzie się spełnił cud,


3. Cicha noc, święta noc,

Narodzony Boży Syn,

Pan Wielkiego Majestatu,

Niesie dziś całemu światu,

Odkupienie win,

Odkupienie win,24. Ci co zaufali Panu
Ci co zaufali Panu D

Odzyskują siły h

Otrzymują skrzydła jak orły G

Biegną bez zmęczenia A D
: files -> 2012
2012 -> Deklaracja przystąpienia do* / aktualizacji informacji w bazie członkóW
2012 -> Kolory Czempionów według Nutrilite Amway
2012 -> Propozycje tematów oceny technologii medycznych aotm
2012 -> Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority Achievement
2012 -> Scenariusz „Euro 2012 in Łuszczanów” Aktorzy Daria Broda
2012 -> Zagadnienia egzaminacyjne z historii Liceum Ogólnokształcące
2012 -> Podaż to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (ceteris paribus). Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży
2012 -> Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim 2012/2013
2012 -> Xii mistrzostw Polski Modeli Kolejowych Poznań, 27. 10. 2012 r


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna