1. abba ojczePobieranie 0.62 Mb.
Strona3/26
Data04.05.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

33. BO GÓRY


Bo góry mogą ustąpić. / x2 A

I pagórki się zachwiać. / x2 D A

Ale miłość moja, miłość moja, h

nigdy nie odstąpi od Ciebie – mówi Pan. / x2 D E A D (A,D)
34. BO MIŁOSIERNY


Ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy, D

nieskory do gniewu i łagodny. e

Nie wiedzie sporu do końca. A

Nie płonie gniewem na wieki. D G D

1. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, D

bierze w opiekę uciśnionych. D

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, e

dzieła swoje synom Izraela. e A7

2. Dni człowieka są jak trawa;

kwitnie jak kwiat na polu:

ledwie muśnie go wiatr już go nie ma.

Miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

3. Pan odpuszcza twoje winy,

leczy wszystkie twe słabości.

Życie twoje wybawia od zguby,

darzy łaską i zmiłowaniem35. BO NIKT


Bo nikt nie ma tego z nas co mamy razem D e

Każdy wnosi to co ma – najlepszego G A 7

Zatem, aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem. D e

Bracie, siostro ręka w rękę z nami chodź. G A7 D36. BÓG TAK UMIŁOWAŁ


Bóg tak umiłował świat, D G A D

że Syna Swego Jednorodzonego dał.

Aby każdy kto w Niego wierzy

Nie zginął, ale życie wieczne miał.

O, o, Jezus /3x.


37. BÓG MÓJ PAN


Bóg mój Pan daje mi moc. D A h fis

On swą dłonią przygarnia mnie. D A h A

Życiu memu nadaje sens. D e A D

Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e Fis h38. BÓG DAŁ CZAS


1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwo. e D C H7

Czas na taniec, na śpiew i na ciszę w kościołach biednych.

Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale.

Oto droga by iść coraz dalej, dalej.

Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, G D

tyle wspólnych znajdować spraw. e C

A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. G D e

2. Kiedy Pan wróci sądzić nasze czyny i naszą marność,

damy kłosy a On spali plewy, oddzieli ziarno.

Będzie sądzić z miłości tej najdroższej i tej niełatwej.

Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.

39. CHCĘ PRZESTĄPIĆ


Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym. D G D h

I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go. D G A7

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg, D G D h

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. e A7 D

Pan radością mą, Pan radością mą. D G D h

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością Mą. D G A / G A D40. CHWAŁA BOGU OJCU


Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn. e D e D

Chwała Tobie Duchu, tworzysz Jedno w Nich. e D e D e

Śpiewajmy Alleluja, Alleluja, Alleluja. e D e


41. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ


Chcę wywyższać Imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. E A H

Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie. E A H A

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.

Z grobu powstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. E A fis H A

Chcę wywyższać Imię Twe. H E42. CHWALĘ CIEBIE, PANIE


1. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. G h

Wznoszę w górę moje ręce uwielbiając miłość Twą. C a F D

Ref. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. G e

Nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt. C a D

2. Jesteś ma nadzieją, wiarą, życiem.

Daj mi poznać Twoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już.43. CIESZĘ SIĘ


Cieszę się! Alleluja! D G D

Całym ciałem chwałę Panu oddawać chcę. D A D

Ręką prawą, ręką lewą,

Nogą prawą, nogą prawą, nogą lewą też.
44. CI KTÓRZY


1. Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, E H7 A H7

co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.

2. Góry otaczają Jeruzalem, tak Jahwe otacza swój lud.

I teraz, i na wieki, i teraz, i na wieki.

3. Góry otaczają święte miasto Jeruzalem,

tak Jahwe otacza swój lud.

I teraz, i na wieki, i teraz, i na wieki.

Módlmy się o pokój, pokój, pokój (słońce, wiarę, miłość)45. CHCEMY PRZED TWYM


Chcemy przed Twym tronem stać, E A

nasze życie Tobie dać. E A

Ty przemieniaj je, Ty sam, fis A

na zawsze. E

Twoja Moc ratuje nas,

chleba wina przyjmij dar

i przemieniaj je Ty sam, na zawsze.

46. CHCĘ ZAŚWIADCZYĆ


Chcę zaświadczyć dzisiaj wam - dobry jest nasz Bóg E E4

Jak On zmienił życie me ...

Ciemność była w życiu mym ...

Pęta zła wiązały mnie ...

Nie wiedziałem czym pokój jest ...

W żalu, smutku żyłem wciąż ...

On zabrał ze mnie wszelki lęk ...

Gdy oddałem Mu życie swe ...

On woła cię do światła przyjdź, A E

Bóg daje ci Swą przyjaźń dziś. H7 E

Od zła odwróć się wyznaj swój grzech,

Zaufaj Mu On kocha Cię.

Dobry jest nasz Bóg ...

47. CHOĆBY WASZE GRZECHY


Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, d G B C A d

nad śnieg wybieleją, zapewniam was.


48. CHOĆBY GÓRY USTĄPIŁY


Choćby góry ustąpiły e h

i pagórki się zachwiały e h

nie porzucisz mnie. D

Choćby góry ustąpiły e h

i pagórki się zachwiały e h

będziesz kochać mnie. D

Na wieki już Panie mój. D A G h

49. CHRYSTUS PAN


Chrystus Pan, Boży Syn, E A E A

Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, fis h fis h

za mnie umrzeć chciał. A D h

A żebym znał mój ogrom win A h

i wiedział, że krew Jego zbawia, (A) fis h

oczyszcza i leczy. A h A E

Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój. D A E fis

Tyś Jedyny Odkupiciel, Tyś Mój Król! (fis) h E A

Wywyższony bądź Boży Baranku! D A E fis

Przed Twym tronem dziś Najwyższy (fis) h E

składam hołd. (E) D A
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna