1. Agnieszka Jabłońska przewodniczącaPobieranie 9.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.57 Kb.
W sprawie: ustalenia zasad i priorytetów w rozpatrywaniu wniosków dotyczących dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

W dniu 05.03.2014 r. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Agnieszka Jabłońska - przewodnicząca

2. Adam Kondzior

3. Małgorzata Romaniuk

4. Paweł Ejzenberg

5. Piotr Łożyński

6. Sylwia Rembiszewska - Piątek

7. Marianna Kunikowska

ustaliła, co następuje:

Miejska społeczna Rada ds. Osób niepełnosprawnych przyjęła następujące priorytety dotyczące podziału środków z PFRON:

w zakresie rehabilitacji zawodowej priorytety określono w zakresie zabezpieczenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej takich jak: dofinansowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności itd.),

w zakresie rehabilitacji społecznej priorytetem określono dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż.) oraz dorosłych niepełnosprawnych, którzy nigdy jeszcze nie korzystali z takiego dofinansowania. Natomiast wnioski osób, które miały dofinansowanie w 2013 roku będą rozpatrzone negatywnie.

priorytety w zakresie likwidacji barier architektonicznych (w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztorysowej) wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym z tytułu narządu ruchu i wzroku oraz ze stopniem umiarkowanym z tytułu narządu ruchu. Dopuszcza się możliwość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, u osób z innymi schorzeniami w stopniu znacznym np: przystosowanie pokoju dla dziecka z autyzmem. Zaliczki na likwidację barier mogą być przyznawane po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału umowy zawartej miedzy wnioskodawcą a wykonawcą, z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

priorytet w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się: dofinansowanie zakupu baterii do implantów ślimakowych, naprawa aparatów słuchowych i utrzymanie psa przewodnika

- dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego: dzieci i młodzież ucząca się (do 24 r.ż.),dorosłe osoby niepełnosprawne pracujące, których charakter pracy wymaga korzystania z komputera lub podnoszące kwalifikacje zawodowe (przedłożone zaświadczenie o podjętych studiach);wszystkie niepełnosprawne osoby dorosłe z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym z tytułu narządu słuchu i mowy oraz ze stopniem umiarkowanym z tytułu narządu wzroku. Ustalono kwotę dofinansowania do zakupu komputera w wysokości 1500zł, co nie może stanowić więcej jak 80% kosztów, w uzasadnionych przypadkach powyższa kwota może być zwiększona.

priorytet w zakresie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wg potrzeb, (sprzęt do rehabilitacji domowej), wymagane zaświadczenie o potrzebie nabycia sprzętu od lekarza specjalisty rehabilitacji lub neurologa, neurochirurga bądź ortopedy.

priorytet w zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych: wózki inwalidzkie, protezy, parapodia, pionizatory, aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż) oraz aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne. Zwiększono kwotę dofinansowania do aparatów słuchowych do wysokości 1000zł. Utrzymano wstrzymanie dofinansowania pieluchomajtek, podkładów, cewników oraz worków stomijnych.

priorytet w zakresie dofinansowania zajęć sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych mają imprezy, których uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz imprezy cykliczne,

w zakresie likwidacji barier technicznych realizacja wniosków zgodnie z indywidualnymi potrzebami os. niepełnosprawnych. Priorytety: podnośniki, poręcze, siedziska toaletowe, oprawki okularowe dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dorosłych w wieku aktywności zawodowej, pracujących. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD:

kuchenki i piecyki podgrzewające wodę - wnioskować mogą osoby z orzeczonym stopniem znacznym z tytułu narządu wzroku;

pralki wnioskować mogą os. z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku oraz ruchu;zmywarki do naczyń wnioskować mogą osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym i znacznym z dysfunkcją kończyn górnych poświadczone zaświadczeniem od lekarza specjalisty.

Przewodnicząca Wanda Agnieszka Jabłońska
: pliki -> 2014
2014 -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
2014 -> Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
2014 -> Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
2014 -> Abolicja w zus nie zapomnij o terminach Abolicja – informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
2014 -> Wacław Bielecki Badania terenowe Oskara Kolberga w Waplewie Wielkim, Bukowie i Telkwicach we wrześniu 1875 roku
2014 -> Komunikat końcowy powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych
2014 -> Pierwsza licytacja ruchomości miejsce licytacji: Sieradz, ul. Łokietka 21/61 Data licytacji
2014 -> Pierwsza licytacja ruchomości miejsce licytacji: Sieradz, ul. Łokietka 21/61 Data licytacji
2014 -> Kandydaci do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego Wstępna lista zasadnicza
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna