1. aktywnośĆ obywatelska partycypacja publiczna, uczestnictwo społecznePobieranie 86.11 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar86.11 Kb.

1. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
Partycypacja publiczna, uczestnictwo społeczne

Angiel J. (red.). 2000, Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych, Warszawa. Liga Ochrony Przyrody.


Bielewicz, Antoni. 1990. Bractwo Trzeźwości jako reakcja społeczna na zjawisko pijaństwa i alkoholizmu. W: Jerzy Kwaśniewski, Robert Sobiech i Joanna Zamecka (red.). Zaradność społeczna.. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Ossolineum
Bieńkowska, Dagmara i Piotr Pacholarz. 1996. Regionalne zróżnicowanie aktywności obywatelskiej. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji
Bieńkowska, Dagmara i Cezary Ulasiński. 2001. Czynniki rozwoju społecznego na przykładzie wiej-skiej gminy Żegocina. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Bokszański, Zbigniew. 1995. Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna. „Studia Socjologiczne” 3-4.
Buczkowski, Piotr. 2001.O uwarunkowaniach samorządowych konfliktów lokalnych. „Przegląd Zachodni” 1.
Bukowski, Andrzej i Stanisław Marmuszewski. 1996. Forma i charakter obecności w życiu społeczności lokalnej. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.
Bukve, Oddbjorn. 1996. Uczestnictwo mieszkańców w lokalnym rozwoju gospodarczym – teorie i doświadczenia. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.
Centra Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej. 2002. Warszawa. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Comi, Roman. 1992. Stowarzyszenie i fundacja szkołą demokracji. W: Razem łatwiej. Stowarzyszenia i fundacje - tworzenie, kierowanie, rozwój. Zbigniew Lasocik (red.). Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Czyżewska, Aleksandra. 2001. Jak zwiększać udział społeczności lokalnej w zarządzaniu zmianami? Jak to robią w Sopocie? W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Dabrowska, Justyna, Marta Gumkowska, Jakub Wygnański. 2003. Wolontariat, filantropia i 1% - ra­port z badania 2003. Warszawa. Stowarzyszenie Klon/Jawor
Dialog - powiedz jak? Z doświadczeń zespołu Programu Dialog. 1998. Białystok. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - program DIALOG.
Drążkiewicz, Jerzy (red.). 1992. Koła samopomocy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi : szkice monograficzne. Warszawa. Ośrodek Badań Społecznych.
Drążkiewicz, Jerzy (red.). 1989. W stronę człowieka umierającego : o ruchu hospicjów w Polsce. Warszawa. Instytut Socjologii UW.
Drążkiewicz, Jerzy, Grazyna Gęsicka, i Jan Szczucki (red.). 1995. Inicjatywy lokalne - polskie doświadczenia. Warszawa. Program Inicjatyw Lokalnych Phare, Fundusz Współpracy.
Drucker, Peter F. 2001. Obywatelstwo jako zaangażowanie w sektorze społecznym. W: Myśli przewodnie Druckera. Warszawa. Wydawnictwo MT Biznes
Duriasz-Bułhak, Justyna i Robert Milewski. 2003. Partnerstwo w rozwoju lokalnym. Warszawa. Fundacja Wspomagania Wsi.
Działaj lokalnie. 12 modelowych inicjatyw lokalnych. 2001. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Działania publiczne i obywatelskie kontrolujące marketing. 2002. W: Philip Kotler, Gary Amstrong, John Saunders i Veronica Wong. Marketing - podręcznik europejski. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Dziobek-Romański, Jacek. 2002. Aktywność społeczna na Podkarpaciu. W: Andrzej Juros (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim - wyzwanie dla środowisk akademickich. Lublin. Lubelski Ośrodek Samopomocy.
Firlit, Grażyna. 1990. Młodzieżowy ruch na rzecz przeciwdziałania narkomanii – Monar. Powstanie i ewolucja ruchu. W: Studia nad ruchami społecznymi. Jolanta Supińska i Wojciech Modzelewski (red.). Warszawa. Uniwersytet Warszawski.
Fiszer, Jerzy. 2001. Budowa więzi społecznej w ramach programu rewitalizacji centrum małego miasta. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Florczak, Jacek. 1990. Bezdomni w Polsce. Działalność Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielow-skiego. W: Jerzy Kwaśniewski, Robert Sobiech i Joanna Zamecka (red.). Zaradność społeczna.. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Ossolineum.
Frączak, Piotr (red.). 2004. Lokalne społeczeństwo obywatelskie w działaniu. Warszawa. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. (w przygotowaniu).
Frączak, Piotr. 2001. Rola aktywności obywatelskiej w rozwoju lokalnym. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Frączak, Piotr (red.). 2001. Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie środowiska. Warszawa. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje.
Frączak, Piotr i Ryszard Skrzypiec. 2004. Mapa aktywności obywatelskiej: studium przypadku Tychy. W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Marek S. Szczepański i Anna Śliz (red.). Tychy-Opole. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski.
Frątczak, Marta i Beata Tokarz 2003. Abecadło Działaj Lokalnie. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Fundusze Lokalne - optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Gałęziak, Janusz. 1993. Mobilizacja społeczności lokalnej do samopomocy. W: Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym. Materiały z konferencji w Piwnicznej 16-17 listopada 1992. Warszawa. Fundacja Zabezpieczenia Społecznego, Fundacja „Polska Praca”, Fundacja im. F. Eberta, Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej.
Gęsicka, Grażyna. 1996. Partnerstwo w rozwoju lokalnym. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Giermanowska, Ewa i Mariola Racław-Markowska (red.). 2003. Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży. Warszawa. Instytut Spraw Publicznych.
Gliński, Piotr i Hanna Palska. 1997. Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej. W: Henryk Domański i Andrzej Rychard (red.). Elementy nowego ładu. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Gliński, Piotr. 1993. Aktywność aktorów społecznych w transformacji. W: Andrzej Rychard i Michał Federowicz (red.). Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Gliński, Piotr. Bariery samoorganizacji obywatelskiej. W: Niepokoje polskie. Henryk Domański i Antoniny Ostrowska (red.). (w przygotowaniu).
Gliński, Piotr. 2000. O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a integracja wspólnot obywatelskich. W: Henryk Domański, Antonina Ostrowska i Andrzej Rychard (red.). Jak żyją Polacy. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Gliński, Piotr. 1996. Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie transformacji. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Gliński, Piotr. 2001. Polski ruch ekologiczny Anno Domini 2001. W: Piotr Frączak (red.). Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie środowiska. Warszawa. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje.
Gliński, Piotr. 1999. Polski ruch ekologiczny – nowe tendencje rozwojowe. W: Włodzimierz Mirowski (red.). Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Gliński, Piotr. 2002. Typy uczestnictwa obywatelskiego w Polsce. W: Robert Geisler i in. (red.). 2002. Jurajska agora. Częstochowa-Katowice. WSP - Śląsk
Goljaszewska, Bogumiła (red.). 1997. Innowacje lokalne w gminach. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Gołębiowski, Ryszard i Mieczysław Lejman. 2000. Instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe w Częstochowie działające na rzecz dziecka i rodziny. Częstochowa. Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Gorzelak, Grzegorz. 2001. Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie programu Inicjatyw Lokalnych. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Gorzelak, Grzegorz i Bohdan Jałowiecki (red.). 1995. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Warszawa. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW.
Gruszecki, Krzysztof. 2002. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. „Państwo i Prawo” 2.
Guzowski, Jan (red.). 1998. Ruchy i stowarzyszenia katolickie w Archidiecezji Warmińskiej. Olsztyn. Studio Poligrafii Komputerowej.
Halicka, Małgorzata i Wojciech Pędich. 1997. Działania samopomocowe ludzi starszych, Akademia Medyczna, Białystok.
Herbst, Krzysztof. 2001. Rozwój Iławy a rola organizacji pozarządowych. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Hryniewicz, Janusz Tadeusz. 1990. Procesy aktywności publicznej w miejskich społecznościach lokalnych.„Studia Socjologiczne” 3-4.
Hryniewicz, Janusz Tadeusz (red.). 1990. Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych. Warszawa. Instytut Gospodarki Przestrzennej UW.
Hrynkiewicz, Józefina (red.). 2002. Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Warszawa. Instytut Spraw Publicznych ISP.
Hrynkiewicz, Józefina. 1990. Ruchy i inicjatywy społeczne w sferze socjalnej. W: Jerzy Kwaśniewski, Robert Sobiech i Joanna Zamecka (red.). Zaradność społeczna.. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Ossolineum.
Hrynkiewicz, Józefina. 1990. Zieloni : studia nad ruchem ekologicznym w Polsce, 1980-1989. Warszawa. Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.
Huebner, Piotr. 2002. Pojęcia i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce. W: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - Trzeci sektor. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Bar­ba­ry Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego, przy współpracy Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Jackowski, Roger. 2001. Pod społeczną kontrolą! W: Piotr Frączak (red.). Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie środowiska.. Warszawa. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje.
Jak rozwiązujemy problemy alkoholowe w gminie z udziałem całej społeczności. 1998. Sokółka. Fundacja Fundusz Pomocy Społecznej; Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Jak wziąć się do dzieła. Poradnik dla obywateli. 1996. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Jak zmobilizować mieszkańców gminy do działań proekologicznych. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Zdzisław Stan Nitak (red.). 1998. Podkowa Leśna. Fundacja GAP Polska; Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Jarczyk, Monika (red.). 2002. Aktywna społeczność lokalna. Lublin. Lubelski Ośrodek Samopomocy.
Jasiecki, Krzysztof i Barbara Post [red]. 1999. Młodzi liderzy zmian: poglądy, postawy i opinie, absolwentów ‘Szkoły Liderów’ z lat 1994,1997. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jordan, Paweł (red.). 2003. Od pomocy do samopomocy. Warszawa. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Jordan, Paweł i Bohdan Skrzypczak. 2000. Dlaczego Centra Aktywności Lokalnej? Rola aktywności społecznej w rozwoju lokalnym. W: Magda Nowakowska i Piotr Marciniak (red.). Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych. Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Jordan, Paweł i Bohdan Skrzypczak. 2000. Dlaczego Centra Aktywności Lokalnej? Rola aktywności społecznej w rozwoju lokalnym. W: Magda Nowakowska i Piotr Marciniak (red.). Sektor pozarządowy a kondycja polskiej demokracji. Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarzadowych.
Juros, Andrzej. 2002. Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego. W: Aktywna społeczność lokalna. Monika Jarczyk (red.). Lublin. Lubelski Ośrodek Samopomocy.
Kachniarz, Marian i Janusz Korzeń. 1998. Jak budować program ekorozwoju w regionie. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Jelenia Góra. Fundacja Karkonoska, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Kacprzak, Anna. 1990. Ruch pomocy telefonicznej w Polsce. W: Studia nad ruchami społecznymi. Jolanta Supińska i Wojciech Modzelewski (red.). Warszawa. Uniwersytet Warszawski.
Kamieniecka, Jolanta (oprac.). 2002. Głos organizacji pozarządowych w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej : dyskusja w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa. Instytut na rzecz Ekorozowju.
Kamieniecka, Jolanta (red.). 2002. Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji: raport 1/2002. Warszawa. Instytut na rzecz Ekorozowju.
Karczewska, Joanna, Marian Kempny i Hanna Bojar. 1998. Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji - w poszukiwaniu korzeni demokracji. „Studia Socjologiczne” 2.
Kassenberg, Andrzej (red.). 2000. Udział społeczeństwa we wdrażaniu prawa ekologicznego Unii Europejskiej. Warszawa. Polska Zielona Sieć.
Kidyba, Andrzej i Józef Łobocki. 1993. Instytucje non-profit w restrukturyzacji regionu. Doświadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Warszawa. Fundacja im. Friedricha Eberta.
Kociszewski, Andrzej. 2001. Rola stowarzyszeń regionalnych i lokalnych w kształtowaniu tożsamości Mazowsza. W: Mazowsze - tożsamość i wizerunek regionu. Zbigniew Ptasiewicz (red.). Ciechanów. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Ciechanowie, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury.
Koralewicz Jadwiga i Hanna Malewska-Peyre. 1998. Człowiek człowiekowi człowiekiem. Analiza wywiadów biograficznych działaczy społecznych w Polsce i we Francji. Warszawa. Instytut Studiów Politycznych PAN.
Kostarczyk, Artur. 2001. Tożsamość kulturowa miejsca jako podstawa budowania wspólnoty mieszkańców. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Koziarek, Małgorzata i Tomasz Tatomir. 2001. Udział społeczeństwa i dostep do informacji w ochronie środowiska w praktyce. Poradnik dla administracji publicznej. Warszawa. Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią.
Krzemiński, Ireneusz. 2003. Od protestu do stowarzyszenia – czy mamy szanse na obywatelską wieś? „Wieś i Rolnictwo”, suplement 3.
Kulig, Andrzej. 1996. Prawna regulacja partycypacji społecznej w gminie. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lo-kalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.
Kunikowski, Stanisław (red.). 2000. Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, kongres kultury. Włocławek. „Lega”
Kurczewska, Joanna. 2001. Lokalne społeczeństwa obywatelskie. Próba diagnozy. W: Ewa Hałas (red.). Rozumienie zmian społecznych. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
Kurczewska, Joanna. 2004. Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Kurczewska, Joanna. 2000. Społeczności lokalne i inteligenci: „patroni” i „partnerzy”. W: Henryk Domański, Antonina Ostrowska i Andrzej Rychard (red.). Jak żyją Polacy. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Kurczewski, Jacek (red.). 2003. Lokalne społeczności obywatelskie. Warszawa. ISNS Uniwersytet Warszawski.
Kwaśniewski, Jerzy, Sobiech, Robert i Zamecka, Joanna (red.). 1990. Zaradność społeczna. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Ossolineum.
Kwiatkowski, Jacek. 1998. Młodzież w społeczeństwie obywatelskim – zarządzanie aktywnością i buntem. W: Małgorzata Kramarz i Piotr Topiński (red.). Zarządzanie wiejską gminą. Warszawa. Idealna Gmina.
Lewenstein, Barbara. 1999. Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Monografia procesów uczestnictwa w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce. Warszawa. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
Lewenstein, Barbara. 2001. Obywatelskie strategie i modele wprowadzania „zmiany społecznej" w miejskich społecznościach lokalnych - doświadczenia amerykańskie. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Lewenstein, Barbara. 2002. Lokalne i ponadlokalne uwarunkowania rozwoju funduszy lokalnych. W: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - Trzeci sektor. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego, przy współpracy Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Lisicka, Halina. 1990. Rola organizacji społecznych w kształtowaniu i realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Warszawa. SGGW-AR.
Łukasiak, Paweł. 1991. Pozarządowa działalność socjalna w Polsce. Wybrane inicjatywy. W: Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej.. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Maciuła, Marian (red.). 2000. Atlas modelowych obywatelskich inicjatyw lokalnych. Warszawa. Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR.
Majcher, Grażyna i Christine, Guirlet (oprac.). 1992. Rozwój lokalny. Rady dla stowarzyszeń (Doświadczenia francuskie). Warszawa. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Malinowska, E. 1999. Organizacje kobiece w Polsce. „Studia Socjologiczne” 1.
Milosheva, M. i Barbara Lewenstein. 2000, Optymizm dziś dzięki pracy na rzecz jutra – raport ewaluacyjny programu tworzenia funduszy lokalnych w Polsce. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii. Warszawa, (maszynopis powielony).
Moczydłowska, Joanna. 2002. Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet. Studium wybranych przypadków. „Polityka Społeczna” 8.
Mołda, Sławomir i Skrzypczak, Bohdan (red.). 2003. Ośrodek kultury i aktywności lokalnej - w poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej. Warszawa. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Naumiuk, Agnieszka. 2003. Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych : przykład ruchu United Way. Warszawa. Orthos.
Niebo to inni - z Janiną Ochojską rozmawia Wojciech Bonowicz. 2000. Kraków. Wydawnictwo ZNAK.
Nowakowska, Magda i Marciniak, Piotr (red.). 2000. Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych. Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Nowatorskie rozwiązania. (brw) Warszawa. Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP).
Obywatelskie uczestnictwo. 2001. W: Niepełnosprawni - normalna sprawa. Raport. Warszawa. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Od informacji ku integracji. Polskie organizacje pozarządowe a Unia Europejska. 1999. „Roczniak” 5.
Okrajek, M. i E. Jakubowicz. 1999. Regionalne i lokalne Towarzystwa kulturalne na Dolnym Śląsku jako przejaw więzi regionalnej. „Dolny Śląsk” 7.
Omelaniuk, Anatol Jan. 2001. Historia w ruchu regionalnym. Wrocław. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Omelaniuk, Anatol Jan. 2002. Regionalizm w Polsce na przełomie tysiącleci. Wrocław - Gorzów Wielkopolski. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury.
Organizacje pozarządowe a mieszkańcy Szczecinka - wyniki badań pilotażowych. 1994. Szczecinek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.
Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej. 1991. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Pawlica, Beata i Edyta Widawska. 2004. Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich. W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Marek S. Szczepański i Anna Śliz (red.). Tychy-Opole. Wyższa Szkoła Zarządzania i nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski.
Pietrowski, Dariusz. 2002. Wolontariat jako forma edukcji obywatelskiej. W: Andrzej Juros (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim - wyzwanie dla środowisk akademickich. Lublin. Lubelski Ośrodek Samopomocy.
Piszcz, Edmund. 1998. Warunki i cele aktywności społecznej. W: Ryszard Sztychmiler (red.). Etyka społeczna i polityczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Olsztyn. Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Podstawowe dane statystyczne dotyczace inicjatyw lokalnych. W: Informator o inicjatywach lokalnych w Polsce. 1996. Warszawa. Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR.
Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym. Materiały z konferencji w Piwnicznej 16-17 listopada 1992. 1993. Warszawa. Fundacja Zabezpieczenia Społecznego, Fundacja „Polska Praca”, Fundacja im. F. Eberta, Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej.
Porowski, Michał. 1992. Sens działania zbiorowego. W: Razem łatwiej. Stowarzyszenia i fundacje - tworzenie, kierowanie, rozwój. Zbigniew Lasocik (red.). Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
PraweIska-Skrzypek, Grażyna. 2001. Aktywność obywatelska jako reakcja na problemy społeczne w Polsce okresu transformacji. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Prawelska-Skrzypek, Grażyna (red.). 1996. Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.
Prawelska-Skrzypek, Grażyna. 1996. Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla rozwoju lokalnego. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji
Pyrzyk, Ireneusz. 2000. Instytucje charytatywne pozarządowe na terenie regionu kujawsko – pomorskiego .„Wychowanie na co Dzień” 4-5.
Rachwalski, Piotr, Witold Betkiewicz i Małgorzata Izdebska. 2000. Powiat obywatelski. Patycypacja społeczna w powiecie. Warszawa. Brytyjski Fundusz Know How, Fundusz Współpracy.
Reichel, Janusz. 1997. Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze. Kraków. Wydawnictwo Zielone Brygady.
Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i możliwości współpracy tych organizacji z gminą. W: Ewa Bończak-Kucharczyk, Krzysztof Herbst i Krzysztof Chmura. Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. 1998. Warszawa. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Rozwijamy turystykę. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. 1998. Mikołajki. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne. 1995. Warszawa. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Organizacja do spraw Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD).
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2002. W: Być narodowi pożytecznym. Dokumentacja VII Kongresu Regionalnyh Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gorzów Wielkopolski - Wrocław. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej-Gorzowskie Towarzystwo Regionalne-Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Rymar, Dariusz. 2001. Współpraca pomiędzy byłymi i obecnymi mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego. „Przegląd Zachodni” 4.
Rymsza, Marek. 2002. Szanse i zagrożenia inicjatyw obywatelskich w świetle przygotowanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego. W: Józefina Hrynkiewicz (red.). Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Warszawa. Instytut Spraw Publicznych ISP.
Sajkowska, Monika (red.). 1998. Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym - poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Warszawa. Fundacja Dzieci niczyje, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Sawicka, J. 1996. Koła Gospodyń Wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet. „Wieś i Rolnictwo”2.
Schimanek, Tomasz (red.). 1998. Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Schimanek, Tomasz. 1993. Wybrane problemy funkcjonowania lokalnej pomocy społecznej na przykładzie gminy Żoliborz. W: Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym. Materiały z konferencji w Piwnicznej 16-17 listopada 1992. Warszawa. Fundacja Zabezpieczenia Społecznego, Fundacja „Polska Praca”, Fundacja im. F. Eberta, Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej.
Sekutowicz, Katarzyna i Zbigniew Wejcman (oprac.). 1994. Społeczność lokalna wobec problemów społecznych i rozwoju społecznego. Warszawa. Kontrast. Wydawnictwo Fundacji ATK.
Sekutowicz, Katarzyna. 1995. Współdziałanie. Możliwość czy konieczność dla organizacji pozarządowych. W: Sektor znany i nieznany. „Roczniak” 0.
Sekutowicz, Katarzyna. 1997. Współdziałanie. Konieczność czy możliwość dla organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej. W: Organizacje pozarządowe. Projektowanie, współdziałanie i współpraca. W: Andrzej Bednarski (red.). Warszawa. Fundusz Współpracy, program Phare Dialog Społeczny.
Sitek, Wojciech. 1997. Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Socjologiczny przyczynek do analizy krótkotrwałej wspólnoty. Wrocław. Uniwersytet Wrocławski.
Skalski, Krzysztof. 1996. Partycypacja społeczna w rewitalizacji dzielnic staromiejskich. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.

Skąpska, Grażyna. 1996. Dobro wspólne i przejrzyste reguły gry: Fundamenty obywatelskiego porządku. W: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.). Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Kraków. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.


Skrzypczak, Bohdan. 2001. Tworzenie Centrów Aktywności Lokalnej. W: Mirosław Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Skrzypiec, Ryszard (red.). 2002. Lokalne uczestnictwo obywatelskie. Raporty z badań 1998-2002. Warszawa. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje.
Skrzypiec, Ryszard. 2001. Mapa aktywności obywatelskiej w ochronie środowiska. W: Piotr Frączak (red.). Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie środowiska. Warszawa. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje.
Społeczności lokalne - zmierzch czy renesans. 2001. Warszawa. „Roczniak” 6.
Stawicki, Roman. 2002. Organizacje pozarządowe wobec problemu uchodźców w Polsce. „Polityka Społeczna” 8.
Supińska, Jolanta. 1990. Ruch konsumencki w Polsce. Zarys problematyki. W: Jerzy Kwaśniewski, Robert Sobiech i Joanna Zamecka (red.). Zaradność społeczna. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Ossolineum.
Suwaj, Małgorzata. 1997. Dla kogo, po co i jak? Kilka refleksji o działalności społecznej. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Szczyrski, Paweł. 2000. Szczecińskie doświadczenia we współpracy miast i organizacji poza-rządowych. W: Magda Nowakowska i Piotr Marciniak (red.). Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych. Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
69 Pomysłów na Aktywność Lokalną. 2001. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Sztychmiler, Ryszard (red.). 1998. Etyka społeczna i polityczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Olsztyn. Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Szwed, Dariusz (red.). 1999. Uczestnictwo społeczne w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. Kraków. Wydawnictwo Zielone Brygady, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego.
Śmigielska, Joanna. 2004. Obywatele miejscowi i ich zaangażowanie społeczne. W: Joanna Kurczewska. Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Tabasz, Grzegorz. 1998. Tworzymy lokalne rezerwaty przyrody - poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Nowy Sącz. Stowarzyszenie Greenworks, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Toczyska, Ewa i Jerzy Boczoń. 1991. Rola organizacji samopomocowych. „Polityka Społeczna” 9.
Toczyski, Witold. 1998. Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego. W: Małgorzata Załuska i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Touraine, Alain. 1995. Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych. W: Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki. Jerzy Szczupaczyński (oprac.). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym w Polsce. 1996. Warszawa. USAID.
Ulasiński, Cezary. 1998. Aktywizacja społeczności lokalnej w dzielnicach, osiedlach, sołectwach. W: Jolanta Hałas i Andrzej Porawski (red.). Dzielnice, osiedla, sołectwa płaszczyzną współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poznań. Związek Miast Polskich, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Vademecum lidera społecznego czyli jak w dziesięciu krokach osiągnąć sukces dla społeczności lokalnej. 2003. Kłomnice. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddział Dekalny Klomnice.
Walczuk, Ilona. 1990. Grupy anonimowych alkoholików. W: Studia nad ruchami społecznymi. Jolanta Supińska i Wojciech Modzelewski (red.). Warszawa. Uniwersytet Warszawski.
Wawrzyński, Mirosław. 1997. Fundacje w Polsce. Zarys historii i stan w latach dziewięćdziesiątych. Bariery i możliwości działania. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Wielgos-Struck, Renata. 1999. Pomoc dzieciom i młodzieży w działalności instytucji pozarządowych. „Polityka Społeczna” 7.
Wielgos – Struck, Renata.1996, Pozarządowe instytucje pomocy społecznej w regionie południowo – wschodnim. „Polityka Społeczna” 7.
Wierzbicka, Krystyna. 1991. Pomoc ludziom bezdomnym jako przykład działania towarzystw społecznych. W: Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Winiarski, M. 1995. Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym. W: Tadeusz Pilch i Irena Lepalczyk (red.) Pedagogika Społeczna. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
Witczak, J. 2002. Realizacja programów organizacji pozarządowych adresowanych do młodzieży bezrobotnej i absolwentów . „Służba Pracownicza” 10.
Wzmacniamy demokrację. Jak działać społecznie. 1992. Washington. The League of Women Voters.
Załuska, Małgorzata. 1993. Grupy samopomocowe działające w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie miasta Poznania). „Praca Socjalna” 1.
Załuska, Małgorzata. 1998. Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych. W: Małgorzata Załuska i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Załuska, Małgorzata. 1998. Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych. W: Małgorzata Załuska i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Zaremba, S. 1999. Pozarządowe organizacje proekologiczne województwa dolnośląskiego. „Dolny Śląsk” 7
Żuk, Piotr. 2001. Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Pobieranie 86.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna