1. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych


Zmiany w informacji genetycznej – wersja APobieranie 258.52 Kb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar258.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Zmiany w informacji genetycznej – wersja A
BRodzaj mutacji: substytucja; Skutki mutacji: powstanie białka z niewłaściwym aminokwasem – asparaginą – zamiast glutaminy, może to spowodować zmianę aktywności kodowanego białka.Od lewej: delecja (mutacja genowa), delecja (mutacja chromosomowa); Wyjaśnienie: delecja – rodzaj mutacji genowej – polega na utracie jednego lub kilku nukleotydów w obrębie jednego genu, czego wynikiem jest najczęściej powstanie niefunkcjonalnego białka. Z kolei delecja – rodzaj mutacji chromosomowej – polega na utracie fragmentu chromosomu, który może obejmować więcej niż jeden gen, czego wynikiem jest brak więcej niż jednego funkcjonalnego białka.Rodzaj mutacji: A – duplikacja, B – dodanie chromosomu (trisomia). Przyczyna:
A – pęknięcie chromosomów homologicznych i przyłączenie fragmentu jednego chromosomu do drugiego, B – zaburzenia w rozdziale chromosomów podczas podziału komórki.D (delecja dwóch nukleotydów)a) Stwierdzenie jest poprawne – zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być nosicielami danego allelu, chorują homozygoty recesywne niezależnie od płci;
b) Allel jest recesywny; c) 25%; d) AA i AaMutacja liczbowa polegająca na utracie (monosomia) lub dodaniu (trisomia) chromosomu.

7. Zmiany w informacji genetycznej – wersja B
Proces dotyczy rozmnażania płciowego. Wyjaśnienie, np.: w wyniku crossing-over powstają nowe, unikalne kombinacje alleli, co ma duży wpływ na kształtowanie się zmienności organizmów.Promieniowanie rentgenowskie jest znanym czynnikiem mutagennym, dlatego wykonywanie badań rentgenowskich niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia DNA w komórkach płodu, co z kolei może spowodować u niego wady lub choroby.Rodzaj mutacji: insercja; Skutki mutacji: powstanie białka o zmienionej kolejności aminokwasów na skutek zmiany ramki odczytu, białko to zazwyczaj wykazuje zaburzenia w funkcjonowaniu.Rodzaj mutacji: A – delecja, B – utrata chromosomu (monosomia); Przyczyna mutacji: A – pęknięcie chromosomu w dwóch miejscach i jego scalenie z wykluczeniem fragmentu między pęknięciami, B – zaburzenia w rozdziale chromosomów podczas podziału komórki.I – F, II – P, III – F, IV – P (dotyczy pary z pokolenia F1)obecność dodatkowego nukleotydu w nici DNA – insercja, utrata kilku nukleotydów – delecja, obecność dodatkowego fragmentu chromosomu – duplikacja, przemieszczenie fragmentu chromosomu i dołączenie go do innego chromosomu – translokacjaNa przykład: promieniowanie ultrafioletowe, benzopiren (składnik dymu tytoniowego), alkohol.Od lewej: insercja, duplikacja; Wyjaśnienie: insercja – rodzaj mutacji genowej – polega na wstawieniu jednego lub kilku nukleotydów w obrębie jednego genu, czego wynikiem jest najczęściej powstanie niefunkcjonalnego białka. Z kolei duplikacja – rodzaj mutacji chromosomowej – polega na wstawieniu fragmentu chromosomu homologicznego, który może obejmować więcej niż jeden gen, czego wynikiem mogą być zaburzenia w produkcji więcej niż jednego białka.

8. Choroby genetyczne człowieka
CX obok zdań: Dziecko może posiadać erytrocyty o nieprawidłowym kształcie. Dziecko może cierpieć na mukowiscydozę.fenyloketonuria, albinizm, anemia sierpowataCNa przykład: Popieram przeprowadzanie badań prenatalnych, ponieważ umożliwiają one diagnozę wad wrodzonych, dzięki czemu matka dziecka z wadą wrodzoną może uzyskać wcześnie pomoc (m.in. psychologiczną) i poznać możliwości leczenia danej wady już podczas ciąży.I – F, II – F, III – P, IV – P, V – PNazwa choroby: zespół Klinefeltera; Rodzaj mutacji: chromosomowa, liczbowa; Płeć: męska; Liczba chromosomów w komórkach somatycznych: 47; Cechy fenotypu: słabo wykształcone męskie cechy płciowe, niedorozwój jąder i narządów płciowych, zmniejszona płodność, wysoki wzrost.Na przykład: Zespół „kociego krzyku”, choroba o podłożu genetycznym, spowodowana delecją fragmentu chromosomu 5.

: files -> d47

Pobieranie 258.52 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna