1. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych


Od genu do cechy – lekcja powtórzeniowa – wersja APobieranie 258.52 Kb.
Strona5/8
Data28.04.2016
Rozmiar258.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Od genu do cechy – lekcja powtórzeniowa – wersja A
a) Chromosom;

b)c) Jądro komórkowe; d) Geny sprzężone; e) Choroba Huntingona; f) Crossing-overAnukleotyd – podstawowa jednostka budulcowa kwasów nukleinowych, ekson – kodujący odcinek DNA, chromatyna – postać DNA połączona z białkami, kodon – trzy nukleotydy zawierające informację o aminokwasiea) IAIB; b) 45, X; c) np. AA; d) 47, XXY; e) XHXha) Jest to konieczne, aby ilość DNA w komórkach potomnych była identyczna jak w komórce macierzystej; b) Jest to konieczne, by powstało prawidłowe białko (zdolne do pełnienia swojej funkcji w komórce); c) Jest to konieczne, aby mogło dojść do translacji.Badaną roślinę należy skrzyżować z grochem o zielonych nasionach. Jeśli w pokoleniu potomnym 50% roślin ma zielone nasiona – badana roślina była heterozygotą pod względem barwy nasion.

Od genu do cechy – lekcja powtórzeniowa – wersja B
a) Allel recesywny, ponieważ choroba nie występuje w każdym pokoleniu; b) Nie można tego ustalić. Choroba może być sprzężona z płcią (jeśli matka była nosicielką choroby a ojciec był zdrowy), na co wskazuje fakt, że schorzenie dotyczy mężczyzn, ale może być to również choroba autosomalna recesywna (jeśli matka oraz ojciec byli nosicielami allelu recesywnego).Skreślone: duplikacja, kondensacja chromatyny, tRNA, DNA, jądrze, nukleoidzieA, C; Uzasadnienie: Mendel opisywał dziedziczenie u grochu zwyczajnego. Barwa grochu dziedziczy się w taki sposób, że jeden allel (warunkujący czerwoną barwę) dominuje w pełni nad drugim allelem (warunkującym białą barwę). Krzyżówka w punkcie B nie dotyczy tego sposobu dziedziczenia (jest to dominacja niezupełna). Krzyżówka w punkcie A zgadza się z opisanym przez Mendla sposobem dziedziczenia barwy kwiatów grochu w wypadku, kiedy pokolenie rodzicielskie to homozygoty dominująca i recesywna. Krzyżówka w punkcie C zgadza się z opisaną przez Mendla sytuacją dziedziczenia barwy kwiatów grochu w wypadku, kiedy pokolenie rodzicielskie stanowią dwie heterozygoty.Ba) Kwas rybonukleinowy – RNA; b) W cytoplazmie; c) 30; d) Aa) IAIB; b) XHXh; c) Założenie: a – allel warunkujący jasne włosy, genotyp to aadd;
d) Założenie: A – allel warunkujący piwny kolor oczu, a – allel warunkujący niebieski kolor oczu, genotyp dziecka to AaA – crossing-over; Znaczenie: W wyniku crossing-over powstają nowe, unikalne kombinacje alleli, co ma duży wpływ na kształtowanie się zmienności organizmów; B – replikacja DNA; Znaczenie: umożliwia precyzyjne przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym.II. Biotechnologia i inżynieria genetyczna

1. Biotechnologia tradycyjna
Cecha

Biotechnologia tradycyjna

Biotechnologia nowoczesna

Podstawowe metody

selekcja sztuczna

techniki inżynierii genetycznej

Główne zastosowanie

przemysł spożywczy, ochrona środowiska

medycyna, farmacja, rolnictwo

Przykład organizmu
wykorzystywanego
w biotechnologii

np. bakterie mlekowe, grzyby z rodzaju Penicillum

np. pałeczka okrężnicy, kukurydza, soja

Oddychanie tlenowe: A, B, D, E; Oddychanie beztlenowe: B, C, E, F.A – bakterie mlekowe, wykorzystywane do fermentowania mleka, dzięki czemu jogurty mają charakterystyczny zapach, smak i konsystencję; B – np. grzyby z rodzaju Penicillum, nadające produktowi charakterystyczny smak i aromat.I – F, II – F, III – P, IV – P; Poprawione zdania: I. To reakcja przeprowadzana przez bakterie w warunkach beztlenowych. Jej produktem jest kwas mlekowy. II. Dodawanie soli zapobiega przenikaniu wody z ogórków do roztworu.Drożdże; Uzasadnienie: drożdże dzięki przeprowadzanemu procesowi fermentacji etanolowej powodują spulchnienie ciasta drożdżowego.Kiszenie stosowano jako metodę przechowywania warzyw, ponieważ proces ten zachodzi łatwo i spontanicznie. Podczas kiszenia powstaje kwas mlekowy, który powoduje zakwaszenie żywności, dzięki czemu nie rozmnażają się w niej bakterie powodujące psucie się.Twierdzenie jest nieprawdziwe. Uzasadnienie: w biotechnologii tradycyjnej stosuje się zarówno organizmy przeprowadzające fermentację, jak i organizmy oddychające tlenowo, np. bakterie octowe, wykorzystywane do produkcji octu.

: files -> d47

Pobieranie 258.52 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna