1 Chciałabym, żeby w końcu przestało padaćPobieranie 27.53 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.53 Kb.
TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ /ćwiczenia opracowane na podstawie materiałów wyd. OUP i Express Publishing/
A Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.

1 Chciałabym, żeby w końcu przestało padać.

I wish ……………………………………………………….. raining at last.

2 Żałuję, że Ela nie przyszła. Wieczór byłby wtedy bardziej przyjemny.

I wish Betty ……………………………………….. The evening ………………….……………… more enjoyable then.

3 Od dwóch lat staram się wyjaśnić pochodzenie życia.

I ………………………………………………… to explain the origins of life for two years.

4 Na twoim miejscu już dawno przeprosiłabym Piotra za te wygłupy.

If I were you I …………………………………………… to Peter for these antics a long time ago.

5 Paul i Frank piszą do siebie od wielu lat.

Paul and Frank ……………………………………………… to …………………. for many years.

6 Dlaczego nie posprzątałeś jeszcze swojego pokoju?

Why ………………………………………………………….. your room yet?

7 Zwykle chodzę na pływalnię w piątki, chyba że mam dużo pracy.

I usually …………………………………. on Fridays …………………………much work.

8 Jeśli on cię denerwuje, dlaczego mu nie powiesz, że nie chcesz go więcej widzieć?

If he gets on your nerves……………………………………………. him that you …….............. to see him again?

9 Prawie nigdy nie wychodzę z domu zimą.

I hardly ………………………………………………. out in winter.

10 These trousers /nie należą /……………………………………………….. to me.

11 There /zostało tylko pięć biletów/…………………………… so you /lepiej/………………………… hurry up.

12 /Czy nie spotkaliśmy się/………………………………………………. before?

13 The last copy of the book /właśnie została sprzedana/………………………………

14 I /mieszkam/…………………………………… in his district for so many years and I didn’t know /że są/……………………………so many interesting places to go.

15 The weather /się pogarsza/………………………………………. /Wolałabym/….....….. go back home.

16 What are your plans for the weekend?

/Jadę/……………………………………. to the country. My aunt lives there.

17 The cook is just /próbuje/……………………………… the pasta but I’m sure it /smakuje/…………………………….. delicious.

18 Their new album /brzmi okropnie/…………………………………….. . I would not recommend it as a birthday present for my worst enemy.

19 It’s the first time /kiedy widzę/……………………………… the Leaning Tower of Piza.

20 Do you like my new blouse? ~~ Yes, you /wyglądasz ładnie /…………………….. in it.

21 /Czy kiedykolwiek widziałeś/……………………………………….. a drunk ghost?

22 Martha, /która mieszka/…………………………… in the centre, didn’t come to the party in the suburbs.

23 /Nigdy przedtem nie poznałam/………………………………….such a handsome man. I fell in love with him the moment I saw him.

24 I booked a holiday in Jamaica because I /chcę, żebyś odpoczęła/…………………...after such an exhausting time at work.

25 /Im dłużej pracowałam, tym mniej/……………………………………. valuable the whole project seemed to me.

26 My family doctor /poradził mi, żebym nie pił/…………………………………… apple juice.

27 David, your mother is Swiss, /prawda/…………………………………?

28 /Matematyka jest/…………………………………… one of my least favourite subjects.

29 To my surprise, my boyfriend turned out to be /najmniej interesującą/……………...…… person in the group.

30 /Nie wolno ci/……………………………………………….. reveal your true identity.

31 Phone the office /jak tylko skończysz/…………………………………………..entering the data.

32 Leave the premises immediately, /bo w przeciwnym razie zadzwonię /……………………............

the police.

33 /Zanim wyślesz/………………………………… the postcard, make sure the address is written properly.

34 You won’t get used to the climate /dopóki nie spędzisz/………………………at least three weeks here.

35 The police will never believe you /jeśli nie masz/………………………………a convincing alibi.

36 /Na twoim miejscu/………………………….I would have revealed the secret to the press a long time ago.

37 If /sama tego nie zrobisz/………………………………. you will always regret it.

38 /Nie przyjmę/…………………….. their invitation unless they invite my friend as well.

39 /Gdybyś była/…………………………………… an animal, what would you like to be?

40 She will leave tomorrow /chyba że powstrzymasz/……………………………… her.


B Uzupełnij zdania angielskimi odpowiednikami wyrazów i zwrotów w nawiasach.


 1. (zapytajmy).................................................................. a policeman for help.

 2. Do you know (jakąś)................................... good restaurant in this area?

 3. This is (matki Piotra)............................................. car.

 4. In Warsaw (są)............................................. some good cinemas.

 5. In our local supermarket (nie ma) ................................................. fresh vegetables.

 6. I haven’t read his latest book (jeszcze)...................................

 7. How often (podlewasz).............................................. your plants?

 8. My sister (pisze na maszynie) .............................................. my letters now.

 9. You can’t carry this parcel. It’s (zbyt ciężka)...............................................

 10. Money (to nie jest)........................................ everything.

 11. In our family we rarely talk (ze sobą) ......................................................

 12. I did the test (sam).............................................; nobody helped me.

 13. These are Mike’s children, and those are (nasze)..................................................

 14. (nigdy nie byłem)................................................................... abroad.

 15. I phoned (żeby mu powiedzieć).................................................. about the meeting.

 16. John isn’t (wystarczająco odpowiedzialny) .................................................. to get married.

 17. She’ rather reserved – she never talks (o sobie)..........................................................

 18. I can’t make up my mind –I’ll buy (albo).......................... a BMW (albo).................. a Mercedes.

 19. I’ve known professor Scott (od czasu) ...................................World War II.

 20. I’m afraid we earn (za mało)........................................ money to afford a new TV set.

 21. My brother can’t swim and I (też nie umiem)....................................................

 22. They hate (się)........................................., they never talk (ze sobą)...........................................

 23. (Ani)........................ my mother (ani).................................... my father likes fatty food.

 24. There were (bardzo niewielu).......................................... people at their wedding ceremony.

 25. Money (nie przynoszą ) ................................................... happiness.

 26. We haven’t bought (niczego) ................................................... to eat.

 27. My family (mieszka)................................................. in Cracow for a hundred years.

 28. ‘I haven’t done my homework.’ ‘(Ja też nie)’.................................................

 29. Don’t touch this cake, it’s (moje)!...........................................

 30. I haven’t seen (nikogo)...................................................... in the street.

 31. I was sure (że wygram) ................................................ the contest.

 32. The police (ma) ...................................... a lot of dangerous work to do.

 33. They spend (dużo)................................................................. time travelling.

 34. (Kogo)................................................... did you invite to the party?

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna