1. Część III dziadów A. Mickiewicza powstała wPobieranie 35.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.13 Kb.
Test ze znajomości III cz. Dziadów

Powodzenia!:)

1. Część III Dziadów A. Mickiewicza powstała w:

a) Wilnie

b) Paryżu

c) Kownie

d) Dreźnie
2. Z której sceny Dziadów cz. III pochodzą następujące słowa:

Nasz naród jak lawaZ wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi:”

a) Pan Senator

b) Noc dziadów

c) scena więzienna

d) Salon warszawski
3. Z której sceny pochodzi ten znany cytat:

Ty nie ojcem świata, ale…Carem!”

a)z modlitwy Ewy

b) z Wielkiej Improwizacji

c) z widzenia księdza Piotra

d) z opowiadania Adolfa o Cichowskim


4. Idea mesjanizmu zarysowana w III części Dziadów wyraża:

a)wszystkie odpowiedzi są poprawne

b)przekonanie, iż Polska poprzez czynną walkę wyzwoli siebie i inne narody spod jarzma

niewoli


c)sugestię, że Polska, jak Chrystus, ma stać się odkupicielem narodów, nad którymi później

obejmie władzę

d)pogląd, że Polska odgrywa we współczesnej Europie rolę współczesnego Mesjasza, który

poprzez cierpienie odkupi siebie i inne narody.


5. Bunt jednostki przeciwko systemowi wartości, który pozwala na istnienie zła, to

podstawowy element:

a) werteryzmu

b) mesjanizmu

c) prometeizmu

d) wallenrodyzmu
6. Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą księdza Piotra:

a)bunt


b)pokora

c)ufność


d)zarozumialstwo
7. Kogo mają przedstawiać Rakus i Borus, oprawcy Chrystusa, występujący w

Widzeniu księdza Piotra?:

a) Austrię i Prusy

b) Austrię i Rosję

c) Prusy i Rosję

d) wszystkich zaborców
8. Przedstaw w zarysie genezę powstania cz. III Dziadów (3pkt)

a)……………………………………………………………………………………………..

b)…………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………9. Wymień pięć cech dramatu romantycznego (5 pkt)

a)……………………………………………………………………………………………………..

b)……………………………………………………………………………………………………..

c)……………………………………………………………………………………………………..

d)……………………………………………………………………………………………………..

e)……………………………………………………………………………………………………..


10. W sposób krótki i zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, przedstaw losy

Cichowskiego (2 pkt.) :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....................................


11. Połącz we właściwy sposób bohatera z odpowiednim cytatem (3pkt)
a) Konrad

b) Ksiądz Piotr

c) Nowosilcow

1. „Wczora mordował i katował, i tyle krwi niewinnej wylał...”

2. „Ja Mistrz, wyciągam ku Tobie ramiona”

3. „Polska Mesjaszem narodów”.


Imię i nazwisko klasa data


…................................... ….................. ….........................

ODPOWIEDZI DO TESTU ( dla nauczyciela):
1 D

2 D

3 B

4 D

5 C

6 B

7 A
8 Np. a) próba rehabilitacji za brak udziału A. Mickiewicza w powstaniu listopadowym

b) złożenie hołdu kolegom filomatom

c) ukazanie męczeństwa narodu polskiego

d) podtrzymanie narodu na duchu po upadku powstania listopadowego


10 Np. Zniknięcie Cichowskiego.

Odnalezienie płaszcza nad brzegiem Wisły.

Szukanie Cichowskiego przez żonę.

Usłyszenie jego nazwiska, wśród nazwisk prowadzonych na przesłuchanie

więźniów.

Odprowadzenie Cichowskiego przez straże do domu.

Zmiana wyglądu i zachowania bohatera.
9 Np.1) zerwanie z zasadą mimesis, obok scen realistycznych występują sceny

fantastyczne

2) otwarta forma, luźna, wieloosiowa, stawia otwarty problem

3) zerwanie z zasadą trójjedności

4) synkretyczny charakter dramatu

5) główny bohater to indywidualista, wybitny człowiek, tragiczny, zbuntowany,

samotnie walczy o szczęście ludzkości

6) zerwanie z zasadą decorum


11 a – 2 Konrad: „Ja Mistrz, wyciągam ku Tobie ramiona”

b – 3 Ksiądz Piotr: „Polska Mesjaszem narodów”

c – 1 Nowosilcow: „Wczora mordował i katował, i tyle krwi niewinnej wylał”

Skala ocen:

0 – 5 niedostateczny

6-10 dopuszczający

11- 15 dostateczny

16- 18 dobry19-20 bardzo dobry
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna