1. Czynnikiem złego rokowania w moczeniu nocnym jest a pierwotne moczenie, występowanie choroby u dziewczynekPobieranie 18.26 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.26 Kb.
1.Czynnikiem złego rokowania w moczeniu nocnym jest

a. pierwotne moczenie, występowanie choroby u dziewczynek

b. moczenie psychogenne

c. zakażenie układu moczowego


2.Tolerancji nie wywołuje:

a. opioidy

b. alkohol

c. BDZ


d. Kanabinole

e. barbiturany


3. Patognomoniczne dla schizofrenii jest:

a. Omamy słuchowe komentujące

b. urojenia zazdrości

c. omamy wzrokowe

4. Patognomoniczne dla schizofrenii jest

a. urojenia odsłonięcia

b. urojenia prześladowcze
5.Objawy osiowe schizofrenii to:

a. Alogia i abulia

b. urojenia i wrogość

c. omamy i lęk

d. autyzm i kantyzm

e
6.Objawy I-rzędowe w schizofrenii to :

a. urojenia i rozkojarzenia

b. urojenia i wrogość

c. omamy i lęk
7. Typowym objawem niepożądanym po TPD nie jest:

a. wymioty i biegunki

b. suchość w jamie ustnej

c. zaparcia

d. zaburzenia akomodacji

e trudności w oddawaniu moczu


8.Lęk przed wychodzeniem z domu,……

a. agorafobia

b .fobia społeczna
9. W fobii społecznej występuje:

a. obawa przed oceną

b.

10. Jeżeli lekarz pyta pacjenta o mocną głowę to tak naprawdę pyta o:a. tolerancje alkoholu

b. kontrolę picia

c.
11. Jeżeli lekarz pyta czy pacjent może poprzestać na 2 piwach(jeśli tak postanowi to czy mu się udaje) to tak naprawdę pyta o :

a. kontrolę nad alkoholem

b. tolerancje

12. zacytowano artykuł 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jaki to jest rodzaj przyjęcia

a. przyjęcie nagłe celem leczenia

b. przyjęcie nagłe celem obserwacji

c. przyjęcie wnioskowe
13 zacytowano art.24 j/w

14.zacytowano art. 29 j/w


15.Urojenia i omamy to objawy

a. I-rzędowe

b. II-rzędowe

c. osiowe


16 Zagrożony samobójstwem jest

a. wdowiec alkoholik z depresją

b. kobieta z depresją i urojeniami nihilistycznymi

c. kobieta z depresją bezsennością i lękiem

d. a i c

e .wszystkie

17. W przebiegu nadczynności tarczycy mogą wystąpić:

a. niepokój i bezsenność

b. zaburzenia psychotyczne

c. ..


d. a i b

e wszystkie


18 Najczęstsze objawy psychiczne w guzie chromochłonnym to :

a. napady paniki i lęku

b. zaburzenia psychotyczne

c. zaburzenia świadomości

d. a i c

e wszystkie


19. w chorobie Cushinga najczęściej występują:

a. zaburzenia depresyjne i mania

b. zaburzenia psychotyczne

c. lęki???

d. a i c

e. wszystkie


20.59-letnie zdrowa somatycznie kobieta twierdzi, że jej narządy gniją i ,że jest pusta w środku. Najprawdopodobnym rozpoznaniem jest

a. zaburzenia nerwicowe

b. zaburzenia depresyjne z objawami psychotycznymi

c. schizofrenia

21.Autyzm wczesnodziecięcy to :

a. schizofrenia dzieci

b. upośledzenie umysłowe

c. uszkodzenie mózgu objawiające się do 3 roku życia

d. padaczka

e. żadne z w/w


22.Zespół Korsakowa to:

a. zespół rozpoznany u pianisty Korsakowa

b. zespół amnestyczny z zaburzeniami pamięci

c. ostra psychoza z omamami słuchowymi

d psychoza z urojeniami zazdrości

e. psychoza przewlekła alkoholowa z konfabulacjami

23 U zdrowych ludzi nie występują:

a. konfabulacje

b. omamy przysenne

c. nastawienie odnoszące

d. złudzenia
24. Urojenia zdrady małżeńskiej występują w :

a. schizofrenia

b. mania

c. majaczenie alkoholowe

d. zespół Korsakowa

e. żadna z w/w


25.Zaburzenia orientacji allopsychicznej przy zachowanej orientacji autopsychicznej, omamy wzrokowe, złudzenia, lęk , urojeniowa interpretacja wydarzeń występuje w

a. zespole Korsakowa

b. majaczeniu alkoholowym

c. paranoi alkoholowej

26.cechą uzależnienia od alkoholu nie jest

a. zespól abstynencyjny

b. tolerancja

c. picie częściej niż 2 razy w tygodniu

d. coraz większa liczba czasu poświęcana na zdobycie alkoholu

e

27. Zaburzenie depresyjne nawracającea. częściej u mężczyzn

b. epizod depresji trwa co najmniej 6 m-cy

c. co najmniej 2 epizody depresji

28. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

a. tak samo często u kobiet jak u mężczyzn

b. jest przeciwwskazaniem do podania l p/depresyjnych

c. występuje po 40 roku życia

d. wpływ czynników genetycznych jest mniejszy niż w zaburzeniu jednobiegunowym

29. Osobowość dysocjacyjna charakteryzuje: dokładnie przepisane z książki

a. brak poczucia winy i wstydu

b. autodestrukcyjne wzorce zachowań

c. nierozróżnialnie granicy pomiędzy kłamstwem a prawda

d. niezdolność do związków uczuciowych

e wszystkie


30.Lit

a. stosowany w zaburzeniach dwubiegunowych

b. można go stosować bez ograniczeń u kobiet ciężarnych i karmiących

c. zmniejsza poziom hormonów tarczycy

d a i c

e wszystkie


31.Zanik hipokampa, kory skroniowej, ciemieniowej i czołowej zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe, płytki amyloidowi, złogi neurofibrylarne to

a. choroba Alzhaimera

b. choroba Picka

c.
32. Grupa leków stosowana w leczeniu choroby Alzhaimera ,zgodna z jedną z teorii o przyczynach tej choroby toa. inhibitory cholinesterazy

b.
33.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna