1 Dane na temat organizacji pozarządowej Nazwa i adres : Klub Szachowy “Javena Hańcza” SuwałkiPobieranie 297.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar297.86 Kb.
SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Szachowego „Javena Hańcza” Suwałki za rok 2012.
1) Dane na temat organizacji pozarządowej

Nazwa i adres :Klub Szachowy “Javena Hańcza” Suwałki

16-400 Suwałki ul. Noniewicza 42


Numer i data wpisu Krajowym Rejestrze Sądowym K.R.S. nr 0000212319 – 02.08.2004 r.

Nr NIP 844–10–57–789 ................... nr REGON 790159065 ......................................

Członkowie Zarządu :


 • Beata Choińska – Prezes Zarządu, zam. 16-400 Suwałki ul. Emilii Plater 33/20

 • Mikołaj Bura – Wiceprezes, zam. 16-400 Suwałki ul. Korczaka 3/56

 • Iwona Rudzińska – Skarbnik, zam. 16-400 Suwałki ul. Paca 1A/14

 • Gabriela Poświatowska – Członek, zam. 16-400 Suwałki ul. Bukowa 19

 • Irena Warakomska - Członek, zam. 16-400 Suwałki ul. Nowomiejska 14A/36

 • Mariusz Raczyński – Członek, zam. 16-424 Filipów ul. Grabarska 67

 • Dariusz Gałkiewicz – Członek, zam. 16-400 Suwałki ul. Gałaja 22


2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej:


Działalność Klubu Szachowego „Javena Hańcza” Suwałki w 2012 r. była realizowana zgodnie z zadaniami statutowymi i była oparta na:

1) Realizacji szkolenia dzieci i młodzieży czego efektem było:

 • Utrzymanie dorobku punktowego w centralnym współzawodnictwie dzieci i młodzieży. W 2012r. Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki zdobył 94 pkt. (III miejsce w Polsce).

 • Zdobycie 3 medali Mistrzostw Polski:

 • Złoty medal – Katarzyna Murawko w MPJ szybkich D16,

 • Srebrny medal – Michalina Rudzińska w MPJ szybkich D10,

 • Srebrny medal – Katarzyna Murawko w MPJ błyskawicznych D16,

 • II miejsce drużyny w I Lidze Juniorów i awans do Ekstraligi

  • skład drużyny: Bartosz Sowul, Marcin Pietruszewski, Dawid Moćkun, Rafał Buraczewski, Katarzyna Murawko, Julia Murawko i Adam Grabowski.

 • II miejsce drużyny w Drużynowych Mistrzostwach Polski LZS – 54 Finale Turnieju o „Złotą Wieżę::

  • skład drużyny: Bartosz Sowul, Adam Grabowski, Marcin Pietruszewski i Katarzyna Murawko.

 • awans 14 zawodników do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów w 2013 r.:

 1. Kinga Wołągiewicz (ur.2003 – II kat.) – D10,

 2. Gabriela Szymczyk (ur. 2003-II kat.) – D10,

 3. Jakub Świątek (ur. 2003 – III kt.) – C10

 4. Michalina Rudzińska (ur. 2002 – II kat.) – D12,

 5. Debora Choińska (ur. 2002 – II kat.) – D12,

 6. Maciej Popławski (ur. 2001 – II kat.) – C12,

 7. Michał Wierzbicki (ur. 2002- II akt.) – C12,

 8. Dawid Moćkun (ur. 1999 – II kat.) – C14,

 9. Julia Murawko (ur. 1999 – II kat.) – D14,

 10. Kamila Jaśkiewicz (ur. 1997 – I kat.) – D16,

 11. Katarzyna Murawko (ur. 1997 – I kat.) – D16,

 12. Rafał Buraczewski (ur. 1998 – II kat.) – C16,

 13. Michał Poświatowski (ur. 1996 – I kat. ) - C18,

 14. Marcin Pietruszewski (ur. 1995 – I++ kat.) – C18,


2) Realizacja programu startów:

Zawodnicy Klubu wzięli udział w 47 imprezach uzyskując wiele znakomitych wyników. Efektem udziału w imprezach centralnych i międzynarodowych jest: • podniesienie poziomu sportowego zawodników t.j. aktualnie:

 • 1 zawodnik posiada klasę sportową mistrzowską – Anna Warakomska.

 • 6 zawodników posiada klasę sportową I - Dominika Ostrowska, Marcin Pietruszewski , Bartosz Sowul, Adam Grabowski, Katarzyna Murawko, Michał Poświatowski.

 • 15 zawodników posiada klasę sportową II,

 • 25 zawodników posiada klasę sportową III,

- uzyskanie wyższych norm i kategorii szachowych t.j. uzyskanie

- normy kandydata na mistrza – Sowul Bartosz,

- normy kandydata na mistrza – Marcin Pietruszewski,

- normy kandydata na mistrza – Dominika Ostrowska,

- norma na I kat. – Patryk Gałaszewski,

- norma na I kat. – Julia Murawko,

- II kat. – Debora Choińska,

- II kat. – Maciej Popławski,

- III kat. – 6 zawodników,

- IV kat. – 14 zawodników,

- V kat. – 6 zawodników.


 • uzyskanie wyższych rankingów na Międzynarodowej Liście rankingowej FIDE. Na dzień 01.01.2013 na liście rankingowej FIDE znajduje się 37 zawodników klubu.


3) Organizacja wielu imprez szachowych:

W 2012 r. Klub zorganizował 13 imprez sportowych, w których udział wzięło 536 zawodników oraz 360 opiekunów – łącznie 896 osób.

Corocznie organizujemy: • Mistrzostwa Suwałk przedszkolaków i młodzików,

 • Mistrzostwa woj. młodzików i juniorów,

 • Turnieje Szachowe „GRAND PRIX”,

 • Turnieje klasyfikacyjne, turnieje dla najmłodszych, turnieje szachów szybkich.

 • Turnieje międzynarodowe zaliczane do rankingu FIDE – 2 turnieje.

4) Szerokie szkolenie młodzieży w szachach t.j.

Szkolenie dzieci i młodzieży w oparciu o: 1. Szkoleniu podstawowym na bazie:

 • Przedszkola nr 5 Suwałki (ul. Witosa)

 • Przedszkola nr 6 Suwałki (ul. Kowalskiego)

 • Przedszkola nr 1 Suwałki (ul. Buczka)

 1. Prowadzeniu systematycznego szkolenia z najzdolniejsza młodzieżą.

 2. Udział w zawodach kontrolnych w ramach realizacji cyklu treningowego.

Systematyczne szkolenie prowadzone jest przez kadrę szkoleniową:

 1. trener II klasy Mikołaj Bura,

 2. instruktor , kandydat na mistrza – Dariusz Gałkiewicz,

 3. arcymistrz Aloyzas Kveinys


3) Działalność gospodarcza.


Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki w 2012 r. nie prowadził działalności gospodarczej.

4) Zarząd .


Zarząd Klubu Szachowego „Javena Hańcza” Suwałki w 2013 r. odbył 8 zebrań podejmując 12 uchwał dotyczących działalności statutowej.


5) Wysokość uzyskanych przychodów

WPŁYWY 2012Lp.

Treść

WpływDarowizna

6710,00Darowizna 1 %

8780,80Reklama

43650,00Refundacje

8686,00Dotacje

76140,00Wpisowe

8020,00Składki członkowskie

1910,00Inne

5115,82RAZEM

159012,62

6) Wysokość poniesionych kosztów:


W 2012 r. koszty wyniosły 161 204,31 zł.

7) Zatrudnienie i płace:


W 2012r. w Klubie Szachowym były zatrudnione 2 osoby:

 • trener Mikołaj Bura – cały rok

 • instruktor Dariusz Gałkiewicz – cały rok

Łącznie w 2012 r. wypłacono wynagrodzenia w wysokości 47 309,00 zł.

Nie wypłacano wynagrodzeń członkom Zarządu.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wydano 1800,00 zł.


 • Irena Kwiatkowska (księgowa) 12 x 150,00 zł. – 1800,00 zł.


Zał. nr 1

Zestawienie wyników

Klubu Szachowego „Javena Hańcza” Suwałki

w Mistrzostwach Polski w 2012 roku


Lp.

ZAWODY

WynikiCentralne współzawodnictwo

dzieci i młodzieżyJAVENA HAŃCZA Suwałki – 94 pkt.

III miejsce w PolsceMiejsce

Klub

woj.

Suma

1

MKS Polonia Warszawa

MA

176

2

KSz Polonia Wrocław

DS

143

3

KSz. Javena Hańcza Suwałki

PL

94

4

KSz Stilon Gorzów Wlkp.

LB

89

5

MUKS Stoczek 45 Białystok

PL

80

6

PUKS Rodło Opole

OP

79

7

MKSz Rybnik

SL

65

8

UKS Rotmistrz Grudziądz

KP

62

9

UKS przy SP 8 Chrzanów

MP

57

10

KSz Piątka Skierniewice

LD

55

Drużynowe Mistrzostwa

Polski Juniorów – I Liga

(Suchedniów, 20-29.07.2012)

Javena Hańcza Suwałki

I Liga – 5,0 pkt. (25,00)


II miejsce

I – Sowul Bartosz (2196) – 2,0 pkt./6 – 2044

II – Pietruszewski Marcin (2121) – 5,0 pkt./8 – 2156

– Grabowski Adam (2035) – 2,0 pkt./4 – 1940

III – Moćkun Dawid (1771) – 5,6 pkt./9 – 1900

IV– Buraczewski Rafał (1707) – 7,0 pkt//9 – 1980

V – Murawko Katarzyna (1859) – 4,5 pkt./9 – 1880

VI – Murawko Julia (1607) – 6,5 pkt./9 – 1811

Drużynowe Mistrzostwa Polski LZS – 54 Ogólnopolski Turniej o Złotą Wieżę

(Olkusz, 01-06.06.2012 r.)


Javena Hańcza Suwałki

– 15,0 pkt. (23,5)


II miejsce

I – Sowul Bartosz (2178) – 6,0 pkt./9 – 2270

II - Grabowski Adam (2114) - 4,5 pkt/9 = 2060

III – Pietruszewski Marcin (2131) – 7,0 pkt./9 – 2180

IV – Murawko Katarzyna (1828) – 6,0 pkt./9 – 2010
Mistrzostwa Polski

Juniorów klasyczne:

* 10 lat Poronin

03–10.03.2012 r.

*12-14 lat (OOMwSU) Solina

14-21.04.2012 r.

* 16-18 lat Solina

17-24.03.2012 r.
5 – Murawko Katarzyna (1823) – D16 – 6,0 pkt./9 – 1970,

8 – Rudzińska Michalina (1418) – D10 – 6,0 pkt./9 – 1680,

9 – Jaśkiewicz Kamila (1627) – D16 – 6,0 pkt./9 – 1910,

11 – Grabowski Adam (2090) – C18 – 5,5 pkt/9 – 2240,

14 – Sowul Bartosz (2190) – C18 – 5,5 pkt./9 – 2170,

15 – Poświatowski Michał (1989) – C16 – 5,0 pkt./9 – 2110,

18 – Murawko Julia (1616) – D14 – 5,0 pkt./9 – 1710,

19 – Wierzbicki Michał (II) – C10 – 5,0 pkt./9 – 1820,

20 – Popławski Maciej (1554) – C12 – 5,0 pkt./9 – 1820,

21 – Moćkun Dawid (1699) – C14 – 4,5 pkt./9 – 1930,

22 – Choińska Debora (II) – D10 – 5,0 pkt./9 – 1545,

23 – Pietruszewski Marcin (2110) – C18 – 4,5 pkt./9 – 2130,

35 – Wołągiewicz Kinga (II) – D10 – 4,5 pkt./9 – 1480,

37 – Buraczewski Rafał (1719) – C14 – 3,5 pkt./9 – 1780,

39 – Gałaszewski Patryk (1853) – C18 – 3,5 pkt./9 – 1945,

40 – Łada Michał (1814) – C16 – 3,5 pkt./9 – 1910,

Puchar Polski do lat 8

(30.04.-03.05.2012 Szczyrk)9. Chmielewska Julia (1400) - 5,5 pkt./9 – 1240

16. Wysocka Edyta (1400) - 5,0 pkt./9 – 1335

56. Czarniecki Paweł (1400) - 4,0 pkt./9 – 1180
Mistrzostwa Polski Przedszkolaków P-30 (do lat 7

(27-29.04.2012 Szczyrk)11 – Jakubczyk Bartłomiej (1400) – 6,5 pkt./9 – 1360

14 – Czarniecki Paweł (1400) – 6,5 pkt./9 – 1340

27 – Schyllo Wiktoria (1100) – 4,0 pkt./9 – 995

35 – Dąbrowski Maciej (1400) – 5,5 pkt./9 – 1180

Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich (P30)

(Warszawa, 02-04.08.2012 r.)M-ce

Grupa

Nazwisko Imię

Rank.

Pkt.

Ruz.

1

D16

Murawko, Katarzyna

1859

8,5

1785

2

D10

Rudzińska, Michalina

1422

8,0

1833

4

D16

Jaśkiewicz, Kamila

1661

7,5

1967

5

C18

Sowul, Bartosz

2196

8,0

2251

8

D14

Murawko, Julia

1607

7,0

1892

8

D08

Chmielewska, Julia

III

6,0

1383

11

C18

Pietruszewski, Marcin

2121

7,0

2209

11

C12

Anzel, Paweł

1370

7,5

1892

11

D10

Choińska, Debora

II

7,0

1638

20

D10

Wołągiewicz, Kinga

II

6,0

1571

21

C18

Gałaszewski, Patryk

1855

6,0

2142

22

C10

Wierzbicki, Michał

1402

6,5

1834

23

C14

Moćkun, Dawid

1721

6,5

1976

24

C18

Grabowski, Adam

2095

6,0

2125

25

C08

Rudziński, Sebastian

IV

6,5

1501

26

C08

Czarniecki, Paweł

IV

6,0

1517

31

C08

Jakubczyk, Bartłomiej

III

6,0

1500

32

C14

Buraczewski, Rafał

1707

6,0

1908

36

D10

Szymczyk, Gabriela

III

5,0

1455

42

C16

Łada, Michał

1821

5,5

1900

48

C08

Dabrowski, Maciej

IV

5,0

1434

49

C10

Świątek, Jakub

III

5,5

1583

51

C16

Poświatowski, Michał

2008

5,0

1842

52

C08

Moćkun, Jakub

IV

5,0

1351

56

C08

Gałaszewski, Karol

IV

5,0

1251

61

C18

Raczyński, Miłosz

1621

2,5

1630

72

C16

Barmuta, Bartosz

1499

4,0

1734


Błyskawiczne Mistrzostwa Polski Juniorów P-05

(Warszawa, 04-05.08.2012 r.)M-ce

Grupa

Nazwisko Imię

Rank

Pkt.

2

D16

Murawko, Katarzyna

1859

15,0/22

5

C14

Moćkun, Dawid

1721

14,0/22

9

D10

Rudzińska, Michalina

1422

7,0/11

10

D14

Murawko, Julia

1607

12,5/22

11

D08

Chmielewska, Julia

III

6,0/11

15

D16

Jaśkiewicz, Kamila

1661

12,0/22

17

C10

Wierzbicki, Michał

1402

6,5/11

21

C16

Poświatowski, Michał

2008

12,5/22

23

C08

Dabrowski, Maciej

IV

6,0/11

25

C18

Sowul, Bartosz

2196

11,5/22

26

C18

Pietruszewski, Marcin

2121

11,5/22

27

D10

Wołągiewicz, Kinga

II

5,5/11

28

C08

Jakubczyk, Bartłomiej

III

5,5/11

32

C14

Buraczewski, Rafał

1707

11,5/22

32

D10

Szymczyk, Gabriela

III

5,0/11

37

C08

Gałaszewski, Karol

IV

5,0/11

38

C08

Czarniecki, Paweł

IV

5,0/11

41

C18

Grabowski, Adam

2095

10,0/22

42

C08

Rudziński, Sebastian

IV

5,0/11

44

D10

Choińska, Debora

II

5,0/11

45

C18

Gałaszewski, Patryk

1855

9,5/22

47

C08

Moćkun, Jakub

IV

4,0/11

51

C12

Anzel, Paweł

1370

10,0/22

55

C16

Łada, Michał

1821

10,0/22

59

C18

Raczyński, Miłosz

1621

5,5/22

62

C16

Barmuta, Bartosz

1499

5,5/22

65

C10

Świątek, Jakub

III

4,0/11

Mistrzostwa Makroregionu Młodzików

(Puławy, 21-26.09.2012 r.)


1. Wołągiewicz Kinga (1600) 9,0 pkt./9 (1775)


4. Szymczyk Gabriela (1400) – 6,0 pkt./9 (1490)

4. Świątek Jakub (1600) – 6,0 pkt./9 (1580)

9. Chmielewska Julia (1400) – 3,0 pkt./9 (1265)

9. Rudziński Sebastian (1400) – 4,5 pkt./9 (1340)

10. Gałaszewski, Karol (1400) – 4,0 pkt./7 (1340)
Klasyfikacja drużynowa MMMł.

– punktacja współzawodnictwa sportowego:M-sce

Woj.

Klub

Pkt.

1

PL

KSz. Javena Hańcza Suwałki

8

2

PL

MUKS Stoczek 45 Białystok

6

3

LU

MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski

5

4

LU

KSz DRAKON Lublin

3

5

PL

UMKSz Jaćwież Suwałki

3

6

PL

LUKSz Orient Sokółka

2

7

LU

LUKS Tempo Ożarów

1

8

PL

UKS ŻAK Łomża

1

9

LU

MKS Start Lublin

1

10

LU

LUKS Fajsławice

1

11

LU

UKS Awans Żyrzyn

1

Zał. Nr 2

WYKAZ


organizowanych imprez w 2012 r.


Lp.

Działanie

Termin

rozpoczęciaTermin

zakończeniaLiczba

uczestnikówLiczba

opiekunów1.

I Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

31.03.2012

01.04.2012

47

22

2.

Mistrzostwa Suwałk Przedszkolaków

14.04.2012

14.04.2012

24

50

3.

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzików do lat 8 w szachach

15.04.2012

15.04.2012

36

40

4.

II Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

21.04.2012

22.04.2012

32

16

5.

III Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

19.05.2012

20.05.2012

39

20

6.

Otwarty Turniej Szachowy A i B

08.06.2012

10.06.2012

26

10

7.

IV Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

21.07.2012

22.07.2012

39

22

8.

V Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

29.09.2012

30.09.2012

38

20

9.

VI Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

27.10.2012

28.10.2012

43

25

10.

VII Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

17.11.2012

18.11.2012

40

20

11.

Turniej Szachowy Przedszkolaków do lat 7

25.11.2012

25.11.2012

32

34

12.

Szachowe Mikołajki z Siódemką

02.12.2012

02.12.2012

86

56

13.

Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Suwałkach

27.12.2012

30.12.2012

54

25


Razem

536

360


Zał. Nr 3

WYKAZ IMPREZ 2012z udziałem zawodników KSz. „Javena Hańcza” Suwałki

Lp.

Impreza

Miejsce

Termin

Ilość uczestników

Razem

KlubSuwalska Liga szkolna – IV turniej

Suwałki

07-08.01.2012

44

21Otwarte Mistrzostwa Suwałk

Suwałki

21-25.01,2012

61

32Suwalska Liga Szkolna – V turniej

Suwałki

11-12.02.2012

45

23Suwalska Liga Szkolna – VI Turniej

Suwałki

25-26.02.2012

38

20I Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

31.03.-01.04.2012

47

19Mistrzostwa Suwałk Przedszkolaków

Suwałki

14.04.2012

24

9Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzików do lat 8 w szachach

Suwałki

15.04.2012

36

10II Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

21-22.04.2012

32

11Memoriał Zbigniewa Skiendzielewskiego

Augustów

13.05.2012

56

7III Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

19-20.05.2012

39

20Puchar Prezesa MSM w Suwałkach

Suwałki

08-09.06.2012

20

8Otwarty Turniej Szachowy A i B

Suwałki

08-10.06.2012

26

19Mistrzostwa Woj. Juniorów

Augustów

15-17.06.2012DMPJuniorów – I Liga

Suchedniów

20-29.07.2012
7IV Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

21-22.07.2012

39

17MPJun. w szachach szybkich

Warszawa

02-04.08.2012
27MPJun. w szachach błyskawicznych

Warszawa

04-05.08.2012
27XVII Festiwal „Konik Morski Rewala”

Rewal

20-31.08.2012Suwalska Liga Szkolna – I turniej

Suwałki

15-16.09.2012

46

27Mistrzostwa Makroregionu Młodzików

Puławy

21-26.09.20126Mistrzostwa Makroregionu Juniorów – Eliminacje do MPJun. 2013

Puławy

21-26.09.2012Suwalska Liga Szkolna – II Turniej

Suwałki

21.10.2012

49

28Suwalska Liga Szkolna – III turniej

Suwałki

25.11.2012

37

23Turniej Juniorów o Puchar „Trzech Leszczy”

Giżycko

23-25.11.2012

58

9V Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

29-30.09.2012

38

13VI Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

27-28.10.2012

43

25VII Turniej Szachowy „GRAND PRIX-2012”

Suwałki

27-18.11.2012

40

22Turniej Szachowy Przedszkolaków do lat 7

Suwałki

25.11.2012

32

7Rodzinny Turniej szachowy – Szachiści grają dla Polonii

Suwałki

01.12.2012

71

23Szachowe Mikołajki z Siódemką

Suwałki

02.12.2012

86

30Mistrzostwa Europy w szachach szybkich

Warszawa

14-16.12.2012

775

16Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Suwałkach

Suwałki

27-30.12.2012

54

26
Pobieranie 297.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna