1. działalnośĆ firmy ubezpieczeniowej organizacja I przepływ informacji 9Pobieranie 313.84 Kb.
Strona1/11
Data01.05.2016
Rozmiar313.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Spis treści


Wstęp 8

1. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ – ORGANIZACJA I PRZEPŁYW INFORMACJI 9

1. Działalność towarzystwa ubezpieczeniowego 9

2. Przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym 10

3. Pojęcie systemu informacyjnego 13

4. Przepływ informacji 15

5. Jakość systemu informacyjnego i potrzeby usprawnień 17

2. INFORMATYCZNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE – PRZEGLĄD 18

6. System informatyczny a system informacyjny 19

7. Rozwój i klasyfikacja systemów informatycznych 21

8. Typologia Systemów Informatycznych 26

9. Spójność i integracja systemów informatycznych 32

3. WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I ANALIZA KORZYŚCI 36

10. Wybór systemu informatycznego 36

11. Tworzenie własnego systemu informatycznego 39

11.1.1. Faza wstępna 40

11.1.2. Faza podstawowa 41

11.1.3. Faza realizacji 44

12. Analiza korzyści 49

13. Przeciwwskazania wdrożenia systemu informatycznego 52

14. Przykłady systemów 53

14.1.1. Comarch Life Insurance 53

14.1.2. ProfiAgent 55

14.1.3. ProfiLife 56

Zakończenie 59

Bibliografia 60

Wykaz rysunków i tabel
62Wstęp

W dobie, w której konkurencja nie śpi, a każdy dzień i każda jego godzina są na wagę złota, poszukuje się coraz to nowszych i lepszych narzędzi do sprawnego zarządzania firmą. Tradycyjne systemy informacyjne przestają spełniać oczekiwania, dlatego coraz częściej kierownictwa przedsiębiorstw podejmują decyzje o ich modernizacji. Tak jak pod koniec XX wieku ciężko było wyobrazić sobie porządną firmę nie wykorzystującą technologii komputerowej, tak na początku wieku XXI powoli zjawiskiem powszednim staje się firmowy system informatyczny.

Celem pracy jest analiza procesu wdrożenia informatycznego systemu wspomagania zarządzania do firmy ubezpieczeniowej. Również ma ona za zadanie pokazać ograniczenia organizacyjne oraz niezbędność podejmowania określonych decyzji, wraz z ich konsekwencjami.

W pierwszym rozdziale została przedstawiona analiza towarzystwa ubezpieczeniowego pod względem potrzeb przepływów informacji. Pozwoli to lepiej zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy oraz istotę wprowadzania systemu informatycznego dla usprawniania zarządzania nim. Zostały też przybliżone podstawowe pojęcia dla tego zagadnienia.

Drugi rozdział jest skondensowanym przeglądem historii i ewolucji rozwiązań informatycznych. Ma to na celu uświadomienie ogromnego wachlarza możliwości zmian, które mają większy lub mniejszy wpływ na poszczególne sfery działalności organizacji.

W rozdziale trzecim pokazano kryteria jakie musi spełnić system informatyczny oraz jakie alternatywy ma firma typowo zajmująca się ubezpieczeniami. Ponieważ każda branża rządzi się własnymi prawami i ma własne potrzeby, w tym rozdziale uwzględniono również możliwość stworzenia własnego systemu od zera, a także zaprezentowano kilka gotowych rozwiązań dostępnych na rynku.

Ze względu na stale trwającą ewolucję systemów informatycznych i ich olbrzymią liczebność do wielu zastosowań, ich zbiór został zawężony wyłącznie do tych, które są zorientowane na wspomaganie procesów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie.

  1. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ – ORGANIZACJA I PRZEPŁYW INFORMACJI
1.Działalność towarzystwa ubezpieczeniowego

Na początku XXI wieku naszej ery nikogo nie dziwi mnogość firm oraz oferowane przez nie usługi zwrotu pieniędzy, kiedy przewrotny los przyniesie nam nieszczęścia i straty. Usługa ubezpieczenia to urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają1. Mimo, iż wydaje się „wynalazkiem” kilku ostatnich stuleci to pierwsze z nich pojawiły się dwa tysiące lat przed naszą erą w krajach Bliskiego Wschodu. Wówczas uczestnicy karawan umawiali się wspólnie pokrywać ewentualne szkody, poniesione przez któregokolwiek z uczestników takiej karawany. Podobny typ miały umowy palestyńskich Żydów odnośnie osłów. Takie działania nazwano ubezpieczeniami dopiero na początku XVIII w. n.e., kiedy na świecie powstawały pierwsze organizacje profesjonalnie zajmujące się tymi usługami. Ich największy przyrost zanotowano w wieku XIX, kiedy to z około 30 firm powstało ich ponad 1200. W Polsce zakłady ubezpieczeniowe powstały w tym samym czasie, jednak ich ilość zmieniała się znacznie wolniej (tab. 1.1.).

Tabela 1.1. Liczba zakładów ubezpieczeniowych w Polsce w XXw.


ROK

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

Liczba zakładów ubezpieczeń

4

24

36

51

66

73

67

66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl, 01.06.2010r.).
Rynek ubezpieczeniowy jest działalnością całkowicie usługową. Klient firmy w zamian za comiesięczne składki otrzymuje zapewnienie, że kiedy zdarzy się coś niepożądanego, otrzyma stosowną ilość pieniędzy by mógł naprawić szkody, złagodzić ból i żyć dalej. W obecnych czasach można zabezpieczyć cokolwiek przed czymkolwiek. Znane są przypadki w świecie show biznesu gdzie gwiazdy ubezpieczają swoje ręce, nogi oraz inne części ciała na milionowe kwoty. Jednak są to rzadko spotykane przypadki, a tym na czym firmy ubezpieczeniowe rzeczywiście zarabiają to ubezpieczenie domu, samochodu (ubezpieczenia majątkowe) oraz siebie przed wypadkami lub swojej przyszłości w postaci emerytury (ubezpieczenia na życie, Otwarte Fundusze Emerytalne).Pobieranie 313.84 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna