1. Historia państwa afrykańskiego, które nie poddało się kolonizacji. Etiopia pod rządami Menelika IIPobieranie 9.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar9.63 Kb.

1.Historia państwa afrykańskiego, które nie poddało się kolonizacji. Etiopia pod rządami Menelika II
a.1. Cele lekcji

i.a) Wiadomości


Po przeprowadzonej lekcji uczeń:

 • zna historię chrześcijaństwa na ziemiach etiopskich,

 • zna termin: Abisynia (dawna nazwa Etiopii), wyjaśnia pochodzenia współczesnej nazwy państwa od greckiego słowa: Aithiopes, czyli „brunatne twarze”,

 • zna sylwetkę i rządy Menelika II,

 • zna przebieg bitwy pod Aduą,

 • rozumie pojęcie: autokefaliczny,

 • zna przebieg secesji Erytrei – najmłodszego państwa na kontynencie afrykańskim,

 • zna problematykę Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.

ii.b) Umiejętności


Uczeń:

 • odnajduje Etiopię na mapie Afryki i nazywa stolicę państwa,

 • analizuje genezę Kościoła koptyjskiego.


b.2. Metoda i forma pracy


Referat: przedstawienie historii chrześcijaństwa w Etiopii.

Wykład: zarysowanie dziejów Etiopii.


c.3. Środki dydaktyczne


 1. Mapa Afryki.

 2. Zdjęcia przedstawiające cesarza Hajle Sellasje I.


d.4. Przebieg lekcji

i.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel pyta uczniów o lekturę Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Jeśli jest ona znana któremuś z uczniów, informuje on pozostałą część klasy o władcy jakiego państwa opowiada autor. Nauczyciel pokazuje zdjęcie Hajle Sellasje I oraz mówi o pochodzeniu nazwy państwa od greckiego Aithiopes, oznaczającego „brunatne twarze”. Uczniowie słuchają, oglądają zdjęcie, wskazują na mapie miejsce położenia Etiopii i nazywają jej stolicę.

ii.b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel opowiada o początkach cywilizacji na ziemiach współczesnej Etiopii. Jeden z uczniów przedstawia informacje na temat chrześcijaństwa
  w Etiopii. Mówi o autokefalii w ramach obrządku koptyjskiego. Wspólnie
  z nauczycielem objaśnia nieznane uczniom terminy.

 2. Nauczyciel przedstawia Etiopię pod rządami Menelika II. Opowiada o genezie wojny włosko-etiopskiej. Mówi o legendarnej bitwie pod Aduą, w której wojska z Półwyspu Apenińskiego poniosły klęskę w starciu z „brunatnymi twarzami”.

 3. Nauczyciel opowiada o współczesnej Etiopii jako o jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Mówi o Erytrei – najmłodszym państwie Czarnego Lądu, która zdecydowała się na secesję i opuszczenie granic Etiopii.

iii.c) Faza podsumowująca


Nauczyciel przypomina, że Etiopia w końcu XIX wieku była jedynym (obok Liberii, która
w istocie była ubezwłasnowolniona przez kapitały zagraniczne) niepodległym państwem
w Afryce.

e.5. Bibliografia


 1. Bartnicki A., Mantel-Niećko J., Historia Etiopii, wyd. 2 popr. i uzup., Ossolineum, Wrocław 1987.

 2. Bułatowicz A., Z wojskami Menelika II. Zapiski z podróży do Etiopii, przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła G. Podeszwa, Dialog, Warszawa 2000.

 3. Kapuściński R., Cesarz, Czytelnik, Warszawa 2005.


f.6. Załączniki

i.a) Zadanie domowe


Lektura Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.

g.7. Czas trwania lekcji


45 minut

h.8. Uwagi do scenariusza


brak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna