1. Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 241.52 Kb.
Strona1/4
Data01.05.2016
Rozmiar241.52 Kb.
  1   2   3   4
1. Informacje o jednostce naukowej
Dane podstawowe:

Pełna nazwa jednostki: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Nazwa skrócona: IChF PAN

REGON: 000326049

Data założenia (dd/mm/rrrr): 19/03/1955

Rodzaj jednostki: placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk

Kategoria jednostki: 1

Nazwa jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy):

REGON jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy):

Organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy): Polska Akademia Nauk
Dane adresowe:

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Ulica: Kasprzaka

Numer: 44/52

Telefon: 22 3433109

Fax: 22 3433333

E-mail: ichf@ichf.edu.pl
Dyscypliny naukowe:

25 - fizyka, 26 - nauki chemiczne, 37 - inżynieria materiałowa, 39 - inżynieria i ochrona środowiska, 40 - inżynieria chemiczna


Polska Klasyfikacja Działalności:

73.10.B - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych


2. Informacje o kierowniku jednostki naukowej

/ Nazwisko i imię; Stanowisko służbowe; Telefon służbowy; E-mail /

- Gregorowicz Jacek; Zastępca Dyrektora d/s Naukowych; 022 3433109; ichf@ichf.edu.pl

- Herbich Jerzy; Zastępca Dyrektora d/s Ogólnych; 022 3433108; ichf@ichf.edu.pl

- Hołyst Robert; Zastępca Dyrektora d/s Naukowych; 022 3433108; ichf@ichf.edu.pl

- JABŁOŃSKI ALEKSANDER; Dyrektor Instytutu; 022 3433109; ichf@ichf.edu.pl

- Jeziorski Bogumił; Przewodniczący Rady Naukowej IChF PAN; 022 8220211 wew.209; bogumil.jeziorski@tiger.chem.uw.edu.pl
3. Zatrudnienie w działalności B+R (badania naukowe i prace rozwojowe)

/ Liczba N ogółem; Liczba N kobiety; PWCP ogółem; EPC ogółem /

1) Osoby z tytułem naukowym profesora i tytułem profesora w zakresie sztuki: 33; 7; 21,00; 21,00

2) Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki: 30; 3; 26,75; 26,75

3) Osoby ze stopniem naukowym doktora i doktora w zakresie sztuki: 71; 20; 64,20; 64,20

4) Pozostałe osoby z wykształceniem wyższym: 54; 24; 38,00; 38,00

5) Pozostałe osoby: 0; 0; 0,00; 0,00

Ogółem: 188; 54; 149,95; 149,95
4. Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy

Ogółem liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy: 293
5. Warunki lokalowe

Powierzchnia terenu:

- własnego [ha] : 4,08

- użytkowanego, stanowiącego własność innych podmiotów [ha]: 0,00

- przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha]: 0,00

Powierzchnia pomieszczeń:

- będących własnością jednostki [m2]: 12498,75

- wynajmowanych od innych podmiotów [m2]: 46,58

- wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]: 731,42
6. Dane o bazie bibliotecznej

1) Liczba woluminów książek:

ogółem: 29680

2) Liczba woluminów czasopism:

ogółem: 34724

- prenumerowanych krajowych: 44

- prenumerowanych zagranicznych: 52
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk chemicznych; chemii;

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk chemicznych; chemii;

Liczba stopni i tytułów uzyskanych w danym roku przez pracowników jednostki:

/ Wszyscy; Kobiety /

Liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki : 5; 0

Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki : 4; 1

Liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki : 8; 6
8. Dane o publikacjach naukowych i monografiach
Liczba publikacji ogółem (zliczana z wykazów): 238

8.1.a Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:

Liczba: 201

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Lista z; L.punktów /

- Acta Cryst. Section E-Str. Rep. Online; Tetraammonium benzene-1,2,4,5-tetra-carboxylate dihydrate; Dutkiewicz G., Borowiak T., Pietraszkiewicz M., Pietraszkiewicz O.; 2007, 63: O4101-U3531 Part 10; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE; 2007; 10,00

- Acta Cryst. Section E-Str. Rep. Online; Bis(3-deoxy-1,2-O-isopropylidenea-α D-glucofuranos-3-yl) disulfide.; Luboradzki R., Pakulski Z.; 2007, E63, o3573; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE; 2007; 10,00

- Acta Physica Polonica A; The geometry of the excited charge transfer states: flattening or twisting?; Dobkowski J., Sazanovich I.; 2007, 112, 127-142; ACTA PHYSICA POLONICA A; 2007; 10,00

- Acta Physica Polonica A; Conformation-dependent photophysics of bifunctional hydrogen bond donor/acceptor molecules; Kijak M., Petkova I., Toczek M., Wiosna-Sałyga G., Zielińska A., Herbich J., Thummel R. P., Waluk J.; 2007, 112, S105-S120; ACTA PHYSICA POLONICA A; 2007; 10,00

- Acta Physica Polonica A; Orientation of single dibenzanthanthrene molecules in solid xenon; Sepioł J., Kołos R., Jasny J.; 2007, 112, S-121; ACTA PHYSICA POLONICA A; 2007; 10,00

- Analytical and Bioanalytical Chemistry; Microstructural and chemical transformation of thin Ti/Pd and TiDy/Pd bi-layer films induced by vacuum annealing.; Lisowski W., Keim E.G., Kaszkur Z., van den Berg A.H.J., Smithers M.A.; 2007, 389, 1489-1498; ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY; 2007; 24,00

- Annales de Chimie-Science des Materiaux; Characterization of metallic oxide thin-layer materials by Auger Electron Spectroscopy (AES) combined with Ar+ ion etching; Pisarek M.; 2007, 32, 383-394; ANNALES DE CHIMIE-SCIENCE DES MATERIAUX; 2007; 10,00

- Applied Catalysis A: General; Nanosized gold catalysts supported on ceria and ceria-alumina for WGS reaction: influence of the preparation method; Andreeva D., Ivanov I, Ilieva L, Sobczak J.W., Avdeev G., Tabakova T.; 2007, 333, 153-160; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis A: General; Hydrogenation of 2-ethyl-9,10-anthraquinone on Pd-polyaniline (SiO2) composite catalyst. The effect of humidity; Drelinkiewicz A., Waksmundzka-Góra A., Sobczak J.W., Stejskal J.; 2007, 333, 219-228; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis A: General; Catalytic ketonization over oxide catalysts. Part XII. Selective reduction of carboxylic acids by formic acid.; Gliński M., Kozioł A., Łomot D., Kaszkur Z.,; 2007, 323, 77-85; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis A: General; Hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane and dichlorodifluoromethane over Ni/C catalysts: The effect of catalyst carbiding.; Śrębowata A., Juszczyk W., Kaszkur Z., Sobczak J. W., Kępiński L., Karpiński Z.,; 2007, 319, 181-192; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis A: General; Nanocrystalline NbC formation from mesostructured niobium oxide studied by HRTEM, SAED and in situ XRD; Witrkowski S., Ruszak M., Sayag C., Pielaszek J., Djega-Mariadassou G.; 2006, 307, 205-211; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis B: Environmental; NO reduction by CO in the presence of water over gold supported catalysts on CeO2-Al2O3 mixed support, prepared by mechanochemical activation; Ilieva L., Pantaleo G., Sobczak J.W., Ivanov I, Venezia A.M., Andreeva D.; 2007, 76, 107-114; APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL; 2007; 24,00

- Applied Catalysis B: Environmental; Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2; Zaleska A., Górska P., Sobczak J.W., Hupka J.; 2007, 76 1-8; APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL; 2007; 24,00

- Applied Surface Science; Speciaton of functional groups formed on the surface of ammoxidised carbonaceous materials by XPS metod.; Wachowski L., Sobczak J.W., Hofman M.; 2007, 253, 4456-4461; APPLIED SURFACE SCIENCE; 2007; 20,00

- Bioelectrochemistry; The effects of conductivity and electrochemical doping on the reduction of methemoglobin immobilized in nanoparticulate TiO2 films; Milsom E.V, Dash H.A., Jenkins T.A., Opałło M., Marken F.; 2007, 70, 221-227; BIOELECTROCHEMISTRY; 2007; 20,00

- Biomolecular Engineering; Corrosion resistance of nanostructured titanium; Garbacz H., Pisarek M., Miśkiewicz M., Kurzydłowski K.J.; 2007, 24, 559-563; BIOMOLECULAR ENGINEERING; 2007; 15,00

- Biomolecular Engineering; Morphology and chemical characterization of Ti surfaces modified for biomedical applications.; Lewandowska M., Roguska A., Pisarek M., Polak B., Janik-Czachor M., Kurzydlowski K.J.; 2007, 24, 438-442; BIOMOLECULAR ENGINEERING; 2007; 15,00

- Catal. Commun.; Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2-dichloroethane over silica-supported nickel-ruthenium catalysts.; Śrębowata A., Sadowska M., Juszczyk W., Kaszkur Z., Kowalczyk Z. , Nowosielska M., Karpinski Z.,; 2007, 8, 11-15; CATALYSIS COMMUNICATIONS; 2007; 20,00

- Catal. Today; Hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane on active carbon supported palladium-nickel catalysts.; Śrębowata A., Juszczyk W., Kaszkur Z., Karpiński Z.,; 2007, 124, 28-35; CATALYSIS TODAY; 2007; 24,00

- Central European J. Phys.; Evaluation of the Inelastic Mean Free Path (IMFP) of Electrons in Polyaniline and Polyacetylene Samples Obtained from Elastic Peak Electron Spectroscopy (EPES); Gergely G., Menyhard M., Sulyok A., Gurban S., Lesiak B., Jablonski A., Kosinski A., Toth J., Varga D.; 2007, 5, 188-200; CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS; 2007; 15,00

- Chem. Comm.; Templated crystal nucleation: mixed crystals of very different copper(II) N,N’,N’’-trimethyltriazacyclononane complexes.; Steed J.W., Goeta A.E., Lipkowski J., Świerczyński D., Pantelon V., Handa S; 2007, 813-815; CHEMICAL COMMUNICATIONS; 2007; 24,00

- Chem. Eng. Sci.; Modelling of gas interstitial velocity radial distribution over cross-section of a tube packed with granular catalyst bed;effects of granule shape and of lateral gas mixing; Ziółkowska I., Ziółkowski D.; 2007, 62, 2491 – 2502; CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE; 2007; 24,00

- Chem. Phys.; Photochromism in p-methylbenzoylthioacetonate and related ß-thioxoketones; Gorski A., Posokhov Y., Hansen B., Spanget-Larsen J., Jasny J., Duus F., Hansen P.; 2007, 338, 11-22; CHEMICAL PHYSICS; 2007; 20,00

- Chem. Phys. Lett.; Hydration energies of protonated amino acids; Wincel H.; 2007, 439, 157-161; CHEMICAL PHYSICS LETTERS; 2007; 24,00

- Chemistry - A European Journal; Anion binding properties of the tripyrrole methane group: a combined experimental and theoretical study.; Denekamp C., Suwinska K., Eichen Y., Salman H., Abraham Y., Ben Ari J.; 2007, 13, 657- 665; CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL; 2007; 24,00

- ChemPhysChem; Theoretical prediction and the first IR-matrix observation of several L-cysteine molecule conformers; Dobrowolski J. Cz., Jamróz M.H., Kołos R., Rode J.E., Sadlej J.; 2007, 8, 1085-1094; CHEMPHYSCHEM; 2007; 24,00

- ChemPhysChem; Geometric H/D isotope effects and cooperativity of the hydrogen bonds in porphycene; Shibl M.F., Pietrzak M., Limbach H.H., Kuhn O.; 2007, 8,: 315-321; CHEMPHYSCHEM; 2007; 24,00

- Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects; Hydrodynamics of aggregates with mixed statistics.; Gmachowski L.; 2007, 295, 34-37; COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS; 2007; 15,00

- Combinatorial Chemistry & High Troughput Screening; Response of DNA fragments to potentriometric sensors studied using HPLC.; Nagels L.J., Everaert J., Boherts H., Del Favero J., Goossens D., Robbens J., Pietraszkiewicz M., Pietraszkiewicz O.; 2007,10, 555-559; COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING; 2007; 24,00

- Computing; A Set of Compact Finite-Difference Approximations to First and Second Derivatives, Related to the Extended Numerov Method of Chawla on Non-Uniform Grids.; Bieniasz L.K.; 2007, 81, 77-89; COMPUTING; 2007; 20,00

- Electroanalysis; A porous ITO nanoparticle modified electrode for the immobilization of redox liquids; Niedziółka J., Szot K., Marken F., Opałło M.; 2007, 19, 155-161; ELECTROANALYSIS; 2007; 24,00

- Electrochemistry Communications; Electrode modified with ionic liquid covalently bonded to silicate matrix for accumulation of electroactive anions.; Leśniewski A., Niedziółka J., Pałys B., Rizzi C., Gaillon L., Opałło M; 2007, 9, 2580-2584; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS; 2007; 24,00

- Electrochemistry Communications; Electrochemical processes at a flowing organic solvent|aqueous electrolyte phase boundary; MacDonald S.M., Watkins J.D., Gu Y., Yunus K., Fisher A.C., Shul G., Opałło M., Marken F.; 2007, 9, 2105-2110; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS; 2007; 24,00

- Electrochemistry Communications; The effect of hydrostatic extrusion on resistance of 316 austenitic stainless steel to pit nucleation; Pisarek M., Kedzierzawski P., Janik-Czachor M., Kurzydlowski K.J.; 2007, 9, 2463-2466; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; A Fourth-Order Accurate, Three-Point Compact Approximation of the Boundary Gradient, for Electrochemical Kinetic Simulations by the Extended Numerov Method.; Bieniasz L.K.; 2007, 52, 2203-2309; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Use of Dynamically Adaptive Grid Techniques for the Solution of Electrochemical Kinetic Equations. Part 16: Patch-Adaptive Strategy Combined with Extended Numerov Spatial Discretisation.; Bieniasz L.K.; 2007, 52, 3929-3940; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Promotion of hydrogen entry into iron from NaOH solution by iron-oxygen species; Flis-Kabulska I., Flis J., Zakroczymski T.; 2007, 52, 7158-7165; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Accelerated entry of hydrogen into iron from NaOH solutions at low cathodic and low anodic polarizations; Flis-Kabulska I., Zakroczymski T., Flis J.; 2007, 52, 2966-2977; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Carbon nanoparticle stabilised liquid|liquid micro-interfaces for electrochemically driven ion-transfer processes; MacDonald S.M., Fletcher P.D.I., Cui Z.G., Opałło M., Chen J., Marken F.; 2007, 53, 1175-1181; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Crown ether bridged homo- and heterodinuclear copper(II) and nickel(II) cyclidene complexes. Interaction with anions.; Taraszewska J., Zięba K., Kowalski J., Korybut-Daszkiewicz B.; 2007, 52, 3556-3567; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Electrochimica Acta; Mesoscopic modelling of corrosion phenomena: Coupling between electrochemical and mechanical processes, analysis of the deviation from the Faraday law; Vautrin-Ul C., Taleb A., Stafiej J., Chausse A., Badiali J.P.; 2007, 52, 5368-5376; ELECTROCHIMICA ACTA; 2007; 24,00

- Eur. J. Inorg. Chem.; Tubing the properties of neutral tetraazamacrocylic complexes of copper(II) and nickel(II) for use as host-guest compounds with bismacrocylic transition metal cations; Rybka A., Koliński R., Kowalski J., Szmigielski R., Domagała S., Woźniak K., Więckowska A., Bielewicz R., Korybut-Daszkiewicz B.; 2007, 172-185; EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY; 2007; 24,00

- Europhysics Letters; Monte Carlo simulation results for criticalCasimir forces.; Vasilyev O., Gambassi A., Maciołek A., Dietrich S.; 2007, 80, 60009; EUROPHYSICS LETTERS; 2007; 24,00

- FEBS Letters; A zinc-finger like metal binding site in the nucleosome.; Adamczyk M., Poznański J., Kopera E., Bal W.; 2007, 581, 1409-1416; FEBS LETTERS; 2007; 20,00

- Fluid Phase Equil.; Solubility of carbon dioxide in 2-methylbutyric, 2-methylvaleric and 2-methylhehanoic ester oils.; Bobbo S., Fedele L., Scattolini M., Camporese R. Stryjek R.; 2007, 256, 81-85; FLUID PHASE EQUILIBRIA; 2007; 24,00

- Fluid Phase Equil.; A combined determination of phase diagrams of asymmetric binary mixtures byequations of state and transitiometry; Deiters U.K., Randzio S.L.; 2007, 260, 87-97; FLUID PHASE EQUILIBRIA; 2007; 24,00

- Fluid Phase Equil.; Solid-Liquid Equilibria for the CO2 + N2O, CO2 + R32 and N2O + R32 Systems.; Di Nicola G., Giuliani G., Polonara F., Stryjek R.; 2007, 256, 86-92; FLUID PHASE EQUILIBRIA; 2007; 24,00

- Heterocycles; 1-Substituted 4-hydroxy-3-quinolinesulfonic acids - preparation and structures.; Skrzypek L., Suwińska K.; 2007, 71, 1363-1370; HETEROCYCLES; 2007; 15,00

- Ind. Eng. Chem. Res.; Catalytic Wet Air Oxidation: Are Monolithic Catalysts and Reactors Feasible?; Cybulski Andrzej; 2007, 46, 4007-4033; INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH; 2007; 24,00

- Inorg. Chem.; Electron transfer activity of nickelacyclic complex analogues of nickelocene: Synthesis of (η5-R-cyclopentadienyl){η4-[1-(η5-R-cyclopentadienyl)]-2,3,4,5-tetraphenyl-1-nickela-2-cyclopentenyl}nickel complexes (R = H, CH3) and crystal structures of the redox couples [(η5- methylcyclopentadienyl){η4-[1-(η5-methylcyclopentadienyl)]-2,3,4,5-tetraphenyl-1-nickela-2-cyclopentenyl}nickel](0/+) and [(η5-methylcyclopentadienyl){η5-[1-(η5-methylcyclopentadienyl)-1-nickelafluorenyl}nickel](0/+).; Losi S., Rossi F., Laschi F., Fabrizi de Biani F., Zanello P., Buchalski P., Burakowska K., Piwowar K., Zbrzezna J., Pasynkiewicz S., Pietrzykowski A., Suwińska K., Jerzykiewicz L.; 2007, 46, 10659-10669; INORGANIC CHEMISTRY; 2007; 24,00

- Inorg. Chim. Acta; Synthesis and structure of interaction of H[AuCl4] with H2DMG and pyridine.; Bourosh P., Bologa O., Simonov Yu., Gerbeleu N., Lipkowski J., Gdaniec M.; 2007, 360, 3250-3254; INORGANICA CHIMICA ACTA; 2007; 20,00

- Int. J. Pharmac.; Transitiometric analysis of solid II/solid I transition in anhydrous theophylline; Legendre B., Randzio S.L.; 2007, 343, 41-47; INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS; 2007; 20,00

- Int. J. Quantum Chem.; Cumulative pi-pi Interaction Triggers Unusually High Stabilization of Linear Hydrocarbon Inside the Single-Walled Carbon Nanotube; Dinadayalane T. C., Gorb L., Simeon T., Dodziuk H.; 2007, 107, 2204-2210; INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY; 2007; 20,00

- Int. J. Quantum Chem.; Density of electron states in crystalline systems calculated in the presence and the absence of the magnetic field; Olszewski S., Roliński T.; 2007, 107, 1223-1240; INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY; 2007; 20,00

- J. Alloys and Compounds; Remarks on superconductivity in PdH.; Baranowski B., Dębowska L; 2007, 437, L4-L5; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Kinetic and thermodynamic hysteresis in transition metal-hydrogen systems.; Baranowski B., Dębowska L; 2007, 440, L1-L2; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Investigation of CoPd alloys by XPS and EPES using the pattern recognition method; Lesiak B., Zemek J., Jiricek P., Jóźwik A.; 2007, 428, 190-186; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Preparation of gold nanoparticles by arc discharge in water; Lung J.K., Huang J.C., Tien D.C., Liao C.Y., Tseng K.H., Tsung T.T., Kao W.S., Tsai T.H., Jwo C.S., Lin H.M., Stobinski L.; 2007, 434-435, 655-658; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Pressure induced phase transformation of REH3; M. Tkacz, T. Palasyuk,; 2007, 446-447, 593-597; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; High Pressure Synthesis and Magnetic Properties of Dy7Rh3 and Tb7Rh3 Hydrides; R. Sato, T. Tsutaoka, S. M. Filipek; 2007, 446-447, 610-613; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Crystal Structure and lattice dynamics of chromium hydrides; V.E. Antonov, A.I. Beskrovnyy,V. K. Fedotov, A.S. Ivanov, S.S. Khasanov, A.I. Kolesnikov, A.S. Sakharov, I.L. Sahsin, M. Tkacz; 2007, 430, 22-28; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Alloys and Compounds; Study of hydrogen and deuterium permeation through Pd77Ag23 membrane: Analysis of stationary state.; D. Dudek; 2007 ,442, 152-154; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 2007; 24,00

- J. Am. Chem. Soc.; Vibrational gating of double hydrogen tunneling in porphycene; Gil M., Waluk J.; 2007, 129, 1335-1341; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Am. Chem. Soc.; Mode-selective excited state proton transfer in 2-(2'-pyridyl)pyrrole isolated in a supersonic jet; Kijak M., Nosenko E., Singh A., Thummel R. P., Waluk J.; 2007, 129, 2738-2739; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Am. Chem. Soc.; From discrete linear ZntBu2 molecules to 1D coordination polymers and 2D fabrics; Lewiński J., Dranka M., Bury W., Śliwiński W., Justyniak I., Lipkowski J.; 2007, 129, 3096-3098; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Am. Chem. Soc.; H-1/H-2 NMR studies of geometric H/D isotope effects on the coupled hydrogen bonds in porphycene derivatives; Pietrzak M., Shibl M.F., Broring M., Kuhn O., Limbach H.H.; 2007, 129, 296-304; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Am. Chem. Soc.; Kinetic Trapping of Large Amount of Long Polymers in Nanopores.; Żywociński A., Korda A.,Gosk J., Wieczorek S.A.,Wilk A., Hołyst R.; 2007, 129, 13398-13399; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Am. Soc. Mass Spectrom.; Hydration of potassiated amino acids in the gas phase; Wincel H.; 2007, 18, 2083-2089; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY; 2007; 24,00

- J. Chem. Eng. Data; Vapor-liquid equilibrium for benzaldehyde with 1-methylethylbenzene and for 2-methyl-propan-2-ol with 2,4,4-trimethyl-1-pentene; Malanowski S.K.; 2007, 52, 239-243; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 2007; 24,00

- J. Chem. Eng. Data; Solubility of β-carotene in binary solvents formed by some hydrocarbons with 2,5,8-trioxanonane, 2-pro-panone and cyclohexanone; Treszczanowicz T., Kasprzycka-Guttman T., Treszczanowicz A.J.; 2007, 52, 261-264; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 2007; 24,00

- J. Chem. Eng. Data; Heat capacities of uracyl, thymine and its alkylated, cyclooligomethylenated, and halogenated derivatives by differential calorimetry.; Zielenkiewicz W., Kozbiał M., Swierzewski R., Szterner P.; 2007, 52, 93-97; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 2007; 24,00

- J. Chem. Eng. Data; Molar heat capacities of aminouracils by differential scanning calorimetry.; Zielenkiewicz W., Szterner P.; 2007, 52, 624-626; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 2007; 24,00

- J. Chem. Eng. Data; Isochoric PVTx measurements for the carbon dioxide + 1,1,difluoroethane binary System.; Di Nicola G., Polonara F., Santori G., Stryjek R.; 2007, 52, 1258-126124; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 2007; 24,00

- J. Chem. Phys.; Matrix isolation spectroscopy and molecular dynamics simulations for 2,7,12,17-tetra-tert-butylporphycene in argon and xenon; Kyrychenko A., Gawinkowski S., Urbańska N., Pietraszkiewicz M., Waluk J.; 2007, 127, 134501-12; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- J. Chem. Phys.; The influence of interactions between reagents on the excess in the rate of quenching reaction. Molecular dynamics study.; Litniewski M.; 2007, 127, 034505 (1-9); JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- J. Chem. Phys.; Effect sof alkyl substituents on excited state intramolecular proton transfer dynamics sof jet-cooled bis(benzoxazolyl)phenoles; Luzina E., Sepioł J., Svartsov J., Grabowska A.; 2007, 126, 194308; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- J. Chem. Phys.; Sensivity of an exothermic chemical wave front to a departure from local equilibrium; Nowakowski B., Lemarchand A.; 2007, 127, 174712-(1-9); JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- J. Chem. Phys.; Ultrafast optical kerr effect spectroscopy of water confined in nanopores of the gelatin gel; Ratajska-Gadomska B., Białkowski B., Gadomski W., Radzewicz C.; 2007, 126, 184708-184708-8; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- J. Chromatogr. A; Influence of the mobile phase composition on chiral recognition of some pyrrolidin-2-ones in the liquid chromatographic system with polysaccharide stationary phases; Bielejewska A., Duszczyk K., Kulig K., Malawska B., Miśkiewicz M., Leś A., Zukowski J.; 2007, 1173, 52-57; JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A; 2007; 24,00

- J. Electroanal. Chem.; SnO2-poly(diallyldimethylammonium chloride) films: Electrochemical evidence for heme protein absorption, denaturation, and demetallation.; Milsom E. V., Dash H. A., Jenkins T. A., Halliwell C. M., Thetford A., Bligh N., Nogala W., Opałło M., Marken F.; 2007, 610, 28-36; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 2007; 24,00

- J. Electroanal. Chem.; pH-Sensitive syringaldazine modified carbon ceramic electrode for bioelectrocatalytic dioxygen reduction; Nogala W., Roźniecka E., Rogalski J., Opałło M.; 2007 608, 31-36; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 2007; 24,00

- J. Electroanal. Chem.; Analysis of electrochemical techniques for studying the diffusion of hydrogen in metals; Zoltowski P.; 2007, 600, 54-62; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 2007; 24,00

- J. Electroanal. Chem.; Remarks on “Determination of hydrogen absorption isotherm and diffusion coefficient in Pd81Pt19 alloy” [F. Vigier et al., J. Electroanal. Chem. 588 (2006) 32]; Zoltowski P.; 2007, 601148-152; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 2007; 24,00

- J. Electrochem. Soc.; AFM measurements of interactions between CMP slurry particles and substrate.; Burtovyy R., Liu Y., Zdyrko B., Tregub A., Moinpour M., Buchler M., Luzinov I.; 2007, 154, H476-H485; JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY; 2007; 24,00

- J. Heterocyclic Chem.; Synthesis of New Pentacyclic Diquinothiazines.; Nowak M., Pluta K., Suwińska K., Straver L.; 2007, 44, 543-550; JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY; 2007; 15,00

- J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem.; Structure of dibenzocrown ethers and their H-bonded adducts. 3. isolation of oxonium ions by biphenyl-20-crown-6 and [1.5]dibenzo-18-crown-6 in complexes with [NbF6]- and [TaF6]-; Ganin Ed.V., Gelmboldt V.O., Koroeva L.V., Fonari M.S., Simonov Yu.A., Lipkowski J., Kotlyar S.A., Kamalov G.L.; 2006, 56, 345-354; JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY; 2007; 20,00

- J. Inorg. Biochem.; Ap4A is not an efficient Zn(II) binding agent. A concerted potentiometric, calorimetric and NMR study; Wszelkaka-Rylik M., Witkiewicz-Kucharczyk A., Wójcik J., Bal W.; 2007, 101, 758-; JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY; 2007; 20,00

- J. Lumin.; Quantum interference between multi photon absorption pathways in organic solid; Rebane A., Christensson N., Drobizhev M., Stepanenko Y., Spangler C.W.; 2007, 127, 28-33; JOURNAL OF LUMINESCENCE; 2007; 20,00

- J. Mol. Liq.; Field theoretical approach to the liquid state. Elements of comprehension of the role of the ideal entropy; di Caprio D, Stafiej J.; 2007, 131, 48-52; JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS; 2007; 10,00

- J. Nanosci. Nanotechnol.; Modeling the Structure of Fullerenes and Their Endohedral Complexes Involving Small Molecules with Nontrivial Topological Properties; Dodziuk H.; 2006, 128, 1-12 (Nie było w spr w 2006r); JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY; 2007; 24,00

- J. Nanosci. Nanotechnol.; Non-covalent functionalization of multi-walled carbon nanotubes with organic aromatic compounds; Lemek T., Mazurkiewicz J., Stobinski L., Lin H.M., Tomasik P.; 2007, 7, 3081-3088; JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY; 2007; 24,00

- J. Nanosci. Nanotechnol.; Self Assembling of Porphyrin-Fullerene Dyads in the Langmuir and Langmuir-Blodgett Films: Formation as well as Spectral, Electrochemical and Vectorial Electron Transfer Studies; Marczak, R., Noworyta, K., Nowakowski, R., Kutner, W., Desbat, B., Araki, Y., Ito, O., Gadde, S., Zandler, M. E., and D’Souza, F.,.; 2007, 7, 1455-1471; JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY; 2007; 24,00

- J. Pharm. Biomed. Anal.; Identification of imatinib mesylate degradation products obtained under stress conditions; Szczepek W.J., Kosmacińska B., Bielejewska A., Łuniewski W., Skarżyński M., Rozmarynowska D.; 2007, 43, 1682-1691; JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS; 2007; 20,00

- J. Phys. Chem. A; Structure and photophysics of 2-(2'-pyridyl)benzindoles: the role of intermolecular hydrogen bonds.; Petkova I., Mudadu M. S., Singh A., Thummel R. P., van Stokkum I. H. M., Buma W. J., Waluk J.; 2007, 111, 11400-11409; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. A; Experimental (13C NMR) and theoretical (ab initio molecular orbital calculations) studies on the prototropic tautomerism of benzotriazole and some derivatives symmetrically substituted on the benzene ring.; Poznański J., Najda A., Bretner M., Shugar D.; 2007, 111, 6501-6509; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. A; Hydration energies of sodiated amino acids from gas-phase equilibria determinations; Wincel H.; 2007, 111, 5784-5791; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. A; Fluorescence studies of terrylene in a supersonic jet: indication of a dark electronic state below the allowed transition; Deperasińska I., Zehnacker A., Lahmani F., Borowicz P., Sepioł J.; 2007, 111, 4252-4258; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. B; Kinetics and Dynamics of Dissolution/Mixing of a High-Viscosity Liquid Phase in a Low- -Viscosity Solvent Phase.; Kalwarczyk T., Ziębacz N., Wieczorek S.A., Hołyst R.; 2007, 111,11907-11914; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. B; Influence of Poly(ethylene glycol) Molecular Mass on Separation and Ordering in Solutions of CiFj Nonionic Surfactants: DepIetion Inter-actions and Steric Effects.; Makulska S., Chudy E.,Urbaniak K., Wieczorek S.A, Żywociński A.,Hołyst R.; 2007, 111,7948-7953; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. B.; Net Charge and Electrophoretic Mobility of Lysozyme Charge Ladders in Solutions of Nonionic Surfactant.; Szymański J., Poboży E.,Trojanowicz M., Wilk A.,Garstecki P., Hołyst R.; 2007, 111, 5503-5510; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; Recommended Vapor-Liquid Equilibrium Data. Part 4. Binary Alkanol-Alkene/Alkyne Systems; Góral M., Bok A., Kasprzycka-Gutman T., Oracz P.; 2006, 35, 1577-1596; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; Recommended LLE Data, Part 4, 1-Alkanol -Water Systems; Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B., Mączyński A.; 2006, 3, 1391-1414; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 1. C4 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D. G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2007, 36, 59-132; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 2. C5 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D. G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2007, 36, 133-190; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 4. C7 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D. G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2007, 36, 445-484; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 5. C8-C17 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D. G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2007, 36, 685-732; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 3. C6 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D. G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.,; 2007, 36, 399-443; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 83.Acetonitrile: Ternary and Quaternary Systems; Sazonov V., Shaw G., Skrzecz A., Lisov N., Sazonov N.; 2007, 36, 733-1131; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 2007; 24,00

- J. Phys. Org. Chem.; Experimental evidence of chiral crown ether complexation with aromatic aminoacid.; Koźbiał M., Poznański J.; 2007, 20, 506-513; JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY; 2007; 15,00

- J. Phys. Org. Chem.; Inclusion of menadione with cyclodextrins studied by calorimetry and spectroscopic methods; Zielenkiewicz W., Terekhova I.V., Koźbiał M., Poznański J., Kumeev R.S.; 2007, 20, 656-661; JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY; 2007; 15,00

- J. Phys.: Condens Matter; Correlation functions in an ionic liquid at coexistence with an ionic crystal: results of the Brazovskii-type field theory.; Patsahan O., Ciach A.; 2007, 19236203(1-20); JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 2007; 24,00

- J. Phys.: Condens. Matter; Internal fluctuations in a thermochemical system: excitability, oscillations and coherence resonances; Lemarchand A., Nowakowski B.; 2007, 19, 065130-(1-14); JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 2007; 24,00

- J. Phys.: Condens. Matter.; The influence of quencher concentration on the excess in the rate of quenching reaction. Molecular dynamics study.; Litniewski M.; 2007, 19, 0651110 (1-12); JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 2007; 24,00

- J. Phys.: Condens. Matter.; Crossover of interface growth dynamics during corrosion and passivation; Reis FDAA, Stafiej J; 2007, 19, art no 065125; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 2007; 24,00

- J. Porphyrins Phthalocyanines; Efficient synthesis of porphycene; Urbańska N., Pietraszkiewicz M., Waluk J.; 2007, 11, 596-600; JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES; 2007; 20,00

- J. Supercritical Fluids; Solid - fluid phase behaviour of linear polyethylene solutions in propane, ethane and ethylene at high pressures; Gregorowicz J.; 2007, 43, 357 - 366; JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS; 2007; 24,00

- J. Therm. Anal. Calorim.; Scanning transitiometry and its applications; Randzio S.L.; 2007, 89, 51-59; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 2007; 20,00

- J. Therm. Anal. Calorim.; Thermodynamic investigations of salting processes of ovalbumin in various electrolyte solutions.; Wszelaka-Rylik M., Zielenkiewicz W.; 2007, 87, 85-89; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 2007; 20,00

- J. Therm. Anal. Calorim.; Calorimetric and volumetric data of salting of albumin from human serum using NaCl concentration.; Zielenkiewicz A.; 2007, 88, 893-897; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 2007; 20,00

- J. Therm. Anal. Calorim.; Thermal-dynamic analogy method in calorimetry; Zielenkiewicz W.; 2007, 88, 59-63; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 2007; 20,00

- J. Therm. Anal. Calorim.; Identification of an enantiotropic system with hindered multiphase transitions; Defossemont G., Randzio S.L., Legendre B.; 2007, 89, 751-755; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 2007; 20,00

- Journal of Chemical Physics; Spectroscopy of cyanodiacetylene in solid argon and the photochemical generation of isocyanodiacetylene; Coupeaud A., Turowski M., Gronowski M., Piétri N., Couturier-Tamburelli I., Kołos R., Aycard, J.-P.; 2007, 126, 164301; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- Journal of Materials Chemistry; Charge transfer process in bilayers and copolymers composed of C60Pd and 2’-ferrocenypyrrolidyno-[3’,4’,:1,2]C60Pd two-component polymers; Winkler K., Grodzka E., Sobczak J.W., Balch A.L.; 2007 17, 572-581; JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY; 2007; 24,00

- Journal of Molecular Structure; Isomers of cyanodiacetylene: Predictions for the rotational, infrared and Raman spectroscopy; Gronowski M., Kołos R.; 2007, 834-836, 102-108; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 2007; 15,00

- Journal of Molecular Structure; Ground and excited state vibrations of 2-(2'-pyridyl) indole.; Kijak M., Nosenko E., Singh A., Thummel R. P., Brutschy B., Waluk J.; 2007, 844/845, 286-299; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 2007; 15,00

- Journal of Molecular Structure; One methylene too far: the solid state structure of the para-sulphonatomethylcalix[4]arene.; Perret F., Guéret S., Suwinska K., Coleman A. W.; 2007, 830, 35-39; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 2007; 15,00

- Journal of Molecular Structure; NMR Studies and DFT calculations of the symmetric intramolecular NHN-hydrogen bond of bis-(2-pyridyl)-cetonitrile: Isotope labeling strategy for the indirect 13C-detection of 15N15N couplings; Pietrzak M., Benedict C., Gehring H., Daltrozzo E., Limbach H.H.; 2007, 844-845, 222-231; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 2007; 15,00

- Journal of Organometallic Chemistry; Novel tetrahedral tetranickel cluster with alkylidyne ligand (NiCp)(4)(mu(3)-CR).; Buchalski P, Cypryk M, Lipkowski J, Pasynkiewicz S., Pietrzykowski A.; 2006, 691, 5825-5830; JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY; 2007; 20,00

- Journal of Physical Chemistry A; One dimensional chemical signal diode constructed with two nonexcitable barriers.; Gorecka J. N., Gorecki J., Igarashi Y.; 2007, 111, 885-889; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 2007; 24,00

- Journal of Physical Chemistry B; First determination of volume changes and enthalpies of the high-pressure decomposition reaction of the structure H methane hydrate to the cubic structure I methane hydrate and fluid methane; Ogienko A.G., Tkacz M., Manakov A.Y., Lipkowski J.; 2007, 111, 12795-12798; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 2007; 24,00

- Langmuir; Deformations of Lipid Vesicles Induced by Attached Spherical Particles.; Góźdź W.T.; 2007, 23, 5665-5669; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Langmuir; Thermodynamics of Hydrogen Adsorption in Slit-like Carbon Nanopores at 77 K. Classical versus Path-Integral Monte Carlo Simulations.; Kowalczyk P., Gauden P.A,. Terzyk A.P., BhatiaS.K.; 2007, 233666-3672; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Langmuir; Screening of the Effect of Surface Energy of Microchannels on Microfluidic Emulsification; Li W., Nie Z., Zhang H.,Paquet Ch., Seo M., Garstecki P., Kumachewa M.; 2007, 238010-8014; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Langmuir; Langmuir-Blodgett films of cationic zinc porphyrin-imidazole functionalized fullerene dyad: Formation and photoelectrochemical studies; Marczak, R., Sgobba, V., Kutner, W., Gadde, S., D’Souza, F., Guldi, D. M.,; 2007, 23, 1917-1923; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Langmuir; Hydrogen-induced stress relaxation in thin Pd films: Influence of carbon implementation; Nowakowski R., Grzeszczak P., Dus R.; 2007, 23 (4), 1752-1758; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Langmuir; Two-point" assembling of Zn(II) and Co(II) metalloporphyrins derivatized with a crown ether substituent in the Langmuir and Langmuir-Blodgett films; Noworyta, K., Marczak, R., Tylenda, R., Kutner, W., Chitta, V, D’Souza, F.,; 2007, 23, 2555-2568; LANGMUIR; 2007; 24,00

- Liquid Crystals; Theory of the nematic-isotropic transition in arestricted geometry.; Poniewierski A., Sluckin T.J.; 2006, 331260-1280; LIQUID CRYSTALS; 2007; 20,00

- Macromolecules; Impact of water on the miscibility of DAB-dendr-(NH2)64 and benzene; Gregorowicz J., Łuszczyk M.; 2007, 40, 5966 - 5972; MACROMOLECULES; 2007; 24,00

- Mater. Sci.-Poland; Simulated geometry of open-end single-wall carbon nanotubes with adsorbed long-chain normal alkanes and resulting implications; Stobinski L., Mazurkiewicz J., Tomasik P., Peszke J., Lin H.M.; 2007, 25,: 679-686; MATERIALS SCIENCE-POLAND; 2007; 15,00

- Materials Chemistry and Physics; SEM, Scanning Auger and XPS characterization of chemically pretreated Ti surfaces intended for biomedical applications; Pisarek M., Lewandowska M., Roguska A., Kurzydlowski K.J., Janik-Czachor M.; 2007, 104, 93-97; MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS; 2007; 20,00

- Microscopy and Microanalysis; Microstructural transformation of thin Ti/Pd and TiDy/Pd bi-layer films induced by vacuum annealing.; Keim E.G., Lisowski W., Smithers M.A., Kaszkur Z.; 2007, 13, 1290-1291 CD (Suppl 2); MICROSCOPY AND MICROANALYSIS; 2007; 20,00

- Mol. Phys.; Field theoretical description of the liquid state. Exact relations. The role of the ideal entropy revisited; Di Caprio D., Badiali J.P., Stafiej J.; 2006, 104, 3443-3450; MOLECULAR PHYSICS; 2007; 15,00

- New J. Chem.; Synthesis, solid state structures and interfacial properties of new para-phosphonato-O-alkyloxy-calix[8]arene derivatives.; Perret F., Suwińska K., Ghera B. B., Parrot-Lopez H., Coleman A. W.; 2007, 31, 893-900; NEW JOURNAL OF CHEMISTRY; 2007; 24,00

- New Journal of Physics; Structural, Electronic and Magnetic Properties of ErFeMn and ErFeMnH4.7 Compounds; S. Mylswamy, V. Drozd, R. S. Liu, C. C. Chou, C. P. Sun, H. D. Yang, V. Paul-Boncour, I. Marchuk, S. M. Filipek, H.-S. Sheu and L.-Y. Jang; 2007, 9, 271; NEW JOURNAL OF PHYSICS; 2007; 24,00

- Optical Materials; Luminescence of cryptate-type Eu3+ complexes incorporated in inorganic and ormocer sol-gel matrices; Reisfeld R., Saraidarov T., Gaft M., Pietraszkiewicz M.; 2007, 29, 521-527; OPTICAL MATERIALS; 2007; 20,00

- Org. Lett.; Diastereoselective lower rim (1S)-camphorsulfonylation as the shortest way to the inherently chiral calix[4]arene.; Yakovenko A. V., Boyko V. I., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J., Kalchenko V. I.; 2007, 9, 1183-1185; ORGANIC LETTERS; 2007; 24,00

- Phys. Chem. Chem. Phys.; Hydrogen storage in nanoporous carbon materials: myth and facts.; Kowalczyk P., Hołyst R.,Terrones M., Terrones B.; 2007, 9,1786-1792; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- Phys. Chem. Chem. Phys.; Fluorescence quenching in cyclic hydrogen-bonded complexes of 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline with methanol: cluster size effect; Nosenko E., Kyrychenko A., Thummel R. P., Waluk J., Brutschy B., Herbich J.; 2007, 9, 3276-3285; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- Phys. Chem. Chem. Phys.; Supersonic jet studies of solvation effects on the spectroscopy and photophysics of 4-diethylaminopyridine.; Szydłowska I., Nosenko Y., Brutschy B., Tarakeshwar P., Herbich J.; 2007, 9, 4981-4991; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 2007; 24,00

- Phys. Rev. A; Noniterative accurate algorithm for the exact exchange potential; Cinal M., Holas A.; 2007, 76 , 042510-(1-4); PHYSICAL REVIEW A; 2007; 24,00

- Phys. Rev. B; Improved Algorithm for Calculating the Transport Cross Sections of Electrons with Energies from 50 eV to 30 keV; Jabłoński A., Powell C.J.; 2007, 76, 085123; PHYSICAL REVIEW B; 2007; 24,00

- Phys. Rev. E; Forbidden interval of propagation speed for exothermic chemical fronts; Leda M., Lemarchand A, Nowakowski B.; 2007, 75, 056304-(1-4); PHYSICAL REVIEW E; 2007; 24,00

- Phys. Rev. E; Scaling behavior in corrosion and growth of a passive film; Reis F.D.A.A., Stafiej J.; 2007, 76, artno 011512; PHYSICAL REVIEW E; 2007; 24,00

- Phys. Review E; Field theory for size- and charge-asymmetric primi-tive model of ionic systems:Mean-field stability analysis and pretransitional effects.; Ciach A., Góźdź W.T.,Stell G.; 2007, 75051505(1-29); PHYSICAL REVIEW E; 2007; 24,00

- Phys. Review E; Effective free-energy method for nematic liquid crystals in contact with structuredsubstrates.; Harnau L., Kondrat S., Poniewierski A.; 2007, 760501701(9); PHYSICAL REVIEW E; 2007; 24,00

- Phys. Review E; Critical Casimir effect in superfluid wetting films.; Maciołek A., Gambassi A., Dietrich S.; 2007, 76031124(17); PHYSICAL REVIEW E; 2007; 24,00

- Phys. Review Letters; Effective Forces Induced by a Fluctuating Interface: Exact Results.; Abraham D.B., Essler F.H.L., Maciołek A.; 2007, 98170602(1-4); PHYSICAL REVIEW LETTERS; 2007; 24,00

- Phys. Status Solidi B; Nanostructuring of Watson-Crick type base-paired (C60-uracil):(2-aminopurine) conjugates in Langmuir films; Obraztsov, I., Noworyta, K., Kutner, W., Gadde, S. and D’Souza F.,; 2007, 244, 3861-3867; PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS; 2007; 15,00

- Physica A; Brownian motion with inert drift, but without flux: A model; Burdzy K., Hołyst R., Pruski Ł.; 2007, 384278-284; PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS; 2005; 20,00

- Physica B; Equivalence of the kinetic and drift-velocity approaches to the Hall conductivity in metals; Olszewski S.,. Roliński T.; 2007, 396, 207-210; PHYSICA B-CONDENSED MATTER; 2005; 15,00

- Polimery; Interactions of anionic polysaccharides with carbon nanotubes; Polaczek E., Stobinski L., Mazurkiewicz J., Tomasik P., Koloczek H., Lin H.M.; 2007, 52,: 34-38; POLIMERY; 2007; 20,00

- Polish J. Chem.; Synthesis of octoses by brimacombe methodology;a hard proof for the structure of the anti-kishi product of osmylation of unsaturated ester.; Jarosz S., Osuch A,. Luboradzki R.; 2007, 81, 521–527; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 2007; 15,00

- Polish J. Chem.; Formation of nano-pillar iron catalyst nucleating the multi-walled carbon nanotube growth; Stobinski L.,Tomasik P.; 2007, 81, 1971-1981; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 2007; 15,00

- Polish J. Chem.; Chlorine removal from 1,2-dichloroethane over Ni/C catalysts; Śrębowata A., Stefanowicz-Pięta I., Juszczyk W., Karpiński Z.; 2007, 81, 1521-1529; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 2007; 15,00

- Polyhedron; Chiral dioxovanadium(V) complexes with single condensation products of 1,2-diaminocyclohexane and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds: synthesis, characterization, catalytic properties and structure.; Kwiatkowski E., Romanowski G., Nowicki W., Kwiatkowski M., Suwińska, K.; 2007, 26, 2559-2568; POLYHEDRON; 2007; 24,00

- Polymer; Fractal aggregate model of chain with mixed statistics.; Gmachowski L.; 2007, 48, 4316-4321; POLYMER; 2007; 24,00

- Polymer Engineering and Science; Electrorheological activity of suspensions of surface-modified pyrolyzed polyacronitryle; Krztoń-Maziopa A., Sobczak J.W., Płocharski J.; 2007, 47, 1192-1197; POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE; 2007; 20,00

- Przem. Chem.; Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwrzaniu substancji farmaceutycznej; Baran P.A., Bielejewska A., Glice M.M.,. Beczkowicz H, Maruszak W., Kosmacińska B., Gołębiewski P.; 2007, 86, 747-750; PRZEMYSL CHEMICZNY; 2007; 10,00

- Russian Journal of Organic Chemistry; Stereoselective Synthesis of New (+)-1-{(1R,3R,6S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-4-en-3-yl}ethan-1-one Derivatives; Makaev F., Bets L., Vlad L., Pogrebonoi S., Barba A., Beslov A., Malinovskii S., Luboradzki R.; 2006 42, 6, 849-854; RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY; 2007; 10,00

- Science; Coding/Decoding and Reversibility of DropletTrains in Microfluidic Networks.; Fuerstman M.J., GarsteckiP., Whitesides G.M.; 2007, 315828-832; SCIENCE; 2007; 30,00

- Small; Synthesis of Composite Emulsions and Complex Foams with the use of MicrofluidicFlow-Focusing Devices.; Hashimoto M., Garstecki P., Whitesides G. M.; 2007, 3, No101792-1802; SMALL; 2007; 10,00

- Solid State Commun.; Pressure-induced structural phase transition in rare-earth trihydrides. Part II. SmH3 and compressibility systematics.; T. Palasyuk, M. Tkacz; 2007, 141, 302-305; SOLID STATE COMMUNICATIONS; 2007; 20,00

- Solid State Commun.; Pressure-induced structural phase transition in rare-earth trihydrides. Part III. Systema-tics: General and geometric approach; T. Palasyuk, M. Tkacz; 2007, 141, 354-358; SOLID STATE COMMUNICATIONS; 2007; 20,00

- Solid State Commun.; Raman spectroscopy study of REH3 under pressure; T. Palasyuk, M. Tkacz, L. Dubrovinsky; 2007, 142, 337-341; SOLID STATE COMMUNICATIONS; 2007; 20,00

- Solid State Commun.; Penetration depths of hydride phases in cylindrical Ni samples and in Ni-rich Pd-Ni alloys.; Dębowska L.; 2007, 143, 264-266; SOLID STATE COMMUNICATIONS; 2007; 20,00

- Solid State Phenom.; Multi-wall carbon nanotubes as a support for platinum catalysts for the hydrodechlorination; Bonarowska M., Lin K.-N., Legawiec-Jarzyna M., Stobiński L., Juszczyk W., Kaszkur Z., Karpiński Z., Lin H.-M.; 2007, 128, 261-271; SOLID STATE PHENOMENA; 2007; 15,00

- Solid State Phenom.; X-ray diffraction and electric measurements of phase transformation in Li-Mn spinels; Pielaszek J., Dygas J. R., Krok F., Lisovytskiy D., Kopeć M., Marzantowicz M.; 2007, 130, 63-68; SOLID STATE PHENOMENA; 2007; 15,00

- Surf. Coat. Techn.; Ion beam modification of ceramic components prior to formation of AlN-Cu joint by direct bonding process; M. Barlak, W. Olesińska, J. Piekoszowski, Z. Werner, M. Chmielewski, J. Jagielski, D. Kaliński, B. Sartowska, K. Borkowska; 2007, 201, 8317-8321; SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY; 2007; 24,00

- Surf. Coat. Techn.; Formation of superconducting region of MgB2 by implantation of magnesium ions into boron substrate followed by intense pulsed plasma treatment; J. Piekoszewski, W. Kępiński, B. Andrzejewski, Z. Trybuła, J. Kaszyński, J. Stankowski, J. Stanisławski, M. Barlak, J. Jagielski, Z. Werner, R. Groetzschel, E. Richter; 2007, 201, 8175-8179; SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY; 2007; 24,00

- Surface and Interface Analysis; Morphology, surface roughness, electron inelastic and quasi-elastic scattering in elastic peak electron spectroscopy of polymers; Lesiak B., Kosinski A., Nowakowski R., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I., Sulyok A., Gergely G.; 2007, 39, 198-804; SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS; 2007; 10,00

- Surface and Interface Analysis; Attenuation of photoelectrons and Auger electrons leaving nickel deposited on gold surface; Zemek J., Jiricek P., Houdkova J., Olejnik K., Jablonski A.; 2007, 39, 916-921; SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS; 2007; 10,00

- Surface Science; Angle-Resolved Elastic-Peak Electron Spectroscopy: Role of Surface Excitations; Jablonski A., Zemek J.,; 2007, 601, 3409-3420; SURFACE SCIENCE; 2007; 24,00

- Surface Science; A Universal Algorithm for Calculating the Backscattering Factor in AES; Jabłoński A., Powell C.J.; 2007, 601, 965-977; SURFACE SCIENCE; 2007; 24,00

- Surface Science; Interaction of hydrogen with InN thin films elaborated on InP(100); Krawczyk M., Biliński A., Sobczak J.W., Ben Khalifa S., Robert-Goumet C.; 2007, 601, 3722-3725; SURFACE SCIENCE; 2007; 24,00

- Synthetic Commun.; Peptide synthesis with 5-amino-1-methyl-1H-[1,2,4]triazole-3-carboxylic acid; Masiukiewicz E., Rzeszotarska B., Wawrzycka-Gorczyca I., Kolodziejczyk E.; 2007, 37, 1917-1925; SYNTHETIC COMMUNICATIONS; 2007; 15,00

- Tetrahedron; Calix[4]azacrow15ns: self-assembly and effect of chain length and O-alkylation on their metal ion-binding properties.; Oueslati I., Thuéry P., Shkurenko O., Suwinska K., Harrowfield J. M., Abidi R., Vicens J.; 2007, 63, 62-70; TETRAHEDRON; 2007; 24,00

- Tetrahedron; Calix[4]arenequinazolinones. Synthesis and structure.; Rodik R., Rozhenko A., Boyko V., Pirozhenko V., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J., Kalchenko V.; 2007, 63, 11451-11457; TETRAHEDRON; 2007; 24,00

- Tetrahedron Asymmetry; Asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions of chiral carboxyloyl nitrile oxides to cycloalkenes; Romański J., Jóźwik J., Chapuis C., Asztemborska M., Jurczak J.; 2007, 18, 865-872; TETRAHEDRON-ASYMMETRY; 2007; 20,00

- Thin Solid Films; Nanoscale characterization of anodic oxide films on Ti-6Al-4V alloy; Lewandowska M., Pisarek M., Rozniatowski K., Gradzka-Dahlke M., Janik-Czachor M., Kurzydlowski K.J.; 2007, 515, 6460-6464; THIN SOLID FILMS; 2007; 24,00

- Topics in Catalysis; Gold based catalysts on ceria and ceria-alumina for WGD reaction (WGS Gold catalysts); Andreeva D., Ivanov I., Ilieva L., Sobczak J.W., Avdeev G., Petrov K.; 2007, 44, 173-182; TOPICS IN CATALYSIS; 2007; 24,00

- Vacuum; Effect of sodium-ion implantation on the properties of the surface layers formed on CoCrMo alloy (Endocast SL); Baszkiewicz J., Krupa D., Rajchel B., Kozubowski J.A., Barcz A., SobczakJ.W., Kosiński A.; 2007, 81, 1306-1309; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; Effect of calcium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of the Ti6Al4V alloy; Krupa D., Baszkiewicz J., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Borowski T.; 2007, 81, 1310-1313; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; The effect of Titanium ion implantation into carbon ceramic on its wettability by liquid copper; M. Barlak, J. Piekoszewski, J. Stanisławski, K. Borkowska, B. Sartowska, Z. Werner, M. Miśkiewicz, J. Jagielski, W. Starosta; 2007, 81, 1271-1274; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; Wear resistance of TiN coatings implanted with Al and N ions; J. Narojczyk, Z. Werner, D. Morozow, W. Tuszyński; 2007, 81, 1275-1277; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; Austenite formation of carbon and alloyed steels by intense argon and nitrogen plasma pulses: Role of carbon, chromium and nitrogen; J. Piekoszewski, L. Dąbrowski, B. Sartowska, L. Waliś, M. Barlak, Z. Werner, M. Koncewicz, J. Kalinowska, L. Nowicki, R. Ratajczak, J. Stanisławski, A. Barcz; 2007, 81, 1403-1407; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; Superconducting and electrical properties of Mg-B structures formed by implantation of magnesium ions into bulk boron followed by pulse plasma treatment; J. Piekoszewski, W. Kempiński, M. Barlak, J. Kaszyński, J. Stanisławski, B. Andrzejewski, Z. Werner, L. Piekara-Sady, E. Richter, J. Stanisławski, R. Groetzschel, S. Łoś; 2007, 81, 1398-1402; VACUUM; 2007; 20,00

- Vacuum; The effect of ion implantation on the wear of Co-Cr-Mo alloy; Z. Werner, M. Barlak, M. Grądzka-Dahlke, R. Diduszko, W Szymczyk, J. Dąbrowski, J. Piekoszowski, K. Borkowska; 2007, 81, 1191-1194; VACUUM; 2007; 20,00

- Vib. Spectr.; Monothiodibenzoylmethane: structural and vibrational assignments; Hansen B., Gorski A., Posokhov Y., Duus F., Hansen P., Waluk J., Spanget-Larsen J.; 2007, 43, 53-63; VIBRATIONAL SPECTROSCOPY; 2007; 20,00

- Werkstoffe und Korrosion; Effects of cathodic polarization and sulfate reducing bacteria on mechanical properties of different steels in synthetic sea water; Domzalicki P., Lunarska E., Birn J.; 2007, 58, 413 - 421; MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION; 2007; 20,00

- Werkstoffe und Korrosion; Hydrogen uptake by structural steels at cathodic protection in sea water inoculated with sulfate reducing bacteria; Lunarska E., Birn J., Domżalicki P.; 2007, 58, 13-19; MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION; 2007; 20,00Pobieranie 241.52 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna