1. Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 241.52 Kb.
Strona2/4
Data01.05.2016
Rozmiar241.52 Kb.
1   2   3   4
8.1.b Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports, w dziedzinach, dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny:

Liczba: 19

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Lista z; L.punktów /

- Advances in Materials Sciences; Hydrogen permeation through welded joints of S690QL steel at cathodic polarization in sea water in the presence of SRB 100-106; Birn J., Domżalicki P., Lunarska E., Narożniak-Łuksza A., Zieliński A.; 2007, 7, 100-106; ; ; 0,00

- Advances in Materials Sciences; Effects of hydrogen induced elastic and plastic straining on its transport in Al; Lunarska E., Chernyayeva O.; 2007, 7, 153-159; ; ; 0,00

- Advances in Materials Sciences; Effect of steel microstructure on bacteria-assisted hydrogen effects at cathodic polarization in sea water; Lunarska E., Domżalicki P., Birn J.; 2007, 7, 160-165; ; ; 0,00

- Advances in Materials Sciences; Peculiarities of the shear modulus and deformation response in Al-H system; Spivak L., Lunarska E.; 2007, 7, 191-197; ; ; 0,00

- Advances in Materials Sciences; Corrosion and hydrogen intake for some Cr-Mn steels in liquid hydrocarbons; Świeczko-Żurek B., Łunarska E., Zielinski A.; 2007, 7, 171-179; ; ; 0,00

- Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences; Phase transitions in confined lamellar phases.; Ciach A.; 2007, Vol55,No 2179-186; ; ; 0,00

- Chem. J. Mold. General, Industrial and Ecological Chemistry; The structure of the tetra-potasium salt of calix[4]arene dihydroxyphosphonic acid.; Lazar A. N., Danylyuk O., Suwińska K., Coleman A.W.; 2007, 2, 98-101; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Chem. J. Mold. General, Industrial and Ecological Chemistry; Synthesis of 7a- and 17-bromonorambreinolides from norambreinolide; Vlad P.F., Ciocarlan A.G., Mironov G.N., Coltsa M.N., Simonov Yu.A., Kravtsov V.Ch., Lipkowski J.; 2007, 2, 114-118; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Eastern-European J. Enterprise Technologies; Getting Started with Rietveld Refinement: An Introduction, Mathematical Aspects, Criteria of Fit and Practical Recommendations; Lisovytskiy D. V.; 2007, 2/2(26), 70-77; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Environmental Chemistry; Autoxidation of SIV inhibited by chlorophenols reacting with sulfate radicals; Ziajka J., Rudziński K.J.; 2007, 4, 355-363; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Functional Materials; XRD and impedance spectroscopy study of phase transitions in nanocrystalline LiMn spinels; Lisovytskiy D.V., Baumer V.N.; 2007, 14, 468-474; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Intern. Journal Physico-chemical Mechanics of Materials; Effect of pre-straining on hydrogen behavior in structural steel; Łunarska E., Nikiforom K.; 2007, 43, 65-70; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Intern. Journal Physico-chemical Mechanics of Materials; Factors affecting the surface quality of the ground WC-Co alloy; Zaborski S., Lunarska E.; 2007, 43, 117-121; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- International Journal of Unconventional Computing; Chemical wave based programming in reaction-diffusion systems; Gorecki J., Gorecka J. N.; 2007, 3, 259-270; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- International Journal of Unconventional Computing; Information Processing with Chemical Excitations from Instant Machines to an Artificial Chemical Brain; Gorecki J., Gorecka J. N.; 2006, 2, 321-336; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- J. Phys. Chem. C; Numerical simulation of crystallographic corrosion: Particle production and surface roughness; Taleb A., Stafiej J., Badiali J.P.; 2007, 111, 9086-9094; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- J. Phys. Chem. C.; Single-Walled Carbon Nanotubes: Efficient Nanomaterials for Separation and On-Board Vehicle Storage of Hydrogen and MethaneMixture at Room Temperature?; Kowalczyk P., Brualla L.,Żywociński A., Bhatia S.K.; 2007, 111,5250-5257; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- JAS (Journal of Advanced Science) Japan.; Metal Hydrides under High Hydrostatic Pressure; Filipek S.M.; 2007, vol19, No1 & 2; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

- Trends Chem. Eng.; Inorganic, wet flue gas desulfurization (FGD) technologies - a review; Michalski J. A.; 2006, 128, 1-12; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W JĘZYKU ANGIELSKIM, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 2,00

8.1.c Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports:

Liczba: 2

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Lista z; L.punktów /

- Deformacija i razrushenie materialov; Issledovanie diffuzionnykh I deformacionnykh processov v Al membranakh pri dejstvii katodnoj polarizacii; Ryumshyna T., Lunarska E., Chernyayeva O.; 2007, 7, 31-36; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W INNYM JĘZYKU NIŻ ANGIELSKI, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 1,00

- Spectra Analyse; La transitiométrie; Randzio S.L.; 2007, 254, 18-27; Czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza polską), wydawane W INNYM JĘZYKU NIŻ ANGIELSKI, nieposiadające if (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports; 2007; 1,00

8.1.d Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym:

Liczba: 16

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Lista z; L.punktów /

- Inżynieria Materiałowa; Zastosowanie nanocząsteczek o zaprojektowanej budowie jako modyfikatorów farb proszkowych; Kozakiewicz J., Kuczyńska H., Jesionowski T., Nowakowski R., Sobczak J.W., Koncka-Foland A.; 2007, 5, 863-866; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; 2007; 6,00

- Inżynieria Materiałowa; Charakterystyka połączenia metal-ceramika w kompozytach na osnowie Cu wzmacnianych włóknami Sic modyfikowanymi metodą implantacji jonowej; Matysiak H., Pisarek M., Miśkiewicz M., Kędzierzawski P., Kurzydłowski K.J., Janik-Czachor M.; 2007, 1, 11-14; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; 2007; 6,00

- Ochrona przed Korozją; Elektrochemiczna ocena jakości powłok fosforanowych; Flis J.; 2007, 50, 111-115; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Iron-oxygen spieces as promoters of hydrogen entry into iron from NaOH solution; Flis-Kabulska I., Flis J., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 145-148; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Hydrogen absorption by LaNi5 and Zr0.8La0.2Ni5 alloys; Gajek A., Giza K., Owczarek E., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 149-152; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Hydrogen absorption by nitrided layers on iron; Gajek A., Michalski J., Wach P., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 154-157; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Dynamic straining and hydrogen embrittlement of iron and high-strength steel; Gibała U., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 158-161; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Oxide films formation on Ti by the microarc-anodic method; Lunarska E., Chernyayeva O., Ved M., Sakhnenko N.; 2007, 50 (11s/A), 265-270; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Hydrogen behavior in steels long term exploited in gas trunkline; Łunarska E., Nikiforom K., Gabetta G., Nykyforchyn H., Gennaro M.E.; 2007, 50 (11s/A), 318-323; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Regulowane azotowanie gazowe stali 38HMJ. Cz.2. Anodowe zachowanie anodowanej stali.; Mańkowski J., Zych A.; 2007, 50 (11s/A), 274-278; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Regulowane azotowanie gazowe stali 38HMJ. Cz.1. Mikrotwardość warstwy azotowanej i jej analiza wgłębna.; Mańkowski J., Zych A.; 2007, 50 (11s/A), 270-273; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Warstwy tlenkowe na Fe i na azotku e (Fe2-3N) w powietrzu i w buforze boranowym; Wydorska-Kuczyńska M., Flis-Kabulska I., Michalski J., Wach P., Flis J., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 256-260; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Determination of the sol-gel surface coverage on iron by electrochemical hydrogen permeation technique; Zakorchemna I., Zakroczymski T.; 2007, 50 (11s/A), 75-78; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Ochrona przed Korozją; Oznaczanie form wodoru w metalach elektrochemicznymi metodami przenikania i desorpcji; Zakroczymski T.,; 2007, 50 (4), 136-139; OCHRONA PRZED KOROZJĄ; 2007; 4,00

- Pomiary Automatyka Kontrola; Pomiary naprężeń w strukturach MOS metodą interferencyjną i za pomocą elipsometrii spektroskopowej; Borowicz L. K., Borowicz P., Rzodkiewicz W., Piskorski K.; 2007, 53, 325 - 328; POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA; 2007; 6,00

- Wiadomości chemiczne; Właściwości spektralne i fotofizyczne wybranych cząsteczek aromatycznych i indywiduów przejściowych w krótkożyjących stanach wzbudzonych; Maciejewski A., Burdziński G., Dobek K., Grabowska A., Karolczak J., Krystkowiak E., Kubicki J., Łukaszewicz A., Naskręcki R., Ziółek M.; 2007, 61, 137-165; WIADOMOŚCI CHEMICZNE; 2007; 4,00
8.4.a Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 1

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Instytut Chemii Fizycznej PAN; Time-resolved spectroscopy: the key for the understanding of the dynamics of the microworld; Dobkowski J.; 2007, 1-151; 24

8.4.b Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 4

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Oxford University Press; Journal of the ICRU; Elastic Scattering of Electrons and Positrons; Berger M.J., Jablonski A., Krajcar Bronic I., Mitroy J., Powell C.J., Salvat F., Sanche L.; 2007, 7, 1-162; 7

- Wiley-VCH; Hydrogen transfer reactions; Tautomerization in porphycenes ; Waluk J.; 2007, Vol1, 245-271; 7

- WIT Press; WIT Transactions on Engineering Sciences; Numerical simulasion of metal corrosion with cluster formation. Simulation of Electrochemical Processes; Taleb A., Stafiej J., Badiali J.P.; 2005, Vol 48, 109-117; 7

- WIT Press; WIT Transactions on Engineering Science; Mesoscopic modeling of corrosion processes: pitting morphology evolution. Simulation of Electrochemical Processes II; A. Taleb, C Vautrin-Ul, H. Mendy, J. Stafiej, A. Chausse; 2007, Vol 54, 13-21; 7

8.4.c Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 1

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Wydawnictwo BTC, Legionowo; Mikroklocki; Michalski J. A.; 2007, 1-262; 12

8.4.d Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 0

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /
Redaktorzy naczelni czasopism wymienionych w p. 8.1.a - 8.1.d będący pracownikami jednostki:

Liczba: 0

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł czasopisma; ISSN czasopisma; Grupa czasopism /

Redakorzy naczelni wieloautorskich monografii, podręczników akademickich lub serii wydawniczych będący pracownikami jednostki:

Liczba: 1

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł; Wydawnictwo; Rok wydania; Język /

- Kutner Włodzimierz; Bioelectrochemistry vol 71/1, Special Issue, Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing (SMCBS) 2005, Proceedings of the Second International Workshop on SMCBS; Elsevier; 2007; angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny
Liczba cytowań publikacji z afiliacją jednostki w ostatnim roku, z którego są dostępne dane:

Liczba: 3069

Źródło danych:

Web of Science9. Wydawnictwa własne

/ Tytuł; Język; Nakład; Typ /

- Time-resolved spectroscopy: the key for the understanding of the microworld; angielski; 70; zwarte
10. Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym

/ Nazwisko i imię; Nazwa organizacji/czasopisma; Rok wyboru; Rodzaj organizacji /

- Baranowski Bogdan; Członek Rzeczywisty PAN; 1991; Polska Akademia Nauk

- Baranowski Bogdan; Członek Komitetu Chemii PAN; 1981; Polska Akademia Nauk

- Baranowski Bogdan; Polish Journal of Chemistry; ; inne

- Baranowski Bogdan; Polskie Towarzystwo Chemiczne (1951) członek honorowy (1987) honorowy prezes; 1997; inne

- Baranowski Bogdan; Warszawskie Towarzystwo Naukowe; 1981; inne

- Baranowski Bogdan; Journal of Nonequilibrium Thermodynamic; ; inne

- Baranowski Bogdan; International Association for Advancement of High Pressure Science and Technology AIRAPT; 1975; inne

- Baranowski Bogdan; Deutsche Akademie der Naturforscher "Leopoldina"; 1976; międzynarodowa organizacja naukowa

- Baranowski Bogdan; Society for Advancement of Science and Arts (TPKN); 1981; międzynarodowa organizacja naukowa

- Baranowski Bogdan; Narodowa Ukraińska Akademia Nauk; 1994; międzynarodowa organizacja naukowa

- Baranowski Bogdan; Międzynarodowa Akademia Nauk; 1986; międzynarodowa organizacja naukowa

- Baranowski Bogdan; Deutsche Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie; 1989; międzynarodowa organizacja naukowa

- Baranowski Bogdan; Niemieckie Towarzystwo Chemiczne - członek honorowy; 1990; międzynarodowa organizacja naukowa

- Dobkowski Jacek; European Photochemistry Association (EPA), skarbnik Polskiej sekcji EPA; 1997; międzynarodowa organizacja naukowa

- Filipek Stanisław; członek International Committee of AIRAPT (Advancement of High Pressure Science and Technology); 2003; międzynarodowa organizacja naukowa

- Gierycz Paweł; członek komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego; 2006; inne

- Górecki Jerzy; International Journal of Unconventional Computing; 2006; inne

- Gregorowicz Jacek; European Federation of Chemical Engineering Working Party on High Pressure Technology; 2005; międzynarodowa organizacja naukowa

- Gregorowicz Jacek; International Union of Pure and Applied Chemistry; ; międzynarodowa organizacja naukowa

- Herbich Jerzy; European Photochemistry Association, delegat krajowy; ; międzynarodowa organizacja naukowa

- Hołyst Robert; Macromolecular Theory and Simulation; 1993; międzynarodowa organizacja naukowa

- Hołyst Robert; Physical Review E; 2007; inne

- Jabłoński Aleksander; członkostwo w Komitecie Doradczym (International Advisory Board) Japońskiego Towarzystwa Analizy Powierzchni (Surface Analysis Society of Japan); 1995; inne

- Jabłoński Aleksander; członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Board) czasopisma Surface and Interface Analysis, Wiley; 1985; międzynarodowa organizacja naukowa

- Jabłoński Aleksander; członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Board) czasopisma Journal of Surface Analysis; ; czasopismo naukowe o zasięgu światowym

- Karpiński Zbigniew; Członek Komitetu Chemii PAN, kolejna kadencja 2007-2010; 2007; Polska Akademia Nauk

- Karpiński Zbigniew; wiceprezes Polskiego Klubu Katalizy nieprzerwanie od 1992r; 2005; inne

- Karpiuk Jerzy; J. Photochemistry & Photobiology A; 2005; inne

- Kaszkur Zbigniew; Komitet Krystalografii PAN; 2007; Polska Akademia Nauk

- Kaszkur Zbigniew; członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego- na kolejną kadencję; 2007; inne

- Kawczyński Andrzej Lech; Open Journal of Chemical Physics; 2007; inne

- Kutner Włodzimierz; Associate Member of the Analytical Chemistry Division Committee of International Union of Pure and Applied Chemistry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

- Kutner Włodzimierz; Associate Member of the Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) of International Union of Pure and Applied Chemistry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

- Lipkowski Janusz; Członek Korespondent PAN; 1998; Polska Akademia Nauk

- Lipkowski Janusz; Towarzystwo Chemiczne; 1970; inne

- Lipkowski Janusz; Towarzystwo Krzewienia i Popierania Nauk; 1990; inne

- Lipkowski Janusz; Towarzystwo Naukowe Warszawskie, członek korespondent od 1992, członek zwyczajny od 2002, przewodniczący Wydziału III; 2002; inne

- Lipkowski Janusz; American Crystallographic Association; 1993; międzynarodowa organizacja naukowa

- Lipkowski Janusz; American Chemical Society; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

- Lipkowski Janusz; European Crystallographic Association; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

- Lipkowski Janusz; World Innovation Foundation; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

- Lipkowski Janusz; Journal of Coordination Chemistry; ; inne

- Lipkowski Janusz; Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry; ; inne

- Lipkowski Janusz; Supramolecular Chemistry; ; inne

- Lipkowski Janusz; Journal of Chemical Crystallography; ; inne

- Lipkowski Janusz; Moldavian Journal of Physical Sciences; ; inne

- Lipkowski Janusz; Chemia Analityczna; ; inne

- Lipkowski Janusz; Journal of Chemistry of Moldova; ; inne

- Lipkowski Janusz; Crystal Engineering; ; inne

- Lipkowski Janusz; Journal of Supramolecular Chemistry; ; inne

- Lipkowski Janusz; Komitet Chemii PAN, od kilku kadencji, przewodniczący w kadencji 2007-2010; 2007; Polska Akademia Nauk

- Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Intern. Journal of Physicochemical Mechanics of Materials; 1995; inne

- Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Advances in Materials Science; 2001; inne

- Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Intern. Journal Corrosion Reviews; 2004; inne

- Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Alternativnaja Energetika i Ekologija; ; inne

- Łunarska Ellina; Komitet Inżynierii Materiałowej PAN, Sekcja Inżynieria Powierzchni; ; Polska Akademia Nauk

- Olszewski Stanisław; Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Salzburg; 1991; międzynarodowa organizacja naukowa

- Opałło M.; prezes sekcji (Division) 6 – Elektrochemia molekularna Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemicznego (International Society for Electrochemistry); 2005; międzynarodowa organizacja naukowa

- Randzio Stanisław L.; Członek Board of Directors of the International Association for Chemical Thermodynamics; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

- Sadkowski Andrzej; Polski Komitet Normalizacyjny, Sekcja Chemii; ; inne

- Waluk Jacek; rada redakcyjna Chem. Phys.; ; inne

- Waluk Jacek; rada redakcyjna J. Luminescence; ; inne

- Waluk Jacek; Open Chemical Physics Journal; ; inne

- Zielenkiewicz Wojciech; Członek Korespondent Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona; 1975; międzynarodowa organizacja naukowa

- Zielenkiewicz Wojciech; Członek Korespondent PAN; 1977; Polska Akademia Nauk

- Zielenkiewicz Wojciech; Członek afiliowany IUPAC; 1988; międzynarodowa organizacja naukowa

- Zielenkiewicz Wojciech; Członek Komitetu Chemii PAN; 1977; Polska Akademia Nauk

- Zielenkiewicz Wojciech; Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej; 1991; inne

- Zielenkiewicz Wojciech; American Chemical Society; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

- Zielenkiewicz Wojciech; International Society Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids; 2001; międzynarodowa organizacja naukowa

- Zielenkiewicz Wojciech; The International Society for Biological Calorimetry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

- Zielenkiewicz Wojciech; Polskie Towarzystwo Chemiczne; 1978; inne

- Zielenkiewicz Wojciech; Polskie Towarzystwo Fizyczne; 1985; inne

- Zielenkiewicz Wojciech; Członek Komitetu Redakcyjnego Journal Thermal Analysis and Calorimetry; 2007; inne
11. Udział w międzynarodowych programach naukowych

1) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych i rozliczonych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

2) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostkę kontraktów na koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

3) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostkę kontraktów w ramach innych programów Unii Europejskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

4) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostkę kontraktów w ramach programów spoza Unii Europejskiej:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

- IUPAC -Mutual solubility of alcohols and water; IUPAC; 2005-006-1-500
12. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłoych

1) Liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka, opis specjalności naukowej sieci, wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową:

Liczba: 7

Wykaz: / nazwa sieci; opis specjalności; wykaz jednostek /

- ACCENT - Atmospheric Composition Change The European Network of Excellence European Network of Excellence ACCENT; ochrona atmosfery; 44 uniwersytety, instytuty i organizacje naukowe, w tym jedna z Polski - Instytut Ochrony Środowiska z Warszawy i członkowie stowarzyszeni (132 jednostki, w tym 5 z Polski - Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, IChF PAN)

- Europejska Sieć Planetologii - European Planetology Network „EUROPLANET”; fotochemia; 1 CNRS- France, 2 Observatoire de Paris France ,3 CNES France ,4 University Paris-Sud,Orsay France , 5 The Open University UK,6 University of Leicester UK, 7 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford UK, 8 University College London, London UK, 9 Imperial College of Science, Technology and Medicine, London UK, 10 University of Liverpool, Liverpool UK, 11 Instituto Superior Técnico - Technical University of Lisbon, Lisbon Portugal, 12 Faculdade de Engenharia - Universidade do Porto, Porto Portugal, 13 Bayrische Julius-Maximilians Universität Würzburg, Würzburg Germany, 14 Wästfaelische Wilhelms Universitaet,Muenster Germany, 15 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. , München Germany, 16 Technische Universität München, München Germany, 17 Universität Postdam Institut für Physik, Potsdam Germany, 18 Austrian Academy of Sciences, Vienna, Space Research Institute, Graz Austria, 19 Università degli Studi di Trento, Trento Italy, 20 Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali, Padova Italy, 21 Universita` degli Studi di Perugia, Perugia, Italy, 22 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma Italy, 23 Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli Italy, 24 Agenzia Spaziale Italiana, Frascati Italy, 25 International Research School of Planetary Sciences, Pescara Italy, 26 University of Crete, Heraklion Greece, 27 J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 28 Prague Observatory, Prague Czech Republic, 29 Finnish Meteorological Institute, Helsinki Finland, 30 Swedish Institute of Space Physics, Kiruna Sweden, 31 Observatoire Royal de Belgique, Brussels Belgium, 32 Instituto de Astrofisica de Andalucia, Censejo Superior de Investigaciones Cientificas, Granada Spain, 33 Univeristät Basel Switzerland, 34 KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest Hungary, 35 Astronomical Institute of the Romanian Academy, Bucharest Romania , 36 European Space Agency, Paris France, 37 Joint Institute for VLBI in Europe, Dwingeloo The Netherlands, 38 Space Research Centre Polish Academy of Sciences, Warsaw Poland, 39 Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw Poland, 40 Council for the Central Laboratories of The Research Councils, Oxfordshire United Kingdom

- Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu. EKO-KAT; kataliza, ochrona środowiska, nauka o materiałach; Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

- Marie Curie Actions-Research Treaning Networks - "Nanomaterials for Application in Sensors, Catalysis and Emerging Technologies" NASCENT; technologia nanomateriałów, kataliza; Queen Mary and Westfield College University of Londod,Centre National de la Recherche Scientifque, Universita Degli Studi di Padova, Institute of Phisical Chemistry PAS, Universidad Complutense de Madrid,Friedrich-Schiller- Universitatet Jena, Ben Gurion University of The Negev, Budapest University of Technology and Economics, Kodak Limited, Polyintell, Cis Institut Fuer Mikrosensorik GMBH

- Marie Curie Actions-Research Treaning Networks - 'Development of n-type polymer materials used as alternative to soluble C60 derivatives and their use in organic solar cells " SolarNtype; nanomateriały; Universidad Autonoma de Madrid, Technische Universiteit Eindhoven, Max Planck Society for the Advancement of Science, Consiglio Nationale delle Ricerche, Universiteit Hasselt, Linzer Institut fur Organische Solarzellen, Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg, Konarka A. Forschungs, Institute of Physical Chemistry of the Polisch Academy of Sciences

- Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych środowisku procesów; kataliza, ochrona środowiska, nauka o materiałach; m.i. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Zakład Karbochemii PAN, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii, Akademia Świętokrzyska - Instytut Chemii, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Paliw i Energii, Politechnika Krakowska- Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Politechnika Szczecińska - Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny, Akademia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Farmaceutyczny, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, Computational Material Science, Wien Universitaet, Technische Universitaet Wien, University of Newcastle, Unite de Catalyse et Chimie des Materiaux Divises, Universite Catholique de Louvain, , University of Namur, Department of Inorganic and Physical Chemistry, Gent University, University of Antwerp, State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics CAS, J.Heyrovsky Institute of Physical Chemistry CAS, Institute of Chemical Physic and Biophysics EAS, Laboratoire de Materiaux Catalytiques et Catalyse Organique CNRS, Universite de Poitiers, Chemie des Surfaces, Universite Pierre et Marie Curie, Surface Chemistry And Catalysis at Cardiff, Związek Laboratoriów Bliźniaczych Zabrze-Paryż, Porozumienie PAN -CNRS "Materiały węglowe i katalizatory w ochronie środowiska", Universite de Montpellier II, Montpellier, Universite de Caen, Universite de Nancy, Institut des Recherches sur la Catalyse CNRS, Compagne RHODIA, Laboratoire de Catalyse de Lille, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, Ecole Nationale Superieure des Mines, Universite Louis Pasteur et CNRS, Universite de Haute-Alsace et CNRS, Universite d'Artois, LEOPR, Laboratoire de Chimie de Coordination CNRS, Department of Chemistry, University of Ioannina, Instituto de Tecnologia Quimica UPV-CSIC, Instituto de Catalisis y Petrolequmica CSIC, Platforma Solar de Almeria, Universidad de Zaragoza, Institute of Sustainable Energy, National Chemical Laboratory CSIR, University of Limerick, National Institute of Materias Science, Ecomaterial Centre, Tsukuba, Hokkaido University, National Institute for Resources and Environment, Tsukuba, Stacie Institute of Molecular Chemistry NRC, Department of Chemistry, University of Calgary, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Geselschsaft, Leipzig Universitaet, Darmstadt Universitaet, Berlin Freie Universitaet

- Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki , energetyki i medycyny.; technologia nanomateriałów, optoelektronika, spintronika; Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

2) Liczba konsorcjów naukowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa, nazwa konsorcjum, zakres działania konsorcjum, wykaz jednostek wchodzących w skład konsorcjum:

Liczba: 5

Wykaz: / nazwa konsorcjum; zakres działania; wykaz jednostek /

- Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) dla Opto- i Mikroelektroniki; technologia nanomateriałów, optoelektronika; Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Cemat - Silikon S.A., Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Politechnika Warszawska

- Group de Recherche Européen (GDRE), Francja; chemia fizyczna, ochrona środowiska; 1) Laboratoire d'Enzymologie Interfaciale et de Physiologie de la Lipolyse, CNRS UPR 9025, Marseille, France, 2) Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, UMR 6097 CNRS - Université de Nice-Sophia Antipolis, France 3) Institute of Pharmaceutical Chemistry, Martin Luther University, Halle, Germany 4) Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Germany, 5) Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes UMR 7565 CNRS - Université Henri Poincaré Nancy 1, France, 6) Department of Physical Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland, 7) Laboratoire de Chimie, Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique UMR 6521 CNRS - Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, 8) Laboratory of X-Ray Structural Analysis, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 9) Department of Chemistry, Warsaw University, Poland, 10) Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement, UMR 7564 CNRS - Université Henri Poincaré Nancy 1, France

- Konsorcjum dla realizacji Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej GDRI (Groupement de Recherche International) "Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna i czyste paliwa"; kataliza, ochrona środowiska; Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

- Konsorcjum Fotoniki Krótkofalowej ( zgłosiło projekt kluczowy "Kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie".; technologia nanomateriałów, biosensory; Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A., POLITECH Sp. z o.o., MEDICOM s.c., Zakład Ceramiki Specjalnej WACER, Top GaN Sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

- SCALES (Complexity Across Lengthscales in Soft Matter); fizykochemia miękkiej materii; Institute of Organic Chemistry--Martin-Luther University, Wydział Inżynierii -- Christian-Albrechts University Kiel, Department of Engineering Material -- University of Sheffield, Department of Chemistry -- University of York, J.Stefan Institute, Ljubljana, Instytut Chemii Fizycznej PAN
13. Konferencje naukowe

1) Liczba i nazwy konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 4

Wykaz: / nazwa konferencji /

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics

- 3rd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS'2007

- 9th Symposium on Chemical/Electrochemical Reactivity of Novel Materials

- INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL, Thin Solid Films for OLEDs and Optoelectronic Applications

2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 106

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Statistical Physics of Random Boolean Networks

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Emergence of Network Structure in Models of Collective Evolution and Evolutionary Dynamics

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Conformational diffusion and ion channel gating: Markovian modeling and beyond

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Controlling epidemic outbreaks

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Weak ergodicity breaking

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Birkoff's theorem and Ergometer

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Random Matrix - Line Shape Theory with Applications to Levy-Statistics

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; AC-driven quantum ratchets: symmetries and resonances

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Application of molecular dynamics simulations of nano confined fluids undergoing flow

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Dynamics of wet granular gases: critical phenomena far from equilibrium

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Localization and noise in intracellular calcium dynamics

- 20th Smoluchowski Symposium on Statistical Physics; Transient characteristics of Malthus-Verhulst closed-population model with parametric LĂ©vy stable noises

- 3rd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS'2007; Scanning electrochemical microscopy - a tutorial lecture

Pobieranie 241.52 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna