1. Klasyczne miary wydajności Cechy miar wydajnościPobieranie 335.34 Kb.
Strona1/13
Data02.05.2016
Rozmiar335.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1.Klasyczne miary wydajności

2.Cechy miar wydajności

3.Kategorie miar wydajnosci

4.Miar syntetyczne

5.Jadra programowe

6.LINPACK

7.Aplikacje SPEC

8. SAP


9. TPC

10. Elementy RAS, MTBF, MSBF itd

11. CISC

12 .RISC


13 .EPIC

14. Systemy wysokiej niezawodnosci

15 .HAC klastry

16. 64-bit computing

17. ECC

18. Wiarygodnosc, uszkodzenia, atrybuty19. Redundancja Poziomy redundancji

20. System pracy ciaglej

21. Podzial systemow, inaczej

22. serwisowanie

23. stadia projektu HA

24. ochrona danych

25. Disk Storage Systems
1.

Klasyczne miary wydajności

• MIPS


Million Instructions per Second

the most useless benchmark everinvented

– wyniki mają się nijak w stosunku dowydajności w rzeczywistychzastosowaniach

– nieporównywalne wyniki dlaróżnych architektur procesorów(CISC vs. RISC)

– 1 MIPS <>DEC VAX11/780

– IBM MIPS (S390)

• MFLOPS (Mflop/s)

Million Floating PointOperations per Second

– LINPACK (wydajnośćteoretyczna i rzeczywista)

– teoretyczna wydajność jestniemiarodajna nieuwzględnia operacji I/O


2. Cechy miar wydajności ---> HAV

napisane w językach programowania wysokiego poziomu (przenośność) ,reprezentacja dla wybranej klasy rzeczywistych zastosowań,łatwość modyfikacji (postęp w algorytmach, metodach optymalizacji, technologii) ,szeroki zakres testowanych elementów składowych systemu i współpracy z oprogramowaniem,pomiary łatwe do realizacji,akceptowane,
3.Kategorie miar wydajności --> HAV

syntetyczne miary wydajności (podstawowe operacje) - Dhrystone i Whetstone

jądra programowe (kernels) wybrane fragmenty rzeczywistych programów, m.in. Livermore Fortran Kernels i NAS Kernel Benchmark Program

algorytmy - programy testowe, np. LINPACK
aplikacje (kompletne) (fizyka, chemia lub wspomaganie zarządzania), np. Perfect Benchmarks, ParkBench, z rodziny SPEC, SAP, NotesBench i Baan

specyfikacje - stanowią zbiór wymagań funkcjonalnych realizowanych przy dowolnej implementacji sprzętowej i programowej, np. miary z rodziny TPC

4. Miary syntetyczne
Whetstone (1976) obliczenia numeryczne; wywołania funkcji z biblioteki matematycznej (np. sin(.), exp(.)); Algol i Pascal
benchmark testujący operacje zmiennoprzecinkowe; wyniki są wyrażane w whetstones na sekundę. Whetstone I testuje operacje 32-bitowe, a Whetstone II - operacje 64-bitowe.
Dhrystone (1984) - zastosowania nienumeryczne stałoprzecinkowe (instr. warunkowe i wywołania procedur), systemy operacyjne, kompilatory, czy edytory; ADA i C
benchmark wykonujący ogólny zestaw instrukcji; wynik w dhrystones na sekundę oznacza liczbę wykonań programu w ciągu jednej sekundy.
5.Jądra programowe
Livermore Fortran Kernels
Różnica między LFK Mflop/s i Rpeak Mflop/s !!
NAS Kernels (Fortran)
jądra
EP - generacja liczb pseudolosowych - mała komunikacja
MG - obliczenia wielosiatkowe - duża komunikacja
CG - met. gradientów sprzężonych - wartośći własne macierzy rzadkiej
FT - cząstkowe równania różniczkowe met. FFT

IS - sortowanieprogramy

LU - równania liniowe met. trangulacji

SP - równania liniowe macierzy gęstej

BT - jak SP - met. blokową


6.Algorytmy: -- LINPACK*


biblioteka algebry liniowej

macierz gęsta

R (testy)

DP Mflop/s (100x100)

TPP Mflop/s (1000x1000)

Rpeak Mflop/s

Liczba operacji (n - liczba równań)

Linpack Parallel (analogiczny)

Metryki:

Rmax – najlepszy wynik

Nmax – rozmiar problemu, dla którego uzyskano najlepszy wynik

N1/2 – rozmiar układu dla którego uzyskano połowę Rmax

Rpeak – wydajność teoretyczna

7.Aplikacje: -- SPEC


miary dla komputerów systemów otwartych

Trzy grupy robocze:

Open Systems Group - miary dla UNIX, NT, VMS; najważniejsze z nich to CINT95 i CFP95;

High Performance Computing Group -- ocena wydajności systemów przeznaczonych dla intensywnych obliczeń numerycznych dużej skali;

Graphics Performance Characterization Group -- dla podsystemów graficznych oraz środowisk OpenGL i Xwindows.

Podstawowe zestawy SPEC:

CPU95 i CPU2000

GPC, SFS, web96/web99, jvm98

Metryki SPEC CPU

base – testy skompilowane z

wykorzystanie podstawowej optymalizacji

peak – optymalizacja agresywna

rate – ilość zadań wykonanych w

ustalonym przedziale czasu


8.Aplikacje: SAP


System do wspomagania zarządzania

Używany przez duże międzynarodowe koncerny

~15000 instalacji

architektura klient-serwer

model dwuwarstwowy

model trzywarstwowy R/3


warstwy: danych * aplikacji * prezentacji*

Metryki:

liczba użytkowników

średni czas odpowiedzi < 2 s

przepustowość konfiguracji (w SAPS) - liczba kroków dialogu/godz.

Opis modułów benchmarku SAP R/3 (SD, FI, MM, PP, WM, PS, HR)

CPU2000


( średnia geom. miar ),CINT2000,Kompresja danych (C),Projektowanie układów FPGA (C),Kompilator języka C (C),optymalizacja - minimalizacja (C),gra w szachy (C),Przetwarzanie języka naturalnego (C),raytracing (C++),przetwarzanie w języku Perl (C),teoria grup (C),

CFP2000


chromodynamika kwantowa (F77),model dynamiki wody (F77),solwer wielosiatkowy 3D - pole potencjalne (F77),solwer dla równań parabolicznych i eliptycznych (F77),biblioteka graficzna w 3D (C),CFD (F90),rozpoznawanie obrazów - sieci neuronowe (C),propagacja fal sejsmicznych (C),przetwarzanie obrazów - identyfikacja twarzy (F90),chemia obliczeniowa (C),testowanie liczb pierwszych (F90),FEM - zderzenia (F90),projektowanie akceleratora (F77),rozchodzenie się zanieczyszczeń (F77),Pobieranie 335.34 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna