1. Medytacja – Czy to miłość, czy pożądanie? Księga Tobiasza (6, 11. 13-16. 18-19; 8, 4 14-17) Odezwał się Rafał do młodzieńca: «Bracie Tobiaszu!»Pobieranie 18.1 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.1 Kb.

Cz@t ze Słowem!

MEDYTACJA I, wrzesień 2014

__________________________________________________________________________________


1. MEDYTACJA – Czy to miłość, czy pożądanie?

Księga Tobiasza (6, 11. 13-16. 18-19; 8, 4-8. 14-17)
Odezwał się Rafał do młodzieńca: «Bracie Tobiaszu!». On mu odpowiedział: «Oto jestem», a ten oświadczył: «Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Jest to człowiek z twojego rodu i ma córkę imieniem Sara.» (…) I dodał: «Prawnie ci się należy wziąć ją [za żonę].» (…) A Tobiasz w odpowiedzi rzekł Rafałowi: «Bracie Azariaszu, ja słyszałem, że ona była wydawana już za siedmiu mężów i że oni zmarli w swych komnatach małżeńskich tej nocy, kiedy zbliżali się do niej. Słyszałem także, jak niektórzy mówili, że zabija ich demon. Teraz to i ja się boję, ponieważ jej samej nie dzieje się krzywda, lecz ktokolwiek chce się zbliżyć do niej, zabija go [demon].» (…) A on odpowiedział mu na to: «Nie przypominasz ty sobie polecenia twego ojca, który ci rozkazał wziąć żonę z domu ojca twego? A więc posłuchaj mnie teraz, bracie: nie martw się o tego demona, ale bierz [ją za żonę].» (…) A gdy już będziesz miał z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się, i proście Pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się! A kiedy Tobiasz słuchał słów Rafała, że ona jest jego krewną z pokolenia z domu ojca jego, zapłonął ku niej wielką miłością i serce jego przylgnęło do niej. (…)

Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: «Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas». Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: «Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia! Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję – Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości!». I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»”. (…)

On żyje i (...) nic złego im się nie dzieje. Wtedy dziękowali Bogu niebios i mówili: «Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem! Niech Cię wielbią po wszystkie wieki. Bądź uwielbiony, ponieważ mnie ucieszyłeś i nie stało się, jak przypuszczałem. Postąpiłeś z nami według wielkiego Twego miłosierdzia. Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeś nad dwoma jedynakami, okaż im, Panie, miłosierdzie i ocal ich! Pozwól im dokończyć życia w szczęściu i w łasce!».
Tobiasz, Rafał, Sara i demon.

Tobiasz – wypełniając wolę swego ojca, Tobita, wyrusza do Medii.

Rafał – Anioł towarzyszący Tobiaszowi – pod postacią młodzieńca o imieniu Azariasz (w języku hebrajskim imię Rafael oznacza: „Bóg leczy”, „Bóg przywraca zdrowie”).

Sara – córka Raguela z Ekbatany w Medii – miała siedmiu mężów, których zabijał demon.

Demon – zły duch Asmodeusz – jeden z siedmiu duchów religii perskiej.
Miłość do Boga gwarantem mojej miłości do człowieka
Co Cię uderza w tym tekście? Spróbuj na wstępie odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:
– Po pierwsze: czy dostrzegasz w swoim życiu obecność Boga i Jego opiekę? A może wszystko pragniesz zrobić sam, wszystkiemu podołać? Może już dawno z Nim nie rozmawiałeś, nie pytałeś Go, co masz czynić, jak postąpić?

Czy tak jak Tobiasz potrafisz bezgranicznie zaufać Jego Słowu, pomimo wątpliwości, jakie rodzą się w Twoim sercu? Czy wsłuchujesz się w Słowo Boże? Czy rozważasz je w swoim życiu? A może bardziej absorbuje Cię to, o czym opowiadają ludzie?


– Po drugie: czy wierzysz w to, że Bóg daje Ci konkretne wskazówki co do twojego powołania?
Czy ufasz Mu bezgranicznie oraz pragniesz i w tym obszarze wypełnić Jego wolę? Może popadasz w zwątpienie, stając przed kolejnymi wyborami? Czy wsłuchujesz się w Jego natchnienia? Czy wierzysz w to i dojrzałeś do tego, że Bóg pragnie twojego szczęścia, a może raczej traktujesz Go jako dyktatora narzucającego poddanym swoją wolę?
– Po trzecie: jakie masz skojarzenia ze słowem „miłość” w znaczeniu „miłość dwojga ludzi”?
Historia Tobiasza zmusza nas do odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Dlaczego bowiem Tobiasz zdecydował się na poślubienie Sary? Dlaczego – wydawałoby się – zaryzykował swoje życie? Przecież jej poprzednich siedmiu mężów zmarło zaraz po zaślubinach. Zabił ich demon. Dlaczego?
Zauważ, że Tobiasz nie wybrał Sary sam. Poślubił ją przecież za namową Anioła Bożego – Rafała – Azariasza, z którym rozmawiał, kierował się Jego wskazówkami. Mówiąc krótko: zaufał Temu, który otaczał Go opieką.
Tobiasz zdecydował się na ślub również dlatego, że pokochał. Pokochał Sarę – to bardzo istotne.
Jak czytamy: „zapłonął ku niej wielką miłością i serce jego przylgnęło do niej” (Tb 6, 19). Serce przylgnęło do serca. Jak wielką wartość w dzisiejszym świecie przesyconym pożądliwością, wypaczonym i wyuzdanym seksem mają te słowa: „serce przylgnęło do serca”. Przecież tak wielu – myśląc o miłości – wyobraża sobie raczej inne przylgnięcie (i niekiedy wyłącznie takie): ciała do ciała.
Czym jest dla ciebie owa miłość? Przylgnięciem serca do serca, czy nade wszystko pożądliwością ciała, chęcią osiągnięcia szybkiej przyjemności?
Ona, On i Bóg
Na co powinniśmy zwrócić uwagę w budowaniu miłości między dwojgiem ludzi?

– Budujmy ją na fundamencie, którym jest sam Bóg, który uczynił nas kobietą i mężczyzną. Obdarzył nas darem seksualności i w obdarowywaniu miłością pragnie nam błogosławić.

Dlaczego poprzednich siedmiu mężów Sary zmarło? Jak dowiadujemy się z treści powyższego tekstu z Księgi Tobiasza, zabił ich demon – Asmodeusz – jeden z siedmiu duchów religii perskiej. Wniosek nasuwa się sam: jeśli związek kobiety i mężczyzny nie zostanie oparty na Bogu – który sam siebie nazywa Miłością – skazany jest na śmierć. Każdorazowo. Konieczna jest więc modlitwa i ufność w wystarczającą Bożą pomoc. Bo to przecież Bóg jest dawcą wszelkiej łaski. I tak czytamy: „A gdy już będziesz miał z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się, i proście Pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się!” (Tb 6,18).

– Ustalmy jednak nade wszystko motyw wstąpienia w związek lub trwania w nim. Czy jest nim miłość, czy wyłącznie pożądanie i rozpusta? Czy zależy mi bardziej na mojej własnej przyjemności, czy raczej z miłością potrafię uszanować decyzję co do czystości drugiej osoby? A może „kocham” tylko samego siebie? „A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości!». I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»” (Tb 8, 7-8).

– Umacniajmy wiarę w prawdziwą miłość u tych wszystkich, którzy żyją w czystości – a jest ich wielu.
Zachwycajmy innych autentyczną radością płynącą z czystego serca.
Modlitwa

Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych,

i niech będzie uwielbione imię Twoje

na wieki przez wszystkie pokolenia!

Niech Cię uwielbiają niebiosa

i wszystkie Twoje stworzenia

po wszystkie wieki.

Tyś stworzył Adama,

i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję – Ewę,

jego żonę,

i z obojga powstał rodzaj ludzki.

I Ty rzekłeś:

Nie jest dobrze być człowiekowi samemu,

uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego (Tb 8, 5-6).

(…)

Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeśnad dwoma jedynakami,

okaż nam, Panie, miłosierdzie i ocal nas!

Pozwól nam dokończyć życia w szczęściu i w łasce! (por. Tb 8, 17)

ks. Marcin Baran (Tarnów)__________________________________________________________________________________
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016

www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna