1. Metoda inwentaryzacji zieleniPobieranie 12.15 Mb.
Strona1/63
Data06.05.2016
Rozmiar12.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Inwentaryzacja zieleni dla zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej na Tarchomin na odcinku od mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida”


SPIS TREŚCI:

1. Metoda inwentaryzacji zieleni 2

2. Wyniki inwentaryzacji zieleni 2

3. gospodarka istniejącą zielenią 3

4. INWENTARYZACJA ZIELENI I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE 4

5. CZEŚĆ RYSUNKOWA 115


1.Metoda inwentaryzacji zieleni


Wzdłuż analizowanego odcinka ulicy Światowida wykonano prace inwentaryzacyjne obejmujące wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w obszarze opracowania. Pomierzono powierzchnie zakrzewień porastających teren. Obwód pni drzew mierzono na wysokości 130 cm od ziemi, natomiast ich wysokość i średnice koron określono w sposób szacunkowy. Dodatkowo podano stan zdrowotny drzew, charakter uszkodzeń i inne cechy charakterystyczne dla badanego egzemplarza. W części graficznej niniejszego załącznika zaznaczono drzewa, krzewy i zagajniki kolidujące z planowanymi wariantami przedsięwzięcia.

Inwentaryzowany obszar podzielono na trzy części:


część I – od km 0+000,00 do km 2+451,00 ul. Światowida wraz z ul. Projektowaną,
część II – od km 2+451,00 do km 4+276,64 ul. Światowida,
część III – dla fragmentu wariantu Społecznego wykonana na odcinku od wydmy Nowodworskiej do projektowanej pętli przy ul. Modlińskiej.

Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków oraz gospodarkę istniejącą zielenią przedstawiono w poniższej tabeli. Zakres opracowania obejmuje tereny leśne, tereny nieużytków oraz byłych ogródków działkowych. Projektowana wzdłuż ul. Światowida druga jezdnia przecina tereny utwardzone jak parkingi, place i tereny zieleni miejskiej.

2.Wyniki inwentaryzacji zieleni


Na objętym opracowaniem terenie występują zróżnicowane gatunkowo siedliska roślin. Rozpoznano takie gatunki jak: robinia akacjowa, dąb szypułkowy, topola czarna, topola szara i osika. Obok najczęściej spotykanych gatunków znajdują się takie jak: topola biała i mieszańcowa, brzoza brodawkowata, wierzba biała, sosna zwyczajna, olsza czarna, świerk pospolity, wiąz polny, klon zwyczajny i jesionolistny, dąb czerwony. Rzadziej spotykanymi gatunkami, jakie występują na tym terenie są: modrzew europejski, orzech szary, głóg jednoszyjkowy, kasztanowiec zwyczajny, czeremcha pospolita, sumak octowiec, lipa srebrzysta, brzoza szara, grusza drobnoowocowa. Bez czarny, lilak pospolity oraz dzika i piaskowa róża to najczęściej spotykane gatunki roślin krzaczastych. Na terenie objętym inwestycją występują obszary ogródków działkowych i dawnych sadów porośnięte drzewami i krzewami owocowymi takimi jak: grusza i wiśnia pospolita, jabłoń domowa, śliwa domowa, śliwa wiśniowa, orzech włoski, czereśnia ptasia, wiśnia wonna (antypka) oraz maliny, jeżyny, agrest, pigwowiec pośredni.

Ul. Światowida obsadzona jest szpalerami drzew głównie z jesionu wyniosłego. Istniejącą roślinność przeanalizowano pod względem uszkodzeń, stanu zdrowia i prowadzonej pielęgnacji. Stan większości drzew określono jako dobry. U niektórych egzemplarzy ze względu na źle prowadzoną pielęgnację zaobserwowano deformacje przewodnika, uszkodzenie gałęzi, ubytki kory na pniu oraz posusz. Kilka dębów i topól osiągnęło obwód pierścienia powyżej 200 cm, a ich wysokość przekracza 20 m. Są również nieliczne egzemplarze roślin, które uznano za obumarłe.

Przy ul. Światowida występują obszary zagospodarowane krzewami ozdobnymi takimi jak:

tamaryszek pięciopręcikowy – krzew o purpurowych pędach,
trzmielina pnąca Fortune’a o żółto-zielonych liściach,
tawuła japońska (Spiraea Japonia),
tawuła van Houtte’a (Spiraea vanhouttei),
tawuła wczesna (Spiraea argusa),
dereń biały,
śnieguliczka biała,
perukowiec podolski,
bukszpan zwyczajny,
berberys Thunbergia,
jaśminowiec wonny,
żółty żarnowiec miotlasty,
róża pomarszczona,
cis pospolity,
żywotnik zachodni,
jałowiec wirginijski,
bluszcz pospolity,
wiciokrzew Tellmanna,
winobluszcz pięciolistkowy.

Wszystkie zinwentaryzowane rośliny zostały ponumerowane, zaznaczone na mapie (część rysunkowa) i opisane w poniższej tabeli.

3.gospodarka istniejącą zielenią


W związku z realizacją inwestycji konieczne będzie oczyszczenie terenu z drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. W opracowaniu ujęte zostały drzewa i krzewy będące w zakresie planowanej inwestycji. W kolumnie „uwagi” określono powód, dla którego dana roślina nie wchodzi w zakres inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią.

Dopiero po uzyskaniu zgody właściciela przedmiotowej działki oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji organu wydającego zezwolenie w zakresie zgody na wycięcie drzew można dokonać usunięcia kolidujących drzew i krzewów. Zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami) drzewa owocowe nie wymagają pozwolenia na usunięcie i nie podlegają opłatom urzędowym za usunięcie.


4.INWENTARYZACJA ZIELENI I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Lp.

Numer inwent.
rośliny

Gatunek
nazwa polska

Gatunek
nazwa łacińska

Obw. drzewa [cm],
pow.krzewów [m2]

Wys. [m]

Ø korony [m]

Cechy
zdrowotne roślin

Roślina
do usunięcia

Roślina
do zabezpieczenia

Uwagi
1

Wierzba biała

Salix alba

34

4.5

4

pochylona

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
2

Brzoza brodawkowata

Betula pendula

69

10.5

7

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
3

Czereśnia ptasia

Prunus avium

19

4.5

5

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

37

37

12
4

Porzeczka czarna

Ribes nigrum

4

 

 

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
5

Orzech włoski

Juglans regia

25

4.5

5

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

21

21

15
6

Forsycja pośrednia

Forsythia x intermedia

6

 

 

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
7

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera

2

 

 

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
8

Lilak pospolity

Syringa vulgaris

3

 

 

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
9

Lilak pospolity

Syringa vulgaris

4

 

 

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
10

Świerk pospolity

Picea abies

94

15

8

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
11

Jabłoń domowa

Malus domestica

34

3.5

6

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

34
12

Jabłoń domowa

Malus domestica

28

4

5

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

37
13

Orzech włoski

Juglans regia

62

7

9

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

56

21

37
14

Orzech włoski

Juglans regia

37

5

6

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

44
15

Orzech włoski

Juglans regia

20

3

3

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
16

Modrzew europejski

Larix decidua

75

13

4

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
17

Modrzew europejski

Larix decidua

85

12

3

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
18

Świerk pospolity

Picea abies

74

8

4

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
19

Świerk pospolity

Picea abies

58

8

4

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
20

Świerk pospolity

Picea abies

94

10

6

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
21

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera

240

 

 

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
22

Orzech włoski

Juglans regia

37

3

3

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
23

Wierzba biała

Salix alba

88

14

12

spękania kory

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

165

188

145

90

70
24

Dąb szypułkowy

Quercus robur

70

6

7

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
25

Jabłoń domowa

Malus domestica

60

3.5

6

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

50
26

Jabłoń domowa

Malus domestica

32

4

4

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
27

Jabłoń domowa

Malus domestica

68

6

5.5

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
28

Czereśnia ptasia

Prunus avium

65

8

6

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
29

Jabłoń domowa

Malus domestica

38

4

4

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
30

Jabłoń domowa

Malus domestica

85

6

8

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
31

Jabłoń domowa

Malus domestica

32

4

4

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji
32

Jabłoń domowa

Malus domestica

58

5

8

owocowe

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę zakresu opracowania inwestycji

50

33

1

33

Bez czarny

Sambucus nigra

27

4

3

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

35

36

44

19

2

34

Bez czarny

Sambucus nigra

47

5

4

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

19

19

3

35

Bez czarny

Sambucus nigra

10

 

 

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

4

36

Dąb szypułkowy

Quercus robur

106

8

9

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

5

37

Dąb szypułkowy

Quercus robur

72

8

6

złamane konary

tak

 

 

6

38

Dąb szypułkowy

Quercus robur

160

11

10

złamane konary

 

tak

 

7

39

Śliwa tarnina + Róża piaskowa

Prunus spinosa + Rosa carolina

420

 

 

stan zdrowotny dobry

tak

 

 
40

Dąb szypułkowy

Quercus robur

23

3

2

stan zdrowotny dobry

 

 

nie dotyczy ze względu na zmianę przepisów ustawy O ochronie przyrody

8

41

Róża dzika

Rosa canina

15

 

 

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

9

42

Dąb szypułkowy

Quercus robur

43

5.5

5

stan zdrowotny dobry

tak

 

 

40

39

47

19

10

43

Dąb szypułkowy

Quercus robur

56

6

5

ubytek wgłębny na pniu

tak

 

 

Pobieranie 12.15 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna