1. Multimedia dostępne przez Internet a Cele lekcjiPobieranie 21.66 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.66 Kb.

1.

2.Multimedia dostępne przez Internet

a.1. Cele lekcji

i.a) Wiadomości


Uczeń:

 • zna zasadę przekazu strumieniowego,

 • zna popularne stacje radiowe nadające audycje przez Internet,

 • wie w jaki sposób można wyszukać stacje radiowe dopasowując rodzaj muzyki do własnych upodobań,

 • wie jak można wyszukać i odtworzyć stacje telewizyjne odtwarzające program przez Internet,

 • zna sposób zakupu legalnych plików muzycznych,

 • wie w jaki sposób odtworzyć darmowe pliki muzyczne nie ściągając pliku na dysk twardy komputera.

ii.b) Umiejętności


Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić zasadę przesyłu strumieniowego plików multimedialnych,

 • potrafi wymienić popularne stacje radiowe nadające audycje przez Internet,

 • umie wyszukać stacje radiowe kierując się własnymi upodobaniami,

 • potrafi odtworzyć wyszukaną stację radiową,

 • umie wyszukać stacje telewizyjne nadające przez Internet,

 • potrafi odtworzyć wyszukaną stację telewizyjną,

 • umie odnaleźć sklepy on-line, w których legalnie można zakupić pliki muzyczne,

 • potrafi wytłumaczyć w jaki sposób można dokonać zakupu tego rodzaju pliku w wybranym przez siebie sklepie internetowym oferującym taką usługę,

 • umie odtworzyć darmowe pliki muzyczne nie ściągając pliku na dysk twardy komputera.

b.2. Metoda i forma pracy


Dyskusja, ćwiczenie, praca w grupach.

c.3. Środki dydaktyczne


Komputer

Przeglądarka internetowa

Windows Media Player

Winamp


Karta pracy

d.4. Przebieg lekcji

i.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel wycina kartki z zadaniami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1).

ii.b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel rozdaje uczniom Karty Pracy (załącznik 1). Prosi uczniów o włączenie komputerów.

 2. Nauczyciel omawia aspekty z przekazem informacji przez Internet opisując szybkość przekazu informacji, łatwość dostępu do informacji oraz jego formę.

 3. Następnie objaśnia uczniom zasadę przesyłu strumieniowego danych.

 4. Podczas objaśniania zasady przesyłu strumieniowego uczniowie podają przykłady wykorzystania tego typu przekazywania informacji.

 5. Następnie nauczyciel opisuje zasadę wyszukiwania stacji radiowych dostępnych w Internecie. Opisuje dwa sposoby: korzystając z wyszukiwarki wbudowanej w program Windows Media Player / Winamp lub poprzez strony internetowe (przykładowa stacja: http://www.polskastacja.pl/).

 6. Kolejnym krokiem jest opisanie przez nauczyciela sposobów uruchamiania wybranej stacji radiowej.

 7. Uczniowie wybierają dowolną stację radiową i uruchamiają ją.

 8. Kolejnym krokiem jest przedstawienie przez nauczyciela zasad wyszukiwania stacji telewizyjnych dostępnych w Internecie.

 9. Następnie uczniowie uruchamiają wybraną przez siebie internetową stację telewizyjną.

 10. Po wykonaniu polecenia uczniowie wykonują Zadanie 1 z Karty Pracy (załącznik 1).

 11. Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie uczniom przez nauczyciela sposobów dokonywania zakupów legalnych plików muzycznych w Internecie.

 12. Uczniowie wyszukują portale / sklepy on-line oferujące sprzedaż legalnych plików muzycznych.

 13. Po zapoznaniu się z ofertami tego rodzaju witryn uczniowie wykonują Zadanie 2 z Karty Pracy (załącznik 1).

 14. Następnie nauczyciel przedstawia portale, z których można legalnie ściągnąć lub posłuchać za darmo pliki muzyczne lub obejrzeć filmy.

 15. Po zapoznaniu uczniów z tego typu portalami młodzież wykonuje Zadanie 3 z Karty Pracy (załącznik 1).

 16. Po zakończonej pracy uczniowie prezentują nauczycielowi wykonane zadania.

 17. Na zakończenie lekcji nauczyciel podsumowuje tematykę związaną z przesyłaniem plików multimedialnych przez Internet. Wraz z uczniami dokonuje wyboru najlepszych mediów oraz szybkości przesyłania.

iii.c) Faza podsumowująca


 1. Uczniowie potrafią wykorzystać zasoby Internetu celem słuchania audycji radiowych i telewizyjnych.

 2. Uczniowie wiedzą, że należy przestrzegać prawo autorskie i wiedzą skąd można pobrać legalne pliki multimedialne.

 3. Uczniowie znają serwisy oferujące darmową legalną muzykę lub pliki filmowe oraz potrafią korzystać z tych serwisów.

 4. Uwagi dla nauczyciela:

 • Ważne jest, aby pracownia miała łącze szerokopasmowe pozwalające na szybką transmisję dużej ilości danych w sieci. Pozwoli to na bezproblemowe słuchanie radia i oglądanie telewizji internetowej.

 • Jeżeli na komputerach nie ma zainstalowanego programu Winamp należy ściągnąć program z witryny producenta (http:// www.winamp.com) i zainstalować go w systemie. Program posiada licencję freeware oraz posiada niezbędne kodeki do odtworzenia plików multimedialnych.

e.5. Bibliografia


 1. Koba G., Technologia informacyjna, Migra, Wrocław 2002.

 2. Stacje radiowe w Internecie: http://www.polskastacja.pl/

 3. Sklep internetowy z plikami mp3 http://imp3.pl/sklep/index.php

 4. Serwis internetowy oferujący darmowe odsłuchiwanie i ściąganie legalnych plików muzycznych http://mp3.wp.pl/p/index/

 5. Darmowe oglądanie plików filmowych http://video.interia.pl/

f.6. Załączniki

i.a) Karta pracy ucznia


załącznik 1.

Zadanie 1

Korzystając z dostępnej wyszukiwarki w programie do odtwarzania plików multimedialnych wyszukaj stację radiową nadającą w różnym bitrate np. 128 i 56. Co zauważyłeś / zauważyłaś? Opisz poniżej swoje spostrzeżenia.

Wymień również przynajmniej trzy z dużych rozgłośni radiowych nadających audycje w Internecie. Ich nazwy podaj poniżej.

Zadanie 2

Wyszukaj przynajmniej dwa serwisy oferujące sprzedaż legalnych plików muzycznych. Wymień jaki typ plików oferują: czy są to pliki mp3 czy wmv? Który z tych formatów wybrałbyś / wybrałabyś? Jakie jest twoje zdanie na temat tego rodzaju sprzedaży muzyki w Internecie? Swoje spostrzeżenia opisz poniżej.

Zadanie 3

Wymień portale, na których można za darmo posłuchać muzyki. Wymień je. Znajdź również portale oferujące oglądanie legalnych filmów, teledysków itp. bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty. Wymień te portale. Kiedy już podałeś ich nazwy spróbuj uruchomić w trybie on-line kilka znajdujących się na tych witrynach plików multimedialnych.


ii.b) Notatki dla nauczyciela


Zrzut ekranowy strony radia internetowego Polska Stacja (http://www.polskastacja.pl/)

Zrzut ekranowy przykładowego portalu umożliwiającego oglądanie telewizji przez Internet http://www.mediapoland.com/)Zrzut ekranowy programu Winamp ze spisem stacji telewizyjnych nadających swoje audycje przez InternetOkno programu Windows Media PlayerOkno WMP przygotowane do odtwarzania stacji radiowejZrzut ekranowy portalu oferującego zakup legalnych plików multimedialnychSerwis internetowy oferujący darmowe odsłuchiwanie i ściąganie legalnych plików muzycznychZrzut ekranowy programu umożliwiającego darmowe oglądanie filmówDefinicje

Media strumieniowe to technika dostarczania informacji multimedialnej na życzenie. Najpopularniejsze media strumieniowe opierają się na transmisji skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet. Nie należy mylić mediów strumieniowych z multimedialnymi formatami plików (AVI).

Technika strumieniowa opiera się na idei strumienia pakietów, interpretowanych po kolei w momencie ich odbioru. Każdy pakiet zawiera ilość informacji wystarczającą do otworzenia pewnego fragmentu prezentacji multimedialnej. Bez zastosowania mediów strumieniowych, konieczne jest przesłanie całego pliku z prezentacją i dopiero wtedy można ją odtwarzać.

Radio internetowe to radio nadające swoje audycje przez Internet, zwykle w formacie MP3, Ogg Vorbis, RealAudio, aacPlus lub Windows Media Audio, często jest radiem amatorskim. Także tradycyjne stacje radiowe wykorzystują Internet jako dodatkowy kanał nadawczy.

Telewizja internetowa to odmiana telewizji używająca za medium transmisji mechanizmów dostępnych w Internecie. Powszechnie za telewizję internetową uznaje się stację telewizyjną, która udostępnia swoje programy telewizyjne na stronach internetowych. W celu odbioru takich programów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie (najczęściej darmowe) oraz łącze szerokopasmowe (na przykład Neostrada).

W tym momencie wyróżnia się cztery rodzaje telewizji internetowych:

stacje telewizyjne działające wyłącznie w Internecie,

tradycyjne stacje telewizyjne udostępniające swój program nadawany metodami tradycyjnymi również poprzez Internet,

tradycyjne stacje telewizyjne udostępniające swoje programy telewizyjne na żądanie użytkownika poprzez Internet,

tradycyjne stacje telewizyjne przygotowujące specjalne materiały dostępne tylko poprzez Internet.

Istnieje wiele systemów używanych do transmisji sygnału telewizyjnego w Internecie - zaliczają się do nich m.in.: Windows Media, RealVideo, Macromedia Flash8 Video, NSV oraz Theora.


g.7. Czas trwania lekcji


45 minut

h.8. Uwagi do scenariusza


W założeniu tego scenariusza przyjmuje się, że w systemie Windows zostały wcześniej zainstalowane odpowiednie kodeki plików multimedialnych.

Pobieranie 21.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna