1. Nazwa przedmiotu (kursu)Pobieranie 34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34 Kb.

Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Choroby wewnętrzne - Gastrologia2. Numer kodowy kursu


INT004C


3. Jednostka dydaktycznaKlinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej

6. Rok studiów


IV


7. Semestr


VII, VIII8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursu


Prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas10. Osoby prowadzące zajęcia


dr hab. Anita Gąsiorowska

dr Łukasz Durko

dr Anna Mokrowiecka

dr Marek Pazurek

dr Renata Talar-Wojnarowska11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Przyswojenie wiedzy teoretycznej z zakresu:

 1. Chorób przełyku

 2. Chorób żołądka i dwunastnicy

 3. Chorób jelita cienkiego

 4. Chorób jelita grubego

 5. Chorób trzustki

 6. Chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

 7. Chorób wątroby

 8. Chorób czynnościowych przewodu pokarmowego

 9. Stanów ostrych w chorobach przewodu pokarmowego
Znajomość zasad patofizjologii, diagnostyki i leczenia następujących chorób:

 1. Achalazja, choroba refluksowa przełyku, zapalenie przełyku, grzybica przełyku, przełyk Barretta, nowotwory przełyku

 2. Zapalenie błony śluzowej żołądka i duwnastnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane infekcją Helicobacter pylori, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zespół Zollingera-Ellisona, nowotwory żołądka i dwunastnicy, nowotwory podścieliskowe żołądka, nowotwory neuroendokrynne żołądka, polipy żołądka

 3. Choroba trzewna, nowotwory jelita cienkiego, wady wrodzone jelita cienkiego

 4. Rak jelita grubego, polipy jelita grubego, zespoły polipowatości rodzinnej, uchyłki jelita grubego, nieswoiste choroby zapalne jelit, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, choroby odbytu, choroby infekcyjne jelit

 5. Ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki, inne nowotwory trzustki

 6. Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie dróg żółciowych, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, nowotwory pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

 7. Marskość wątroby, ostra niewydolność wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, toksyczne uszkodzenie wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotna marskość żółciowa, hiperbilirubinemie wrodzone, zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby, przeszczepianie wątroby

 8. Zespół jelita drażliwego, dyspepsja czynnościowa

 9. Krwawienia z przewodu pokarmowego, w tym krwawienia z żylaków przełyku, niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

 1. Identyfikacja objawów chorób układu pokarmowego

 2. Interpretacja wyników badań diagnostycznych i umiejętność prowadzenia diagnostyki różnicowej chorób przewodu pokarmowego

 3. Znajomość algorytmów postępowania terapeutycznego w chorobach układu pokarmowego

 4. Znajomość zasad nadzoru w stanach przednowotworowych i nowotworach układu pokarmowego

 5. Znajomość zasad profilaktyki chorób układu pokarmowego

 6. Umiejętność ustalenia diety w wybranych chorobach układu pokarmowego 1. Umiejętność prowadzenia ukierunkowanej diagnostyki różnicowej i włączenia odpowiedniego leczenia u chorych zgłaszających ból brzucha, dysfagię, nudności i wymioty, biegunkę, zaparcie, żółtaczkę, wodobrzusze, cechy krwawienia z przewodu pokarmowego. Umiejętność rozpoznania ostrych stanów – krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność przewodu pokarmowego, ostrych stanów zapalnych przewodu pokarmowego

 2. Ocena wyników badań laboratoryjnych w chorobach przewodu pokarmowego (morfologia krwi, enzymy trzustkowe, enzymy wątrobowe, proteinogram, badanie ogólne płynu z jamy otrzewnej, badania serologiczne w celiakii i w chorobach wątroby, badania kału).

Właściwa interpretacja wyników badań obrazowych (ultrasonografia, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, zdjęcia kontrastowe przewodu pokarmowego, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), ustalenie wskazań do przeprowadzenia badań endoskopowych i interpretacja ich wyników (gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, endosonografia, enteroskopia, endoskopia kapsułkowa)

 1. Umiejętność postępowania w ostrych stanach (krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja, ostre stany zapalne), znajomość schematu leczenia choroby refluksowej przełyku, zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, infekcji Helicobacter pylori, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby trzewnej, nieswoistych chorób zapalnych jelit, biegunek infekcyjnych, zaparć, ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, ostrego i przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego, zapalenia dróg żółciowych, niedrożności przewodów żółciowych, niewydolności wątroby.

 2. Znajomość strategii nadzoru onkologicznego po usunięciu polipów jelita grubego, po usunięciu raka jelita grubego, we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w przełyku Barretta, w pierwotnym stwardniającym zapaleniu dróg żółciowych

 3. Znajomość zasad badań przesiewowych w kierunku wczesnego rozpoznania raka jelita grubego oraz identyfikacja osób narażonych na wystąpienie nowotworów przewodu pokarmowego

 4. Znajomość zasad ustalania diety bezglutenowej oraz sposobu żywienia w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit.

Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

 1. Umiejętność rzetelnego przeprowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego

 2. Umiejętność rozmowy z chorym i jego rodziną

 3. Znajomość zasad profilaktyki chorób przewodu pokarmowego
 1. Przeprowadzanie szczegółowego wywiadu z chorym, w oparciu o zdobytą wiedzę oraz umiejętność wnikliwego i prawidłowego badania fizykalnego

 2. Zapewnienie właściwych warunków rozmowy z chorym, otoczenie chorego empatią, zapewnienie zasad tajemnicy lekarskiej, umiejętne przekazanie informacji na temat planowanych badań diagnostycznych, rozpoznania i sposobów leczenia. Przestrzeganie zasad etycznych

 3. Znajomość zasad prewencji nowotworów (palenie tytoniu, dieta, otyłość , styl życia, unikanie czynników ryzyka). Znajomość badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów. Umiejętność prowadzenia edukacji społecznej w dziedzinie upowszechniania wiedzy dotyczącej przyczyn i objawów chorób przewodu pokarmowego. Świadomość i umiejętność stałego poszerzania wiedzy.

12. Sposób nauczania


Prezentacje multimedialne, dyskusja interaktywna , omawianie przypadków.13. Liczba godzin zajęć30 godzin ćwiczeń, 14 godzin wykładów


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeDo efektywnego uczestnictwa w zajęciach niezbędna jest wiedza nabyta w poprzednich latach studiów, dotycząca przewodu pokarmowego (anatomia, histologia, patomorfologia, fizjologia, patofizjologia, biochemia) oraz wiedza z przeprowadzanych równolegle na IV roku studiów zajęć z farmakologii.

15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu1. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

2. Choroby trzustki

3. Choroby wątroby

4. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

5. Choroby jelit


17. Metody nauczania i uczenia sięzajęcia stacjonarne

nauka samodzielna
18. Zalecane źródła nauczaniaLiteratura podstawowa:

Choroby wewnętrzne 2013r. – podręcznik pod redakcją A.Szczeklika


Literatura uzupełniająca:

Wielka Interna (Gastroenterlogia cz.1 i cz.2) - podręcznik pod redakcją A.Dąbrowskiego, 2011r
19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie z oceną końcową


20. Zasady egzaminowaniaWiedza:

Wiedza prezentowana podczas seminariów i wykładów

Wiedza zawarta w zalecanych podręcznikach


umiejętności praktyczne:

badanie fizykalne

umiejętność rozpoznania podstawowych objawów chorób przewodu pokarmowego i przeprowadzenia diagnostyki różnicowej

interpretacja wyników badań endoskopowych

technika przeprowadzenia paracentezy


postawy etyczne i umiejętności ogólne:

umiejętność przeprowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem zasad etycznych

świadomość konieczności ciągłego poszerzania wiedzy


21. Język, w którym prowadzone są zajęciaJęzyk polski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemlukasz.durko@umed.lodz.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna