1. Problem dostępności serwisów internetowych 4 Osoby mające problemy ze wzrokiem a Internet 5Pobieranie 245 Kb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar245 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Zasady dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych

1. Problem dostępności serwisów internetowych 4

2. Osoby mające problemy ze wzrokiem a Internet 5

2.1. Osoby niewidome 5

2.2. Osoby słabo widzące 7

2.3. Osoby o zaburzonym widzeniu barw 73. Standardy tworzenia dostępnych stron internetowych, 7

3.1. W3C 7

3.2. WAI 8

3.3. WCAG 83.3.1. Dostrzegalność 8

3.3.1.1. Tekst alternatywny 9

3.3.1.2. Alternatywa dla treści medialnej zmiennej w czasie 9

3.3.1.3. Adaptowalność 9

3.3.1.4. Rozróżnialność 10

3.3.2. Sprawność 10

3.3.2.1. Dostępna klawiatura 10

3.3.2.2. Stosowny czas na interakcję użytkownika z serwisem 10

3.3.2.3. Unikanie przyczyn wystąpienia ataków padaczki 10

3.3.2.4. Czytelna nawigacja i mechanizmy wyszukiwania 11

3.3.3. Zrozumiałość 11

3.3.3.1. Czytelność 11

3.3.3.2. Przewidywalność 11

3.3.3.3. Mechanizmy pomocy 113.3.4. Solidność 12

4. WAI-ARIA – dodatkowa warstwa semantyczna dla czytników ekranowych 12

4.1. Role 13

4.2. Stany i własności 14

4.3. Dynamiczne regiony na stronie WWW obsługiwane przez atrybut aria-live 16

4.4. WAI-ARIA – użycie, zalety i problemy 18

5. Testowanie dostępności 19

6. Przykłady rozwiązań zwiększających dostępność serwisów WWW tworzonych z użyciem języków HTML i JavaScript 19

6.1. Struktura dokumentu 206.1.1. Język 20

6.1.2. Struktura treści i nagłówki 21

6.2. Obrazki 216.2.1. Użycie stylów (CSS) 21

6.2.2. Tekst alternatywny – atrybut alt 21

6.3. Linki 226.3.1. Wizualne wyróżnienie 22

6.3.2. Atrybut title 22

6.4. Formularze 226.4.1. Dostępność z klawiatury 22

6.4.2. Etykiety pól 23

6.4.3. Oznaczanie pól wymaganych 23

6.5. Elementy interaktywne 236.5.1. Wybór elementu HTML 23

6.5.2. Dostęp za pomocą klawiatury – tabindex 24

6.5.3. Obsługa akcji za pomocą klawiatury 24

6.6. Ukrywanie elementów na stronie 25

6.7. Dynamicznie generowane treści 25

6.8. Multimedia 266.8.1. Zawartość alternatywna 26

6.8.2. Dostępność z klawiatury 27

6.9. Nieinwazyjny JavaScript 287. Podsumowanie 28

8. Bibliografia 30
1.Problem dostępności serwisów internetowych


Dostępność serwisu internetowego oznacza umożliwianie dostępu ludzi z dysfunkcjami do nowych technologii, związanych z funkcjonowaniem sieci Internet. Dysfunkcja to czasowa lub trwała niezdolność danej osoby do wykonywania określonych czynności. Powodem dysfunkcji może zaburzenie związane z organizmem danej osoby, może też to być spowodowane ograniczeniami używanego sprzętu i oprogramowania, może być związane z przebywaniem w określonym miejscu, wreszcie powodem może być korzystanie z Internetu przez łącza o niskiej szybkości transmisji.

Dostępny serwis internetowy zatem to taki, z którego mogą korzystać osoby w pełni zdrowie, ale również osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności. We wstępie do artykułu „What is Web Accessibility” na stronach W3C1 możemy przeczytać, że zagadnienie dostępności dotyczy w największym stopniu osób z niepełnosprawnością. Istota problemu polega zatem na tworzeniu takich stron, które będzie można łatwo używać – czyli odczytywać, rozumieć, łatwo nimi nawigować i używać dostępnych interakcji ze stroną. Ale oczywiście wprowadzenie takich rozwiązań niesie za sobą dużo więcej korzyści – jest to po prostu stworzenie na tyle elastycznego interfejsu, że będzie on dostępny dla każdego, w każdej sytuacji i przez dowolne urządzenie.

Według danych polskiego Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, liczba osób w wieku 15 lat i więcej, zarejestrowanych w naszym kraju jako niepełnosprawne, wynosiła w 2010 r. 3 miliony 400 tysięcy, co stanowi około 10,7% ludności w tym wieku.2 Nawet zatem, z punktu widzenia czysto komercyjnych projektów jest to atrakcyjny rynek, o który warto zabiegać i który warto zagospodarować. W tym miejscu warto wspomnieć o działaniach, podejmowanych przez instytucje życia publicznego (np. PFRON) na rzecz polepszenia dostępu do zasobów sieci WWW przez osoby niepełnosprawne3.

Rodzajów niepełnosprawności jest bardzo wiele, również stopień nasilenia choroby może sporo zmieniać w sposobie, w jaki dana osoba korzysta z Internetu, a dodatkowo wiele osób używa urządzeń nietypowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nierzadko też oczekiwania wobec aplikacji osób pełnosprawnych i dotkniętych niepełnosprawnością znacznie różnią się między sobą. Powoduje to, że nie można stwierdzić, iż dany serwis lub aplikacja jest „uniwersalnie dostępna”. Można być pewnym, że mimo wysiłków podejmowanych w celu zapewnienia komfortu jej używania, znajdą się osoby, którym korzystanie z tego oprogramowania będzie sprawiać trudność.

Wiadomo również, że nie tylko osoby niepełnosprawne mogą mieć problemy z korzystaniem z Internetu. Ludzie starsi o ograniczonej motoryce i z osłabionym wzrokiem nie zawsze potrafią używać myszki. Dlatego, nawet wiele dobrze widzących osób powiększa tekst, by zwiększyć komfort czytania. Dlatego stwierdzenie „dostępna strona internetowa” jest pewnym uproszczeniem. Zwykle oznacza ono taki serwis, który został przetestowany z wynikiem pozytywnym pod kątem możliwości korzystania z niego jedynie przy pomocy klawiatury oraz przy użyciu określonych czytników ekranowych. Dostępny serwis przynosi korzyści nie tylko niepełnosprawnym. Możliwość operowania klawiaturą przydaje się również osobom mającym większą od przeciętnej biegłość w posługiwaniu się Internetem. Również wyszukiwarki lepiej radzą sobie z poprawnie sformatowanymi dokumentami (np. roboty Google „czytają” strony internetowe w sposób podobny do czytników ekranowych).

Warto pamiętać, że strona dostępna oznacza przede wszystkim stronę stworzoną zgodnie ze standardami; natomiast zależność ta nie zawsze działa w drugą stronę. Stosowanie standardów i sprawdzonych zasad praktycznych w dużym stopniu uniezależnia serwis internetowy od urządzenia, na którym jest on oglądany. To z kolei powoduje, że serwis taki jest dostępny nie tylko dla technologii wspomagających niepełnosprawnych użytkowników, ale też jest przyjazny dla osób posługujących się różnymi urządzeniami, np. smartphonami lub tabletami.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna