1. Przedmiot: JĘzyki programowania wyższego rzędu wymagania wstępnePobieranie 9.64 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.64 Kb.
1. Przedmiot: JĘZYKI PROGRAMOWANIA WYŻSZEGO RZĘDU
2. Wymagania wstępne: Projektowanie systemów informatycznych, Sieci komputerowe, Bazy danych
3. Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Laboratorium

30

8

IV

4. Prowadzący: dr Krzysztof Hauke, telefon 3680-516, pok. 614, bud.Z.

dr inż. Małgorzata Nycz telefon 3680-507, pok. 612, bud. Z.


5. Program przedmiotu:

Tradycyjny cykl życia oprogramowania (prototypowanie, model spiralny, model przyrostowo-ewolucyjny). Współczesny cykl wytwarzania oprogramowania (prototypowanie wytwórcze, cykl wytwarzania obiektowego, podejście komponentowe, wzorce oprogramowania). Strukturalna technologia wytwarzania oprogramowania (podejście strukturalne, zakres i produkty analizy strukturalnej, faza projektowania. Obiektowa technologia wytwarzania oprogramowania (zasady podejścia obiektowego, model przypadków użycia, model statyczny, model dynamiczny, modele projektowe). Wytwarzanie oprogramowania równoległego (obliczenia równoległe, metodologia projektowania. Zarządzanie projektem informatycznym (struktury organizacyjne projektu informatycznego, koordynowanie prac projektu). Organizacja i standardy procesu wytwarzania. Języki bazodanowe w środowisku internetowym, np. PHP. Języki sztucznej inteligencji, np. PROLOG. Języki dynamiczne na stronach WWW – ASP (Active Server Pages), język JSP w programowaniu zasobów internetowych, „języki” multimedialne, np. Flash. Język modelowania UML6. Metodyka zajęć: studium przypadków, poznanie języków wyższego rzędu i praktyczne ich wykorzystanie
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: dotyczące zastosowań języków wyższego rzędu w programowaniu; z zakresu programowania w językach postproceduralnych i postobiektowych

umiejętności: doboru odpowiedniego języka programowania do rozwiązania problemu
8. Forma zaliczenia: na podstawie napisanego programu w dowolnym języku wyższego rzędu,
9. Literatura:

1. Barker R., Longman C.: Case Method. Modelowanie funkcji i procesów. Wyd. Naukowo- Techniczne, W-wa, 2001,

2. Fowler M., Kendall S.: UML w kropelce. Warszawa 2002,

3. Mitchell S.; Projektowanie Active Server Pages, Read Me 20014. Teague J., C.: Po prostu DHTML i CSS. Helion: Gliwice 2002
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki

rodzaj: dzienne

kierunek: Informatyka i Ekonometria

specjalność: E-biznes

Pobieranie 9.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna