1. Rodzaje więzów spójności (constraints) na poziomie diagramów związków encjiPobieranie 466.79 Kb.
Strona1/20
Data06.05.2016
Rozmiar466.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1. Rodzaje więzów spójności (constraints) na poziomie diagramów związków encji (w notacji Chena). 2

2. Zasady tłumaczenia diagramu związków encji (w notacji Chena) w schemat relacyjnej bazy danych. 2

3. Algebra relacyjna. 3

4. Rachunek relacyjny. 3

5. QBE (Query-By-Example). 3

6. Niezależność danych 4

7. Trzy poziomy abstrakcji schematu bazy danych w SZBD: 4

8. Modyfikowalne perspektywy, wyzwalacze dla procedur 4

9. Transakcje zagnieżdżone 5

10. Słownik systemowy (danych) 5

11. Organizacja bazy danych: schemat, katalog, klaster, sesja, połączenie. 5

12. Tabele tymczasowe. 6

13. Wyzwalacze w bazie danych. 6

14. Obiektowo-relacyjny model danych. 8

15. Typ referencyjny 9

16. Duże obiekty LOB. 10

17. Zastosowania dokumentów XML 11

18. Reprezentacja dokumentu XML jako grafu. 11

19. Języki zapytań dla XML. 11

20. Reprezentacja dokumentu XML w bazie danych & 12

21. Reprezentacja dokumentu tekstowego w bazie danych, indeksy. 12

22. Typ XMLType. 13

23. Wyjaśnij terminy hurtownia danych, OLAP, wielowymiarowa kostka i data mining. 14

24. Wielowymiarowy model danych w hurtowni danych, MOLAP, ROLAP. 14

25. Wyjaśnij Rollup, Cube, Pivoting, Roll-up, Drill-down, Slice-and-dice. 14

26. Schemat gwiazda 15

27. Indeksy bitmapowe, transformacja STAR. 15

28. Użycie perspektywy zmaterializowanej w hurtowni danych, opcja QUERY REWRITE. 16

29. Koncepcja okna i funkcji analitycznej w SQL. 16

30. Zarządzanie pulą buforów w pamięci RAM. 17

31. Formaty rekordów i stron. 19

32. Zarządzanie stronami w pliku z danymi. 19

33. Podstawowe organizacje plików bazy danych. 20

34. Organizacja pozycji danych w indeksie. 20

35. Indeks wewnętrzny, zewnętrzny, pogrupowany, klaster. 21

36. Drzewa ISAM. 21

37. Drzewa B+. 23

38. Statyczne haszowanie. 23

39. Sortowanie zewnętrzne w relacyjnej bazie danych. 24

40. Zastosowanie istniejących indeksów w sortowaniu zewnętrznym. 24

Implementacja złączenia tabel 24

41. Realizacja selekcji. 24

42. Realizacja projekcji. 25

43. Realizacja UNION, MINUS i INTERSECT. 25

44. Realizacja agregowania i grupowania. 25

45. Metoda Nested Loops Join. 26

46. Metoda Index Nested Loops Join. 27

47. Metoda Sort Merge Join. 27

48. Metoda Hash Join. 27

49. Użycie klastra tabel do złączenia. 27

50. Złączenie tabel obiektowo-relacyjnych. 28

51. Drzewo zapytania, plan wykonania zapytania i przykłady operacji optymalizacyjnych. 28

52. Wyjaśnij pojęcia: działanie w miejscu i przetwarzanie potokowe. 34

53. Strategia "tylko-indeks". 34

56. Znaczenie pola działania (workload) aplikacji bazy danych. 34

 57. Ulepszanie schematu tabel a postacie normalne. 35

 58. Indeks wewnętrzny w Oracle. 35

59. Indeks haszowany w Oracle. 35

60. Problem zachowania poprawności danych w bazie danych.  (tego pytania nie jestem pewny nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi) 35

61. Mechanizmy współdzielenia zasobów bazy danych. 36

62. Szeregowalne, szeregowalne konfliktowo i odtwarzalne plany wykonania transakcji. 36

63. Graf zależności między transakcjami. 36

64. Protokół ścisłego blokowania dwufazowego (strict 2-PL). 36

65. Metody rozwiązywania zakleszczeń (deadlock). 37

66. Granularny (wielopoziomowy) model blokad. 37

67. Problem fantomów. 37

68. Realizacja aksjomatów ACID przez SZBD. 38

69. Realizacja poziomów izolacji w SQL. 40

70. Dzienniki w bazie danych. 40

71. Realizacja wielowersyjności za pomocą dziennika. 41

72. Realizacja odtwarzania po awarii serwera. 41

73. Realizacja odtwarzania po awarii dysku. 42

74. Znaczenie punktu kontrolnego (checkpoint). Rodzaje punktów kontrolnych. 42

75. Zasada WAL. 42

76. Rezerwowa baza danych (standby) 42

77. Discretionary access control - swobodna kontrola dostępu. 43

78. Mandatory access control - obowiązkowa kontrola dostępu. 43

79. Perspektywy jako narzędzie kontroli dostępu. 44

80. Role jako narzędzie kontroli dostępu. 44

81. Fragmentacja i replikacja danych. 45

82. Metoda Semijoins. 45

83. Dwu-fazowe zatwierdzanie (2PC). 45

84. Dwu-fazowe zatwierdzanie (2PC) z domyślnym wycofaniem. 46

85. Realizacja rozproszonej bazy danych w Oracle. 46

86. Rozwiązania problemu integracji danych. 46

87. Organizacja przechowywania danych w bazie danych Oracle. 47

88. Rodzaje procesów w bazie danych Oracle. 48

89. Podsumowanie dostrajania bazy danych Oracle 48

90. Monitorowanie użycia bazy danych 481. Rodzaje więzów spójności (constraints) na poziomie diagramów związków encji (w notacji Chena).


  1. Więzy kluczowe związku (key constraints)

  2. Więzy uczestnictwa zbioru encji w związku – np. dla każdego działu istnieje dokładnie jeden menedżer

  3. Encja słaba (zależna) – atrybuty encji nie wystarczają do określenia klucza, potrzebny jest klucz główny innej encji nazywanej encją identyfikującą;
  1. Hierarchia typu ISA (hierarchia klas) – zbiór encji podzielony na podklasy (związki specjalizacji i generalizacji);

   • Więzy przecięcia (overlap constraint) – czy podklasy są rozłączne czy nie np. Czy dany pracownik może jednocześnie należeć do dwóch encji pracownik etatowy i encji pracownik na umowę zlecenie dziedziczących po encji ogólniejszej encji pracownik (zezwolenie/zabronienie)

   • Więzy pokrycia (covering constraint) – czy nadklasa stanowi sumę podklas np. czy każdy pracownik należący do nadrzędnej encji pracownik musi jednocześnie należeć do którejś z encji podrzędnych(tak/nie)

  2. Agregacja (aggregation) – związek jest argumentem innego związku. Używana, gdy musimy zbudować relację pomiędzy zbiorem encji(I relacjami pomiędzy encjami w tym zbiorze), a nie tylko pomiędzy pojedynczymi encjami.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna