1. Rynek badań marketingowych w Polsce 1a. Źródło danychPobieranie 45.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.63 Kb.


1. Rynek badań marketingowych w Polsce
1a. Źródło danych

OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) skupiająca obecnie 21 największych firm na polskim rynku, zapoczątkowała w 2000 roku audyt finansowy branży badań marketingowych w Polsce. Audyt ten jest corocznie przeprowadzany, przez wyselekcjonowanego przez Zarząd OFBOR niezależnego audytora, wg jednolitego standardu. Zapewnia to wiarygodność danych, ich porównywalność oraz pewność, że podawane obroty uwzględniają przepływy pieniężne między podmiotami zależnymi w ramach jednej grupy kapitałowej i pochodzą rzeczywiście z działalności badawczej. W audycie finansowym biorą udział także firmy niezrzeszone w OFBOR.

Oto dane dotyczące uczestnictwa w audytach finansowych organizowanych przez OFBOR:

- rok 1999 - 14 firm,

- rok 2000 - 17 firm,

- rok 2001 - 20 firm,

- rok 2002 - 20 firm,

- rok 2003 - 24 firmy,

- rok 2004 – 22 firmy.
W bieżącym roku audytowi za rok 2005 poddały się 24 agencje badawcze. Z uwagi na fakt, że w poszczególnych latach lista firm biorących udział w audycie nieznacznie się od siebie różni, porównanie sum obrotów wszystkich firm w poszczególnych latach nie oddaje faktycznej skali wzrostu rynku. Mając to na uwadze dokonana została szacunkowa kalkulacja pozwalająca ocenić zachodzące zmiany w rynku badawczym. Jej wyniki podane są poniżej.

1b. Wielkość rynku
Począwszy od audytu za rok 2000 – OFBOR przyjął szacunkową wielkość całego rynku badawczego w poszczególnych latach na poziomie:
w roku 2000 - 306 000 000 PLN,

w roku 2001 - 322 000 000 PLN,

w roku 2002 - 330 000 000 PLN,

w roku 2003 - 389 000 000 PLN,

w roku 2004 - 415 000 000 PLN.

W roku 2005 całkowita szacunkowa wielkość rynku przekracza 481 000 000 PLN. Oznacza to, że obroty firm, które poddały się audytowi OFBOR za rok 2005 wyczerpują około 82% całego rynku.Biorąc pod uwagę firmy, które poddały audytowi swe wyniki za 2004 rok możemy określić przyrost rynku badawczego w Polsce na poziomie 16%.

LISTA RANKINGOWA ZA 2005 ROK WG AUDYTU OFBOR


Lp.

Nazwa Firmy

Sprzedaż (PLN)

1

MillwardBrown SMG/KRC

80 639 187,12

2

ACNielsen Polska

49 691 909,62

3

GfK Polonia

44 678 351,40

4

Grupa PENTOR

35 458 894,81

5

TNS OBOP

32 871 840,05

6

Grupa IPSOS

27 660 197,00

7

IQS and QUANT Group

26 226 105,32

8

PBS Sopot

18 811 601,62

9

Synovate

16 619 895,12

10

AGB Nielsen Media Research

12 585 517,97

11

4P research mix

10 325 561,04

12

Expert - Monitor

7 165 058,19

13

ARC Rynek i Opinia

5 282 572,01

14

ASM Kutno

5 091 700,45

15

IMAS International

3 821 677,77

16

ABR SESTA

3 402 587,91

17

CBM INDICATOR

3 255 517,84

18

Fundacja CBOS

2 417 382,53

19

Target Group

2 361 396,62

20

ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku

2 111 049,61

21

Agencja Badań Rynku OPINIA

1 663 575,41

22

MARECO Polska

1 309 938,26

23

Estymator

879 574,57

24

P & P Consulting

285 639,51
Zaudytowana suma obrotów

394 616 731,75

Szacowana wielkość rynku
Wzrost rynku w stosunku do roku 2004 (w oparciu o obroty 23 firm, które wzięły udział w obu audytach za 2004 i 2005 rok)

481 239 916,77


16%5 największych instytutów badawczych według sprzedaży badań rynku i opinii publicznej w 2005 roku według audytu OFBOR (w PLN)

5 firm badawczych o największym wzroście sprzedaży badań rynku i opinii publicznej w 2005 (w stosunku do roku 2004) wg audytu OFBOR


Struktura polskiego rynku badawczego według koncentracji udziałów w rynku w roku 2005 na podstawie danych z audytu OFBOR

Pięć największych instytutów badawczych ma łącznie 61% udziałów w rynku badań marketingowych poddanym audytowi i około 51% udziałów w całym szacowanym rynku. Z kolei 10 największych instytutów ma udziały równe, odpowiednio, 87% i 72%.


2. SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA

w sprawie udostępnienia i publikowania danych o obrotach firm badawczych (audyt za 2005 r.)

 1. 4P research mix

 2. ABM Agencja Badań Marketingowych - założyciel

 3. Agencja Badań Rynku OPINIA – założyciel

 4. ABR SESTA

 5. ACNielsen Polska

 6. AGB Nielsen Media Research - założyciel

 7. Agencja Badawczo – Informacyjna PASAD

 8. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku - założyciel

 9. ARC Rynek i Opinia - założyciel

 10. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

 11. Centrum Badań Marketingowych INDICATOR – założyciel

 12. Estymator

 13. Expert - Monitor

 14. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

 15. GfK Polonia - założyciel

 16. Grupa IPSOS –założyciel

 17. Grupa Pentor – założyciel

 18. IMAS International

 19. IQS & QUANT Group - założyciel

 20. MARECO Polska

 21. MillwardBrown SMG/KRC - założyciel

 22. P & P Consulting

 23. PBS - założyciel

 24. Pracownia Badawcza BSM

 25. Synovate

 26. Target Group - założyciel

 27. TNS OBOP - założyciel: public -> File
File -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
File -> Ocena zachowania
File -> 7 Planimetria a korzystam ze związków miedzy kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu
File -> Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
File -> Certyfikat I audytu pkjpa
File -> 1. Rynek badań marketingowych w Polsce 1a. Źródło danych
File -> Certyfikaty IV audytu pkjpa
File -> Zakończyła się II edycja audytu stosowania standardów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (pkjpa)
File -> Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
File -> Doradztwo zawodowe w rehabilitacji wspóŁczesne wyzwania doradztwa zawodowego I zatrudnienia osób z niepełnosprawnośCIĄ

Pobieranie 45.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna