1. The birthplace of a famous person, e g. an artist or scientistPobieranie 21.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.51 Kb.
1. The birthplace of a famous person,
e. g. an artist or scientist.

Oscar Troplowitz, born January 18, 1863 in Gliwice(Gleivitz) was a German pharmacist and entrepreneur. Under Troplowitz's ownership, the company developed several of its own products, including Nivea, Leukoplast and a pressure sensitive tape that would later be called "Tesafilm".

2. Famous statue or monument.
One of the famous statues is a three - fauns fountain. -The fountain is located in front of the Municipal Council. The fountain presents three dancing faunas, which hold each other hands.

According to the legend faunas present owners of three building companies which, as said by original plans, were supposed to build modern Hotel (Haus Oberschlesien). There was a boggy area, and during works all three companies went bankrupt. Their owners, up till today, are dancing under figures of fauns, around the well, and are looking out for money that sunk in the water.3. Important museum or gallery.
The Gliwice Radio Tower - is a transmission tower. It is 111 m (361 ft) high construction of impregnated larch wood framework and bronze connectors. Gliwice Radio Tower is the tallest remaining wooden structure in the world.

5. The three most important historic events.
1683 - armies of King Jan III Sobieski, which went to rescue Vienna, went through the city. The king stayed in the monastery, in the Church of the Higher Cross.

1919 - during the show for children at Capitol cinema, a fire was breaking out. 76 children lost their life.
1939 - 31 August – an assault on the Gliwice radio station was faked. That caused a pretext for the outburst of the World War II.


1. Miejsce urodzenia sławnej osoby,
np. artysty bądź naukowca.

Oskar Troplowitz; ur. 8 stycznia 1863 roku w Gliwicach (ówczesne Niemcy) farmaceuta i przedsiębiorca. Wynalazca kremu Nivea, opatrunku samoprzylepnego (plaster Leukoplast) i taśmy klejącej

2. Znany posąg lub pomnik.
Fontanna z trzema faunami w Gliwicach - fontanna znajduje się przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Fontanna przedstawia trzy trzymające się za ręce tańczące fauny.

Według legendy fauny przedstawiają właścicieli trzech firm budowlanych, którzy według pierwotnych planów mieli wybudować nowoczesny Hotel Oberschlesien (Haus Oberschlesien). Były to tereny bagienne i podczas prac budowlanych wszystkie trzy firmy splajtowały. Ich właściciele do dzisiaj tańczą pod postaciami faunów wokół studni i wypatrują w niej utopionych w wodzie pieniędzy.3. Ważne muzeum bądź galeria.
Radiostacja gliwicka - drewniana wieża nadawcza położona w województwie śląskim w mieście Gliwice. Wysokość 111 m daje jej status najwyższej zbudowanej w całości z drewna konstrukcji na świecie.

5. Trzy najważniejsze wydarzenia historyczne.
1683 – przez miasto przeszły wojska króla Jana III Sobieskiego idące na odsiecz Wiednia, natomiast król zatrzymał się w klasztorze przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
1919 – podczas seansu dla dzieci w kinie Capitol wybucha pożar. Życie straciło 76 dzieci.
1939 - 31 sierpnia – sfingowany napad na radiostację gliwicką pretekstem do wybuchu drugiej Wojny światowej.


7. A place of natural beauty with fantastic scenery.
City Palm House in Gliwice - the building of a palm house is a modern architectural structure. It has the area of about 2000 m2, in which over 5600 plants grow. The oldest specimens are even over 100 years old. The palm house is divided in four thematic pavilions in which, apart from exotic plants, you can find also: terrariums with reptiles, turtle aquaria, exotic parrots and canaries.

In front of the entry to the palm house there are sculptures of lying lions.8. Five places you expect to see in a guide book
1. Detached Caro − the residence of the industrialist Oscar Caro. The residence is located in the centre of Gliwice. It has completely untouched decor of interior designs. In front of the building there is a sculpture of the vigil lion.
2. Radio station - On 31 August 1939, the German SS staged a 'Polish' attack on Gleiwitz radio station, which was later used as justification for the Invasion of Poland. The transmission facility was not demolished in World War II. After 1955, it was used as a jammer against medium wave transmitters broadcasting Western Polish-language programs, e.g. Radio Free Europe.
3. The Gliwice Canal - is a canal connecting the Oder (Odra) River to the city of Gliwice in Silesian Voivodeship, Poland. Also known as the Upper Silesia Canal (Kanał Górnośląski), it was built from 1935 to 1939 and replaced the Kłodnicki Canal.
4. The Church of the Higher Cross.
5. The Church of the All Saints.
6. Silesian University of Technology - It was founded in 1945 by Polish professors of the Lwów Polytechnic, who were forced to leave their native city and move to the Recovered Territories
7. General Motors Manufacturing Poland.
8.

7. Miejsce naturalnego piękna z cudownym krajobrazem.
Palmiarnia Miejska w Gliwicach - Budynek palmiarni to nowoczesna konstrukcja architektoniczna o powierzchni 2000 m2, w którym rośnie ponad 5600 roślin, a najstarsze okazy mają nawet ponad 100 lat. Palmiarnia jest podzielona na cztery pawilony tematyczne, w których poza egzotycznymi roślinami znajdują się również: terraria z gadami, akwaria z żółwiami, egzotyczne papugi i kanarki.

Przed wejściem do palmiarni znajdują się rzeźby lwów leżących.8. Pięć miejsc, których spodziewasz się w przewodniku
1. Willa Caro − zabytkowa rezydencja mieszkalna przemysłowca Oscara Caro mieszcząca się w Gliwicach. Rezydencja znajduje się w centrum Gliwic Willa posiada niemal całkowicie zachowany wystrój wnętrz obrazujący dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne. Przed budynkiem znajduje się na cokole rzeźba lwa czuwającego.
2. Radiostacja Gliwice.
3. Kanał Gliwicki - droga wodna łącząca rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Kanał Gliwicki powstał w miejscu starego Kanału Kłodnickiego.
4. Kościół podwyższenia Krzyża -
5. Kościół Wszystkich świętych - Kościół jest gotycki, murowany, kryty dachówką. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie. Ołtarz i ambona barokowe, drewniane. Wieża kościoła gotycka, doskonale widoczna z Rynku. Z tarasu obserwacyjnego (57, 5 m), przy dobrej widoczności można zobaczyć Górę Świętej Anny oraz zachodnie pasmo Beskidów. Na szczycie wieży znajduje się duży krzyż ustawiony w 1950 roku z okazji 700-lecia założenia Gliwic.
6. Politechnika Śląska
7. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. - poprzednio "Opel Polska", zakład General Motors położony w specjalnej strefie ekonomicznej w Gliwicach.
8. Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach – w muzeum znajdują się kolekcje odlewów artystycznych z brązu i żeliwa.
: files -> d9e
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna