1. tytuł opracowania 2 PODSTAWA opracowania 2Pobieranie 223.48 Kb.
Strona1/9
Data09.05.2016
Rozmiar223.48 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9WSTĘPNE

ZAŁOŻENIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE

NA CIĄGNIK SIODŁOWY OPANCERZONY

SPIS TREŚCI

1.TYTUŁ OPRACOWANIA 2

2.PODSTAWA OPRACOWANIA 2

3.CEL OPRACOWANIA I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 2

4.ZESTAW URZĄDZENIA 3

5.WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA 3

6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORMALIZACJI I UNIFIKACJI 22

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ 23

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW I WYROBÓW KOMPLETUJĄCYCH 24

9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI, PAKOWANIA I ZNAKOWANIA (CECHOWANIA) 24

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 24

11.BADANIA I ODBIÓR URZĄDZENIA 33


 1. TYTUŁ OPRACOWANIA


Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne na Ciągnik Siodłowy Opancerzony.
 1. PODSTAWA OPRACOWANIA


 1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 101/MON z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz procedury pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76 z późn. zm.).

 2. Wymagania Taktyczno-Techniczne na „Ciągnik Siodłowy Opancerzony” zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 01.06.2010 r.
 1. CEL OPRACOWANIA I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA


Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne opracowano w celu pozyskania „Ciągnika Siodłowego Opancerzonego (CSO)”.

CSO będzie przeznaczony do tworzenia zespołów pojazdów z naczepami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zestawu co najmniej 120 t, w celu realizowania przez pododdziały zadań związanych z transportem czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego, zarówno w czasie działań bojowych, jak i w czasie pokoju, w trudnych warunkach terenowych, na różnych wysokościach, w dzień i w nocy.CSO powinien spełniać wymogi określone dla pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych RP i być przystosowany do ruchu po drogach publicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

 1. Ustawie z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

 3. Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.10.2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1454).

 4. Rozporządzeniu Ministrów: Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 974).

 5. Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.03.2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 84, poz. 723).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy wszystkich podpunktów.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
 1. ZESTAW URZĄDZENIA


W skład CSO powinny wchodzić:

 1. Podwozie, składające się z układów:

 1. nośnego (ramy, zawieszenia, osi jezdnych i kół);

 2. hamulcowego;

 3. kierowniczego.

 1. Układ napędowy, składający się z:

 1. silnika;

 2. układu przeniesienia napędu.

 1. Opancerzona kabina załogowa.

 2. Instalacja elektryczna.

 3. System ogrzewania i klimatyzacji.

 4. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna.

 5. Zestawy obsługowo-naprawcze.
 1. WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA


Użyte w WZTT sformułowania „powinien” należy rozumieć jako wymaganie obligatoryjne, natomiast sformułowanie „pożądane” należy rozumieć jako wymaganie opcjonalne, premiowane za posiadaną funkcjonalność.
  1. Wymagania dotyczące kompatybilności i zamienności


   1. CSO powinien być dostosowany do eksploatacji z użyciem paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych spełniających Normy Obronne (NO) stosowanych w SZ RP.

   2. W CSO powinny być stosowane, oleje, smary i ciecze robocze wielosezonowe. W wyrobie powinno stosować się możliwie najmniejszą liczbę rodzajów tych mediów.

   3. Wszystkie układy i punkty smarne powinny być fabrycznie napełnione.

   4. CSO powinien posiadać zapas płynów eksploatacyjnych:

 1. olej silnikowy w kanistrze (pojemniku) – 10 litrów,

 2. płyn do układu chłodzenia w kanistrze (pojemniku) – 10 litrów.

   1. CSO powinien być opracowany przy maksymalnym wykorzystaniu asortymentu znormalizowanych zespołów i podzespołów.

   2. CSO powinien zawierać w maksymalnym stopniu zespoły, podzespoły części i elementy wyposażenia, które zostały już wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP jako zespoły, podzespoły, części i elementy wyposażenia w ukompletowaniu innych wyrobów, lub sprawdzone w wyniku badań kwalifikacyjnych w innych wyrobach.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.1.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna