1. Warsztaty przygotowujące do udziału w pierwszych konkursach priorytetu ict (Technologie Informacyjne I Komunikacyjne) w pr, Wrocław, 23 stycznia 2007Pobieranie 38.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar38.78 Kb.
Informacja nr 167 12.01.2007

1. Warsztaty przygotowujące do udziału w pierwszych konkursach priorytetu ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) w 7.PR, Wrocław, 23 stycznia 2007


2. Dzień informacyjny priorytetu "Aeronautyka", Warszawa, 23 stycznia 2007

3. Praca dla młodego naukowca na Uniwersytecie w Liège (Belgia)

4. Partner do projektu w dziedzinie „Nanosciences and converging sciences” poszukiwany


5. Spotkania informacyjne "Czyste technologie węglowe i eliminacja CO2" w 7.PR, Kraków, 8-9 lutego 2007 – dodatkowe informacje

6. Dni informacyjne priorytetu „Energia” i „Transport (i Aeronautyka)” w 7.PR, Warszawa, 13-14 lutego 2007


7. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje konsultacje indywidualne do Programu IDEAS w 7.PR

8. Konferencja projektu FemStart (wsparcie kobiet naukowców przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej), Stuttgart, 14-15 lutego 2007
Informacje przekazuje:

Biuro Grantów i Współpracy z Regionem, A-1, pok. 141

mgr Anna Szajdak

tel: 320-21-76

e-mail: anna.szajdak@pwr.wroc.pl

mgr inż. Elżbieta Mazurek

tel. 320-28-46

e-mail: granty@pwr.wroc.pl


1. Warsztaty przygotowujące do udziału w pierwszych konkursach priorytetu ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) w 7.PR, Wrocław, 23 stycznia 2007

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, w ramach realizacji projektu IST-BONUS, pragnie zaprosić na warsztaty przygotowujące do udziału w pierwszych konkursach priorytetu ICT w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej.

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci wygłoszą wykłady na temat szczegółów dotyczących pierwszego konkursu ICT, pisania dobrych wniosków, ich oceny oraz realizacji projektów. Druga część warsztatów przeznaczona będzie na prezentacje i omówienie Państwa pomysłów na projekty. Podczas tej części będzie można skorzystać z wiedzy zaproszonych ekspertów, przedyskutować z nimi propozycje i skorzystać z ich cennych uwag.

Naszymi gośćmi będą Pan Maurice Mulvenna, wykładowca z Uniwersytetu w Ulster, uczestnik wielu projektów europejskich oraz Pan Borys Czerniejewski, ekspert Komisji Europejskiej. Więcej informacji:  http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2310

Podczas spotkania mówić będziemy głównie po angielsku. Zgłoszenia proszę przysyłać na mój adres: bg@wctt.pl, tel. 71 320 43 39. Ze względu na charakter imprezy ilość miejsc jest ograniczona.

Warsztaty odbędą się 23 stycznia 2007, godz. 10.00, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48.

Bogna Grochola

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wroclaw

tel. +48 71 320 43 39

fax. +48 71 320 39 48

e-mail: bg@wctt.pl

www.wctt.pl

www.ist-bonus.net
2. Dzień informacyjny priorytetu "Aeronautyka", Warszawa, 23 stycznia 2007
 

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępna agenda dnia informacyjnego priorytetu "Aeronautyka". Znajduje się ona na stronie informacyjnej spotkania: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=2196

Oprócz prezentacji aktualnych konkursów w priorytecie "Aeronautyka" przewidziane są również prezentacje programów IDEE (Ideas), LUDZIE (People) oraz ZASOBY (Capacities), jak również zagadnień dotyczących zasad uczestnictwa w projektach badawczych 7. PR. Przewidziana jest również dyskusja z przedstawicielem Komisji Europejskiej, p. Andrzejem Podsadowskim dotycząca tematyki pierwszych konkursów w priorytecie "Aeronautyka".

Zaprezentowane zostaną również trzy projekty, których celem jest wspieranie uczestnictwa polskich jednostek w projektach 7. PR.

Ostatnia część spotkania poświęcona będzie dyskusji na temat możliwości lobbingowych dla polskich wniosków projektowych, które składane będą w drugim konkursie priorytetu "Aeronautyka".

Rejestracja dostępna jest na stronie: http://www.6pr.pl/hr/zapisy/332.html
3. Praca dla młodego naukowca na Uniwersytecie w Liège (Belgia)

Przesyłamy informację o miejscu pracy dla młodego naukowca, inżyniera ze stopniem doktora. Będziemy wdzięczni za upowszechnienie tej informacji w swoich środowiskach.

“For an ARCELOR-Mittal research, the University of Liège is looking for a post-doctoral engineer for a one year period to work in the team: division MS2F, department ArGEnCo. A second year could be proposed after the evaluation of the work performed during the first year.

Any scientist with an engineer degree and a PhD can apply. The constraints are:

- not having lived in Belgium the last two years,

- good English level

- to be under 34 years old.

RESEARCH TOPIC= Formability criterion

Currently a lot of the new steel grades with a high elastic limit are rejected by automotive industries according numerical predictions of their behaviour during the metal forming process. This throw out is based on the use of the Forming Limit Diagrams outside their validated boundaries. Generally this diagram is applied even if heterogeneities on the thickness happen and it neglects the non radial strain path, looking just at the final
strain tensor and not at its history.

The goal of the joint research of MS2F and ARCELOR-MITTAL is the development of a 3D formability criterion adapted to any forming process: deep drawing, folding, bending, hydroforming, .. and applied to any material point of the formed part. This criterion should be able to predict ruptures starting
inside the material part or on its edge.

This research consists in four successive steps:

1.      Literature review, state of the art of the rupture criteria

2.      Simple models to check and deeply understand some chosen criteria

3.      Development of a 3D formability criterion and implementation in a FE package

4.      Development of an identification tool for the criterion parameters

In the first year of this research, the work will be focused on step 1 with at least 6 months to get a good overview of all the available criteria. Then, simple approaches (step 2) using Excell, Matlab will check some chosen criteria on simple loadings (tensile, shear, folding) in order to build the background of the new 3D formability criterion. If necessary some micro-macro approaches will be investigated.

Interested? Please send your application asap, we would like to start early in 2007. You should provide:

- a motivation letter,

- a Curriculum Vitae defining your studies, their length and their institution, your ranking, the training periods in industry, your research fields, your publications, any professional experience, your nationality, your hobbies;

- the coordinates (mail, address and telephone) of two persons who have participated to the guidance of your activities.

Contact: Anne Marie Habraken:  Anne.Habraken@ulg.ac.be

Directrice de recherches FNRS (Research Director)

President of ESAFORM (http://www.esaform.ulg.ac.be/

Responsible of the division MSF of departement ARGENCO

University of Liège, Chemin des Chevreuils 

4000 Liège, Belgium

Tél  00 32 4 366 94 30

Fax 00 32 4 366 91 92


You can have a look at http://www.argenco.ulg.ac.be/ms2f/Msm_rech.html, to know us better, however year 2006 is not updated as we are in a transition period between the old MSM department and the new ArGEnCo one.”


4. Partner do projektu w dziedzinie „Nanosciences and converging sciences” poszukiwany


Koordynator (Francja) przygotowywanego projektu w dziedzine Nanosciences and converging sciences (4.1.1), Self assembling and self organisation (4.1.1-2) poszukuje partnera, MŚP, produkującego metaliczne (tytanowe)
skafoldy/implanty kostne w celu rozwoju nowoczesnych pokryć dla zwiększenia ich biokompatybilności.

Zadaniami partnera byłyby m. in. rozwój technologii tytanowej, określenie wymagań, wykonanie prototypów, ewaluacja rozwijanej technologii. Bliższe informacje  (w języku angielskim) zawarte są  na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=5134

Uprzejmie proszę zainteresowane firmy/osoby o kontakt ze mną w celu przekazania informacji koordynatorowi projektu, a także o ewentualne przekazanie tej informacji podmiotom potencjalnie zainteresowanym.

Jarosław Piekarski, KPK jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl5. Spotkania informacyjne "Czyste technologie węglowe i eliminacja CO2" w 7.PR, Kraków, 8-9 lutego 2007 – dodatkowe informacje

Wszystkich zainteresowanych spotkaniami poświęconymi FP7 Call for proposals - CO2 Capture and Storage for Zero Emission And Clean Coal Technologies, które odbędą się Krakowie, 8-9 lutego 2007 uprzejmie informuję, że rejestracja uczestników spotkań odbywa się niezależnie na dwóch stronach internetowych:

Spotkanie: 9.02.2007 - Rejestracja na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy-events_en.html

Spotkanie: 8.02.2007 - Rejestracja na stronie: http://www.kpk.gov.pl/hr/zapisy/337.html


Bliższe informacje na temat spotkań na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/7pr/

Dr Andrzej Sławiński

Krajowy Punkt Kontaktowy

00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21

tel.: +48-22-828-74-83/6 – 144

+48-22-826-25-02

kom:  +48-502-052-239

fax.  +48-22-828-53-70

andrzej.slawinski@kpk.gov.pl
6. Dni informacyjne priorytetu „Energia” i „Transport (i Aeronautyka)” w 7.PR, Warszawa, 13-14 lutego 2007

W dniach 13 i 14 lutego 2007, Komisja Europejska organizuje dni informacyjne dla priorytetów "Energia" oraz "Transport (i Aeronautyka)". Pierwszy dzień poświęcony będzie głównie pierwszemu konkursowi w priorytecie "Energia". Tematyką przewodnią drugiego dnia będą zagadnienia związane z pierwszymi konkursami w
priorytecie "Transport (i Aeronautyka).

Wszelkie informacje na temat spotkania jak również rejestracja elektroniczna dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/research/etid

Wstępna agenda dostępna jest na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=51217. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje konsultacje indywidualne do Programu IDEAS w 7.PR
Uprzejmie informujemy, że KPK organizuje konsultacje indywidualne dla osób, które chcą przygotować projekt do pierwszego konkursu programu IDEAS w 7.PR (ERC Starting Grants). Konsultacje odbywają się w każdy piątek w godz. 10.00-15.00, dla każdej osoby przewidziane jest 30 minut.
Konkurs na ERC Starting Grant otwarty jest dla osób, które uzyskały stopień doktora w okresie 2-8 lat przed terminem złożenia projektu (25 kwietnia 2007 r.).
KPK prosi o wcześniejsze zapoznanie się z Programem Pracy na stronie:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3

i przygotowanie podstawowych informacji o projekcje, zgodnie z kryteriami oceny :1. Główny badacz: potencjalne możliwości osiągnięcia niezależnej pozycji i zostania naukowym liderem światowej klasy

2. Jakość projektu badawczego (ambitny cel, nowe horyzonty)

3. Instytucja goszcząca, zespół badawczy
W sprawie ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt: Maria.Kaska@kpk.gov.pl
8. Konferencja projektu FemStart (wsparcie kobiet naukowców przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej), Stuttgart, 14-15 lutego 2007

 

W dniach 14-15 luty 2007 r. odbędzie się konferencja w ramach projektu FemStart finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 6. PR. Projekt ma na celu zapoczątkowanie publicznej dyskusji na temat uniwersyteckiego wsparcia kobiet naukowców przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej.


Konferencja w Stuttgarcie jest pierwszą z serii sześciu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin zgłaszania na konferencję upływa 5 lutego 2007 r. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz rejestracja on-line na stronie www.femstart.eu

 
KONIECPobieranie 38.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna