1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Stan czystości powietrza atmosferycznegoPobieranie 1.38 Mb.
Strona17/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

5.7. Stan czystości powietrza atmosferycznego
5.7.1. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w latach 2003/2004


Przedmiotem analizy stanu zanieczyszczenia powietrza jest obszar Karkonoszy i Gór Izerskich oraz trzech miejscowości: Szklarskiej Poręby, Świeradowa Zdroju i Karpacza.

Opis jakości powietrza na tym terenie oparto na wynikach pomiarów, realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dwie stacje stałe - Czerniawa w Świeradowie Zdroju w Górach Izerskich i Śnieżne Kotły nad Śnieżnymi Kotłami w Karkonoszach, stacja mobilna - pomiary w Szklarskiej Porębie, Karpaczu i Świeradowie Zdroju) oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (stacja stała Śnieżka na Śnieżce w Karkonoszach).

Pomiary wskaźnikowe, krótkookresowe, prowadzone za pomocą automatycznej stacji mobilnej w ww. miejscowościach, obejmowały dwutlenek siarki SO2, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, ozon O3 i pył zawieszony ogółem, który za pomocą odpowiedniej formuły przeliczano na normowany pył PM10.

Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza w Karkonoszach i Górach Izerskich posłużyły wyniki ciągłych pomiarów SO2, NO2, NOx, O3 i pyłu PM10 oraz dodatkowo w Czerniawie ołowiu Pb.

Zastosowana metodyka pomiarów okresowych z wykorzystaniem stacji mobilnej (2 razy po 5 tygodni), umożliwia uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczenia w ww. miejscowościach, Wyniki pomiarów nieciągłych mają charakter wskaźnikowy.

Wszystkie pomiary były realizowane zgodnie z zasadami zapewnienia i kontroli jakości, obowiązującymi w automatycznym monitoringu powietrza.


Podstawą oceny jakości powietrza są wymagania, określone w Rozporządzeniach Ministra Środowiska z czerwca 2002 roku: w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87 poz.798) oraz w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji (Dz.U. Nr 87 poz.796). Są one odzwierciedleniem zapisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie, tj. Dyrektywy Ramowej dot. oceny i zarządzania jakością powietrza 96/62/EC i czterech Dyrektyw „córek”: 1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/03/EC, 2004/107/EC.

Zgodnie z cytowanymi przepisami prawnymi, ocena jakości powietrza dokonywana jest z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów – ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Ocena obejmuje te substancje, dla których określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu w wyżej przywołanych Rozporządzeniach.

Wartości dopuszczalnych stężeń ze względu na ochronę zdrowia ludzi (SO2, NO2, O3, pył PM10, Pb) określono dla obszaru kraju i dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, natomiast ze względu na ochronę roślin (NOx, O3 i pył PM10) dla obszaru kraju i dla obszarów parków narodowych.Poniżej zestawiono dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu w latach 2004 i 2003, w zakresie objętym przez ww. stacje, z rozróżnieniem terenu kraju (Szklarska Poręba i Karpacz), obszarów ochrony uzdrowiskowej (Świeradów Zdrój – Czerniawa Zdrój) i obszarów parków narodowych (Śnieżne Kotły, Śnieżka – Karkonoski Park Narodowy) oraz poziomy zmierzone w latach 2004 i 2003 za pomocą stacji stałych (Czerniawa, Śnieżne Kotły, Śnieżka) i mobilnych (Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba, Karpacz).
Dopuszczalne poziomy dla uzdrowisk oraz wyniki pomiarów ciągłych ze stacji stałej Czerniawa w Świeradowie Zdroju – rok 2004 (WIOŚ)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

350 µg/m3

118 µg/m3

132 µg/m3

max 24 godz.

125 µg/m3

46 µg/m3

80 µg/m3

średnia roczna

20 µg/m3

11 µg/m3

10 µg/m3
NO2 i NOx

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz. NO2

200 µg/m3

-

47 µg/m3

średnia roczna NO2

35 µg/m3

-

7 µg/m3

średnia roczna NOx

30 µg/m3

-

8 µg/m3
PM10

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 24 godz.

50+10 µg/m3 w 2003

50+5 µg/m3 w 200443 µg/m3

28 µg/m3

częstość przekroczeń

0

0

0

średnia roczna

40+3,2 µg/m3 w 2003 40+1,6 µg/ m3 w 2004

8 µg/m3

7 µg/m3
O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

180 µg/m3

193 µg/m3

150 µg/m3

max 8 godz.

120 µg/m3

185 µg/m3

144 µg/m3

częstość przekroczeń

60 dni

72 dni

13 dni

średnia roczna

nie normowana

80 µg/m3

71 µg/m3

AOT40 - okres wegetacyjny
(1 maja- 31 lipca)

24000 µg/m3 h
(dla 5 lat)

19725 µg/m3 h

12193 µg/m3 h
Pb

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony w 2004

średnia roczna

0,5+0,1 µg/m3

0,008 µg/m3


Dopuszczalne poziomy dla uzdrowisk oraz wyniki pomiarów okresowych ze stacji mobilnej w Świeradowie Zdroju – rok 2003 (WIOŚ)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

max 1 godz.

350 µg/m3

164,1 µg/m3

max 24 godz.

125 µg/m3

18,6 µg/m3

średnia roczna

20 µg/m3

8,3 µg/m3
NO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

max 1 godz.

200 µg/m3

32,2 µg/m3

średnia roczna

35 µg/m3

9,8 µg/m3
PM10 *

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

max 24 godz.

50+5 µg/m3

56,2 µg/m3

częstość przekroczeń

35 dni

1

średnia roczna

40+1,6 µg/m3

24,4 µg/m3

* mierzony pył TSP; zastosowano współczynnik PM10 = 0,85 TSP

O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

max 8 godz.

120 µg/m3

199,8 µg/m3

częstość przekroczeń

60 dni

10 dni

średnia roczna

nie normowana

65,5 µg/m3
CO

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

max 8 godz.

10 000 µg/m3

2726,7 µg/m3


Dopuszczalne poziomy dla parków narodowych oraz wyniki pomiarów ciągłych ze stacji Śnieżne Kotły w Karkonoskim Parku Narodowym (WIOŚ)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


Poziom zmierzony

w 2004


max 1 godz.

350+60 µg/m3 w 2003

350+30 µg/m3 w 2004100 µg/m3

69 µg/m3

max 24 godz.

150 µg/m3

21 µg/m3

25 µg/m3

średnia roczna

15 µg/m3

5 µg/m3

5 µg/m3
NO2 i NOx

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


Poziom zmierzony

w 2004


max 1 godz. NO2

200+70 µg/m3 w 2003

200+60 µg/m3 w 200461 µg/m3

59 µg/m3

średnia roczna NO2

40+14 µg/m3 w 2003

40+12 µg/m3 w 20048 µg/m3

13 µg/m3

średnia roczna NOx

20 µg/m3

10 µg/m3

16 µg/m3
PM10

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


Poziom zmierzony

w 2004


max 24 godz.

50+10 µg/m3 w 2003

50+5 µg/m3 w 200430 µg/m3

22 µg/m3

częstość przekroczeń

0

0

0

średnia roczna

40+3,2 µg/m3 w 2003

40+1,6 µg/m3 w 20048 µg/m3

6 µg/m3O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


Poziom zmierzony

w 2004


max 1 godz.

180 µg/m3

206 µg/m3

156 µg/m3

max 8 godz.

120 µg/m3

200 µg/m3

150 µg/m3

częstość przekroczeń

60 dni

48 dni

32 dni

średnia roczna

nie normowana

85 µg/m3

80 µg/m3

AOT40 - okres wegetacyjny (1 maja- 31 lipca); dla 2004 odniesione do 100%

24000 µg/m3 h
(dla 5 lat)

-

19031 µg/m3 h


Dopuszczalne poziomy dla parków narodowych oraz wyniki pomiarów ciągłych ze stacji Śnieżka w Karkonoskim Parku Narodowym (IMGW)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


max 24 godz.

150 µg/m3

6,8 µg/m3

średnia roczna

15 µg/m3

2 µg/m3
NO2 i NOx

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


średnia roczna NO2

40+14 µg/m3 w 2003

40+12 µg/m3 w 20043,3 µg/m3

średnia roczna NOx

20 µg/m3

3,3 µg/m3
O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony

w 2003


częstość przekroczeń

60 dni

67 dni

średnia roczna

nie normowana

80 µg/m3

AOT40 - okres wegetacyjny (1 maja- 31 lipca)

24000 µg/m3 h (dla 5 lat)

20120 µg/m3 h


Dopuszczalne poziomy dla obszaru kraju oraz wyniki pomiarów okresowych ze stacji mobilnej w Szklarskiej Porębie – rok 2003 i 2004 (WIOŚ)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

350 µg/m3

102,5 µg/m3

100,0 µg/m3

max 24 godz.

150 µg/m3

26,6 µg/m3

29,0 µg/m3

średnia roczna

20 µg/m3

10,3 µg/m3

-
NO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

200 µg/m3

79 µg/m3

62 µg/m3

średnia roczna

40 µg/m3

12,2 µg/m3

-
PM10 *

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 24 godz.

50 µg/m3

86,6 µg/m3

56,1

częstość przekroczeń

35 dni

9

3

średnia roczna

40 µg/m3

32,9 µg/m3

-

* mierzony pył TSP; zastosowano współczynnik PM10 = 0,85 TSP


O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 8 godz.

120 µg/m3

170,3 µg/m3

119

częstość przekroczeń

60 dni

5 dni

0

średnia roczna

nie normowana

70,6 µg/m3

-
CO

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 8 godz.

10 000 µg/m3

2665,5 µg/m3

2651 µg/m3


Dopuszczalne poziomy dla obszaru kraju oraz wyniki pomiarów okresowych ze stacji mobilnej w Karpaczu – rok 2003 i 2004 (WIOŚ)


SO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

350 µg/m3

25,3 µg/m3

25,0 µg/m3

max 24 godz.

150 µg/m3

12,2 µg/m3

14,0 µg/m3

średnia roczna

20 µg/m3

6,7 µg/m3

7,3 µg/m3
NO2

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 1 godz.

200 µg/m3

45,7 µg/m3

41,0 µg/m3

średnia roczna

40 µg/m3

9,9 µg/m3

12,4* µg/m3PM10 *

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 24 godz.

50 µg/m3

71,8 µg/m3

52,7

częstość przekroczeń

35 dni

3

1

średnia roczna

40 µg/m3

22,4 µg/m3

-

* mierzony pył TSP; zastosowano współczynnik PM10 = 0,85 TSP

O3

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 8 godz.

120 µg/m3

159,7 µg/m3

127

częstość przekroczeń

60 dni

10

1

średnia roczna

nie normowana

72,7 µg/m3

66,3 µg/m3
CO

Dopuszczalny poziom

Poziom zmierzony
w 2003

Poziom zmierzony
w 2004

max 8 godz.

10 000 µg/m3

2822,3 µg/m3

2282,0 µg/m3

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna