1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Materiały wyjściowe do sporządzenia raportuPobieranie 1.38 Mb.
Strona3/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Materiały wyjściowe do sporządzenia raportu
 • Modernizacja obiektów i urządzeń infrastruktury narciarskiej w masywie Szrenicy – plan zagospodarowania w skali 1: 5000; Sudety Lift 2005 r

 • Koncepcja dośnieżania terenów Hali Szrenickiej, tras dojazdowych i górnych części nartostrad FIS i Lollobrygida w skali 1: 5000; Sudety Lift 2005 r

 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i sportów zimowych w rejonie Szrenicy-Łabskiego Szczytu (Karkonosze Zachodnie) oraz ocena chłonności turystycznej tego rejonu; dr Janusz Czerwiński, Wrocław 1991 r (maszynopis)

 • Raport końcowy z realizacji tematu p.n. Charakterystyka oddziaływania dośnieżania tras narciarskich „FIS”, „Lologrygida”, „Śnieżynka” na środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie - Przegląd ekologiczny; Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, wrzesień – grudzień 2001 r

 • Charakterystyka ogólna warunków abiotycznych dośnieżanych tras narciarskich „FIS”, :Lolobrygida”, „Śnieżynka” oraz przylegających do tras terenów Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie; Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, kwiecień – grudzień 2000 r

 • Koncepcja monitoringu dośnieżanych tras narciarskich „FIS”, „Lolobrygida” i „Śnieżynka” stanowiącego element lokalnego monitoringu Karkonoskiego Parku Narodowego; Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, wrzesień 2001 – styczeń 2000 r

 • Identyfikacja zbiorowisk roślinnych oraz lokalizacja powierzchni do badań monitoringowych dośnieżanych tras narciarskich w rejonie Szklarskiej Poręby; Pracownia Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu przy Dolnosląskiej Fundacji Ekorozwoju, Wrocław lipiec 2000 r

 • Analiza roślinności na stałych powierzchniach do badań monitoringowych; Pracownia Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu przy Dolnosląskiej Fundacji Ekorozwoju, Wrocław sierpień 2000 r

 • Ocena wpływu zagospodarowania inwestycyjnego masywu Szrenicy i Łabskiego Szczytu na środowisko; EKOtech Zabrze 1993 r

 • Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji – budowy kolei linowej dla narciarzy od nartostrady „Bystra” na Szrenicę; Zakład Ochrony Środowiska „Decybel” Jelenia Góra, sierpień – wrzesień 2000 r

 • Ocena oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowanego na Szrenickim Potoku w przekroju 4 + 000 km biegu w terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w granicach Szklarskiej Poręby; Biuro Konsultingowe Inżynierii Środowiska Jelenia Góra, kwiecień 1996 r

 • Koncepcja zaopatrzenia w wodę systemów sztucznego naśnieżania – Plan zagospodarowania narciarskiego Szrenicy i Łabskiego Szczytu; „Energia 2000” Jelenia Góra, styczeń-marzec 1993 r

 • Projekt tras instalacji wodnej i elektrycznej – sztuczne dośnieżanie tras narciarskich do wysokości 950 m npm; Sudety Lift Szklarska Poręba , maj 1994 r

 • Projekt tras instalacji wodnej i elektrycznej z elektrohydrantami oraz stacją pomp nr 2 – II etap sztucznego dośnieżania tras narciarskich na wysokości od 880 do 1250 m npm; Sudety Lift Szklarska Poręba, marzec 1996 r

 • Operat wodnoprawny rozbudowy ujęcia komunalnego wody m. Szklarska Poręba „Łabski Szczyt” poprzez budowę ujęcia powierzchniowego w km. 4 + 000 biegu Szrenickiego Potoku; Biuro Projektowe Wiesław Stasiewicz Jelenia Góra, luty 1996 r

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystania z wód dla potrzeb dośnieżania dolnych odcinków tras narciarskich na stokach Szrenicy; „Hydrotest” Wrocław, kwiecień 2005 r

 • Operat wodnoprawny – zbiornik retencyjny dośnieżania tras narciarskich na stokach Szrenicy w Szklarskiej Porębie; Biuro Projektowe Wiesław Stasiewicz Jelenia Góra, kwiecień 1994 r

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba; Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIII/188/99 z 17.12.1999 r

 • Raport o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim w 2003 r; WIOŚ Wrocław

 • Informacje ustne uzyskane od Inwestora

 • Własne badania terenowe. 1. Aktualny stan zagospodarowania narciarskiego w rejonie Szrenicy

Początki budowy aktualnie funkcjonującej infrastruktury turystyczno-narciarskiej w rejonie Szrenicy w Karkonoszach zachodnich datowane są na przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy to wybudowano trasę narciarską „FIS”. W kolejnych latach wybudowano trasę „Lollobrygida” i „Śnieżynka”, kolejkę linową i pozostałą infrastrukturę. Aktualnie eksploatacja istniejącej infrastruktury turystyczno-narciarskiej pod nazwą SKIARENA „SZRENICA” prowadzona jest przez firmę „Sudety Lift” Sp. z o.o.”Sudety Lift” w dniu 2 marca 1993 r zawarła z Karkonoskim Parkiem Narodowym umowę na dzierżawę i eksploatację tras narciarskich na okres 25 lat. Trasy te z założenia mają odpowiadać wymogom licencjonowanych tras zjazdowych i nartostrad z zastosowaniem sztucznego dośnieżania, na które zgodę wydał Główny Konserwator Przyrody pismem z 22 lutego 1993 r.2.1. Koleje linowe i wyciągi narciarskie, nartostrady

W rejonie Szrenicy aktualnie funkcjonują następujące krzesełkowe koleje linowe i wyciągi narciarskie:


Długość

[m]


Rożnica pozio -mów [m]

Zdolność przewoz.

[os./h]


Nachylenie

śred. [%]Nachylenie

max. [%]


Stacja dolna

[m npm]


Stacja górna

[m npm]


Kolej linowa „Szrenica 1”, krzesło 2-os.

1417

174

1436

12,31

32,01

710,8

884,5

Kolej linowa „Szrenica 2” krzesło 2 – os.

1341

429

1436

33,92

64,14

880,5

1309,6

Wyciąg „WN 3” orczyk 2-os

1390

434

1436

33,07

55,26

881,3

1315,4

Wyciąg „WN 4/5” podwójny orczyk 2-os.

639

118

2 x 1200

18,02

25,5

1103,5

1281,5

Wyciąg „WN 6” orczyk 2-os

835

172

1400

21,08

36,0

1134,7

1306,5

Wyciąg „Łab-

ski Szczyt” orczyk 1-os.630

148

374

28,9

39,5

1184,5

1332,5

oraz nartostrady i trasy zjazdowe:


Długość

[m]


Różnica poz. [m]

Nachylenie

śred. [%}Nachylenie

max. [%]


Szerokość

[m]


Początek

[m npm]


Koniec

[m npm]


Trasa zjazdo- wa „FIS”

2000

510

25,5

50,0

30-50

1302

792

Nartostrada „Lollobrygida”

4400

602

14,0

36,0

15-45

1310

708

Nartostrada „Śnieżynka”

2080

300

15,0

45,0

15-35

1182

882

Nartostrada „Puchatek”

1470

172

12,0

27,0

15-35

880

708

Nartostrada „Bystra”

2510

303

12,0

43,0

10-25

1185

882

Stok slalom. „Hala Łabskie-

go Szczytu1000

270

27,0

50,0

150-250

1390

1120

Stok slalom.

„H. Szrenicka”650

120

18,5

25,5

100-200

1280

1160

Nartostrady posiadają szerokość od ok. 15 do ponad 30 m.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna