1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Istniejący system dośnieżania trasPobieranie 1.38 Mb.
Strona4/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

2.2. Istniejący system dośnieżania tras

Aktualnie trasy narciarskie naśnieżane są z dwóch niezależnych systemów:


I. Dolne partie nartostrady Lollobrygida (do wys. ok. 975 m npm), oraz nartostrada Puchatek i nartostrada „Śnieżynka” do wys. 950 m npm są naśnieżane w oparciu o ujęcie wód z potoku Bednarz w km 1+245 (704,15 m npm), na którym zbudowano ujęcie progowe. Woda z tego ujęcia doprowadzana jest rurociągiem Φ350 mm o długości 36 m do zbiornika wodnego w pobliżu dolnej stacji kolejki linowej (ul. Urocza). Pobór spiętrzonej wody w okresie całego roku określony w pozwoleniu wodnoprawnym z 19.05.2005 r (termin ważności – 31.12.2024 r) wynosi:

  • Qmin = 2,2 l/s

  • Qmax = 100,0 l/s

Parametry zbiornika:

  • długość – 68 m

  • szerokość 35 m

  • średnia głębokość – 4,2 m

  • powierzchnia lustra wody – 2 390 m2

  • pojemność całkowita – 10 000 m3

  • pojemność użytkowa – 7 500 m3

  • max. rzędna piętrzenia – 702,30 m npm

  • rzędna korony przelewu – 702,15 m npm.

Inwestor ma prawo do poboru do 63 000 m3 wody na sezon narciarski.

Instalacje wodne (rury stalowe ocynkowane o średnicy NW 125 mm) ułożone pod ziemią wraz z kablami elektrycznymi n/n wzdłuż w/w tras (4 400 mb) wyposażone są w hydranty (51 szt.). Do naśnieżania używane są armatki Sufag Supersilent firmy LEITNER-Sterzing z Włoch (płd. Tyrol). System naśnieżania przedstawia się następująco:Nartostrada

Długość naśnieżanej

trasy


[m]

Szerokość pasa naśnie

żania [m]Powierzchnia

naśnieżania

[ha]


Poz. górny

Poz. dolnyIlość

armatek


Zużycie wody pod-

czas naśnie

żania [m3/h]


„Puchatek”

1468

35

5,10

885

708


4

55

„Śnieżynka”

750

30

2,30

950

885


2

22,5

„Lollobrygida”

1800

30

5,40

975

708


4

55

Pobór wód określony w sprawozdawczości Inwestora z potoku Bednarz wyniósł [m3]:


Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

I kwart.
4 300

6 921

13 540

9 803

21 795

IV kw.
3 581

3 932

13 010

11 272

10 032

rok

16 939

7 881

10 853

26 550

21 075

31 827


II. Partie górne nartostrad od wys 880 do 1250 m npm są naśnieżane w oparciu o ujęcie progowe wód na Potoku Szrenickim w km 4+400 w Kotle Szrenickim (980 m npm). W oparciu o pozwolenie wodnoprawne z 20.05.1996 r (ważne do 30.04.2006 r), z ujęcia tego woda doprowadzana jest do studni zbiorczej „Systemu Łabski Szczyt” zasilając miejską sieć wodociągową. Zlewnia Potoku Szrenickiego powyżej ujęcia objęta jest strefą ochrony pośredniej. Ze studni przyłączem o długości 1 200 m i średnicy d = 150 mm woda dostarczana jest w porze nocnej do pompowni zlokalizowanej w rejonie stacji pośredniej kolejki linowej. W pompowni są zainstalowane dwie horyzontalne pompy typu KSBWKF 65/11 produkcji włoskiej o wydajności 42 m3/h i wysokości podnoszenia wody do 462 m każda. Pompy mogą pracować pojedynczo lub łącznie. Zbiornik pompowni posiada pojemność 28 m3. Pobór wody do celów naśnieżania (i p.poż.) określono na poziomie:

Qśr = 12 dm3/s, Qmax = 25 dm3/s

Instalacje wodne (rury stalowe ocynkowane o średnicy NW 125 mm) ułożone pod ziemią wraz z kablami elektrycznymi n/n wzdłuż tras (4 400 mb) wyposażone są w hydranty (56 szt.). Do dośnieżania używane są armatki Sufag Supersilent. System dośnieżania przedstawia się następująco:Nartostrada

Długość naśnieżanej

trasy


[m]

Szerokość pasa naśnie

żania [m]Powierzchnia

naśnieżania

[ha]


Poz. górny

Poz. dolnyIlość

armatek


Zużycie wody pod-

czas naśnie

żania [m3/h]


„Śnieżynka”

1350

30

3,75

1180

955


3

41,25

„Lollobrygida”

1250

30

3,30

1250

985


2

22,5

„FIS”

1100

30

3,75

1180

880


3

41,25

Aktualnie brak jest dośnieżania w górnych odcinkach trasy „FIS” na odcinku o długości ok. 400 m, oraz „Lollobrygida” na odcinku ok. 520 m. Nie jest także dośnieżana na całej długości nartostrada „Bystra”.


Pobór wód określony w sprawozdawczości Inwestora z Szrenickiego Potoku wyniósł [m3]:
Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

I kwart.
7 400

27 651

3 540

22 653

35 231

IV kw.
5 041

6 147

7 500

15 527

10 032

rok

14 880

12 441

37 798

11 040

38 180

45 263

Dla potrzeb utrzymania nartostrad Inwestor dysponuje 11-ma ratrakami, przy czym 6 z nich służy do ubijania nartostrad, zaś 5 do wożenia armatek śnieżnych. Garaż i warsztat znajduje się przy dolnej stacji kolejki.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna