1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Wielkość ruchu turystycznegoPobieranie 1.38 Mb.
Strona5/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

2.4. Wielkość ruchu turystycznego

Prowadzona przez „Sudety Lift” sprawozdawczość dotycząca ilości sprzedanych biletów na kolejkę linową w okresie zimowym przedstawia następujące dane:Sezon 2000/2001

XI

XII

I

II

III

IV

V

razem
16 576

29 936

39 964

23 262

2 213
111 951

Sezon 2001/2002
24 389

44 009

28 151

21 328122 417

Sezon 2002/2003

103

19 812

35 880

62 253

26 437

2 783
147 268

Sezon 2003/2004
13 093

45 495

57 523

29 087

3 547
148 745

Sezon 2004/2005
19 888

46 826

64 259

42 309

5 923
179 205

Największą ilość biletów w tym okresie sprzedano 2 lutego 2005 r – 3238 szt.

Ilość sprzedanych biletów odpowiada w zasadzie ilości przebywających w tym rejonie turystów. Ilość turystów penetrujących w tym okresie rejon Szrenicy poza w/w wykazem jest niewielka. Szacuje się, że nie przekracza 10 % liczby sprzedanych biletów. Rozkład przestrzenny obciążenia ruchem turystycznym w obrębie całej „Skiareny” jest bardzo zmienny w czasie i uzależniony od warunków pogodowych w jej poszczególnych partiach. Ze względu na zainstalowanie sztucznego oświetlenia nartostrady „Puchatek”, jest ona użytkowana dłużej od pozostałych.

2.5. Zaopatrzenie w wodę pitną

W masywie Szrenicy i Łabskiego Szczytu znajduje się kilka ujęć wodnych wód powierzchniowych włączonych do miejskiej sieci wodociągowej, oraz jedno ujecie drenażowe wód podziemnych. W poniższej tabeli podaje się wydajności ujęć określone w pozwoleniu wodnoprawnym nr OS-6210/21/94 z 12.08.1994 r:
Numer ujęcia

Nazwa ujęcia

Wielkość poboru [m3/d]

średnia maksymalnaUwagi

155

Łabski Szczyt – punkt pierwszy

1400

2100

Tworzą zespół zwany „Systemem Łabski Szczyt”

156

Łabski Szczyt – punkt drugi

260

390

157

Ujęcie w Kotle Szrenickim

90

135

158

Złoty Potok

328

492

159

Kamieńczyk

1860

2790

Ujęcie drenażowe

Istniejące schroniska pobierają wodę z własnych ujęć drenażowych lub powierzchniowych:  • Schronisko „Na Hali Szrenickiej” z potoku bez nazwy będącego dopływem potoku Kamieńczyk, na Hali Szrenickiej, w odległości ok. 80 m na ENE od schroniska

  • Schronisko „Na Szrenicy” z ujęcia wód szczelinowych w odległości ok. 100 m na W od schroniska

  • Schronisko Kamieńczyk” (b. Strażnica WOP) z ujęcia na przepływającym obok dopływie potoku Kamieńczyk.2.6. Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowe w obrębie istniejących schronisk i stacji kolejki linowej przedstawia się następująco:  • Schronisko „Pod Łabskim Szczytem” posiada własną, przewidzianą do modernizacji oczyszczalnię typu „Turbo Jet 50” (teren KPN)

  • Schroniska „Na Hali Szrenickiej, „Na Szrenicy” i „Kamieńczyk” (b. Strażnica WOP) posiadają wspólną oczyszczalnię ścieków typu BOS-100 zlokalizowaną na Hali Szrenickiej (teren KPN) z odprowadzeniem do dopływu potoku Kamieńczyk

  • Schronisko przy wodospadzie Kamieńczyk posiada 3-komorowe szambo z odpływem do potoku (teren administrowany przez Lasy Państwowe)

  • Stacja pośrednia kolejki linowej jest wyposażona w 4-komorowy osadnik gnilny, monolityczny, betonowy OGM-4 o pojemności 4 x 7 m3 (teren administrowany przez Lasy Państwowe)

  • Stacja górna kolejki linowej jest wyposażona w przenośne skanalizowane kabiny sanitarne typu „toi-toi”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna