1. Wprowadzenie Ogólne informacje o Tunezji Warunki rozwoju turystykiPobieranie 302.43 Kb.
Strona1/4
Data02.05.2016
Rozmiar302.43 Kb.
  1   2   3   4
ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO TUNEZJIBeata Luberda

II TiR SUM/Zaoczne

Gr.T2

Spis treści:
1. Wprowadzenie

1.1. Ogólne informacje o Tunezji

1.2. Warunki rozwoju turystyki

1.3.Gospodarka

2. Analiza rynku turystycznego Tunezji


2.1. Rynek recepcji turystycznej

2.2. Charakterystyka branży turystycznej

2.2.1. Najważniejsi organizatorzy imprez turystycznych w Tunezji

2.2.2. Promocja Tunezji
3.Podsumowanie
4.Bibliografia
1. Wprowadzenie


    1. Ogólne informacje o Tunezji


Tunezja położona jest w północnej części kontynentu afrykańskiego. Graniczy z Libią i Algierią. Jej powierzchnia pod względem wielkości porównana może być do połowy Polski. Stolicą jest Tunis, a pozostałe większe miasta to: Safakis, Ariana, Bizerta, Karis, Susa. Podział administracyjny to 23 prowincje. Obowiązującą walutą jest tunezyjski dinar (TND) dzielony na 1000 ( M ) milimów Językiem urzędowym jest arabski, językiem ogólnie używanym francuski. Czas środkowoeuropejski, równy czasowi w Polsce.

Godziny pracy biur – 8.30-12.00 i 14.00-18.00,

banków – 8.30-11.00 i 14.00-16.00,

sklepów – 9.00-18.00 (niekiedy do 22.00),

W miesiącu Ramadan (ruchomy względem naszego kalendarza) 9.00-15.00. Tydzień pracy odpowiadający europejskiemu – niedziela wolna.Święta wolne w Tunezji:

1 stycznia - Nowy Rok

20 marca - Święto Niepodległości

21 marca - Święto Młodzieży

9 kwiecień - Święto Męczenników

1 maja - Święto Pracy

25 lipca - Święto Republiki

3 sierpnia - Święto Narodowe

13 sierpnia - Święto Kobiet

7 listopada - Święto NarodoweŚwięta islamskie:

Nowy Rok islamski

Aid-el-Fitr (2 dni)

Aid-el-Kebir (2 dni)

Mouled (1dzień)

Wszystkie święta islamskie są ruchomeTunezja jest członkiem: ONZ, Ligi Państw Arabskich, Unii Afrykańskiej (sukcesorki Organizacji Jedności Afryki), jest członkiem GATT i jest członkiem założycielem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Należy również do UMA – Unii Arabskiego Maghrebu, Światowej Organizacji Celnej, Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, COMESSA - Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary, CEEAO - Wspólnoty Ekonomicznej Państw Afryki Zachodniej.
Tunezja jest republiką o systemie prezydenckim, w której dominującą partią polityczną jest Zgromadzenie Demokratyczno – Konstytucyjne. Głową państwa jest prezydent, wybierany w powszechnych wyborach na pięcioletnią kadencję. Parlament złożony jest tylko z jednej izby Zgromadzenia Narodowego, do którego należy 163 deputowanych. Prezydent republiki powołuje premiera, który wraz z rządem sprawuje władze wykonawczą. Obecnie prezydentem Tunezji jest Zin Al.- Abidin Ben Ali, który objął rządy 7 listopada 1987.1

Rysunek 1. Flaga Tunezjizródło: www.cocotravel.pl, www.encyklopedia.korba.pl


Liczba mieszkańców Tunezji wynosi 10 074 951, co daje 61 osób/km2. 98% społeczności stanowią Arabowie, 1% Europejczycy i 1% Żydzi, inni. Grupy wyznaniowe to 98% muzułmanie (głownie sunnici), chrześcijanie 1% i 1% żydzi i inne wyznania.2
Tunezja zajmuje powierzchnie 163 610 km2. W północnej części kraju znajdują się Góry Atlas, które zajmują 1/3 powierzchni. Ukształtowanie terenu zmienia się w bardziej płaskie im dalej na południe gdzie zazwyczaj wyschnięte słone jeziora wyznaczają początek strefy saharyjskiej.3

Na wybrzeżu panuje klimat śródziemnomorski, na północy w okolicy Bizerty klimat przechodzi w morski, wilgotny. Wschodnie wybrzeże cechuje klimat suchy z większymi amplitudami temperatur dobowymi i rocznymi.Tabela 1. Temperatury powietrza w Tunezji (w o C).

Temperatura i godziny słoneczne
(wartości średnie dla państwa Tunezja)

Miesiąc

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Paź
temperatura w dzień

21°

23°

27°

30°

31°

30°

26°
temperatura w nocy

12°

15°

19°

21°

22°

20°

17°
temperatura wody

16°

17°

20°

24°

25°

24°

22°
godzin słonecznych

8g

10g

11g

12g

12g

9g

7g
Źródło: www.cocotravel.pl

Tunezja jest jednym z najbardziej cywilizowanych krajów arabskich. Filarem codziennego życia w Tunezji, podobnie jak w innych państwach islamskich, są modlitwy pięć razy w ciągu dnia. Na każdą z modlitw wierni wzywani są przez śpiew muzzina. Najważniejsza modlitwa ma miejsce w piątek i połączona jest z kazanie, które wygłasza imam.

Najbardziej znaczącą budowlą w każdym mieście i w każdej wiosce jest meczet wraz z minaretami. Pełni on nie tylko funkcje religijne, do którego schodzą się wierni na modlitwy. Jest również swoistym centrum kultury. Często można tu spotkać grupkę dzieci uczących się Koranu. Życie muzułmanina opiera się na pięciu zasadach, zwanych filarami islamu. Pierwszym i najważniejszym z nich jest Asz Szahada czyli wyznanie wiary, które mówi, że nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem. Drugim jest Salah czyli modlitwa odmawiana 5 razy dziennie. Trzecia zasada Zaka nakazuje każdemu muzułmaninowi dzielenie się częścią dochodów z ubogimi. Post w trakcie trwania ramadanu jest czwartym filarem zwanym Saum. Natomiast piąty filar zwany Hadżdż nakazuje wszystkim muzułmańskim mężczyznom odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Świątyni Kaba w Mekce - miejscu urodzenia Mahometa. Rytm życia w ato oznacza ucieczkę Proroka Mahometa z Mekki do Medyny w 622 roku. Dzień ten jest obchodzony w Islamie jako Nowy Rok – Ras el Am el Hejn. Dwudniowe święto Aid Esseghir oznacza zakończenie okresu postu – Ramadanu. Ludzie zakładają wówczas najlepsze ubrania, aby odwiedzić przyjaciół i znajomych i wymienić z nimi podarunki. Z kolei święto Aid el Kebir jest upamiętnieniem gotowości Abrahama do złożenia ofiary z syna. Tunezja jest jednym z najbardziej wyemancypowanych państw muzułmańskich na świecie. Choć islam ma tu rangę religii państwowej i oficjalnie 98% mieszkańców kraju to muzułmanie, Tunezyjki mają równe z mężczyznami szanse na wykształcenie i pracę, posiadają też prawo do rozwodu i aborcji, mogą prowadzić samochód, jeździć zagranicę, wybierać sobie męża, mieć konto w banku i dziedziczyć, co w porównaniu z innymi krajami arabskimi jest bardzo rewolucyjne. Miejscowe kobiety zawdzięczają to przede wszystkim wpływom, pochodzącej z Francji, małżonki pierwszego prezydenta niepodległej Tunezji – Habiba Burgiby.

Najpowszechniejszą potrawą spożywana w Tunezji jest couscous. W tym kraju tradycyjnie jada się palcami, względnie przy pomocy chleba. Równie bardzo rozpowszechnione jest jedzenie z talerzy przy pomocy sztućców. Alkohol jest zabroniony przez islam, można go kupić w większych miastach. Nie można spożywać alkoholu publicznie.4


1.3 Gospodarka

Gospodarka w Tunezji jest zróżnicowana. Główne gałęzie gospodarki tunezyjskiej to: rolnictwo, przemysł wydobywczy, przemysł naftowy, turystyka, przemysł odzieżowy. W ciągu ostatnich 10 lat zmalała protekcja państwa nad gospodarką, wzrósł natomiast udział sektora prywatnego.Rysunek 2. Mapa Tunezji

Źródło: www.tunezja.com
W dużym stopniu uproszczono system podatkowy, a w latach dziewięćdziesiątych wzrost gospodarczy rzeczywisty osiągał średnio 5%. Wzrost handlu i turystyki w dużym stopniu przyczyniła się do równomiernego wzrostu gospodarczego. 1 marca 1998 roku weszło w życie porozumienie o stowarzyszeniu Tunezji z Unia europejską. Porozumienie to zawiera znoszenie przez Tunezje ograniczeń handlowych dla Unii Europejskiej. Głównym celem ma być pozyskiwanie inwestycji firm zagranicznych, dalsza prywatyzacja, jak również liberalizacja przepisów dotyczących inwestycji.5

Tunezja jest krajem rozwijającym się .Rok 2006 był rokiem ponownego przyśpieszenia wzrostu gospodarczego Tunezji (5,3% w stosunku do 4,3% w roku 2005). Na tle koniunktury światowej Tunezja prezentuje się korzystnie (wzrost gospodarczy na świecie - ok. 5%, w krajach UE - poniżej tej średniej, natomiast w krajach emerging markets - wzrost PKB przekracza 5%).

Nastąpił około 3% wzrost produkcji przemysłowej (ok. 30 % PKB) a wyniki rolnictwa (12,3% PKB) były nieco lepsze niż w roku ubiegłym (wzrost o 2,5%). W 2006 r. Tunezja pozostaje drugim eksporterem oliwy z oliwek i czwartym producentem na świecie w tym względzie. Produkt krajowy brutto Tunezji wyniósł prawie 41 mld TND.

Wysoką dynamiką wzrostu charakteryzowały się usługi, w tym szczególnie telekomunikacja, transport i turystyka. Jeśli chodzi o sektor turystyki (blisko 6% PKB), ilość turystów zwiększyła się o 2,7% (liczba 6,6 miliona turystów), a o 6,3% wzrosły wpływy z turystyki. Wpływy z turystyki za 2006 osiągnęły 2,7 mld dinarów (1,7 mld EUR).

Słabościami gospodarki tunezyjskiej są: wysokie i w zasadzie niemalejące bezrobocie (według oficjalnych danych na poziomie 14,2 %, według MFI – ok. 20%) rosnące zadłużenie przedsiębiorstw i ludności, niepokojąco wysoki dług publiczny, jak również wysoki i rosnący udział w budżecie państwa6
    1. Warunki rozwoju turystyki

Tunezja posiada wiele ciekawych zabytków kultury, które są chętnie odwiedzane przez turystów. Tunezyjskie obiekty znalazły się również na Liście Światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy z nich Medyna w Tunisie już w 1979 roku, w tym samym roku na liście pojawiły się Wykopaliska Archeologiczne w Katraginie i Amfiteatr El Dżem. W roku kolejnym na liście znalazł się Park Narodowy Aszkal, a na przełomie 1985/1986 roku miasto punickie Kerkouane i jego nekropolia. Przedostatnie dwa obiekty trafiły na listę w 1988 roku i były to: Medyna w Suzie i jedno z czterech świętych miast islamu Kairuan. Osada Dougga położona na szczycie Gór Tebersuk to ostatni obiekt tunezyjski z Listy UNESCO, umieszczony na niej w 1997 roku.7

Według danych z 2005 roku Tunezja dysponuje 30 lotniskami, 14 z nich to lotniska o utwardzonej nawierzchni.8 Do lotnisk międzynarodowych należą lotniska zlokalizowane w okolicy Tunisu, Monastiru i na wyspie Djerba. Na międzynarodowe porty lotnicze Tunezji przylatują klienci wielu biur podróży i dużych touroperatorów. Wymienić tu można między innymi: Neckermann, TUI, Triada, Scan Holiday.

Mapa 2. Główne lotniska TunezjiŹródło: www.oaca.nat.tn

Główne porty w Tunezji zlokalizowane są w miastach: Bizerta, Dżardżis, La Goulette, Kabis, Safakis, Susa, Tunis. Tunezja posiada flotę handlową składającą się z 12 statków (2005).9

Dane z 2004 roku dotyczące sieci drogowej Tunezji ukazują, iż w całości liczy ona 18 997 km, w większości są drogi utwardzone ich długość liczy 12 424 km, natomiast długość nieutwardzonych to 6 573 km.10


Tunezja posiada 251 hoteli, które są rozlokowane w kurortach nadmorskich: Tunis (14), Sousse (43), Skanes (14), Port el Kantaoui (26), Nabeul (5), Monastir (14), Mahdia (8), Hammamet (73), Chott Meriam (1), Borj Cedria (2) i na wyspie Djerba (51).11 Hotele w Tunezji są bardzo związane z wypoczynkiem na plażach, dlatego tez największa liczba hoteli zlokalizowana jest w kurortach nadmorskich. Większość hoteli budowana jest w architekturze arabskiej, która charakteryzuje się przepychem i daje hotelom wygląd orientalnych pałaców.

Diagram 1. Procentowy udział hoteli w kurortach TunezjiŹródło: http://www.wakacje.pl/hotele/tunezja/

Główne miasta i kurorty turystyczne:
Fot.1 Djerba

Zrodło:www.tunezja.pl

Djerba jest największą wyspą Afryki Północnej, położoną u wschodnio-południowych wybrzeży Tunezji w pobliżu granicy z Libią. Djerba mierzy ok. 812 km2 powierzchni, w najszerszym miejscu liczy ok. 28 km. Posiada przepiękne, rozległe, piaszczyste plaże, rozciągające się na ok. 130 km. Największymi miastami wyspy Houmt Souk i Midoun. Wyspa połączona jest z lądem około 7-kilometrowej długości groblą pamiętającą jeszcze czasy Rzymian. Na wyspę łatwo się dostać także drogą powietrzną, gdyż w pobliżu Houmt Souk znajduje się międzynarodowe lotnisko Mellita.12
Nabeul jest miastem położonym 70km na południe od stolicy i 18 km na północ od Hammametu na Półwyspie Bon, który jest jednym z najbardziej urodzajnym regionem Tunezji. Półwysep dzięki bujnej roślinności wygląda jak rajski ogród. Nabeul do najważniejszych miast Tunezji, do czasów starożytnych jest głównym ośrodkiem produkcji garncarskiej. Utrzymano tu również inne gałęzie twórczości, miedzi innymi rzeźbę w kamieniu, hafty.13
Fot.2 Hammamet

Źródło:www.tunezja.pl


Hammamet nazywany „miastem jaśminu” jest jednym z największych nadmorskich kurortów Tunezji. Z tym miastem związane są początki turystyki tunezyjskiej, które jeszcze ćwierć wieku temu było niewielkim spokojnym miasteczkiem i wąskich i krętych uliczkach. Hammamet ma wiele walorów sprzyjających rozwojowi turystyki, wymienić tu można piękne pokryte drobnym piaskiem plaże, łagodny klimat i liczne gaje owocowe. W najstarszej części miasta turyści mogą mieć wrażenie jakby czas zatrzymał się w miejscu, kręte uliczki otoczone są niezmiennie otoczone bielonymi budynkami. Przy głównej ulicy miasta znajdują się liczne restauracje, kawiarnie z pięknymi tarasami oraz domy handlowe. Głównym zabytkiem historycznym miasta jest XV wieczna twierdza, w której znajduje się mauzoleum patrona miasta Sidi Bou Ali. W mieście znajduje się również muzeum sztuki, w którym wystawione są tradycyjne stroje ślubne.

Yasmine Hammamet to najnowsza strefa turystyczna Tunezji, położona jest w południowej części Zatoki Hammametu. Ta część jest oddalona od historycznego centrum miasta o około 10 km. Wybudowano tu kilkadziesiąt luksusowych hoteli, w których łączna ilość miejsc sięga ponad 40 000.

Oprócz licznych obiektów hotelarskich w Hammamecie znajdują się również dwa pola golfowe, port jachtowy, kasyno, restauracje i kawiarnie.14
Port el Kantaoui to bardzo luksusowy kurort dla turystów wymagających i o zasobnych portfelach. Jego największą atrakcją jest duża


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna