109. sesja plenarna 3–4 grudnia 2014 rPobieranie 144.56 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar144.56 Kb.


109. SESJA PLENARNA

3–4 grudnia 2014 r.

PL

EDUC-V-043


PLPOPRAWKI


PROJEKT OPINII
Komitetu Regionów

„UZNAWANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NABYTYCH


W RAMACH POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO UCZENIA SIĘ”

_____________
Sprawozdawca: Marek OLSZEWSKI (PL/EA)
wójt gminy Lubicz

_____________ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

8

Modifier


AmendAm. 2
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

10

Ajouter


AddAm. 3
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino

11

Modifier


AmendAm. 4
MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

11

Modifier


AmendAm. 5
BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABO Gyula

11

Modifier


AmendAm. 6
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

12

Modifier


AmendAm. 7
REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi

12

Modifier


AmendAm. 8
REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi

13

Supprimer

DeleteAm. 9
BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABO Gyula

14

Ajouter


AddAm. 10
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino

18

Modifier


AmendAm. 11
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino

21

Modifier


AmendAm. 12
REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi

26

Modifier


AmendAm. 13
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino

30

Modifier


AmendAm. 14
MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

31

Modifier


AmendAm. 15
BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABO Gyula

31

Ajouter


AddAm. 16
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino

36

Modifier


AmendAm. 17
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino

39

Modifier


AmendPOPRAWKA 1

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 8
Zmienić

MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

Projekt opinii

Poprawka

W związku z tym KR wzywa Komisję Europejską do zajęcia się tą kwestią w ramach przeglądu priorytetów politycznych w kontekście odnowionej strategii „Europa 2020” oraz do szybkiego wywiązania się z podjętego zobowiązania do utworzenia europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji nabytych nie tylko podczas formalnego, lecz także pozaformalnego uczenia się, przy jednoczesnym zapewnieniu przechodzenia do innego poziomu kształcenia. Jest to kluczowy priorytet KR-u, co zostało także odzwierciedlone w jego propozycjach na nową kadencję prawodawczą UE zważywszy, że wzajemne uznawanie tego rodzaju kwalifikacji ułatwia miedzy innymi transgraniczną mobilność pracowników i wzmacnia spójność terytorialną i społeczną.

W związku z tym KR wzywa Komisję Europejską do zajęcia się tą kwestią w ramach przeglądu priorytetów politycznych w kontekście odnowionej strategii „Europa 2020” oraz do szybkiego wywiązania się z podjętego zobowiązania do utworzenia europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji nabytych nie tylko podczas formalnego, lecz także pozaformalnego uczenia się, przy jednoczesnym zapewnieniu przechodzenia do innego poziomu kształcenia. Jest to kluczowy priorytet KR-u, co zostało także odzwierciedlone w jego propozycjach na nową kadencję prawodawczą UE zważywszy, że wzajemne uznawanie tego rodzaju kwalifikacji ułatwia miedzy innymi transgraniczną mobilność pracowników, wspiera konkurencyjność i wzmacnia spójność terytorialną i społeczną.
Uzasadnienie


Wzajemne uznawanie kwalifikacji w ramach uczenia się pozaformalnego przyczynia się także w istotny sposób do lepszego funkcjonowania rynku pracy i wzmocnienia konkurencyjności.
POPRAWKA 2

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 10
Dodać nowy punkt

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda


Projekt opinii

Poprawka
W UE władze lokalne i regionalne mają kluczowe kompetencje w zakresie polityki kształcenia i szkolenia oraz odgrywają istotną rolę w zakresie polityki na rzecz młodzieży i zatrudnienia.
Uzasadnienie


Powyższy fragment tekstu pochodzi z punktu 12. Uważamy, że istotne jest umieszczenie go w oddzielnym punkcie, by uwypuklić wartość i podkreślić lokalne i regionalne kompetencje we wspomnianych dziedzinach. Uzasadnia to uwzględnienie tychże kompetencji podczas przyjmowania środków na szczeblu europejskim.
POPRAWKA 3

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 11
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino


Projekt opinii

Poprawka

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast.

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast.
Uzasadnienie


Chodzi o rozdzielenie punktu 11 na dwie zawarte w nim główne idee: znaczenie władz lokalnych i regionalnych przy opracowywaniu rozwiązań dotyczących zarówno walidacji formalnego i nieformalnego uczenia się, jak i dotyczących obszaru pracy i oferty edukacyjnej.
POPRAWKA 4

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 11
Zmienić

MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

Projekt opinii

Poprawka

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast.

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne Konieczny jest udział placówek edukacyjnych, uniwersytetów oraz organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego i innych podmiotów oferujących usługi w tym zakresie, urzędów pracy, organizacji pozarządowych i organów świadczących usługi publiczne, które działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Potrzebna jest także koordynacja między nimi. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast.
Uzasadnienie


Konieczny jest udział poszczególnych podmiotów, które mogą przyczyniać się na szczeblu terytorialnym do wspierania walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się. Potrzebna jest także koordynacja między nimi.
POPRAWKA 5

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 11
Zmienić

BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABÓ Gyula

Projekt opinii

Poprawka

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast.

Placówki edukacyjne, uniwersytety oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne podmioty oferujące usługi w tym zakresie, urzędy pracy, organizacje pozarządowe i organy świadczące usługi publiczne działają w określonym regionie – podobnie jak i przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowując i wdrażając rozwiązania dotyczące walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, trzeba brać pod uwagę wymiar terytorialny. Co więcej, władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast. Komitet uważa niemniej, że ważne jest, aby placówki edukacyjne i przedsiębiorstwa były otwarte na nowe uwarunkowania wynikające z uznawania nauki nieformalnej i pozaformalnej oraz na wykorzystywanie możliwości i perspektyw stwarzanych przez te formy nauki, a także aby dostosowywały się do tych nowych warunków.
Uzasadnienie


Aby uznawanie nauki pozaformalnej i nieformalnej przyniosło owoce, konieczna jest otwartość i współpraca placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw. W pewnych wypadkach podmioty te powinny przyjąć nowy paradygmat w tej dziedzinie.
POPRAWKA 6

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 12
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda


Projekt opinii

Poprawka

Dlatego włączenie władz lokalnych i regionalnych jest nieodzowne, aby szerzyć te umiejętności, które faktycznie są poszukiwane przez pracodawców. Przekonującym argumentem może tu być fakt, że w UE władze lokalne i regionalne mają kluczowe kompetencje w zakresie polityki kształcenia i szkolenia oraz odgrywają istotną rolę w zakresie polityki na rzecz młodzieży i zatrudnienia. Oczywiście każde państwo członkowskie ma swoją strukturę decentralizacji władzy i własną specyfikę. Także władze lokalne i regionalne różnią się między sobą.

Jednakże władze lokalne i regionalne są cennym źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, dostępnej oferty edukacji (nieformalnej i pozaformalnej) oraz potrzeb swych regionów i miast. Dlatego włączenie władz lokalnych i regionalnych jest nieodzowne, aby szerzyć te umiejętności, które faktycznie są poszukiwane przez pracodawców. Przekonującym argumentem może tu być fakt, że w UE władze lokalne i regionalne mają kluczowe kompetencje w zakresie polityki kształcenia i szkolenia oraz odgrywają istotną rolę w zakresie polityki na rzecz młodzieży i zatrudnienia. Oczywiście każde państwo członkowskie ma swoją strukturę decentralizacji władzy i własną specyfikę. Także władze lokalne i regionalne różnią się między sobą.
Uzasadnienie


Nowy tekst pochodzi z punktu 11. Z drugiej strony nie uważamy za właściwe podkreślanie różnic między poszczególnymi regionami i poszczególnymi gminami.
POPRAWKA 7

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 12
Zmienić

REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi


Projekt opinii

Poprawka

Dlatego włączenie władz lokalnych i regionalnych jest nieodzowne, aby szerzyć te umiejętności, które faktycznie są poszukiwane przez pracodawców. Przekonującym argumentem może tu być fakt, że w UE władze lokalne i regionalne mają kluczowe kompetencje w zakresie polityki kształcenia i szkolenia[1] oraz odgrywają istotną rolę w zakresie polityki na rzecz młodzieży i zatrudnienia. Oczywiście każde państwo członkowskie ma swoją strukturę decentralizacji władzy i własną specyfikę. Także władze lokalne i regionalne różnią się między sobą.

[1] CdR 157/2009 fin.Dlatego włączenie władz lokalnych i regionalnych jest nieodzowne, aby szerzyć te wspierać rozwijanie tych umiejętności, które faktycznie są poszukiwane przez pracodawców. Przekonującym argumentem może tu być fakt, że w UE władze lokalne i regionalne mają kluczowe kompetencje w zakresie polityki kształcenia i szkolenia[1] oraz odgrywają istotną rolę w zakresie polityki na rzecz młodzieży i zatrudnienia. Oczywiście każde państwo członkowskie ma swoją strukturę decentralizacji władzy i własną specyfikę. Także władze lokalne i regionalne różnią się między sobą.

[1] CdR 157/2009 fin.


Uzasadnienie


Uściślenie.
POPRAWKA 8

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 13
Skreślić punkt

REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi


Projekt opinii

Poprawka

W Europie pozaformalne i nieformalne uczenie się i edukacja zapewniają międzykulturowy wymiar uczenia się, który wspiera dialog międzykulturowy.

W Europie pozaformalne i nieformalne uczenie się i edukacja zapewniają międzykulturowy wymiar uczenia się, który wspiera dialog międzykulturowy.
Uzasadnienie


Punkt ten jest niezrozumiały. Sformułowanie „nieformalna edukacja” jest sprzeczne samo w sobie. Niejasny jest ponadto związek pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i edukacji z międzykulturowym wymiarem uczenia się.
POPRAWKA 9

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 14
Dodać nowy punkt

BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABÓ Gyula

Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla wagę jak najszerszego nabywania kompetencji przekrojowych, zwłaszcza umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, oraz ich rolę we współpracy między systemami kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego i rynkiem pracy.
Uzasadnienie


Kompetencje przekrojowe, zwłaszcza umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, odgrywają szczególną rolę, jeśli chodzi o możliwości znajdowania miejsca na rynku pracy. Mają istotne znaczenie zarówno w kształceniu formalnym, jak i pozaformalnym lub nieformalnym.
POPRAWKA 10

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 18
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino


Projekt opinii

Poprawka

Postawienie w centrum polityki LLL osoby uczącej się może przyczynić się do dalszej poprawy efektywnego dysponowania środkami na rozwój kształcenia i szkolenia. Uznanie interesu osoby uczącej się wyznacza kierunek przeorientowania modeli finansowania zadań kształcenia i szkolenia w taki sposób, by alokacja środków pochodzących z różnych źródeł i stron (formalnych, pozaformalnych i nieformalnych) nie powielała się niepotrzebnie, a także aby była dopasowana do zróżnicowanych potrzeb indywidualnych osoby uczącej się. Tak więc, w zgodzie z ideą LLL, w tym kontekście to osoba ucząca się, a nie instytucje lub system jest głównym wyznacznikiem oraz beneficjentem ustalonych środków.

Postawienie osoby w centrum polityki LLL osoby uczącej się może przyczynić się do dalszej poprawy efektywnego dysponowania środkami na rozwój kształcenia i szkolenia. Uznanie interesu osoby uczącej się wyznacza kierunek przeorientowania modeli finansowania zadań kształcenia i szkolenia w taki sposób, by alokacja środków pochodzących z różnych źródeł i stron (formalnych, pozaformalnych i nieformalnych) nie powielała się niepotrzebnie, a także aby była dopasowana do zróżnicowanych, specyficznych potrzeb indywidualnych każdej osoby uczącej się. Tak więc, w zgodzie z ideą LLL, w tym kontekście to osoba ucząca się, a nie instytucje lub system, jest głównym wyznacznikiem oraz beneficjentem ustalonych środków.
Uzasadnienie


Wyrażenie „osoba ucząca się” odnosi się do osób młodych w wieku szkolnym. Natomiast w kontekście uczenia się przez całe życie należy odnieść się do każdej osoby, w każdym wieku i na każdym poziomie edukacji, gdyż wspomniane „uczenie się” odnosi się do tych wszystkich osób.
POPRAWKA 11

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 21
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino

Projekt opinii

Poprawka

Walidacja przed dalszym etapem nauki może z korzyścią odbywać się na szczeblu lokalnym lub regionalnym, gdzie dostępne są: pomoc w indywidualnym planowaniu przebiegu nauki, doradztwo edukacyjne i zawodowe, możliwości finansowania nauki, wsparcie dla kształcenia łączonego na różnych poziomach oraz dialog służący dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Walidacja przed dalszym etapem nauki może z korzyścią powinna odbywać się na szczeblu lokalnym lub regionalnym, gdzie dostępne są: pomoc w indywidualnym planowaniu przebiegu nauki, doradztwo edukacyjne i zawodowe, możliwości finansowania nauki, wsparcie dla kształcenia łączonego na różnych poziomach oraz dialog służący dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
Uzasadnienie


Należy podkreślić i uznać realne znaczenie kompetencji posiadanych przez władze lokalne i regionalne w dziedzinie edukacji i szkoleń.
POPRAWKA 12

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 26
Zmienić

REEPALU Ilmar

CARLEFALL LANDERGREN Ulrika

DRENJANIN Jelena

FRITZON Helene

HÅKANSSON HARJU Lotta

LINDQUIST Paul

NORRMAN Mona-Lisa

RENSTRÖM Yoomi


Projekt opinii

Poprawka

Komitet Regionów uważa, że kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrażanych procedur walidacyjnych ma odpowiednio szeroka, pełna i zrozumiała polityka informacyjna ukierunkowana na obywateli i na przedsiębiorstwa, prezentująca możliwości i korzyści walidacji umiejętności. Powinna ona ponadto być sensownie zróżnicowana, gdyż będzie skierowana do osób o różnym potencjale intelektualnym, doświadczeniu życiowym i podłożu kulturowym.

Komitet Regionów uważa, że kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrażanych procedur walidacyjnych ma odpowiednio szeroka, pełna i zrozumiała polityka informacyjna ukierunkowana na obywateli i na przedsiębiorstwa, prezentująca możliwości i korzyści walidacji umiejętności. Powinna ona ponadto być kształtowana pod kątem osób, do których sensownie zróżnicowana, gdyż będzie skierowana do osób o różnym potencjale intelektualnym, doświadczeniu życiowym i podłożu kulturowym.
Uzasadnienie


Zmiana sformułowania, tak by uniknąć wydźwięku deprecjonującego lub wartościującego.
POPRAWKA 13

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 30
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino


Projekt opinii

Poprawka

Władze lokalne i regionalne mają bezpośredni kontakt z miejscową rzeczywistością i najlepiej ją rozumieją, mogą więc w największym stopniu przyczynić się do opracowywania i realizacji polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń, w tym i walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, z pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości.

Władze lokalne i regionalne mają bezpośredni kontakt z miejscową rzeczywistością i najlepiej ją rozumieją, kluczowe kompetencje w dziedzinie edukacji i szkoleń i bezpośrednią wiedzę na temat umiejętności wymaganych na rynku pracy w swoim regionie, a także na temat potrzeb szkoleniowych swych obywateli. Z tego względu mogą więc w największym stopniu przyczynić się – i rzeczywiście się przyczyniają – do opracowywania i realizacji polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń, w tym i walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, z pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości.
Uzasadnienie


Kompetencje władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie edukacji i szkoleń, jak również bezpośrednia znajomość wymagań stawianych przez rynek pracy i poziomu wyszkolenia swoich obywateli, uzasadniają ich istotną rolę w uznawaniu i walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.
POPRAWKA 14

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 31
Zmienić

MONAGO TERRAZA José Antonio

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MAS PORTELL Esteban

RIVERO BAUTE Paulino

RUDI ÚBEDA Luisa Fernanda

Projekt opinii

Poprawka

Komitet Regionów stoi na stanowisku, że procesy walidacji umiejętności uzyskanych na drodze poza formalnym systemem edukacji stanowią niezwykle istotny element fundamentalnej zmiany europejskiego modelu kształcenia zawodowego. Z perspektywy regionów są one nie tylko istotnym mechanizmem kształtowania zrównoważonego rynku pracy, ale także przyczyniają się do uelastyczniania systemów edukacji w kierunku ich adaptowania do coraz szybciej zmieniającego się świata.

Komitet Regionów stoi na stanowisku, że procesy walidacji umiejętności uzyskanych na drodze poza formalnym systemem edukacji stanowią niezwykle istotny element fundamentalnej zmiany europejskiego modelu kształcenia zawodowego. Z perspektywy regionów są one nie tylko istotnym mechanizmem kształtowania zrównoważonego rynku pracy, ale także przyczyniają się do uelastyczniania systemów edukacji w kierunku ich adaptowania do coraz szybciej zmieniającego się świata, ulepszając wzajemne powiązania między edukacją, szkoleniami i zatrudnieniem.
Uzasadnienie


Zmiana europejskiego modelu szkolenia zawodowego wymaga doskonałej koordynacji pomiędzy edukacją, szkoleniem i potrzebami rynku pracy.
POPRAWKA 15

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 31
Dodać nowy punkt

BORBOLY Csaba

DRĂGHICI Emil

GÉMESI György

NICA Alin Adrian

PROSCAN Emil

SÉRTŐ-RADICS István

SZABÓ Gyula

Projekt opinii

Poprawka
Uważa za rzecz istotną, by dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami lokalnymi i regionalnymi w dziedzinie kształcenia pozaformalnego, nieformalnego i zawodowego, przekazywać wiedzę oraz gwarantować zainteresowanym stronom udział w projektach opartych na współpracy.
Uzasadnienie


Trzeba dzielić się doświadczeniami w dziedzinie kształcenia pozaformalnego, nieformalnego i zawodowego, aby umożliwiać zainteresowanym stronom uczenie się i przyswajanie tych rozwiązań.
POPRAWKA 16

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 36
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

RIVERO BAUTE Paulino


Projekt opinii

Poprawka

Polityczne zainteresowanie szeregiem procesów edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów i opartych na praktyce, uwzględnionych w ramach uczenia się pozaformalnego, w coraz większym stopniu skupia się na standardach jakości, zatwierdzaniu i strategiach na rzecz uznawania.

Polityczne zainteresowanie szeregiem procesów edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów i opartych na praktyce, uwzględnionych w ramach uczenia się pozaformalnego, w coraz większym stopniu skupia się na standardach jakości, zatwierdzaniu i strategiach na rzecz uznawania.
Uzasadnienie


Słowo „uczeń” odnosi się do ludzi młodych w wieku szkolnym. Każde rozwiązanie dotyczące walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się musi być zastosowane w kontekście uczenia się przez całe życie i skierowane do wszystkich osób.
POPRAWKA 17

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się
EDUC-V-043
Punkt 39
Zmienić

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

ALBINYANA I SAIGÍ Roger

GAMALLO ALLER Jesús

MARÍN MARTÍNEZ Nuria

MONAGO TERRAZA José Antonio

RIVERO BAUTE Paulino


Projekt opinii

Poprawka

UE powinna przy tym podejmować działania tylko w niezbędnym zakresie, zaś przedmiot i forma tych działań powinny być odpowiednie do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadkach, gdy konieczne jest ustanowienie standardów na szczeblu UE, należy rozważyć ustanowienie standardów minimalnych, pozostawiając państwom członkowskim swobodę wyznaczenia wyższych standardów (zasada proporcjonalności). Zaproponowana forma działań powinna być jak najprostsza, ma ona zapewniać osiągnięcie wytyczonych celów i pozostawiać jak największy margines dla decyzji krajowych.

UE powinna przy tym podejmować działania tylko w niezbędnym zakresie, zaś przedmiot i forma tych działań powinny być odpowiednie do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadkach, gdy konieczne jest ustanowienie standardów na szczeblu UE, należy rozważyć ustanowienie standardów minimalnych, pozostawiając państwom członkowskim, regionom i właściwym władzom lokalnym swobodę wyznaczenia wyższych standardów (zasada proporcjonalności). Zaproponowana forma działań powinna być jak najprostsza, ma ona zapewniać osiągnięcie wytyczonych celów i pozostawiać jak największy margines dla decyzji krajowych, lokalnych i regionalnych.
Uzasadnienie


Zważywszy na istniejący w większości państw członkowskich UE poziom decentralizacji w dziedzinie edukacji i szkoleń, margines dla decyzji powinien istnieć nie tylko na szczeblu krajowym, ale także, i to w bardzo istotnym stopniu, na szczeblu lokalnym i regionalnym.
COR-2014-03921-00-00-AMP

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna