11 maja, sobota ver 0 AlleyCat czyli „kot uliczny”Pobieranie 43.18 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar43.18 Kb.


www.rowerowy.tczew.pl11 maja, sobota

ver.3.0

AlleyCat czyli „kot uliczny”, to rodzaj zawodów rowerowych organizowanych od 1986 roku (po raz pierwszy w Toronto), które odbywają się w normalnym ruchu miejskim. Pierwszymi zawodnikami byli kurierzy rowerowi, nazywani alleycats. Kto najszybciej i najlepiej zaliczy zadania – wygrywa.
Przygoda, rywalizacja i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu!
Cechy AlleyCata

 • manifest - lista zadań do wykonania przez każdego zawodnika. Może być nim punkt kontrolny lub polecenie (sprawdzenie numeru na budce telefonicznej, godzina odjazdu autobusu itp.);

 • szprychówka - zalaminowana kartka, najczęściej rozmiaru A8, zawierająca z jednej strony numer startowy zawodnika, a z drugiej nazwę alleycata oraz grafikę z nim związaną. Szprychówki najczęściej wkłada się pomiędzy szprychy koła, stąd nazwa;

 • punkt kontrolny - jeden z punktów w manifeście wyścigu. Niekiedy będzie stać na nim osoba od organizatora, potwierdzająca odwiedzenie punktu;

 • wpisowe - niekiedy uiszcza się drobną opłatę wpisową (w Polsce, zależnie od miasta jest to 3-5 zł), która jest przeznaczana na wydatki organizacyjne oraz nagrody.


Cele AlleyCat’a w Tczewie

 • zapoznanie mieszkańców z działalnością tczewskich firm komunalnych;

 • promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na rowerze;

 • ożywienie niektórych części Tczewa z małą ilością imprez: Czyżykowo, Abisynia, Stare Miasto;

 • zapoznanie mieszkańców z ciekawymi miejscami w nadwiślanych częściach miasta;Zasady rozgrywania. Uczestnicy w wieku od 10 do 100 lat przed startem otrzymają od organizatora plan miasta z naniesionymi Punktami Kontrolnymi (PK) oraz MANIFEST (tj. kartę startową), opisujący sposób potwierdzania bytności na PK umiejscowionych w miejscach ważnych i wartych poznania:

 1. siedziby tczewskich firm komunalnych oraz innych współorganizatorów Dnia Komunalnika;

 2. miejsca związane z ekologią, edukacją przyrodniczą oraz krajobrazową;

 3. miejsca rowerowych niespodzianek.

PK będą umieszczane blisko ścieżek rowerowych oraz na ulicach o małym natężeniu ruchu aut,

z wykorzystaniem szyldów, tablic informacyjnych, pamiątkowych itp.1. ORGANIZATORZY – łącznie 13 Punktów Kontrolnych:

Stowarzyszenie UKS „Rowerowy Tczew” - 13 PK - tczewskie firmy komunalne i miejsca niespodzianki;

WOPR Tczew - 01 punkt nagrodowy - bezpieczeństwo nad wodą;

Klub Strzelecki LOK „Snajper Tczew” - 01 punkt nagrodowy - obronność kraju;2. PARTNERZY - Urząd Miasta Tczewa; Starostwo Powiatowe w Tczewie; ZUOS, ZUK, ZWiK, ZEC Tczew, SITA Pomorze, Zieleń Miejska w Tczewie, TCSiR – Przystań Tczew, Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie, Dziennik Bałtycki, WOLF – Profesjonalny Serwis Rowerowy, WOPR Tczew, KS LOK „Snajper” w Tczewie, TRANS POLONIA S.A.

3. TERMIN I MIEJSCE

a) termin - sobota, 11 maja 2013, zapisy godzina 10.30, start godzina 11.00

b) start i meta - bulwar nad Wisłą

c) obszar rywalizacji - Abisynia, Stare Miasto, Czyżykowo, Knybawa;

d) kolejność odwiedzania PK - dowolna;

e) długość trasy - zależnie od indywidualnie wybranej kolejności odwiedzania PK4. UCZESTNICTWO

a) udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność, co uczestnicy potwierdzają

własnoręcznym podpisem przed startem;

b) w imprezie mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań do uprawiania sportu;

c) impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe;

d) osoby w wieku 16-17 lat startują w imprezie za pisemną zgodą rodziców, indywidualnie lub zespołowo;

e) osoby niepełnoletnie w wieku 13-15 lat biorą udział w imprezie indywidualnie pod opieką osób pełnoletnich (które mają ukończony 18 rok życia) - za pisemną zgodą rodziców lub zespołowo (bez opieki osób pełnoletnich), o ile będą członkami zespołów w swojej kategorii wiekowej lub starszej;

f) osoby małoletnie w wieku 10-12 lat startują tylko pod opieką prawnego opiekuna tj. rodzica(ów), przy czym ich opiekunowie NIE SĄ ZAWODNIKAMI;

g) wymagany jest rower, wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym;

h) można startować w zespołach do czterech osób, przy czym każdy zawodnik zapisuje się osobno,

podając nazwę teamu. Numery startowe przydzielane będą indywidualnie.

Klasyfikacja będzie indywidualna, z możliwością miejsc ex aequo (np. dla członków teamów);

i) w czasie imprezy uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także zakaz rozmawiania przez telefon w czasie jazdy rowerem oraz jazdy „bez trzymanki” (tj. puszczania kierownicy).

5. ZGŁOSZENIA (imię, nazwisko, wiek, telefon)

bezpłatnie i pisemnie w dniu zawodów w godz. 10.30 - 11.00 w BAZIE STARTOWEJ6. KLASYFIKACJA I NAGRODY

a) zadaniem uczestnika jest znalezienie w terenie i rozwiązanie zagadek związanych z poszczególnymi PK;

b) o klasyfikacji na mecie decyduje ilość zaliczonych PK i rozwiązanych zadań w limicie czasu oraz czas.

c) 8 kategorii zawodników:DC, DDDzieci 10 - 12 lat (Chłopcy, Dziewczęta) - 7 PK do odwiedzenia,

MC, MDMłodziki 13 - 16 lat (Młodziki, Młodziczki) - 9 PK do odwiedzenia,

JC, JDJuniorzy 17 - 20 lat (Juniorzy, Juniorki) - 11 PK do odwiedzenia,

SC, SDSeniorzy 21 -100 lat (Seniorzy, Seniorki - 13 PK do odwiedzenia;

d) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w kategorii, ilości PK oraz limitów czasowych;

e) przekroczenie limitu czasu spowoduje punkty karne (ujemne): 1 minuta spóźnienia = 1 punkt ujemny;

f) przekroczenie limitu punktów kontrolnych = 30 punktów karnych za każdy nadprogramowy PK;

g) nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną rozdane zawodnikom w formie zestawów nagród;

w przypadków teamów - nagrodę odbierze kierownik zespołu do podziału pomiędzy członków teamu;

h) nagrody nie odebrane w dniu rozgrywania Alleycat ulegają przepadkowi na rzecz organizatora.

i) organizator ubezpiecza w zakresie podstawowym uczestników od NNW.7. PLAN minutowy AlleyCat’a:

10.20 - otwarcie BAZY, udzielanie informacji,

10.30 - zapisy do 5 min przed startem danej kategorii i do wyczerpania limitu 200 miejsc;

11.00 - starty poszczególnych kategorii wiekowych w godzinach, wraz z limitem czasu na mecie:START: DC+DD 11.00, MC+MD 11.05, JC+JD 11.10, SC+SD 11.15

META: DC+DD 12.25, MC 12.40, MD 12.50, JC 13.00, JD 13.10, SC 13.20, SD 13.30

DC+CD - godzina 12.40 ustalanie wyników końcowych, 12.50 podsumowanie i wręczenie nagród

MC+MD - godzina 13.00 ustalanie wyników końcowych, 13.10 podsumowanie i wręczenie nagród

JC+JD - godzina 13.20 ustalanie wyników końcowych, 13.30 podsumowanie i wręczenie nagród

SC+SD. - godzina 13.40 ustalanie wyników końcowych, 13.50 podsumowanie i wręczenie nagród

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy zobowiązani są do:

a) posiadania własnego sprawnego długopisu (na wszelki wypadek warto zabrać zapasowy);

b) przygotowania stanu technicznego swojego roweru pod względem bezpieczeństwa;

c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, gdyż rajd odbywa się w otwartym ruchu drogowym;

d) powiadomienia organizatora o rezygnacji z dotarcia do mety na tel. 504 453 864;

e) uznania, iż w sprawach spornych rację ma organizator, tj. komendant AlleyCat’a.Uczestnikom zaleca się:

a) jazdę od startu do mety w zapiętym, sztywnym kasku oraz w kolorowej koszulce odblaskowej;

b) zabranie zamknięcia rowerowego;

c) posiadanie zestawu naprawczego (w tym zapasowej dętki i pompki) oraz telefonu komórkowego.9. DOBRE RADY:

a) kompas nie jest potrzebny, ale jak najczęściej korzystaj z mapy, bądź skoncentrowany i precyzyjny;

b) jeżeli nie jesteś pewien obranej drogi, to wróć do miejsca, które potrafisz wskazać na mapie;

c) po wystartowaniu wpierw postaraj się dojechać do najbardziej oddalonych punktów kontrolnych;

d) w połowie swojego limitu czasowego zastanów się, kiedy powinieneś wracać do bazy;

e) jeżeli jesteś pewien, że dotarłeś do miejsca PK a nie ma tam nic do rozwiązania

– to nie trać czasu i zaznacz na karcie startowej: „BPK” (Brak Punktu Kontrolnego);

f) nie szalej z tempem na początku trasy, bo to nie pomaga wygrać z czasem;

g) bądź miły dla Twoich rywali - to wspaniali ludzie 

h) jeśli jedziesz w zespole - dostosuj swoje tempo do najwolniejszego zawodnika;

i) nie niszcz roślin, nie zaśmiecaj trasy i śmieci zabierz ze sobą.

Wersja 3,0 z dnia 2013-04-24Oprac. Marek Bury, tel. 504 453 864, komendant AlleyCat 2013


www.rowerowy.tczew.pl ● rowerowy@tczew.pl ● Fabryka Sztuk w Tczewie, 30go Stycznia 4
ROWEROWY RAJD MIEJSKI NA ORIENTACJĘ - ALLEYCAT 2013

Tczew, Bulwar nad Wisłą

sobota 11 maja 2013, godzina 10.30

www.rowerowy.tczew.pl

Osoba niepełnoletnia w wieku:


 1. od 10 do 12 lat – startuje w rajdzie AlleyCat wyłącznie pod opieką rodzica / rodziców;

 2. od 13 do 15 lat – startuje indywidualnie w rajdzie AlleyCat pod opieką pełnoletniego opiekuna i za pisemną zgodą rodzica,

lub może startować w zespole równolatków lub starszych – przy pisemnej zgodzie rodzica, jeśli nie posiada pełnoletniego opiekuna;

 1. od 16 do 17 lat – może startować w rajdzie AlleyCat samodzielnie lub w zespole, ale za pisemną zgodą rodzica.

Wersja z dnia 2013-04-25POZWOLENIE RODZICÓW DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA START W RAJDZIE

Imię i nazwisko dziecka, czyli osoby niepełnoletniej – biorącej udział w Rajdzie::

...............................................................................................................Imię i nazwisko Rodzica/ów lub Opiekuna prawnego:

................................................................................................................Telefon kontaktowy do Rodzica/ów lub Opiekuna prawnego:

.................................................................................................................

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic(e] / Opiekun[owie] prawny[i], wyrażam(y) zgodę na udział mojego syna/córki w Miejskim Rajdzie Rowerowym na Orientację „AlleyCat”, który odbędzie się w Tczewie, w sobotę 11 maja 2013 r. oraz zgadzam się na publikację w mediach i internecie fotografii i filmów z tej imprezy, jeśli znajdzie się na nich wizerunek mojego / naszego dziecka.

Upoważniam[y] do opieki nad moim/naszym niepełnoletnim dzieckiem:


Imię i nazwisko osoby upoważnionej – dorosłego opiekuna:

..................................................................................., który/a będzie ponosić pełną odpowiedzialność za moje / nasze dziecko w czasie trwania Rajdu. Jednocześnie oświadczam(y), że stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę odpowiedzialność, pozwala jej na udział w tego typu imprezie sportowo-rekreacyjnej. Oświadczam[y], że zapoznałem/am(śmy) się z treścią Regulaminu Rajdu oraz jestem(śmy) świadomy/a(mi) jego postanowień i w pełni je akceptuję(jemy).


Data i czytelny podpis Rodzica(ów) / Opiekuna prawnego

...................................................................................................................


Wyrażam zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za w/w nieletniego i oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
Imię i nazwisko Opiekuna dziecka w czasie Rajdu:

...................................................................................................................Seria i nr dowodu osobistego:

...................................................................................................................Data i czytelny podpis Opiekuna:

...................................................................................................................©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna