16. ŚRodowisko naturalneStrona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5
16. ŚRODOWISKO NATURALNE
A. GOSPODARKA ODPADAMI
31976 D 0431: Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. ustanawiająca Komitet ds. gospodarki odpadami (Dz.U. L 115, z 1.5.1976, str. 73) zmieniona przez:
– 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),
– 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23).
Artykuł 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komitet składa się z 52 członków.”
B. JAKOŚĆ WODY
31977 D 0795: Decyzja Rady 77/795/EWG z dnia 12 grudnia 1977 r. ustanawiająca wspólną procedurę wymiany informacji w sprawie jakości słodkich wód powierzchniowych we Wspólnocie (Dz.U. L 334 z 24.12. 1977, str. 29) zmieniona przez:
– 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),
– 31981 D 0856: Decyzja Rady 81/856/EWG z dnia 19.10.1981 r. (Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 17),
– 31984 D 0422: Decyzja Komisji 84/422/EWG z dnia 24.7.1984 r. (Dz.U. L 237 z 5.9.1984, str. 15),
– 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
– 31986 D 0574: Decyzja Rady 86/574/EWG z dnia 24.11.1986 r. (Dz.U. L 335 z 28.11.1986, str. 44),
– 31990 D 0002: Decyzja Komisji 90/2/EWG z dnia 14.12.1989 r. (Dz.U. L 1 z 4.1.1990, str. 20),
– 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach

- Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),


oraz uchylona z dniem 22 grudnia 2007 roku przez:
– 32000 L 0060: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1)
W załączniku I dodaje się następujące tabele:
„REPUBLIKA CZESKA

Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Obříství

Stacja nr 0103 - 4,7 km w dół biegu rzeki od konfluencji z rzeką Wełtawą.

Łaba

Děčín

Stacja nr 0104 - 21,3 km w górę biegu rzeki od punktu, gdzie Łaba opuszcza terytorium Republiki Czeskiej

Łaba

Zelčín

Stacja nr 0105 -4,5 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Łabą.

Wełtawa

Lanžhot

Stacja nr 0401 - w punkcie gdzie rzeka Morawa opuszcza terytorium Republiki Czeskiej

Morawa

Pohansko

Stacja nr 0402 - w punkcie gdzie rzeka Dyje opuszcza terytorium Republiki Czeskiej

Dyje (Dyja)

Bohumín

Stacja nr 1163 - w punkcie gdzie rzeka Odra opuszcza terytorium Republiki Czeskiej

Odra

Beroun

Stacja nr 4015 -34,2 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Wełtawą.

Berounka

Louny

Stacja nr 4006 -54,3 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Łabą.

Ohře (Ohrza)

Dluhonice

Stacja nr 4010 -9,3 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Morawą.

Bečva (Beczwa)

ESTONIA

Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Narva

Stacja nr 32 -7 km w górę biegu rzeki od jej ujścia.

Narva (Narwa)

Kasari HP

Stacja nr 49 -17,4 km w górę biegu rzeki od jej ujścia.

Kasari

Kavastu

Stacja nr 13 -16 km w górę biegu rzeki od jej ujścia.

Emajõgi

Oreküla HP

Stacja nr 52 -25,7 km w górę biegu rzeki od jej ujścia.

Pärnu(Parnawa)

CYPR

Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Λεμεσός

Stacja pomiarowa nurtu rzeki Kouris na końcu zbiornika Kouris

Kouris

Πάφος

Stacja pomiarowa nurtu rzeki Phinikas na końcu zbiornika Asprokremmos

Xeros

ŁOTWA


Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Jēkabpils

166 km w górę rzeki od jej ujścia, 1,0 km w górę rzeki od miasta Jēkabpils

Daugava (Dźwina)

Valmiera

142 km w górę rzeki od jej ujścia, 2,5 km w górę rzeki od miasta Valmiera

Gauja

Jelgava

71,6 km w górę rzeki od jej ujścia, 1,0 km w górę rzeki od miasta Jelgava

Lielupe (Lelupa)

Kuldīga

87,8 km w górę rzeki od jej ujścia, 0,5 km w górę rzeki od miasta Kuldīga

Venta

LITWA


Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Rusnė

16 km w górę rzeki od jej ujścia (przy wejściu do zalewu Kursius)

Nemunas (Niemen)

Mažeikiai

200 km w górę rzeki od jej ujścia przy granicy litewsko-łotewskiej

Venta (Windawa)

Saločiai

152,5 km w górę rzeki od jej ujścia przy granicy litewsko-łotewskiej

Mūša

Šventoji

0,2 km w górę rzeki od jej ujścia (przy ujściu do Morza Bałtyckiego)

Šventoji (Święta)

WĘGRY

Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Győrzámoly

Rzeczny km 1806,2, most Medve

Dunaj

Szob

Rzeczny km 1708,0 w dół biegu rzeki, od jej ujścia w Ipoly, z linii kanału

Dunaj

Hercegszántó

Rzeczny km 1433,0

Dunaj

Tiszabecs

Rzeczny km 757,0; przy przyrządach pomiarowych

Tisza (Cisa)

Tiszasziget

Rzeczny km 162,5; przy granicy

Tisza

Drávaszabolcs

Rzeczny km 68,0; przy moście drogowym

Dráva

Csenger

Rzeczny km 202,6

Szamos (Samosz)

Sajópüspöki

Rzeczny km 123,5, przy moście drogowym

Sajó

Tornyosnémeti

Rzeczny km 102,0

Hernád

Körösszakál

Rzeczny km 58,6

Sebes-Körös (Keresz Szybki)

Makó

Rzeczny km 24,3; przy przyrządach pomiarowych

Maros (Markusza)

POLSKA


Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Kraków

Rzeczny km 63,7 – w górę biegu rzeki od miasta Krakowa

Wisła

Warszawa

Rzeczny km 510,0 – miasto Warszawa

Wisła

Wyszków

Rzeczny km 33,0 – przy moście drogowym

Bug

Pułtusk

Rzeczny km 63,0 – przy granicy

Narew

Kiezmark

Rzeczny km 926, 0 – w górę rzeki od jej ujścia

Wisła

Chałupki

Rzeczny km 20,0 – w punkcie gdzie rzeka Odra wpływa na terytorium Polski z Republiki Czeskiej

Odra

Wrocław

Rzeczny km 249,0 – miasto Wrocław

Odra

Gubin

Rzeczny km 12,0 – w górę biegu rzeki od jej ujścia do rzeki Odry

Nysa Łużycka

Poznań

Rzeczny km 243,6 – miasto Poznań

Warta

Krajnik Dolny

Rzeczny km 690,0 – ostatni punkt graniczny pomiędzy Polską i Niemcami

Odra

Goleniów

Rzeczny km 10,2 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Ina

Trzebiatów

Rzeczny km 12,9 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Rega

Bardy

Rzeczny km 25,0 – w górę biegu rzeki od ujścia rzeki Gościnki

Parsęta

Stary Kraków

Rzeczny km 20,6 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Wieprza

Grabowo

Rzeczny km 18,0 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Grabowa

Charnowo

Rzeczny km 11,3 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Słupia

Smołdzino

Rzeczny km 13,3 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Łupawa

Cecenowo

Rzeczny km 25,2 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Łeba

Wejherowo

Rzeczny km 20,9 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Reda

Nowa Pasłęka

Rzeczny km 2,0 – w górę biegu rzeki od jej ujścia

Pasłęka

SŁOWENIA


Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Dravograd

Rzeczny km 133,3 – w górę biegu rzeki od punktu granicznego gdzie rzeka Drava opuszcza terytorium Republiki Słowenii

Drava (Drawa)

Ormož

Rzeczny km 11,1 – w górę biegu rzeki od punktu granicznego gdzie Drava opuszcza terytorium Republiki Słowenii

Drava (Drawa)

Ceršak

Rzeczny km 134,4 – w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Drava

Mura

Mota

Rzeczny km 81,1 – w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Drava

Mura

Jesenice na Dolenjskem

Rzeczny km 728,5 - w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Dunaj

Sava (Sawa)

Medno

Rzeczny km 858,7 - w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Dunaj

Sava (Sawa)

Radoviči

Rzeczny km 177,13 - w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Savą

Kolpa

Solkan

Rzeczny km 1,5 – w górę biegu rzeki od punktu granicznego gdzie rzeka Soča opuszcza terytorium Republiki Słowenii

Soča (Socza)

Miren

Rzeczny km 0,27 – w górę biegu rzeki od punktu gdzie rzeka Vipava opuszcza terytorium Republiki Słowenii

Vipava

Cerkvenikov mlin

Rzeczny km 7,95 - w górę biegu rzeki przy „ponor” grot Škocjan

Notranjska Reka

Podkaštel

Rzeczny km 6,46 - w górę biegu rzeki od jej ujścia

Dragonja

SŁOWACJA


Stacje pobierające próbki lub dokonujące pomiarów

Lista rzek

Bratislava

Stacja nr D002051D - 1869,0 km w centrum miasta Bratysława, na środku rzeki

Dunaj

Devínska Nová Ves

Stacja nr M128020D – 1,5 km w górę biegu rzeki od punktu gdzie rzeka Morawa znajduje się w konfluencji z Dunajem

Morawa

Komárno

Stacja nr V787501D – 1,5 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Dunajem

Váh (Wag)

Komoča

Stacja nr N775500D – 6,5 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Váh

Nitra

Kamenica

Stacja nr R365010D – 1,7 km w górę biegu rzeki od konfluencji z rzeką Dunaj

Hron

Salka

Stacja nr I283000D – 12,0 km w górę rzeki od konfluencji z rzeką Dunaj

Ipeľ (Ipola)

Krásny Brod

Stacja nr B02700D – 108,3 km w górę rzeki od konfluencji z rzeką Latorica

Laborec

Streda nad Bodrogom

Stacja nr B615000D – 6,0 km w górę rzeki od punktu gdzie rzeka Bodrog opuszcza Republikę Słowacką

Bodrog

Ždaňa

Stacja nr H371000D – 17,2 km w górę rzeki od punktu gdzie rzeka Hornád opuszcza Republikę Słowacką

Hornád”

C. OCHRONA PRZYRODY


1. 31979 L 0409: Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1), zmieniona przez:
– 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),
– 31981 L 0854: Dyrektywa Rady 81/854/EWG z dnia 19.10.1981 r. (Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 3),
– 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
– 31985 L 0411: Dyrektywa Komisji 85/411/EWG z dnia 25.7.1985 r. (Dz.U. L 233 z 30.8.1985, str. 33),
– 31986 L 0122: Dyrektywa Rady 86/122/EWG z dnia 8.4.1986 r. (Dz.U. L 100 z 16.4.1986, str. 22),
– 31990 L 0656: Dyrektywa Rady 90/656/EWG z dnia 4.12.1990 r. (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 59),
– 31991 L 0244: Dyrektywa Komisji 91/244/EWG z dnia 6.3.1991 r. (Dz.U. L 115 z 8.5.1991, str. 41),
– 31994 L 0024: Dyrektywa Rady 94/24/WE z dnia 8.6.1994 r. (Dz.U. L 164, z 30.6.1994, str. 9),
– 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),
– 31997 L 0049: Dyrektywa Komisji 97/49/WE z dnia 29.7.1997 r. (Dz.U. L 223 z 13.8.1997, str. 9).
Załączniki I, II/1, II/2, III/1, III/2 oraz III/3 otrzymują brzmienie:
„ANEXO I – PŘÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LITTLE I – BILAGA I
Gaviiformes
Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer
Podicipediformes
Podicipedidae

Podiceps auritus
Procellariiformes
Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis
Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro
Pelecaniformes
Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus
Ciconiiformes
Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea
Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia
Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia
Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber
Anseriformes
Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala
Falconiformes
Pandionidae

Pandion haliaetus

AccipitridaePernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus
Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus
Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus
Galliformes
Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

PhasianidaeAlectoris graeca saxatilis

Alectoris graeca whitakeri

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis
Gruiformes
Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae


Grus grus

Rallidae


Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae


Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda
Charadriiformes
Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta
Burhinidae

Burhinus oedicnemus

GlareolidaeCursorius cursor

Glareola pratincola

CharadriidaeCharadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

ScolopacidaeCalidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae


Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus
Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae


Uria aalge ibericus
Pterocliformes
Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata
Columbiformes
Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae
Strigiformes
Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus
Caprimulgiformes
Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus
Apodiformes
Apodidae

Apus caffer

Coraciiformes
Alcedinidae

Alcedo atthis

CoraciidaeCoracias garrulus
Piciformes
Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

Passeriformes
Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

MotacillidaeAnthus campestris

TroglodytidaeTroglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae


Parus ater cypriotes

Sittidae


Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

CerthiidaeCerthia brachydactyla dorotheae

Laniidae


Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae


Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia
ANEXO II/1 – PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LITTLE II/1 – BILAGA II/1


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna