18 drużynowe mistrzostwa polski w karate wkf kadetów juniorów I senioróWPobieranie 23.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.04 Kb.
18 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE WKF

KADETÓW JUNIORÓW I SENIORÓW
GOLENIÓW 12.05.2007CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszych drużyn zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF


ORGANIZATORZY

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KARATE-GOLENIÓW

- Polski Związek Karate – Komisja Shotokan
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

12.05.2007 Goleniów , ul.Niepodległości 2a , Pływalnia FALA

W sprawie noclegów prosimy o kontakt z organzatorem do dnia 30.04.2007

tel. 0 501 089 650 , email : witon@witon.gigabox.pl , Witold Traczyk

WARUNKI UDZIAŁU

Zgłoszenie startujących drużyn oraz wykupienie licencji zawodniczych w terminie do 07.05.2006 listownie , faksem lub e-mailem ( oraz upewnienie się czy zgłoszenie dotarło) na adres :


Komisja Karate Shotokan


70-017 Szczecin ul. Boryny 2

tel./fax 091 482 55 09

e-mail –komisja.karate@inet.pl
Kierownicy wszystkich startujących drużyn mają obowiązek stawić się w dniu 11.05.2006 w godz. od 19.00 – 21.30 lub 12.05.2006 w godz. 08.30 do 9.30 w biurze zawodów na hali ( Niepodległości 2a , pływalnia Fala ) w celu ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. W przeciwnym razie opłaty zostaną pobrane zgodnie z przesłanymi zgłoszeniami bez możliwości zmiany składu startujących.

Warunki przed startowe:

W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów polskich spełniający następujące warunki:

- opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2007 rok

- aktualne licencje zawodnicze

- dokumenty ubezpieczenia

- zawodnicy mogą reprezentować tylko kluby , w których mają wykupioną licencję

zawodniczą

- składy drużyn w kategoriach kumite druż. kadetów, kadetek, juniorów, juniorek, seniorów, seniorek 3 – osobowe. + 2 rezerwowych

- klub może wystawić tylko jedną drużynę w poszczególnych konkurencjach

- zgodnie z przepisami, w celu przeprowadzenia walki drużyna musi wystawić, co najmniej dwóch zawodników i zawodniczki Drużyna z mniejszą niż wymagana liczbą zawodników przegrywa mecz (Kiken).


  • każdy klub powinien zgłosić do turnieju jednego sędziego mającego aktualną licencję sędziego PZK wg przepisów WKF /zgłoszenie należy dokonać nie później jak do 07 maja 2007r./ W przypadku braku sędziego, klub wpłaca 100 zł na rzecz organizatora Mistrzostw.Warunki startowe

- aktualne badania lekarskie

- uiszczoną opłatę startową

- legitymację szkolną (ze zdjęciem) i nr PESEL lub dowód tożsamości

- kadeci posiadanie stopnia wyszkolenia min . 6 kyu w kata i 5 kyu w kumite

- juniorzy posiadanie stopnia wyszkolenia min. 5 kyu w kata i 4 kyu w kumite .

- seniorzy posiadanie stopnia wyszkolenia min 4 kyu w kata i 3 kyu w kumite

Dopuszczalne jest wystawienie jednego zawodnika w wieku juniora w konkurencji drużynowej seniorów, wystawiony zawodnik może startować w obu konkurencjach wiekowych turnieju (junior ten musi posiadać min 4 kyu w kata i 3 kyu w kumite).

Zawodnicy w wieku kadeta w kumite mogą startować tylko w swojej grupie wiekowej.

Dopuszczalne jest wystawienie kadetów i juniorów w konkurencji kata w kategoriach wyższych wiekowych przy spełnieniu wymogu posiadania stopnia wyszkolenia z kategorii starszej.LOSOWANIE

Odbędzie się w biurze komisji karate shotokan 10.05.2007

Podczas zgłaszania się ekip możliwe będzie: ( tylko do godziny 9.00 )

- wykreślenie zawodnika lub drużynykonkurencji

WIEK ZAWODNIKÓW


Uczestnikami zawodów będą zawodniczki i zawodnicy w wieku:

Kadet – ( 16 – 17 lat) (1991-19890)
Junior – ( 18 – 20 lat) (1989-1987)

Senior – ( powyżej 21 lat ) (1986)

Decyduje rocznik urodzeniaKONKURENCJE- Kata drużynowe kadetek

- Kata drużynowe kadetów

- Kumite drużynowe kadetek

- Kumite drużynowe kadetów

-Kata drużynowe juniorów


- Kata drużynowe juniorek

- Kumite drużynowe juniorek

- Kumite drużynowe juniorów

- Kata drużynowe seniorek

- Kata drużynowe seniorów

- Kumite drużynowe seniorek

- Kumite drużynowe seniorów

PRZEPISY

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg. Aktualnych przepisów WKF – dwa trzecie miejsca w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał dwie drużyny , w konkurencji kata w finale bunkai .

Kata – kadeci - dowolne kata od H- 2, P-2 – każda runda inne kata

Kata - Juniorzy i Seniorzy – od Bassai dai , Geksai dai – każda runda inne kata


Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby, ochraniacze na nogi (stopy i podudzia) i napiętniki koloru czerwonego i niebieskiego – wg. wzoru WKF : czas walki kadetki (ci), juniorki (rzy) i seniorki – 2 min, seniorzy 3 min.

Tytuły Drużynowych Mistrzów Polski zostaną przyznane ,gdy w danej konkurencji będą startowały przynajmniej trzy drużyny.W pozostałych przypadkach konkurencje zostana rozegrane,bez przyznania punktacji i tytułów Mistrzostw Polski.
UWAGA : Organizator nie zabezpiecza ochraniaczy i pasów startowych dla uczestników.

OPŁATY STARTOWE


90 zł od jednej konkurencji drużynowej
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

- złożenie protestu – po wpłaceniu wadium w wysokości 250 zł.

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów ponosi odpowiedzialność jego klub

- ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.

- kontakt z organizatorem – tel./fax 091 482 55 09
INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW

Warunki pracy i listę sędziów ustali Szef Komisji Sportowej PZK – Mariusz Jaworski- adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.Każdy klub zobowiązany jest do oddelegowania jednego sędziego do pracy na zawodach (oddelegowany musi posiadać ważną kwalifikację i licencję PZK). Nazwisko i imię oddelegowanego sędziego należy zgłosić do dnia 07.05.07 .do Mariusza Jaworskiego
e-mail:
m.jaworski@karate.org.pl

PROGRAM ZAWODÓW


      1. (sobota)


-godz. 7.30 -09.30 przyjazd, weryfikacja dokumentów w biurze na hali

-godz. 09.30 odprawa sędziowska

-godz. 09.45 odprawa kierowników ekip

-godz. 10.15 otwarcie Mistrzostw Polski

-godz. 10.30 eliminacje i finały kata i kumite na 3 planszach(tatami)

-godz. 14.00 planowane zakończenie zawodów.

NOCLEGI INFO.
Hotel DUET , Goleniów ul. Maszewska 19 , tel. 091 464 75 99 , 0 606 627 624

cena za nocleg : 50 zł. plus wyżywienie
Hotel IKAR , Goleniów ul. Jagiełły 4 , tel. 091 418 92 24 , 0 608 038 058

cena za nocleg : 35 zł. plus wyżywienie
Pokoje noclegowe KAMBA , Goleniów ul.Szkolna 27 , tel. 091 418 47 62

cena za nocleg ok. 30 zł – 16 miejsc
Zajazd GRAF , Goleniów ul. Kościuszki 10/7 , tel. 091 407 12 89

pokój 3 osob. 250 zł. ze śniadaniem

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Wszystkie hotele i restauracje znajdują się blisko siebie i w pobliżu hali sportowej.

W czasie zawodów czynny będzie dobry i sprawny bufet.

W kompleksie hali sportowej znajduje się basen.
W razie problemów proszę dzwonić – organizator Witold Traczyk 0 501 089 650
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna