18 kwiecień 2013 Konferansjer I – Serdecznie witamy gości programu Comenius w naszej szkole! Konferansjer ii/iiiPobieranie 19.62 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.62 Kb.

4thMeeting of KEM Comenius Partners, Chorzów, 17 – 21 April 2013

Scenariusz uroczystości

powitania gości programu Comenius KEM

w II Liceum Ogólnokształcącym

im Juliusza Ligonia

18 kwiecień 2013


Konferansjer I – Serdecznie witamy gości programu Comenius w naszej szkole! Konferansjer II/III – We would like to welcome all our Comenius guests to our school!

Konferansjer I.

Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo uroczysty. Jego doniosłość podkreślamy obecnością sztandaru oraz specjalną ceremonią. Proszę wszystkich o powstanie.Konferansjer II - English

This day is for us very ceremonial. The presence of our banner and special Colours Procedure show us its importance. Please, rise.


Konferansjer I.

Baczność! Sztandar II Liceum im Juliusza Ligonia –

wprowadzić!
Konferansjer II - English

Attention! Color Guard of Juliusz Ligon High School, Advance!


Konferansjer I.

Do hymnu Unii Europejskiej!


Konferansjer II - English

Now the anthem of the European Union!


Konferansjer I.

Po hymnie. Spocznij!


Konferansjer II - English

After the anthem. At ease! Be seated please!


Konferansjer I.

Program Uczenie się przez całe życie Comenius istnieje od 1995 roku i swoim działaniami wspomaga jakość edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej, wprowadza wymiar europejski do szkół oraz umożliwia mobilność uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw europejskich.Konferansjer II - English

The Lifelong Learning programme Comenius has operated since 1995, and by its activities it supports the quality of pre-school, primary and secondary education introduces the European dimension to schools and enables the mobility of students and educational staff in different Member States.

Konferansjer I:

Jan Amos Komensky, czyli John Amos Comenius, XVII-wieczny nauczyciel i teolog, był jednym z najwybitniejszych pedagogów nowożytnych. Jego imię służy obecnie za nazwę programu Comenius, który dzięki swojej działalności pomógł już wielu tysiącom europejskich szkół, milionom nauczycieli i uczniów z całej Europy od momentu powstania w 1995 roku. Program Uczenie się przez całe życie promuje partnerstwo szkół europejskich, czyli wymianę uczniów i kadry nauczycielskiej, organizuje kursy doskonalenia zawodowego, warsztaty, wizyty studyjne dla nauczycieli oraz staże dla przyszłych nauczycieli.Konferansjer II:

Jan Amos Komensky or John Amos Comenius, a XVIIth century teacher and theologist, was one of the most eminent contemporary educators. His name today stands for The Comenius programme. The Lifelong Learning Programme promotes schools partnerships, which means students and teaching staff exchange in different Member States, it also organises teacher training, workshops, study visits and training of future teachers..

Konferansjer I:

Głównym celem projektu jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie oraz nabycie kompetencji koniecznych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz aktywnego obywatelstwa w Unii Europejskiej. Program Uczenie się przez całe życie Comenius uczy poznania odmienności i złożoności kulturowych Zjednoczonej Europy, zaadaptowania ciekawych i wartościowych treści do własnych programów nauczania, które powinny być obecne w nauczaniu międzykulturowym.Konferansjer II:

The main goal of the programme is to help young people acquire the basic life skills and competences necessary for their personal development, for future employment and for active citizenship in the EU. Lifelong Learning Programme Comenius seeks to develop knowledge and understanding among young people and educational staff of the diversity of European cultures , languages and values.

Konferansjer I:

Nasz Project dotyczy kompetencji kluczowych, które przygotowują naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia, a jest on realizowany od 2011 przez 8 szkół z 8 krajów europejskich. Na sali witamy dziś delegacje naszych szkół partnerskich wraz z ich koordynatorami.Konferansjer II:

Our Project is about key competences that are to prepare our students for an entrepreneurial mindset. It has been realized since 2011 by 8 schools from 8 European countries. In this hall there are the representatives of our partner schools with their coordinators.

Konferansjer I:

Teraz głos zabierze Pani Dyrektor – Grażyna Widera.Konferansjer II:

Now the Head Teacher, Mrs Grażyna Widera, will welcome you to our school.

Konferansjer I:

Koordynatorem Projektu w naszej szkole jest Pani Ewa Bałazińska.Konferansjer II:

The school coordinator of the project is Ewa Bałazińska.

Powitanie gości przez Dyrektora szkoły i koordynatora. Wręczenie upominków.

I am very happy to welcome all Comenius Teams and their coordinators. I would like you to meet the coordinator of the whole project, without her we wouldn’t be here today:  • Milagros Trigo - CPI O Cruce, Cerceda- A Coruna, Spain.

  • Albina Arpaia - I.T.I. Augusto Righi, Naples, Italy .

  • Martin Caddy - Stokeinteignhead Primary School, Stokeinteignhead, Great Britain.

  • Angelika Wollerman - Berufliche Schule “Am Laemmermarkt”, Hamburg, Germany.

  • Paivi Maunula - Hyria koulutus Oy, Hyvinkaa, Finland.

  • Maja Vicic Karbonja - Srednaja ekonomska sola Maribor, Maribor, Slovenia.

  • Tasa Soti - 3rd GYMNASIO of KALAMARIA,Thessaloniki, Greece.

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia, Chorzów, Poland.

Konferansjer I.

Całość powstań. Baczność! Poczet sztandarowy! Sztandar szkoły wyprowadzić!Konferansjer II.

Please Stand up! Attention! Colour Guard! Dismissed!


Konferansjer I.

A teraz, po części oficjalnej, zapraszamy wszystkich do obejrzenia części artystycznej. Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy koncert .Konferansjer II.

And now, after the official part, you can enjoy our artistic activity. We have prepared a special concert for our guests.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna