18 października 1922r w Londynie z inicjatywy grupy producentów odbiorników radiowych, wśród których był m in. Guglielmo MarconiPobieranie 97.14 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar97.14 Kb.
Historia BBC
British Broadcasting Corporation skrótowo określana mianem BBC to Brytyjska Korporacja Radiowo-Telewizyjna. Powstała ona 18 października 1922r. w Londynie z inicjatywy grupy producentów odbiorników radiowych, wśród których był m.in. Guglielmo Marconi, uważany za jednego z ojców wynalezienia radia.
Guglielmo Marconi
Pierwszym dyrektorem generalnym BBC był szkocki inżynier John Reith. On wyznaczył również naczelne wartości, którymi powinni się kierować dziennikarze z BBC, czyli: Niezależność, Bezstronność i Rzetelność. Zabezpieczył on także kwestie ewentualnych ingerencji politycznych i presji komercyjnych. Początkowo BBC korzystało z serwisów informacyjnych dostarczanych przez agencje, dlatego nadawano je dopiero po godzinie 19. Ponadto w audycjach radiowych nadawano sztuki dramatyczne, programy dla dzieci, muzykę popularną i klasyczną. Ciekawym pomysłem pana Reitha był fakt, iż kazał on wszystkim spikerom przychodzić do pracy w smokingach, czytali oni wiadomości stojąc na baczność. Uzasadnieniem tego wymogu był fakt, że w każdej chwili może się on zwracać do monarchy. Dzięki BBC brytyjski król Jerzy V mógł przemawiać do swoich poddanych tak często, jak żaden inny władca w przeszłości. Po raz pierwszy zagościł na antenie w 1924 r. z przemówieniem z wystawy Imperium Brytyjskiego. Największe sklepy wywiesiły na zewnętrz głośniki, przez które obywatele mogli słuchać słów władcy. W 1932 r. król po raz pierwszy złożył poddanym przez radio życzenia świąteczne.John Reith

Początkowo BBC było instytucją komercyjną. Na mocy Królewskiego Przywileju 1 stycznia 1927 r. BBC zostało przekształcone w instytucję publiczną. Wtedy też zmieniona została nazwa z British Broadcasting Company na British Broadcasting Corporation, a John Reith otrzymał od króla Jerzego V tytuł szlachecki Koncepcje stworzenia publicznej stacji Reith opracował poprzez porównanie amerykańskich stacji komercyjnych i rosyjskich kontrolowanych przez państwo. W ten sposób powstał niezależny brytyjski nadawca publiczny. Zgodnie z Kartą Królewską, BBC miało być niezależnym, apolitycznym publicznym serwisem nadawczym. Karta, czyli przywilej nadawania programu publicznego, musi być odnawiana, co 10 lat. Sir John Reith ustąpił ze stanowiska pod koniec lat 30. Przed odejściem przygotował stacje do nadawania w warunkach wojennych, przewidując dalszy rozwój wypadków w Europie.


Pierwsze studio telewizyjne BBC

Od 1932r. BBC rozpoczęło nadawanie pierwszych ogólnoświatowych programów radiowych. Audycje skierowane były głównie do Brytyjczyków mieszkających w koloniach i dominiach, a ich celem było wzmacnianie i podtrzymywanie więzi narodowych. Wkrótce BBC rozpoczęło nadawanie audycji w innych językach, od 1938 r. po arabsku, hiszpańsku i portugalsku, a po kryzysie monachijskim również po niemiecku, włosku i francusku. Podczas Drugiej Wojny Światowej BBC odegrało znamienną rolę, jako jedno z nielicznych źródeł szybkiej i rzetelnej informacji na temat przebiegu działań wojennych i politycznych. Słuchano go pomimo tego, że groziły za to kary i represje ze strony Niemców. Brytyjski premier Winston Churchill uważał Serwis Zagraniczny BBC za jeden z najskuteczniejszych środków w walce z wrogiem. Wiadomości, poprzedzone słowami „Tu mówi Londyn” dodawały otuchy milionom ludzi w okupowanych krajach. Z tego miedzy innymi wynika ogromny historyczny sentyment, jakim darzą Brytyjczycy BBC, a zwłaszcza radio BBC. BBC obecne codziennie w wielu domach Brytyjczyków, czy to za pośrednictwem fali radiowych, czy odbiorników telewizyjnych, zyskała sobie pieszczotliwy, rodzinny przydomek „Ciocia Beeb”. Od 2 listopada 1936 r. BBC jako pierwsza na świecie, rozpoczęła nadawanie regularnych programów telewizyjnych. Rozwój nowego medium przerwała II wojna światowa. Telewizję zamknięto, a regionalne i ogólnokrajowe programy radiowe BBC zastąpił Home Service. Po wojnie wszystko zaczęło wracać do normy. W latach 50. dzięki wynalezieniu radia tranzystorowego miliony ludzi zaczęły słuchać serwisów zagranicznych BBC . 5 lipca 1954 r. o 19.30 został w BBC wyemitowany po raz pierwszy dziennik telewizyjny. Trwał on 22 minuty, nie pokazywano w nim prezenterów, a wiadomości czytał lektor. Twarz prowadzącego pojawiła się dopiero rok później, natomiast pierwsza w Wielkiej Brytanii kobieta wystąpiła w tej roli w 1960 r.

W 1957 r. zniesiono wieczorną przerwę w nadawaniu (między godz.18.00 a 19.00), stosowaną, by dać rodzicom czas na położenie dzieci do łóżka. W połowie lat 60. spiker wreszcie zaczął siadać podczas odczytywania informacji W 1974 BBC przeprowadziło próby z transmisją teletekstu do odbiorników domowych. W noc sylwestrową z 31.12.1999r. na 1.01.2000r. telewizja BBC zrealizowała wielki projekt ogólnoświatowy, w którym pokazano moment nadejścia nowego roku we wszystkich strefach czasowych. Transmisja trwała ponad dobę. W 1991 r. Serwis Światowy rozpoczął transmisję programów telewizji satelitarnej BBC World Service TV. Po reorganizacji w 1995 r. powstały dwie stacje telewizji satelitarnej: BBC WORLD (nadająca wyłącznie wiadomości przez całą dobę) i BBC PRIME, (emitująca programy rozrywkowe w ramach BBC Worldwide – komercyjnego działu BBC).
Pierwsza audycja w języku polskim została nadana 7 września 1939 roku, rozpoczęło ją przemówienie ambasadora Rzeczpospolitej w Londynie - Edwarda Raczyńskiego w związku w agresją Niemiec na Polskę. Sekcja Polska BBC była jedną z pierwszych sekcji językowych w ramach Serwisu Zagranicznego. Jej znaczenie doceniano szczególnie w czasie Drugiej Wojny Światowej oraz w okresie PRL, kiedy to była jednym z nielicznych sposobów zdobycia wiarygodnych informacji. W latach 50. władze PRL starały się zagłuszać audycje, podobne działania prowadzono również w latach 80. Stała redakcja Sekcji Polskiej działa w Warszawie od 1996 roku.Czesław Miłosz w studio BBC
Struktura korporacji

W drugiej połowie lat 90. ówczesny dyrektor generalny sir John Birt przeprowadził pewne zmiany w strukturze korporacji BBC. Podzielił ją na wyspecjalizowane jednostki, których szefowie podlegają bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. On z kolei podlega Radzie Gubernatorów, w skład, której wchodzi 12 osób: przewodniczący, jego zastępca, trzej narodowi gubernatorzy(ds. Szkocji, Irlandii Północnej i Walii) oraz członkowie zarządu ds. Anglii w liczbie 7 osób. Wszyscy gubernatorzy pochodzą z mianowania królewskiego. Jednostki wchodzące w skład korporacji:

1.BBC Television - podlegają jej pasma krajowe, czyli BBC1 i BBC2 oraz BBC Choice i BBC Knowledge.

2.BBC News – podlegają jej programy informacyjne i publicystyczne telewizji i radiofonii oraz łączności on-line krajowe i zagraniczne, takie jak BBC News 24,News Online, BBC World, BBC World Service (radio). Jednostka ta posiada ponad 55 placówek zagranicznych z ponad 200 korespondentami. Obejmuje zakres czterech sekcji tematycznych: sprawy międzynarodowe, gospodarka, polityka i problemy społeczne.

3.BBC Nations and Regions - obsługuje telewizyjnie i radiowo Szkocje, Walię, Irlandię Północną oraz dziesięć angielskich programów regionalnych.

4.BBC Sport - obsługuje radiofonię i telewizję. Sekcja utworzona przez wzgląd na zamiłowanie Brytyjczyków do sporu. BBC Sport Online, która powstała w 2000r., jest jedną z najchętniej odwiedzanych stron internetowych w Europie.

5.BBC New Media - odpowiada za rozwój nowych technologii medialnych.

6.BBC World Service - kontroluje dostarczanie audycji informacyjnych i rozrywkowych zagranicę. Dociera do 151 mln odbiorców z ponad 110 krajów.

7.BBC Factual and Learning - produkuje audycje edukacyjne i specjalistyczne programy oraz zamawia tego typu programy u podmiotów zewnętrznych.

8.BBC Drama, Entertainment and Children - odpowiada za produkcje widowisk teatralnych, muzycznych, rozrywkowych i dziecięcych, filmów i seriali filmowych. Zleca też produkcje tego typu programów producentom zewnętrznym.

9.BBC Radio - w jego skład wchodzi 5 programów ogólnokrajowych, 38 lokalnych i 6 o charakterze narodowym. Te sześć stacji narodowych obsługuje Szkocję, Walię i Irlandię Północną, po dwie stacje na kraj, w tym jedna prowadzona w języku narodowym, a druga w po angielsku. 38 programów lokalnych zostało przydzielone trzem dyrekcją regionalnym BBC Local Radio: South, Mid/East i North. Dodatkowo odrębny element radiofonii stanowi BBC World Service, którego produkcje są finansowane przez MSZ oraz parlament. W ramach BBC World Service działa BBC Monitoring, które na zlecenie MSZ zbiera informacje z nasłuchu radiowego oraz monitoruje stacje zagraniczne.

10.BBC Worldwide (Ltd) - komercyjne ramie korporacji założone w 1994r. Działając w imieniu korporacji zajmuje się jej sprawami ekonomicznymi, sprzedażą jej produktów, takich jak czasopisma, kasety audio i video, książki, filmy i płyty kompaktowe. Jest właścicielem sześciu kanałów monotematycznych: UK Gold, UK Drama, UK Horizons, UK Style i UK Play, które docierają do 27 mln gospodarstw domowych. Na mocy umowy z amerykańskim Discovery Channel nadaje trzy programy w USA. Posiada również 20% udziałów, w UK TV, płatnym, rozrywkowym kanale nadawanym w Australii.

11.BBC Resources - składa się z BBC Resources Ltd, które zajmuje się współpracą ekonomiczną BBC ze światem zewnętrznym i BBC Production Services Ltd, zajmującym się działalnością produkcyjną. BBC Resources podporządkowana jest materialna sfera korporacji, studia radiowe, telewizyjne i sprzęt.

Greg Dyke, do niedawna dyrektor generalny BBC przeprowadził restrukturyzację BBC. Powstały cztery dyrekcje, którym podlegają poszczególne, wyspecjalizowane sekcje. Powstało:


  • BBC Broadcasting, w skład której wchodzą BBC Television, BBC Radio and Music, BBC New Media oraz BBC Nations and Regions;

  • BBC Professional Services, której podlegają sekcje Marketing and Commercials, Strategy and Distribution, Public Policy, Finance and Property Human Resources and Internal Communications;

  • BBC Programming, do ktorej należą BBC Drama, Entertainment and Children’s Division, BBC Factual and Learning, BBC Sport i BBC News;

  • BBC Commercial Services (komercyjne ramie stacji), z sekcjami BBC Worldwide Ltd., BBC Resources Ltd. I BBC Technology Ltd..


Broadcasting House: główny gmach BBC w centrum Londynu

Zarząd i źródło utrzymania

Na czele korporacji BBC stoi 12-osobowa Rada Nadzorcza BBC, w skład której wchodzą ludzie powoływani przez Radę Królewską. Ich kadencja trwa zazwyczaj pięć lat i nie mogą oni reprezentować innych instytucji, czy przedsiębiorstw. Rada Nadzorcza mianuje dyrektora generalnego i obsadza główne stanowiska w BBC. Rada stoi na straży przestrzegania zasad i standardów BBC i jest ostateczną instancją redakcyjną. Jej zadaniem jest również ochrona BBC przed naciskami politycznymi czy komercyjnymi. Działa w interesie odbiorców, określając kluczowe cele, zatwierdzając strategię i politykę programową i nadzorują jej wykonanie. Ministerstwo ma jedynie prawo decydować, w jakich językach, oraz w jakim wymiarze godzin BBC nadaje Serwis Światowy. Dyrektor generalny, wraz z podległymi mu 16 szefami programów, tworzą Komitet Wykonawczy odpowiedzialny za opracowanie i realizację polityki programowej całej korporacji. Źródłem utrzymania BBC jest abonament telewizyjny(121 funtów rocznie), którego wysokość ustala parlament. Wysokość opłaty abonamentowej jest ustalana, co roku zgodnie z poziomem inflacji. Warto nadmienić, że w Wielkiej Brytanii niepłacenie abonamentu jest przestępstwem kryminalnym. Większość kar więzienia w tym kraju wobec samotnych matek orzekanych jest właśnie z tego tytułu. Roczna suma opłat, trafiająca w całości do BBC, stanowi równowartość produktu krajowego brutto z jednego dnia. Brytyjscy sprzedawcy telewizorów, pod groźbą bardzo wysokich kar, mają obowiązek rejestrować dane każdego nabywcy i przekazywać je stosownym władzom. Abonament radiowy został zniesiony w 1971 roku. Dodatkowe finanse korporacji pochodzą z zysków Przedsiębiorstw i Wydawnictw BBC oraz opłat za programy realizowane i nadawane przez BBC. BBC nie może emitować reklam ani płatnych ogłoszeń firm czy instytucji. Dla przykładu, biorąc pod uwagę dane z roku finansowego 2000/2001 wydatki telewizji BBC wyniosły 2670 mln funtów szterlingów. Zdecydowana większość jej środków finansowych pochodziła z abonamentu – 2370 mln, pozostałe stanowiły dotacje brytyjskiego MSZ na działalność zagraniczną BBC ( Word Service) – 205 mln funtów oraz przychody z tytułu własnej działalności komercyjnej (Worldwide) – 96 mln funtów szterlingów.Programy BBC

Jak deklaruje BBC, niezależność od rynku reklam sprawia, że jej najważniejszym celem jest wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści, nie zaś przyciągnięcie jak najszerszej rzeszy odbiorców. Z tego też powodu często nadaje programy dokumentalne i oświatowe mające na celu realizację służby publicznej. BBC uważane jest za wiarygodne i rzetelne źródło informacji. Powstały nawet firmowe określenia typu BBC English, oznaczające łatwy do zrozumienia, poprawny język i akcent. Odnośnie wiarygodności informacji istnieje nawet pewna anegdota, otóż syn Indiry Gandhi nie chciał podobno uwierzyć, że została zamordowana, dopóki nie poinformowało o tym BBC. Również kodeks etyczny BBC stanowi wzór i wyznacznik reguł dla wielu stacji radiowych i telewizyjnych na świecie.BBC nadaje programy radiowe i telewizyjne dla Zjednoczonego Królestwa oraz w ramach Serwisu Światowego dla słuchaczy zagranicznych. Obecnie BBC nadaje 8 równoległych ogólnokrajowych programów telewizyjnych (w tym satelitarny BBC News 24) i 4 programy regionalne, 10 ogólnokrajowych programów radiowych i kilkadziesiąt programów regionalnych, do tego posiada 30 pism, bogaty portal internetowy oraz sześć orkiestr i chórów. BBC jest największym w Europie eksporterem programów. Jest także wydawcą, jednym z największych w Anglii, magazynów. Każdego roku sprzedaje miliony książek, programów na wideo, DVD i płyt kompaktowych. Wynajmuje studia, dekoracje, kostiumy i wozy transmisyjne. Jako producent współpracuje z wieloma firmami telewizyjnymi na świecie. Serwis Światowy BBC nadaje audycje w 43 językach, prze całą dobę. Komercyjne ramię firmy - BBC Worldwide, nadaje programy telewizyjne na cały świat. BBC posiada swoich korespondentów na całym świecie, co umożliwia błyskawiczne uzyskiwanie najnowszych informacji.
Przegląd kanałów zgodnie z założeniami Polityki Programu BBC na lata 2004/2005.

BBC 1 stara się być jak najbardziej cenionym kanałem telewizyjnym w Wielkiej Brytanii, oferującym szeroką ofertę programową. Szczególną wagę przywiązuje do prezentowania wydarzeń i problemów krajowych. Rozszerza horyzonty ludzkie ukazując świat, w jakim żyjemy oraz buduje narodową tożsamość. Obejmuje swoim zasięgiem 99% populacji. W kolorze nadaje od 1969r.

BBC 2 jest kanałem łączącym poważne, oparte na faktach tematy z komedią i dramatem. Naczelnym celem stacji jest stworzenie telewizji inteligentnej, przyciągającej szeroką rzeszę odbiorców. Ambicja i innowacja są nadrzędnymi celami BBC 2, dlatego kanał stara się tworzyć programy inspirujące i ekscytujące widownie. BBC 2 wspiera brytyjska kulturę, buduje wykształcone społeczeństwo, wpiera Brytyjczyków przebywających zagranicą, promuje zrozumienie wewnątrz Wlk.Brytani oraz porozumienie z zagranicą. Nadaje od 1964, a od 1967 w kolorze.

BBC 3 oferuje inteligentną, ambitną mieszankę programową, poszukującą wartości, które cenią młodzi Brytyjczycy. Kanał ten stara się prezentować wiadomości, aktualności, edukację, muzykę, sztukę, naukę i zagadnienia międzynarodowe, jak również wysokiej jakości, nowatorski dramat, komedie i rozrywkę.
BBC 4 przeznaczony jest dla widowni poszukującej głębszych, bardziej wyszukanych doznań. Jego ambicją jest być najbardziej intelektualnie i kulturalnie wzbogacającą brytyjską telewizją. Prezentuje programy dokumentalne, przedstawienia teatralne, muzykę i filmy. BBC 4 ma skłaniać do refleksji i zaspokajać zainteresowania widzów oraz ukazywać różne kultury, prezentując ich najlepszą sztukę.
CBeebies promuje programy, które mają uczyć i bawić najmłodszych widzów. Zachęca do nauki poprzez gry. Przeznaczony jest dla dzieci pięcioletnich i młodszych.
The CBBC Channel przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat, stara się budzić lub rozwijać już istniejące zainteresowania. Pomaga dzieciom zrozumieć świat wokół nich. Propaguje formę nauki przez zabawę i rozwija u dzieci kreatywność.
BBC News 24 to kanał informacyjny, dostarczający przez całą dobę wiadomości o najnowszych wydarzeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Informacje są podparte rzetelnym komentarzem i analizą specjalistów.
BBC Parliament jest jedynym kanałem poświęconym w całości polityce Wielkiej Brytanii. Składa się z bezpośrednich audycji z parlamentu, jak również wywiadów i komentarzy pogłębiających relację.
BBC World Service jest najbardziej szanowanym źródłem informacji w międzynarodowym transmitowaniu. Dostarcza autorytatywnych i bezstronnych wiadomości i informacji w 43 językach na całym świecie. Jego angielska usługa jest uchwytna przez radio cyfrowe na terenie Wlk. Brytanii. Zaufanie wzbudza dokładność, redaktorska niepodległość i specjalistyczna wiedza. BBC World Service jest rezultatem brytyjskiej solidności, otwartości, uczciwości, kreatywności i prospołeczności. Usługa World Service jest instytucją użyteczności publicznej. Nadaje programy na Daleki i Bliski Wschód, do Indii, Afryki, Ameryki Pn. i Pd. oraz Europy. Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan, określił Serwis Światowy BBC jako „chyba największy prezent, jaki Wielka Brytania dała światu w tym stuleciu”.

Programy telewizji satelitarnej:

BBC America rozpoczął nadawanie w marcu 1998. Kanał nadaje głównie programy rozrywkowe i informacyjne, jak również komedie, filmy obyczajowe i dramaty. BBC America twierdzi, że jest dostępny w 40 milionach domów. Według informacji podanych przez Nielsen, firmę monitorującą media, kanał może być oglądany w 37 proc. Amerykańskich gospodarstw domowych. Kanał nadaje programy przez 24 godziny na dobę. Jest dostępny z satelity i w sieciach kablowych. Jeden z dyrektorów kanału, Jo Petherbridge, uważa ten sukces za milowy krok BBC i znaczący moment dla brytyjskiej telewizji w Stanach Zjednoczonych.
BBC Canada to przede wszystkim dużo komedii, dramatów oraz programy mają odzwierciedlać współczesny styl życia ludzi. Istnieje od września 2001r.
BBC Food jest międzynarodowym, komercyjnym kanałem telewizji BBC poświęconym, ogólnie mówiąc jedzeniu. Prezentuje proste, nowoczesne, kontynentalne gotowanie. Działa od czerwca 2002r.
BBC Kids (Canada) jest pierwszym międzynarodowym kanałem dla dzieci. Oferuje programy o wysokiej jakości. Istnieje od listopada 2001r. Kanał ma sprawiać, by dzieci widziały świat w nowy i ekscytujący sposób. Dodatkowo poświęca 40 godzin tygodniowo na programy szkolne.

BBC Prime jest międzynarodowym kanałem poświęconym przede wszystkim rozrywce. Działa od stycznia 1995r. BBC Prime w Europie oferuje programy z napisami w języku angielskim, hebrajskim, duńskim, szwedzkim, norweskim, czeskim, węgierskim, polskim, rumuńskim i włoskim. Obecnie kanał jest dostępny w ponad 20 milionach domów. W Afryce Południowej, gdzie BBC Prime emituje reklamy, jest to obecnie najczęściej oglądany kanał międzynarodowy.

BBC World jest międzynarodowym, komercyjnym kanałem nadającym wiadomości przez całą dobę. BBC World dostarcza bieżących wiadomości, jak również informacji dotyczących biznesu, pogody i sportu. BBC World w obecnym formacie nadaje od stycznia 1995r.
Animal Planet to kanał prezentujący programy z nadzwyczajnymi obrazami przyrody i zdumiewającymi spotkaniami człowieka ze zwierzętami. Istnieje od czerwca 1996r.
People+Arts jest kanałem badającym ludzkie doświadczenia, pokazuje dramaty i kontrowersyjne ludzkie historie oraz regionalne i międzynarodowe produkcje i thrillery niepewności. Działa od października 1997.
UKTV Channels utworzono w listopadzie 1997, by produkować i rozprowadzać komercyjne kanały telewizyjne w Wlk. Brytanii. W skład UKTV Channels wchodzą:

UK Gold and G2 - wybitna brytyjska komedia, film i dramat (działa od 1992).

UK Food - najbardziej inspirujący szefów kuchni i łakomczuchów (działa od 2001).

UK Style – przeznaczony dla kobiet (działa od1997).

UK Drama - najlepszy brytyjski dramat (działa od 2000).

UK History - programy historyczne (działa od 2002).

UK Bright Ideas - kanał promujący zdrowy styl życia, piękno i podróże (działa od 2003).

UK Documentaries – programy dokumentalne i oparte na faktach (działa od 2004).

UK People - samochody, zbrodnie i ekstremalne historie ludzi (działa od 2004).
UKTV (AUSTRALIA) jest płatnym, rozrywkowym kanałem przeznaczonym dla mieszkańców Australii. UKTV istnieje sierpnia1996.Trzy zasadnicze cele: informacja, oświata, rozrywka.
Najważniejsze zasady Kodeksu Dziennikarstwa BBC (Producers’ Guidelines)
Podstawowym źródłem reguł BBC jest 360-stronnicowa książka „Producers' Guidelines”.Bezstronność

Wszystkie programy i usługi BBC ma cechować otwartość i rzetelność, wszystkie mają służyć prawdzie. Bezstronność oznacza również pokazywanie programów, które odzwierciedlają zainteresowania, przekonania i punkt widzenia odbiorców. Bezstronność
polega na zachowaniu obiektywizmu. Nie narzuca on jednak całkowitej neutralności, ani oderwania się od naczelnych zasad demokratycznych. BBC unika używania zabarwionych emocjonalnie przymiotników i epitetów. Korespondentowi wolno wyrażać zawodowe dziennikarskie oceny, nie wolno mu jednak wyrażać własnych opinii. BBC to ucieleśnienie ideału telewizji publicznej. Jej dziennikarze muszą być obiektywni nie tylko na antenie, ale także poza nią. Znana jest sprawa Kilroya, jeszcze kilka lat temu znanego prowadzącego talk-show na antenie stacji, który po felietonie dla jednej z gazet, w którym wypowiedział się o „zacofaniu krajów arabskich i konieczności rozprawienia się z tym problemem”, został zwolniony pomimo tego, że jego program cieszył się wielka oglądalnością.

Kolejnym przykładem w tej kwestii, była sytuacja, gdy „Wiadomości” mówiły o bin Ladenie jako „terroryście numer jeden”, BBC określała go mianem „przywódcy ruchu Al Kaida, podejrzanego o zorganizowanie zamachów w USA”.Uczciwość i prywatność

Zasada uczciwości, „fair play” i ochrony prawa do prywatności dotyczy głównie sposobu traktowania ludzi uczestniczących w programach, w tym dzieci. Dziennikarze muszą przestrzegać prawa do prywatności ludzi uczestniczących w programach oraz zachowywać wobec nich szacunek i uczciwość. Nie powinny być obraźliwi, agresywni ani emocjonalnie związani z argumentami jednej strony. Osoby biorące udział w programie mają prawo wiedzieć, jakiego rodzaju jest to program.

Szacunek Dziennikarze BBC powinni zapewnić godny, przyzwoity i ważny dla odbiorcy przekaz. Powinni przestrzegać zasady, według której przed godziną 21 nie należy nadawać programów, których nie powinni oglądać widzowie nieletni.

Niezależność Statut BBC (BBC Charter) i porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych gwarantuje BBC prawo do swobody dziennikarskiej oraz niezależności od rządu. W programach BBC nie wolno nie tylko reklamować, ale nawet sprawiać wrażenia reklamy jakiegoś produktu, usługi czy firmy. Odbiorca powinien mieć pełne zaufanie do nadawcy i wiedzieć że nie kierują nim jakieś polityczne, czy ekonomiczne interesy. „Oficjalne organy kontroli finansowej dokładnie przyglądają się dziennikarzom. BBC wymaga od swoich dziennikarzy, aby deklarowali swoje interesy i inwestycje finansowe.”

Dokładność i rzetelność Programy BBC powinna cechować dokładność i rzetelność. Przy czym dokładność to coś więcej niż tylko zgodne z prawdą fakty. Reporterzy starają się być świadkiem zdarzeń, tzn. zbierać informacje albo samemu, na miejscu, albo w rozmowie z ich uczestnikami.

Różne punkty widzenia Przedstawiane są różne poglądy na każdy temat i zmieniające się z czasem opinie. Celem programów jest to, aby odbiorca mógł sam stwierdzić, kto ma rację, a kto nie i dlaczego.

Konflikty, na linii BBC – władza państwowa
Pomimo tego, że BBC jako instytucja publiczna, jest finansowana z abonamentu, od zawsze starała się zachować obiektywizm i niezależność od rządu. Z tego tytułu często popadała z nim konflikty.

W czasie II wojny światowej premier Winston Churchill oskarżał BBC o brak patriotyzmu i próbował zyskać kontrolę nad BBC. Przyczyną tej krytyki było podawanie przez BBC pełnych informacji o klęskach i sukcesach obu stron, jak choćby liczby zabitych po obu stronach.

Ostry spór z władzami zaistniał również w 1956r., kiedy BBC nie poparło premiera Anthony'ego Edena w walce o Kanał Sueski i użyczyło anteny także jego przeciwnikom. Rozzłoszczony premier groził wówczas odebraniem BBC 1 mln funtów z publicznych pieniędzy.

Z kolei w latach 80., spór toczył się o film o przywódcy IRA Martinie McGuinnessie. W tym czasie w Wielkiej Brytani trwała fala terrorystycznych zamachów organizowanych przez IRA, tymczasem BBC nakręciło film o jej przywódcy, ukazujący go jako człowieka rodzinnego i ludzkiego. Rząd próbował nie dopuścić do emisji filmu. Doszło do niej dopiero, kiedy dziennikarze koncernu rozpoczęli strajk.

W latach 90. oskarżano BBC o stronniczość i sprzyjanie laburzystom. Wśród zarzutów wymieniano m.in. to, że dziennikarze BBC ostro atakują rozmówców z Partii Konserwatywnej, a są mili dla laburzystów oraz, że przerywają tylko konserwatystom i prezentują swe własne poglądy.
Od początku lat 90. coraz większym zagrożeniem, z jakim musiała radzić sobie korporacja, była prywatna konkurencja. W 1999 r. dyrektorem generalnym BBC został Greg Dyke wywodzący się z telewizji komercyjnej. Za cel strategiczny postawił on sobie walkę o młodego widza. Dyke przeznaczał więcej pieniędzy na zakup filmów, m.in. premierę telewizyjną pierwszej części „Harry'ego Pottera”. Także wiadomości miały być przyjemniejsze w odbiorze i ciekawsze. W ostatnich latach BBC zaczęło się również coraz częściej angażować w dziennikarstwo śledcze. Stało się również mniej poważne i bardziej żywe.Greg Dyke


Nie udało się jednak uniknąć wielu potknięć. Dziennikarze do dziś wyśmiewają reportera BBC w Afganistanie Johna Simpsona, który wkroczywszy do Kabulu przed amerykańską armią, ogłosił światu, że BBC wyzwoliło miasto. Incydenty tego typu ściągają na BBC zarzut nierzetelności, niektórzy sądzą, że stało się zbyt aroganckie i pewne siebie.


Podczas wojny w Jugosławii oskarżano BBC o brak obiektywizmu, ponieważ przez długi czas przedstawiało Chorwatów i Bośniaków wyłącznie jako ofiary. Przeciwnicy integracji europejskiej twierdzą, że jest zbyt proeuropejskie, Amerykanie - że jest zbyt antyamerykańskie, zwolennicy interwencji w Iraku - że zbyt sceptyczne w tej sprawie. Rząd Izraela rozpoczął nawet bojkot BBC, oskarżając je o sprzyjanie Palestyńczykom, uzasadniając swoje domysły tym, że unika słowa terroryści na określenie zamachowców-samobójców. Obecnie koncern przeżywa poważny kryzys. Jego przyczyną, ogólnie mówiąc jest konflikt z obecną władzą państwową. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi dziennikarza Andrew Gilligana o 6.07 rano w maju 2003r. w popularnym programie „Today”. Cała sprawa dotyczy rządowego raportu, na temat posiadanej przez Irak broni masowego rażenia, ogłoszonego we wrześniu 2002 r. W raporcie znalazło się stwierdzenie, że Saddam Husajn może użyć broni masowego rażenia w ciągu 45 minut od podjęcia decyzji o sięgnięciu po nią.
Andrew Gilligan na podstawie rozmowy z anonimowym ekspertem oskarżył rząd o „podrasowywanie” raportu, a w szczególności fragmentu dotyczącego owych 45 minut. Pod wpływem nacisku mediów, władze ujawniły, że informatorem dziennikarza był doradca ministerstwa obrony ds. broni masowego rażenia dr David Kelly. Kilka dni później Kelly popełnił samobójstwo. Do zbadania przyczyn tragedii rząd powołał specjalną komisję śledczą, na czele, której stanął sędzia lord Hutton.
Dawid Kelly
W lutym 2004 roku ogłoszono tzw. raport Huttona, czyli wyrok komisji śledczej. Jednoznacznie rozgrzeszył on rząd i samego premiera Blaira, a BBC oskarżył o stawianie bezpodstawnych zarzutów i wadliwą kontrolę redakcyjną. Hutton uznał, że rząd nie starał się „podrasować” raportu o irackiej broni ani nie chciał nikomu zaszkodzić, ujawniając nazwisko Kelly'ego. Stwierdzono w nim, że sposób, w jaki Tony Blair potraktował przekazane mu przez wywiad dowody na istnienie ukrytej przez Saddama broni, był jak najbardziej właściwy i że nikt oprócz samego dr Kelly'ego nie ponosi winy za jego śmierć.
Po ogłoszeniu raportu do dymisji podali się prezes BBC Gavyn Davies i dyrektor Greg Dyke oraz autor feralnego materiału Andrew Gilligan. Wyniki dochodzenia komisji były wielkim szokiem, ponieważ zeznania świadków przed komisją, które można było na bieżąco oglądać w Internecie, zdawały się świadczyć zarówno przeciw rządowi, jaki i przeciw BBC. Jednakże koncern publicznie przyznał się do błędów, stwierdzając, iż Gilligan wyolbrzymił zastrzeżenia Kellego, a podczas swojego programu mówił „z głowy”, w związku, z czym jego szefowie nie wiedzieli przed emisją, co zamierza powiedzieć. Nie sprawdzili nawet jego notatek, by dowiedzieć się, czy dokładnie przytoczył słowa naukowca. Jeszcze przed ogłoszeniem raportu Huttona, program BBC „Panorama”, wyemitował materiał o sprawie Kelly'ego, w którym dziennikarze bezlitośnie wykazali błędy w pracy Gilligana. Prasa nazwała ten reportaż „samobiczowaniem”. BBC było krytyczne wobec siebie, lecz ujawniło również nadużycia rządu. Zdanie z raportu o irackiej broni: „Wydaje się, że Saddam Husajn mógłby odpowiedzieć na atak bronią masowego rażenia” w ostatecznej wersji brzmiało: „Saddam może użyć broni masowego rażenia”.

Warto zwrócić uwagę, również na fakt, że lord Hutton to człowiek konserwatywny, nielubiący mediów i traktujący je raczej jako zło konieczne. Pojawiły się głosy, że w sprawie nie chodzi tylko o wojnę BBC - rząd, lecz o swobodę działania wszystkich mediów.


Znamienne, że po stronie BBC opowiedziała się większość komentatorów z innych, konkurencyjnych mediów.

Były dyrektor Greg Dyke stwierdził w wywiadzie: „Ja i inni w BBC, z całą pewnością nasz zespół prawny, byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni wydźwiękiem raportu. To niesamowite, jak Hutton dał prawo osądzania praktycznie wszystkim w rządzie i nikomu w BBC”.

Z drugiej strony pojawiały się również głosy, twierdzące, że jest to nauczka dla zbyt agresywnych brytyjskich mediów.

Andrew Gilligan w artykule dla „Sunday Times” stwierdził: „Większość mojego doniesienia była słuszna. Oskarżyłem rząd o wyolbrzymianie (dowodów, że Irak posiada broń masowego rażenia) i nadal go o to oskarżam”. Były dyrektor generalny BBC Greg Dyke ujawnił list, który jeszcze przed wybuchem całej sprawy wysłał do premiera Blaira, wskazując, że jego służbom prasowym zdarza się kłamać. Twierdzi on, że biuro prasowe wielokrotnie zaprzeczało doniesieniom, które potem okazywały się prawdziwe. Często znaczyło to jedynie, że biuro prasowe nie chciało, by o tym mówić. W związku z czym BBC i w tym wypadku nie mogło wykluczyć, że są to informacje prawdziwe, których ujawnienie jest niewygodne dla rządu i dlatego ten im zaprzecza.


Kierownictwo BBC stworzyło dokument, w którym wykazuje wszystkie momenty, gdzie lord Hutton ich zdaniem się pomylił lub wziął pod uwagę świadectwa tylko jednej ze stron. 10 tys. pracowników koncernu złożyło się na całostronicowe ogłoszenie w prasie, w którym bronili swego szefa i niezależności BBC.

Kierownictwo, by uniknąć podobnych incydentów w przyszłości, zapowiada gruntowne reformy procedur przygotowywania i dopuszczania audycji na antenę oraz szkolenia młodych dziennikarzy. Wszyscy pracownicy otrzymali e-maile zapowiadające, że firma zastanowi się, co zrobić, by odzyskać utracone zaufanie.
Liczne wątpliwości, które powstawały w tej kwestii, spowodowały, że większość społeczeństwa nie przychyliła się do zdania lorda Huttona. Sondaże wskazywały, że BBC nieco straciło w oczach Brytyjczyków, było jednak trzy razy bardziej wiarygodne niż rząd. Według sondażu instytutu ICM dla dziennika „The Guardian”, premierowi ufa tylko, co dziesiąty Brytyjczyk, a BBC aż 31 proc. Prawie połowa wskazała jednak, że nie ma zaufania ani do jednej, ani do drugiej strony. W sondażu YouGov dla „Daily Telegraph” 56 proc. pytanych uznało, że raport Huttona był „wybieleniem” rządu. Także „Times”, którego czytelnicy popierają wojnę w Iraku, opublikował badania, w których 36 proc. respondentów stwierdziło, że pogorszyła się ich opinia, o Blairze, a 34 proc. - że o BBC.
Były dyrektor generalny BBC Grek Dyke napisał książkę pod tytułem Inside Story, czyli Kulisy sprawy, w której ujawnia zakulisowe działania, do jakich doszło, gdy BBC znalazło się pod ostrzałem. Atakuje premiera i jego byłego doradcę Alastaira Campbella i domaga się rezygnacji członków zarządu BBC. Alastair Campbell, ówczesny dyrektor do spraw kontaktów z mediami, przedstawiany jest jako niepoczytalny i mściwy. Tony Blair był albo niekompetentny i wplątał kraj w wojnę w wyniku nieporozumienia, albo oszukiwał parlament i naród, gdy twierdził, że nie wiedział, co kryje się za ostrzeżeniem o gotowości użycia broni przez Saddama w ciągu 45 minut. Dyke ujawnił listy premiera krytykujące BBC za niewyważone prezentowanie informacji o sytuacji w Iraku.


Dwuznaczny wydaje się jednak jeszcze inny element tej sprawy raportu, otóż tuż przed tym, jak brytyjska rządowa komisja pod kierownictwem lorda Huttona opublikowała raport w sprawie śmierci dr Davida Kelly’ego, BBC wykupiło w Google najwyższą pozycję swoich tekstów w wynikach wyszukiwania. Wszyscy, którzy wpisali w wyszukiwarce słowa kluczowe związane z raportem Huttona i Kellym dostawali na pierwszych pozycjach informacje z BBC. Takie działania często stosują firmy reklamujące swoje produkty. Natomiast po raz pierwszy agencja prasowa wykorzystała tę technikę do zaprezentowania swojej opinii w Internecie. Zapewnienie sobie kontroli nad wyszukiwarkami pozwala w znacznym stopniu kształtować opinię publiczną. Nie jest to bynajmniej działanie zgodne z zasadami etyki i promowania obiektywnych informacji.


Nowe władze BBC

Od 2 grudnia 2004r. prezesem Rady Gubernatorów BBC jest Michael Grade. Michael Grade ma duże doświadczenie w branży medialnej, ponieważ kierował wcześniej m.in. studiem filmowym Pinewood-Shepperton, publiczną telewizją Channel 4 oraz zasiadał w zarządzie loterii Camelot. Brytyjska prasa określa go mianem „naczelnego pornografa” za jego decyzje programowe podjęte pod koniec lat 80., kiedy był prezesem Channel 4. Stacja emitowała wówczas późnymi wieczorami takie programy, jak np. „Eurotrash” czy „The Girlie Show”, w których roiło się od nagości. Zapytany kiedyś o pewniki w jego życiu, powiedział: „Po pierwsze, chciałbym zostać prezesem BBC. Po drugie, nikt się do mnie o to nie zwróci. Mój gust jest zbyt mocny, a ja jestem zbyt niezależny”.


Nowym dyrektorem generalnym brytyjskiej telewizji publicznej BBC został Mark Thompson. Mark Thompson wcześniej przez 20 lat pracował dla BBC, dwa lata jako dyrektor programowy. Od grudnia 2001 roku pracował w Channel 4 na kierowniczym stanowisku. Zrezygnował z niego, aby rozpocząć kierowanie brytyjską telewizją.

Kłopotów BBC ciąg dalszy…

Jednych z potknięć BBC miało miejsce po śmierci Królowej Matki, kiedy spiker wystąpił w ciemnoczerwony krawacie. Rodzina królewska uważała, że przekazując smutną wiadomość spikerzy powinni byli włożyć czarne krawaty. BBC wyjaśniało, że wytyczne przewidywały czarne krawaty na dzień pogrzebu Królowej Matki. Jednak „Times” wspomniał wtedy, że wkrótce po śmierci księżnej Diany w sierpniu 1997 r. wszyscy spikerzy założyli czarne krawaty. W efekcie na znak protestu obrażony książę Karol swe oświadczenie w związku ze śmiercią babki przekazał konkurencyjnej komercyjnej telewizji ITV.

Funkcjonowanie korporacji normuje specjalny regulamin, który jest odnawiany, co dziesięć lat. Następnym razem ma się to stać w 2006 r. Ministrowie podkreślają, że chcą, by nadawca pozostał niezależny. Minister kultury Tessa Jowell deklaruje,że „BBC, które nie jest niczyim pieskiem, które kwestionuje działania rządu i wywołuje debatę jest w interesie nas wszystkich”. Dziennikarze dotarli jednak do rządowego raportu, który sugeruje rozczłonkowanie stacji na niezależne jednostki regionalne w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Osłabiona miałaby zostać pozycja Rady Gubernatorów, którzy strzegą dziś niezależności stacji. Jednocześnie do „czuwania nad realizacją publicznej misji nadawcy” zostałby powołany przedstawiciel rządu. BBC, miałoby podzielić się abonamentem z innymi nadawcami.

Programy radiowe BBC reprezentują najwyższą jakość. Natomiast telewizja jest często krytykowana za niski poziom i walkę o widza kosztem jakości programu. Amerykańskie seriale, projektowanie ogrodów, dekoracja wnętrz, programy kulinarne oraz „reality show” zajmują jedną czwartą codziennych programów na ogólnie dostępnych kanałach. Widzowie oczekują od telewizji publicznej czegoś ambitniejszego. BBC, w opublikowanym niedawno dorocznym raporcie na temat polityki programowej, obiecała więcej programów kulturalnych, ambitnych filmów dokumentalnych i publicystyki nadawanych w porach największej oglądalności. Jana Bennett, dyrektor programowy telewizji, zadeklarowała, że programy cenione przez publiczność będą miały priorytet, bez względu na liczebność widowni.

Kolejnym problemem, z którym w najbliższym czasie będzie musiał poradzić sobie koncern BBC jest redukcja personelu. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w październiku 2004 roku w „Times” BBC planuje zwolnić około 6 tysięcy osób. Aktualnie BBC zatrudnia 28 tys. osób. BBC deklaruje, iż będzie to największa restrukturyzacja w jej historii. Kluczowi pracownicy zostaną przesunięci z Londynu do Manchesteru, Birmingham, Glasgow, Belfastu oraz Bristolu. Więcej programów będą wytwarzać producenci zewnętrzni, a część spółki zostanie sprywatyzowana. Ubiegły rok BBC zamknęła deficytem wysokości 249 mln funtów. Wpływy firmy z abonamentu wyniosły 2,8 mld funtów.

BBC jest ostro krytykowane przez konkurencje, która oskarża BBC o pięciokrotne przekroczenie budżetu. Według jej wyliczeń BBC Online wydaje rocznie na swe serwisy internetowe 100 mil funtów, zamiast ustalonych 21 mln .W konflikt zaangażowani są m.in. News International, The Telegraph, The Mail oraz The Guardian. Zdaniem rywali BBC nadużywa swoje pozycji. Internetowe wydanie BBC powiela u siebie większość ich pomysłów. Lista zażaleń wobec postępowania BBC Online na rynku internetowym zamierzają przedstawić rządowi w specjalnym raporcie.


Według danych opublikowanych w„The Guardian” w marcu 2004 dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że należy zlikwidować powszechny abonament radiowo-telewizyjny. Ich zdaniem BBC powinna się utrzymywać z reklam i opłat subskrypcyjnych.

Nowości i sukcesy BBC

BBC, co roku składa sprawozdania ze swojej działalności. W raporcie finansowym przedstawia, w jaki sposób zostały wykorzystane pieniądze abonamentowe w minionym roku oraz jakie wydatki planowane są na nadchodzący rok. Informuje, w jaki sposób wywiązała się z podjętych zobowiązań programowych i jaka jest polityka programowa na rok następny. Plany te budowane są na podstawie rozpoznania oczekiwań odbiorców. Aktualnie organem regulacyjnym rynek mediów w Wielkiej Brytanii jest OFCOM (Office of Communications).Jednym z wymogów nałożonych na nadawców publicznych jest obowiązek opracowywania, co roku dokumentów określających ich politykę programową(,,Statements of Programme Policy”). OFCOM kontroluje, jak nadawcy publiczni wywiązują się z podjętych zobowiązań, a co trzy lata wydawać będzie w tej sprawie raport. Nadawcą publicznym w Wielkiej Brytanii jest nie tylko BBC, ale również nadawcy komercyjni ITV, Channel 4 i Channel 5, którzy wypełniają zadania służby publicznej.

Od 1996 roku BBC przedstawia, co roku,,Deklaracje Zobowiązań BBC wobec Widzów i Słuchaczy” (,,BBC Statement of Promises to Viewersand Listeners’’), w których przedstawia zobowiązania wobec odbiorców opracowywane na podstawie opinii widzów i słuchaczy. Nowa strategia programowa BBC oparta jest na integracji mediów i wykorzystaniu różnych platform technicznych (telewizji, Internetu i telefonu) do tworzenia nowej jakości usług programowych. Strategicznym celem BBC jest zwiększanie współdziałania telewizji i internetu.

Niżej przytoczony fragment „BBC Statement of Promises to Vievers and Listeners” wskazuje na to, w jaki sposób BBC postrzega pojęcie służby społecznej,:

Świat telewizji zmienia się. Im więcej programów masz do wyboru, tym więcej możesz oczekiwać od BBC-nadawcy, którego utrzymujesz z opłat abonamentowych i który powinien ci dostarczać coś zupełnie innego niż pozostali nadawcy. Utrzymujesz BBC ze swoich funduszy. Masz prawo wiedzieć, co zamierzamy robić rok po roku. Masz prawo wiedzieć jak gospodarujemy twoimi pieniędzmi i jak reagujemy na twoje opinie. Masz prawo wymagać od nas rozliczania się z naszej działalności.”
Wielka Brytania jest absolutnym europejskim liderem w dziedzinie wdrażania naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej. Regularną emisję naziemną w systemie DAB Eureka 147 rozpoczęła BBC we wrześniu 1995 roku. Obecnie programy ogólnokrajowe BBC mogą być odbierane przez 60% ludności(to jest ponad 30 milionów mieszkańców.

W październiku 2004 roku Siemens Business Services podpisał z BBC kontrakt o wartości 2,7 mld euro. W ciągu następnych 10 lat oddział Siemensa będzie świadczył na rzecz korporacji BBC na całym świecie usługi w zakresie usług technicznych oraz przejmie jej dział informatyki - BBC Technology. Zadaniem Siemensa będzie obsługa i utrzymanie infrastruktury informatycznej BBC, w tym sieci, serwerów, komputerów stacjonarnych, telefonów, systemu nadawania programów oraz witryny internetowej www.bbc.co.uk. Siemens będzie także świadczył usługi w zakresie konsultingu informatycznego.

Pod patronatem BBC działa jedyny w Anglii polski program radiowy na falach BBC WM 94.8 103.7 104 FM „Poles Apart” BBC WM nadawany w każdą niedzielę. Głównym jego celem jest propagowanie i kultywowanie polskości.

BBC chce otworzyć w Polsce własną stację. Miałoby to być radio niekomercyjne nadające programy informacyjne, publicystyczne, kulturalne i naukowe. Stacja utrzymywałaby się w całości ze środków BBC World Service.

Nowością technologiczną jest telewizja digitalna(cyfrowa),której początki na Wyspach Brytyjskich sięgają września 1998r. Wtedy powstała platforma cyfrowa stworzona przez BBC na bazie programów BBC1, BBC2,BBCNews24 i BBC Choice.

Udział poszczególnych kanałów w widowni we wszystkich gospodarstwach domowych odbierających telewizję, w latach 1999-2002.
Na rynku telewizyjnym nadal dominuje BBC, ale rozpowszechnienie najpierw telewizji satelitarnej, a następnie cyfrowej sprawiły, że rynek telewizyjny uległ dalszej fragmentacji. Podczas gdy udziały BBC1 i BBC2, C4 i C5 wykazują tendencję dostagnacji, a ITV1 spada szybko, pozostałe kanały w ciągu zaledwie 3 lat zwiększyły swój udział w widowni o prawie 10 punktów, osiągając poziom bliski 25% .

Dane Independent Television Commision wskazują, jaki odsetek widowni przypadał w Wielkiej Brytanii na poszczególne telewizje w latach 2000 i 2001.(Wykresy poniżej).

Strony internetowe BBC World Service notują około 280 milionów odwiedzin w ciągu miesiąca. Według danych z 2001 roku British Broadcasting Corporation jest najchętniej słuchaną stacją radiową na świecie. Regularnie słucha jej 153 miliony osób. Już od trzech lat statystyki notują wzrost słuchalności.

We wrześniu 2004 roku ogłoszono wyniki III Międzynarodowego Festiwalu Telewizyjnego. Kanał BBC Two zwyciężył w kategorii najlepsza telewizja naziemna roku, a BBC Four w kategorii najlepszy program satelitarny. Kanał BBC Two został m.in. wyróżniony za wysoki poziom produkcji dokumentalnych, takich jak „Horizon”i „Battlefield Britain”. BBC Four, ze swoim sztandarowym serialem „The Alan Clark Diaries”, został uznany za najbardziej przyjazny telewidzom kanał. Nagrody The Channel of the Year są wręczane od 2002 roku.


Zgodnie z danymi z lutego 2004r. dziewięciu z dziesięciu Brytyjczyków przyznaje się do regularnego słuchania lub oglądania audycji BBC.

Ciekawe zmiany nastąpiły też w strukturze wpływów telewizji w Wielkiej Brytanii.We wpływach ogółem od blisko 8 lat obserwuje się malejący, (chociaż nadal największy) udział przychodów z reklamy, a konsekwentny wzrost udziału środków płynących z płatnych usług (np. opłat za korzystanie z telewizji cyfrowej czy satelitarnej). Rośnie też udział wpływów ze sprzedaży produktów powiązanych z emisją programów.Opinie o BBC

Prof. Wiesław Godzic z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Na osobliwość BBC złożyło się kilka elementów. Po pierwsze, jej siła polega na "quality", czyli wysokiej jakości. Mają najlepszych dziennikarzy i specjalnie opracowane standardy. Drugim elementem jest fakt, że telewidz stał się centrum zainteresowania. Po trzecie - różnorodność, postawiono na gatunki, które nie istniały w telewizji komercyjnej. Po czwarte - technika. BBC zawsze miała najlepszy sprzęt, a teraz jest jedyną publiczną telewizją cyfrową. BBC zawarła z odbiorcami rodzaj umowy społecznej, polegającej na tym, że widzowie płacą abonament, ale w zamian mają zagwarantowany dobry program, bez reklam. W dodatku nikt się do nich nie mizdrzy z ekranu, bo BBC zrezygnowała z posiadania prezenterów.” BBC kipi od rozmaitych spojrzeń międzykulturowych. Daje też sygnał, że nie schlebia gustom mas. Mieli odwagę pionierów. To firma stacja, której udało się rozpocząć proces nadawania od końca. Normalnie opracowuje się ramówkę pod wybraną grupę docelową. W tym przypadku to widzowie dostosowali się do BBC. BBC stworzyło modele przekazywania wiadomości. Przedstawiają fakty, rozmaite strony konfliktu. Nie wyrażają się emocjonalnie, nie starają się być interesującymi i zabawowymi. Poza tym dbają o stałość ramówki. Wiadomo, że tam wszystko zacznie się punktualnie. W czasach chaosu to jest bardzo ważne dla widzów.” „Jest metaforą dobrej stacji: przyzwoitość, odpowiedzialność w realizowaniu zamierzeń, dobry smak.”Prof. Maciej Mrozowski z Uniwersytetu Warszawskiego

„Jest zaledwie kilka instytucji, które reprezentują "brytyjskość", m.in. BBC. BBC ma tzw. touch of class. Dlatego BBC nie będzie komercyjna, nie będzie się ścigać z innymi. Problem w tym, czy pokolenie młodych ludzi zaakceptuje ją taką, jaka jest.”Wiceminister edukacji i socjolog mediów, prof. Tomasz Goban-Klas:

„BBC przedstawia kwestie brytyjskie, ale prezentuje również inne, kontrowersyjne punkty widzenia. Jest dżentelmeńska. Bo dwaj dżentelmeni mogą reprezentować dwa różne punkty widzenia, ale je analizują. Dydaktyka umarła, pojęcie elity i mas zostało zaburzone. Obawiam się, że BBC będzie powoli umierało. Ale dla wielu będzie to śmierć bliskiego świata.”

: zsm
zsm -> -
zsm -> Stany zjednoczone. Radio I telewizja
zsm -> Francja. Radio I telewizja
zsm -> Niemiecka telewizja komercyjna zarys historii ogólnej
zsm -> Podręczniki rok szkolny 2015/2016 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. KlasaIai b Edukacja wczesnoszkolna
zsm -> Magdalena Czoch II rok, grupa 1 telewizja I radio
zsm -> Pulsary (gwiazdy neutronowe)
zsm -> Podstawowe [poważna, niezależna prasa burżuazyjna Daily Telegraph, Sunday Telegraph,Financial Times, Guardian, Times ] i popularne
zsm -> Zespół Szkół im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”. Rok szkolny 2015/2016
zsm -> Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach ma najlepszych absolwentów techników w naszym regionie

Pobieranie 97.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna