2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”Pobieranie 30 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30 Kb.
Informacja nr 108 30.09.2005
Spis treści:

1. Nanotechnologie oraz Nauki o Życiu, spotkanie w Bonn, 24-25 października 2005

2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning)

3. Finanse i zarządzanie projektami w 6.PR – korzystajmy z helpdesk’a

4. Konferencja „Zrównoważony i Bezpieczny Transport Powierzchniowy”, Warszawa, 8 listopada 2005

5. Poszukiwani partnerzy do projektu 6.PR

6. Konferencja „Energie odnawialne dla Europy”, Bruksela, 21-22 listopada 2005

7. Środowisko – powstaje baza polskich instytucji i zespołów badawczych, zgłoszenia do 15 listopada 2005

8. Fundusze Strukturalne dla edukacji w latach 2007-2013 – propozycje MEN
Informacje przekazuje:

Biuro Grantów i Współpracy z Regionem, A-1, pok. 141

mgr Anna Szajdak (Hałas)

tel: 320-21-76

e-mail: anna.szajdak@pwr.wroc.pl

mgr inż. Elżbieta Mazurek

tel. 320-28-46

e-mail: granty@pwr.wroc.pl1. Nanotechnologie oraz Nauki o Życiu, spotkanie w Bonn, 24-25 października 2005
W dniach 24-25 października br., w Bonn odbędzie się kolejne spotkanie kooperacyjne w ramach projektu NBCC (Supporting Network in the Baltic Candidate Countries). Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo, rok 2005/2006 ogłoszono bowiem rokiem Polsko-Niemieckim, która to inicjatywa ma na celu promowanie współpracy i wzmocnienie kontaktów pomiędzy naszymi państwami.
Tematyka spotkania ukierunkowana będzie przede wszystkim na dwa obszary tematyczne: nanotechnologie oraz nauki o życiu. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno organizacje naukowo-badawcze, jak i przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem współpracy i znalezieniem odpowiednich dla siebie projektów badawczych. Dla zainteresowanych osób Krajowy Punkt Kontaktowy przewidział możliwość dofinansowania kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać odwiedzając stronę internetową: http://www.kpk.gov.pl/nbcc/index.html
lub kontaktując sie z:
Aneta Maszewska, Zygmunt Krasiński
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
IPPT PAN
tel.: + 22 828 74 83 w 421, 211
e-mail: aneta.maszewska@kpk.gov.pl
e-mail: zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl

2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning)
Pragniemy zachęcić Państwa do zgłaszania swoich projektów na konkurs Best of Good Practice Projects (najlepsze z dobrze zrealizowanych projektów) rozgrywany w ramach projektu ATVN-EU-GP, w którym Krajowy Punkt Kontaktowy jest partnerem.
Na konkurs można zgłaszać projekty zakończone z następujących dziedzin:
1) e-business, 2) e-government, 3) e-health, 4) e-learning.
Projekty uznane za najlepsze zostaną nagrodzone filmami na ich temat, emitowanymi następnie w popularnej telewizji naukowej ATVN.
Wszystkich Państwa ciekawych szczególów proponowanej inicjatywy zapraszamy na stronę projektu ATVN: http://www.atvn-eu-gp.pl/
3. Finanse i zarządzanie projektami w 6.PR – korzystajmy z helpdesk’a
Zachęcamy do odwiedzenia strony Finance Helpdesk (http://www.finance-helpdesk.org). Jest to strona, która powstała w ramach projektu Finance-NMS-IST. Znajdują się na niej informacje związane z kwestiami finansowymi i zarządzaniem projektów Szóstego Programu Ramowego. Chociaż strona jest prowadzona w ramach priorytetu IST, zdecydowana większość informacji dotyczy wszystkich priorytetów i z pewnoocią warto się z nimi zapoznać. Znajdziecie tam Państwo aktualności dotyczące aspektów finansowo-prawnych, słownik terminów związanych z 6.PR, a także sporo praktycznych wskazówek na temat pisania wniosku, fazy negocjacji oraz realizacji projektu. Przy poszczególnych zagadnieniach zamieszczane są odpowiedzi na pytania uczestników projektów związane z omawianą tematyką (FAQ). Istnieje możliwość uzyskania drogą e-mailową odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Aby to zrobić należy się zarejestrować na stronie http://www.finance-helpdesk.org/front/Registration.aspx?CatId=2


4. Konferencja „Zrównoważony i Bezpieczny Transport Powierzchniowy”, Warszawa, 8 listopada 2005

8 listopada 2005 Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Wydziałem Transportu PW organizuje jednodniową międzynarodową konferencję "Zrównoważony i Bezpieczny Transport Powierzchniowy". Jednym z zasadniczych punktów tej konferencji będzie omówienie wspomnianego konkursu, jak również nakreślenie przyszłych działań w priorytecie transportu w perspektywie 7. PR przez eksperta z Komisji Europejskiej.


Niezwykle ważnym elementem będzie sesja projektowa, na którą zapraszamy zarówno koordynatorów projektów, jak i przede wszystkim tych, którzy pragną zaprezentować swoje pomysły projektowe. Sesja ta dotyczyć będzie
konkursu łączonego dla priorytetów Transport i Energia, ogłoszonego przez Komisję Europejską 8 lipca 2005.
Aby uczestniczyć w sesji projektowej należy wypełnić formularz idei wniosku projektowego, znajdujący się pod adresem http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=2919 . Aktualny program pracy dla konkursu łączonego znajduje się pod adresem http://www.6pr.pl/n/p/6b/dok.html .
Pragniemy, aby dzięki tej sesji nawiązane zostały liczne kontakty przedstawicieli nauki i przemysłu i aby zakończyła się ona konkretnymi ustaleniami, między potencjalnymi partnerami do planowanych projektów.
W przypadku utworzenia konsorcjum projektowego, planującego złożenie wniosku projektowego, oferujemy możliwość częściowego refinansowania kosztów poniesionych na wyjazd na zagraniczne spotkanie konsorcjum.
Informacje dotyczące konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1521. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoba kontaktowa: mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl

5. Poszukiwani partnerzy do projektu 6.PR
5.1. Water Reuse and Recycling to Save the Quality of life (WARSAVE)

PEREIRA DUARTE, Norberto (BSc.)
R&D Project Coordinator
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (Welding and Quality Institute)
http://www.isq.pt njpereira@isq.pt
Telephone: +351-21-4228100/Ext. 2542
Fax: +351-21-4228129
Title: Water Reuse and Recycling to Save the Quality of life (WARSAVE)

Type Details: The project will consist on the preparation of a technical and financial study regarding the viability on creating a secondary water circuit on buildings from a small urbanization, through separation of effluents from baths and wash-stands and reuse this effluents on toilet discharges (preferably on buildings from social neighborhoods under construction to facilitate the demonstration issues or in a luxury condominium for reasons of ecology vs. prestige); Creation of retention basins for rain water, in order to supply a secondary distribution water line, using this water to wash streets and vehicles from urban solid waste fleet, gardens watering and to fire fights.
Wastewater Plant water reuse as secondary resource to garden watering or washing vehicles from urban solid waste fleet. Expiry Date: 2005-12-25

Expertise: Universities, Environmental Siencies and technology Research Centres, Inovation Societies, Computer and systems Engineering companies

Country: ÖSTERREICH, BELGIQUE, BULGARIA, SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA, KYPROS/KIBRIS,CESKA REPUBLIKA, DEUTSCHLAND, DANMARK, EESTI, ESPAÑA,SUOMI/FINLAND, FRANCE, ELLADA, CROATIA, MAGYARORSZAG, IRELAND,ISRAEL, ÍSLAND, ITALIA, Jordan, LIECHTENSTEIN, LIETUVA, LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ), LATVIJA, MALTA, NEDERLAND, NORGE, POLSKA, PORTUGAL, ROMANIA, Russian Federation, SVERIGE, SLOVENIJA, SLOVENSKA REPUBLIKA, TURKEY, UNITED KINGDOM

Name: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (Welding and Quality Institute)
Department: Departamento de Investigação & Desenvolvimento

Region: CONTINENTE

LISBOA E VALE DO TEJO

Grande Lisboa
6. Konferencja „Energie odnawialne dla Europy”, Bruksela, 21-22 listopada 2005
W dniach 21-22 listopada odbędzie się w Brukseli konferencja na temat “Energii odnawialnych dla Europy”. Celem imprezy, organizowanej przez Komisję Europejską, jest zaprezentowanie istotnej roli, jaką odgrywa w Europie energia odnawialna oraz zwiększenie wśród decydentów wiedzy na temat pojawiających się możliwości. Przeanalizowane zostaną przykłady uwieńczonych sukcesem europejskich zastosowań oraz zaprezentowane istniejące i planowane w Europie platformy technologiczne energii odnawialnych w zakresie fotowoltaiki i biopaliw.
Konferencja została tak przygotowana, aby przyciągnąć wysokich rangą uczestników ze sfery badań, nauki i technologii, przemysłu oraz polityki z całej Europy. Ponadto, zdaniem Komisji, impreza powinna mieć duże znaczenie dla wszystkich osób zainteresowanych otwarciem drogi dla energii odnawialnych w ramach Siódmego Programu Ramowego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/comm/research/energy/gp/gp_events/article_1567_en.htm#action

7. Środowisko – powstaje baza polskich instytucji i zespołów badawczych, zgłoszenia do 15 listopada 2005

Na prośbę MNiI oraz Instytutu Ochrony Środowiska przekazujemy informacje na temat projektu SKEP ERA-NET.

Instytut Ochrony Środowiska uczestniczy w realizacji projektu Unii Europejskiej SKEP ERA-NET poświęconemu integracji naukowych zespołów Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności przygotowywaniu wspólnych projektów badawczych z zakresu środowiska. Pierwszym zadaniem jest identyfikacja zespołów badawczych i utworzenie europejskiej bazy pracowników naukowych. W tym celu tworzymy bazę polskich instytucji i zespołów badawczych, które zainteresowane są taką współpracą.

W związku z tym zwracamy się z prośbą, aby zainteresowane instytucje przekazały na poniższy adres internetowy dane kontaktowe, tytuły projektów badawczych w jęz. polskim i angielskim - prac prowadzonych w ciągu ostatnich 4 lat w zakresie priorytetów przyjętych w Krajowym Programie Ramowym w obszarze środowiska (zarządzanie środowiskiem, gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych, różnorodność biologiczna i jej ochrona, optymalizacja rozwoju miast i regionów, optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz gospodarka recyrkulacyjna oraz inne środki techniczne ochrony środowiska). Celowe byłoby, aby były to projekty zakończone publikacją w recenzowanych czasopismach. Liczba zgłoszonych projektów jest pozostawiona do Państwa uznania.

Dla celów statystycznych wskazane byłoby również podanie źródła i wielkości finansowania. Dane te nie będą udostępniane innym osobom poza koordynatorem projektu. Dla koordynatora interesujący jest tylko zakres badawczy i skala przedsięwzięcia. W związku z koniecznością przesłania polskiego wkładu do bazy europejskiej do końca listopada bylibyśmy wdzięczni za nadesłanie zgłoszeń najpóźniej do 15 listopada br.

Dane prosimy przesyłać na adres: bozena.sucharda@ios.edu.pl8. Fundusze Strukturalne dla edukacji w latach 2007-2013 – propozycje MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z partnerami społecznymi, opracowało projekt Programu Operacyjnego "Wykształcenie i Kompetencje" (PO WIK) na lata 2007-2013 (PO WIK). Program ten określa zadania w obszarze edukacji, które będą wspierane środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w formułowaniu ostatecznej wersji Programu, poprzez wyrażenie swoich opinii dotyczących PO WIK. Komentarze i sugestie prosimy kierować na adres:


Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

e-mail: POWIK@men.gov.pl
Więcej informacji: Wykształcenie i Kompetencje


KONIECPobieranie 30 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna