2. Nazwa wyrobu budowlanego Element murowy silikatowy kształtowany regularnie, pełny, na złącze, Blok silikatowy 250x80x248, klasa wytrzymałości 15Pobieranie 9.99 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.99 Kb.
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr

Do WZ  1. Producent wyrobu budowlanego SILIKATY TRĄBKI Sp. Z O.O.

70 – 207 Szczecin

Pl. Batorego 3

Cegielnia Trąbki
BTA8

2. Nazwa wyrobu budowlanego Element murowy silikatowy kształtowany regularnie,

pełny, na złącze, Blok silikatowy 250x80x248,

klasa wytrzymałości 15.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego 1442-21  1. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,

ścianach piwnic, fundamentach.

5. Specyfikacja techniczna PN-EN 771-2:2006
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: wymiary: długość[mm] – 250,

szerokość [mm] – 80, wysokość [mm] – 248; kategoria odchyłek wymiarów -

TLM; wytrzymałość na ścianie – nie mniej niż 16,5[N/mm2]; trwałość – 50 cykli

zamrożenia i odmrożenia;gęsto brutto w stanie suchym-1610-1800[kg/m3]Klasa 1,8; absorpcja Cw do 15[%(m/m)]; reakcja

na ogień – Euro klasa A1; współczynnik dyfuzji pary wodnej-M=5/25,wg EN1745;

właściwości cieplne wg PN-EN 1745 styczeń 2004; powierzchnia kładzenia ┴;

substancji niebezpiecznych – brak.


  1. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub

numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie zgodności

wyrobu budowlanego.
Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 0771; Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus Zakład d/s Badań i Kontroli Materiałów.


Certyfikat : Nr 0771 – CPD – 109 – 08

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w pkt 5.

Trąbki dnia .2011r …… Małgorzata Siatkowska……………………………


( imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Pobieranie 9.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna