2 w jakich warunkach zachodzić mogą procesy nitryfikacji I jakie powstają produktyPobieranie 8.94 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.94 Kb.
1 Fermentacja metanowa zachodzi

-w przewodzie pokarmowym trzody chlewnej

-w żwaczu u przeżuwaczy

-w trakcie fermentacji kiszonek2 W jakich warunkach zachodzić mogą procesy nitryfikacji i jakie powstają produkty

Nitryfikacja jest procesem dwuetapowym .Jedna grupa utlenia amoniak do azotynów NH4 do N02[Nitroso] a druga utlenia N02 do N03[Nitro].Grupe Nitroso tworza bakterie zaliczane do rodzaju Nitrosomonas, Nitro bakterie z tej grupy to Nitrobacter ,Nitrococcus ,Nitrospira .Optymalny odczyn dla tych organizmów to lekko alkaliczny, temp 25-35 0C3 Fermentacja rzekoma własciwa –wymień bakterie oraz substraty które mogą podlegac tej fermentacji

Bakterie :Lactobacillus lactics, L. bulgaricus.Lcasei, Lactococcus diacetilactis

Substraty tej fermentacji glukoza ,pirogronian

4 Fermentacja nazywamy process w którym substraty organiczne ulegają w 1 etapie utlenieniu a ostatecznymi akceptorzmi elektronów sa zwiazki organiczne

5 Bakterie Gram – charakteryzują się następującymi cechami

-barwią się trwale fioletem krystalicznym

-ąciana komórkowa zawiera 10 -30 %lipidów

6 Do bakterii chemolitotroficznych zaliczamy

-bakterie nitryfikacyjne 1 etapu utleniające NH4+ Nitrosomonas

-bakterie nitryfikacyjne 2 etapu utleniające N02- Nitrobacter

-bakterie utleniające Fe+ Thiobacillus ferroxidans

-bakterie utleniające Mn

-bakterie utleniające 3CO-[CH2O]+2 CO2, H2, związki nieorganiczne związki S:H2S, S2O3, SO3-27 Ostatecznym akceptorem protonów i elektronow w łańcuchu oddechowym u bakterii może być

Azot cząsteczkowy-

Azotany +

Siarkowodór-

Siarczyny +

Tlen +


Azotyny +

Amoniak -

Siarczany+

8 Wymień mechanizmy odporności bakterii na antybiotyki

-brak miejsca uchwytu

-miejsce uchwytu niewrażliwe lub zablokowane [osłonięte]

Nadprodukcja liczby miejsc uchwytu w przypadku zablokowania procesów metabolicznych pojawia się zastępczy szlak

Wytworzenie zastępczych procesów metabolicznych

Bariera transportu antybiotyku do miejsca uchwytu

Transport antybiotyku poza komorkę

Unieczynienie antybiotyków przez związania ze strukturami komórkowymi

Enzymatyczna inaktywacja antybioty,ku

Biosynteza antybiotyku dopiero po fazie namnażania komórek9 schemat wiązania wolnego azotu [enzymy ,bilans energetyczny ]

N=N+8H+→HN=NH→H2N-NH2→2NH2+H2Diimid hydrazyna

Bilansem energetycznym jest ATP , enzymy nitrogenaza która sklada się z dwóch białek nitrogenazy i reduktazy nitrogenazowej są to białka żelazowo- siarkowe

10 scharakteryzuj mykozy wywołane przeaz grzyby z rodzaju Aspergillus

SA to aflatoksyny wywołujące choroby zw mikotoksykozami przyczyną których jest toksyna a nie mikroorganizm [grzyb],A flavus rozwija się na paszach wysokobiałkowych .Pierwsza pasza w której stwierdzono grzyba i wyizolowano aflatoksyny była śruta arachidowa ,która skarmiano indyki .Aflatoksyny produkowane przez tego grzyba uszkadzają watrabe ,mogą wywołac chorobe nerek ,płuc i serca .Nie są rozkładane przez szlaki metaboliczne i dlatego są kumulowane w organizmie ,mogą występować w mleku i jego przetworach SA także termostabilne .Mykotoksyny te obejmuja około 20 spokrewnionych związków ale 4 z nich [B1,B2,G1,G2]WYSTEPUJĄ W ZYWNOŚCI .Sa one przyczyną ostrych i chronicznych mykotoksykoz .Dopuszczalna dawka aflatoksyn w produktach przeznaczonych do apożycia wynosza od 2 µg/kg do 4 µg/kg a w mleku w proszku 0,05µg/kg

11 scharakteryzuj mechanizmy działania antybiotyków na biosynteze ścian komórkowych bakterii

Zakłocenia syntezy ścian komorkowych –syntezy peptoglikanu [cykloseryna

Transpeptydacji[antybiotyki beta-laktamowe

Hamowanie syntezy kwasów nukleinowych przez blokowanie matrycy albo polimerazy DNA lub RNA

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK [FUNKCJI RYBOSOMÓW AMINOGLIKOZYDY

WIAZANIE RNA makrolidy niepolienowe tetracyklinyZaburzenia funkcji błon biologicznych ,zmiany w strukturze błon polimyksyny amfoteryczna [transport jonów poza komorkę jonofory gramicydyna nystatyna©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna