2. Wybrano następujące władze Oddziału: Zarząd OddziałuPobieranie 46.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.36 Kb.
Poznań, 26.05.2011

Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (2007-2011) – Przewodniczący dr hab. Janusz Skowronek

1. Poprzednie zebranie wyborcze odbyło się 24.05.2007r. Uczestniczyły w nim 43 osoby.

2. Wybrano następujące władze Oddziału:

Zarząd Oddziału:

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Janusz Skowronek (WCO)

Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Maria Litwiniuk (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Sekretarz: Dr n. med. Rodryg Ramlau (O. Onkologii Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu)

Skarbnik: Dr Anita Galisz - Rumianowska (WCO)

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Jan Bręborowicz (WCO)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Murawa (WCO)

Dr n. med. Jerzy Załuski (WCO)

Dr n. med. Piotr Tomczak (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Dr n. med. Grzegorz Manyś (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Członkowie: Dr n. med. Krzysztof Rożnowski (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Dr n. med. Aldona Karczewska – Dzionk (WCO)

3. W momencie rozpoczęcia kadencji dokonano zebrania wszystkich deklaracji członkowskich dostępnych w dokumentacji. Na dzień 24.05.2007 takich deklaracji (niektóre sprzed 20-30 lat) było 141. Co najmniej trzykrotnie listownie poproszono o uregulowanie składek, niezależnie od korespondencji elektronicznej.

Po wyborze nowych centralnych władz PTO w 2010 roku dokonano weryfikacji członkostwa w PTO.

Obecnie Oddział Poznański PTO liczy 85 osób. Część osób nadal zalega ze składkami powyżej dwóch lat. Jedną z pierwszych decyzji nowego Zarządu Oddziału powinna być decyzja o podtrzymaniu lub skreśleniu członkostwa tych osób.

4. Podstawą działania Towarzystwa były regularne spotkania co miesiąc, w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 14.00. Czasami z przyczyn organizacyjnych spotkanie nie odbyło się. Czas spotkania wynosił przeciętnie od godziny do półtorej.

Program spotkania obejmował ciąg 2-3 wykładów, prezentacji, przybliżających problematykę podejmowanego zagadnienia i zakończonych dyskusją uczestników. Jako miejsce naszych spotkań wybraliśmy nowoczesną salę wykładową Wielkopolskiego Centrum Onkologii (na VI piętrze).

Zebrania PTO Poznań 2007 – 2011 (31)

2007 - 4

13 września 2007 - godz. 14.00.

1. „Brachyterapia w Polsce oraz w Wielkopolskim Centrum Onkologii” – dr hab. n. med. Janusz Skowronek.

2.1. „Brachyterapia raka gruczołu krokowego metodą HDR („Real-time planning”)” – spojrzenie lekarza – dr hab. n. med. Janusz Skowronek. 2.2. spojrzenie fizyka - dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski.

3. Omówienie działań Oddziału Poznańskiego PTO w nadchodzącym roku.

18 października 2007 – godz. 14.00.

1. „TGF-beta (nowy) cel w terapii chorób nowotworowych” - dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

2. „Brachyterapia raka płuca” – dr hab. n. med. Janusz Skowronek

15 listopada 2007 – godz. 14.00.

1. „Zastosowanie radiopeptydów w diagnostyce nowotworów neuroendokrynnych – dr Rafał Czepczyński

2. Badania immunohistochemiczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)” – prof. dr hab. n. med. Jan Bręborowicz.

20 grudnia 2007 – godz. 14.00.

1. „Biblia zapisana w genach” – dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk.

2008 – 8 + 1

10 stycznia 2008 – godz. 14.00.

1. ”Rola angiogenezy w tworzeniu przerzutów nowotworowych” – prof. dr hab. n. med. Janina Markowska

2. „Uzupełniająca hormonoterapia raka piersi” – dr n. med. Maria Litwiniuk Celon Pharma - Aromek

14 luty 2008 – godz. 14.00

1. „Leczenie uzupełniające w chemioterapii – aktualne wytyczne – dr n. med. Krzysztof Rożnowski.

2. „Ocena jakości życia u chorych na raka płuca leczonych paliatywnie metodą HDR” – dr Magda Kubaszewska (Zakład Brachyterapii WCO) –. wszczęcie przewodu doktorskiego Avamed

13 marca.2008 – godz. 14.00

1. 14.00 – 14.30 „PET w onkologii klinicznej” – dr n. med. Witold Cholewiński (Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WCO).

2. 14.30 – 15.00 „Obecny stan wiedzy na temat węzła wartowniczego w raku jelita grubego” – dr n. med. Dawid Murawa (I Oddział Chirurgii Onkologicznej WCO).

10 kwietnia 2008 – godz. 14.00

1. 14.00 – 14.25 „Systemowe leczenie wczesnego raka piersi”

2. 14.25 – 14.50 „Systemowe leczenie zaawansowanego raka piersi” - Dr Iwona Głogowska (Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie)

3. 15.15 – 15.30 „Węzeł wartowniczy w czerniaku skóry – 7 lat doświadczenia ośrodka” - dr n. med. Dawid Murawa (I Oddział Chirurgii Onkologicznej WCO).

15 maja 2008 – godz. 14.00

1. 14.00 – 14.20 „Neulasta jako innowacyjny sposób zapobiegania neutropenii” – prof. Janina Markowska (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

2. 14.20 – 14.40 „Aktualne zalecenia dotyczące stosowania granulocytarnych czynników wzrostu” – prof. Marek Spaczyński (Klinika Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu)

3. 14.40 – 15.00 „Zapobieganie i leczenie działań niepożądanych u chorych poddanych chemioterapii w przypadku raka jajnika” – prof. Stefan Sajdak (Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Poznaniu)

4. 15.00-15.20 Quiz z nagrodami - dr Radosław Mądry (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

5. 15.20-15.40 „Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego - analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i w narządach krytycznych” – dr Adam Chicheł (Zakład Brachyterapii WCO) – wszczęcie przewodu doktorskiego Amgen

12 czerwca 2008 – godz. 14.00

1. doc. dr hab. n. med. Wlodzimierz Ruka (Centrum Onkologii, Instytut M. Skłodowskiej- Curie, Warszawa) „Zasady leczenia imatinibem zaawansowanych postaci nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego "

2. dr Piotr Rutkowski (Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej- Curie, Warszawa) „Postępowanie w oporności podczas leczenia imatinibem u chorych na GIST. Nowe protokoły badań klinicznych. Rejestr Kliniczny GIST ".

3. dr Dorota Jezierska (III Oddział Radioterapii WCO, Poznań) „Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przerzutach do mózgu raka płuca leczonych radioterapią stereotaktyczną” – wszczęcie przewodu doktorskiego. Novartis

23 września 2008

Eli Lilly sp. z o.o. - Konferencja

23 października 2008 – godz. 14.00 – 15.30

1. 14.00 – 15.00 Susanne Thomsen, Sales Team Leader Europe, Agendia BV, Amsterdam, The Netherlands - “Exploiting the human genome to improve cancer diagnostics”.

1.1. A presentation of Agendia and the Dutch Cancer Institute (NKI)

1.2. A presentation of MammaPrint®, which can predict the risk of breast cancer recurrence. The presentation will include an examination of relevant publications, practical issues regarding sampling, price etc.

1.3. A presentation of CupPrint ® - a gene expression profile analyze, which can identify the unknown primary tumour.

4 grudnia 2008

1. 14.00 – 14.30 dr n. med. Andrzej Antczak (Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) – „Hormonoterapia raka prostaty”

2. 14.30 – 15.00 dr hab. n. med. Janusz Skowronek – Zakład Brachyterapii WCO - „Leczenie niepowodzeń po chirurgii i radioterapii raka prostaty.

3. 15.20 – 15.40 dr Marek Kanikowski (Zakład Brachyterapii WCO) – wszczęcie przewodu doktorskiego „Wartości dawek w zdrowych narządach krytycznych a odmienne schematy brachyterapii HDR w leczeniu raka prostaty”

2009 - 8

08 stycznia 2009 – godz. 14.00 – 15.30

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktora Jędrzejczak– „Co jest a co nie jest korupcją w służbie zdrowia”

12 luty 2009 – godz. 14.00 – 15.30

1. "Eckert & Ziegler BEBIG: Company and Products. Prostate Seed Implants in Brachytherapy."

12 marzec 2009 – godz. 14.00 – 15.30

1. „Problemy urologiczne związane z radioterapią i chemioterapią chorych na nowotwory narządów płciowych” – dr hab. n. med. Andrzej Roszak

2. „ Relacje pomiędzy guzem miednicy mniejszej a układem moczowym” – dr n. med. Błażej Nowakowski

3. „Platynoporny i platynoniewrażliwy rak jajnika – metody leczenia” – Daniel Małolepszy(Glaxo sp. z o.o.)

4. „Profilaktyka raka szyjki macicy” – Aneta Wójcik (Glaxo sp. z o.o.)

14 kwiecień 2009

1. 14.00 – 14.20 „Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego - analiza zależności między czynnikami prognostycznymi
a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych” – dr Adam Chicheł – tezy pracy doktorskiej.


2. 14.30 – 14.50 „Silniejsza supresja estrogenowa – więcej korzyści w hormonozależnym raku piersi” – dr Maciej Wieczorek (Celon Pharma sp. z o.o)

3. 14.50 – 15.10 „Nowoczesne technologie – szansa na nowe leki” - dr Maciej Wieczorek (Celon Pharma sp. z o.o)

21 maja 2009

1. 14.00 – 14.40 „Neuropatie indukowane chemioterapią” – dr hab. n. med. Dariusz Iżycki (Zakład Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii).

2. 14.50 – 15.10 „Bisfosfoniany – nowości medyczne” - dr Aleksandra Gaborek (Novartis Poland sp. z o.o.)

18 czerwiec 2009

Warsztaty onkologiczne firmy Amgen

1. „Zastosowanie pegfilgrastymu u chorych na nowotwory” – prof. Marek Wojtukiewicz, Białystok

2. „Diagnostyka molekularna w raku jelita grubego” – Prof. Janusz Siedlecki, Warszawa

3. „Nowe terapie w leczeniu raka jelita grubego ze szczególnym uwzględnieniem panitumumabu” – Dr Jacek Kryński, Warszawa

08.października.2009

Leczenia czerniaka”1. Epidemiologia, zapobieganie i wczesne rozpoznanie czerniaków skóry – 15 min Dr hab.n.med. Zbigniew Nowecki Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curieul. W.K. Roentgena 5; 02-781 Warszawa

2. Klasyfikacja TNM - 10 min Dr hab.n.med. Piotr Rutkowski

3. Zasady chirurgii ogniska pierwotnego czerniaka oraz postępowania z regionalnymi węzłami chłonnymi; biopsja węzła wartowniczego Dr hab.n.med. Zbigniew Nowecki

4. Leczenie uzupełniające oraz badania kliniczne w leczeniu czerniaka - Dr hab.n.med. Piotr Rutkowski

17 grudnia 2009

Limfadenektomia w raku żołądka - aktualny stan wiedzy (Dawid Murawa, Piotr Nowaczyk) 10min.

Koncepcja węzła wartowniczego w raku żołądka (Karol Połom, Dawid Murawa) 10min.

Znaczenie mikroprzerzutów w obrębie układu chłonnego u pacjentów z rakiem żołądka (Arkadiusz Spychała, Dawid Murawa) 10min.

Znaczenie procesu angiogenezy w progresji raka żołądka (Łukasz Kruszyna, Dawid Murawa, Paweł Murawa, Paweł Jagodziński, Grzegorz Oszkinis) 10min.

Resekcja żołądka – wpływ na farmakokinetykę leków (Edyta Szałek, Dawid Murawa, Agnieszka Kamińska, Karol Połom) 8min.

Wpływ zabiegu resekcji żołądka na parametry farmakokinetyczne amlodypiny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (Edyta Szałek, Dawid Murawa, Agnieszka Kamińska, Karol Połom) 8min.

2010 - 9 + 1

14 stycznia 2010 – godz. 14.00 – 15.30

Wybrane najważniejsze wydarzenia 2009 roku w onkologii

1. „HER2 w nowotworach innych niż rak piersi – prof. dr hab. n. med. Jan Bręborowicz (10 min.)

2. „Rak płuca” – dr n. med. Maciej Bryl (10 min.)

3. „Rak piersi” – dr hab. n. med. Maria Litwiniuk (10 min.)

4. „Rak nerki” – dr n. med. Piotr Tomczak (10 min.)

5. „Rak szyjki macicy” – dr n. med. Radosław Mądry (10 min.)

11 luty 2010 – godz. 14.00 – 15.30

1. Bronchoskopia klasyczna a bronchoskopia wirtualna. Stan aktualny a perspektywy rozwoju badania (30 min.) 1,2Prof. dr hab. med. Witold Młynarczyk, 2Dr Krzysztof Świerkocki, 2mgr Witold Breliński (1Zakład Brachyterapii WCO, 2Klinika Pneumonologii UM w Poznaniu)

2. Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworów złośliwych do płuc (20 min.) Dr n. med. Piotr Łaski (II Oddział Chirurgii Onkologicznej WCO)

22 luty 2010 – godz. 14.00 – 15.30

1. Krążące komórki nowotworowe we krwi obwodowej i metody ich izolacji (30 min.). Prof. dr hab. med. Maciej Zabel (Katedra Histologii UM w Poznaniu)

2. Zastosowanie zieleni indocyjaninowej do oceny ukrwienia interponatu żołądkowego stosowanego przy odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego po całkowitej resekcji przełyku (20 min.). Dr n. med. Dawid Murawa (I Oddział Chirurgii Onkologicznej WCO)

18 marzec 2010 – godz. 13.00 – 14.00

1. Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przerzutach raka płuca leczonych chirurgicznie (25 min.) Dr n. med. Dorota Jezierska (III Oddział Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii)

2. Możliwości leczenia II linii chorych na NDRP (25 min.) Dr hab. n. med. Rodryg Ramlau (Odział Onkologii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii)

08 kwiecień 2010 – godz. 14.00 – 15.30

1. 14.05 - 14.45 -  "Żywienie chorych  onkologicznych w stanach zagrożenia życia "   - Dr Piotr Sowiński   (Centrum Onkologii  Warszawa, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii )

2. 14.45 - 15.25 - "Świadczenia NFZ a żywienie pozajelitowe" - Dr Konrad Matysiak (Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, SPSK nr 2 Poznań)

3. 15.25 - 15.40 - "Emulsje tłuszczowe w żywieniu pozajelitowym" - Dr Piotr Grzechnik (firma B.Braun)

17.06.2010

1. 14.00 - 14.30 – „Strategia pierwszej linii leczenia chorych z rozsianym rakiem jelita grubego bez mutacji genu K-ras” – dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski (Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego, Instytut Onkologii, Warszawa)  

3. 14.40 – 15.00 – „Możliwość leczenia chirurgicznego chorych z przerzutami raka jelita grubego” – dr n. med. Witold Kycler (II O. Chirurgii Onkologicznej, WCO Poznań)

4. 15.00 – 15.20 – „PET w planowaniu radioterapii - obecny stan wiedzy” - dr n. med. Joanna Kaźmierska, (II Zakład Radioterapii, WCO)

14.10.2010

1. 14.00 - 14.30 – „ Żywienie jako element terapii nowotworowej" - prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz.
2. 14.30 – 14.40 - Dyskusja


3. 14.40 – 15.10 - "Żywienie w onkologii - co ?kiedy? i dlaczego?” - dr. n. med Katarzyna Karwowska, mgr Joanna Kopińska.   Fresenius Kabi Polska                     

18.11.2010

1. 14.00 - 14.40 – „Czy zmieniło się coś w wytycznych dotyczących profilaktyki p/zakrzepowej u pacjentów onkologicznych?” - dr Sławomir Sobieszczyk (Pracownia Chorób Układu Krążenia i Zaburzeń Hemostazy Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

2. 14.50 – 15.20 - „Leki bionastępcze – obniżanie kosztów terapii” – dr n. farm. Jacek Borkowski (ekspert Komisji Europejskiej).  

10.12.2010

Warsztaty edukacyjne PTU – Leczyć skutecznie resorpcję kości u chorych z rakiem stercza

16.12.2010

1. 14.00 - 14.25 – „Epidemiologia choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych onkologicznych” - Prof. dr hab. n. med. Fryderyk Pukacki (Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu)

2. 14.25 – 14.50 – „Aktualne poglądy na leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych onkologicznych” - Prof. dr hab. n. med. Ryszard Staniszewski (Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu)

3. 14.50 – 15.15 – „Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u chorych onkologicznych” - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński (Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu)

2011 – 2

26.01.2011 – jako zebranie szpitalne

Nowoczesne techniki brachyterapii raka piersi

1. 14.00 – 14.30 – „APBI” – dr hab. n. med. Janusz Skowronek (Zakład Brachyterapii WCO)

2. 14.40 – 15.10 – „Aplikatory balonowe stosowane w samodzielnej brachyterapii raka piersi (APBI)” – mgr Grzegorz Bielęda (Zakład Fizyki WCO.

10.02.2011

1. 14.00 – 14.20 – „Specyfika zakażeń szpitalnych u chorych z chorobą nowotworową” – dr n. med. Zefiryn Cybulski (Kierownik Pracowni Mikrobiologii WCO)

2. 14.30 – 14.50 – „Promedinet – Ogólnopolski Program Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym” – Adam Buszka( firma Baxter)

3. „Żywienie pozajelitowe – prezentacja produktów firmy Baxter” – Maciej Synoradzki (firma Baxter)

5. Została utworzona strona internetowa Oddziału Poznańskiego PTO (www.wco.pl/pto)

6. Uczestniczyliśmy w postępowaniach konkursowych na ordynatora o. onkologii klinicznej.

Dr hab. n. med. Janusz Skowronek

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTO

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem PTO jest:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,

 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,

 3. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,

 4. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,

 5. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

PTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 2. organizowanie sekcji naukowych,

 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,

 4. inicjowanie i popieranie (m. in. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród) działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,

 5. redagowanie czasopisma „Nowotwory”,

 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,

 7. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna