2005 Wybrane dokumenty Drugiego Walnego Zgromadzenia Delegatów nszz „Solidarność


Lista Zakładów – członków „Mazowsze”Pobieranie 357.45 Kb.
Strona3/5
Data10.05.2016
Rozmiar357.45 Kb.
1   2   3   4   5

Lista Zakładów – członków „Mazowsze”

 1. ZM Ursus

 2. FSO

 3. Huta Warszawa

 4. Mennica Państwowa i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przerobu Metali Szlachetnych

 5. Zakład Remontowy Energetyki ZREW

 6. Polskie Zakłady Optyczne

 7. Zakłady Radiowe im. Kasprzaka

 8. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM

 9. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA

 10. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

 11. Instytut Wydawniczy PAX

 12. Państwowe Muzeum Etnograficzne

 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe

 14. Zakład Transformatorów Radiowych T-19

 15. PKP Ziemi Mazowieckiej

 16. Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki MERAMAT

 17. Przedsiębiorstwo Systemów Komputerowych MERA-SYSTEM

 18. Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej, MERA-PNEFAL, Falenica

 19. Fabryka Urządzeń Odlewniczych FUMOS

 20. Pogotowie Ratunkowe

 21. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej DIPROWOD

 22. Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej m-sta Warszawy

 23. Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych

 24. Warszawska Usługowa Spółdzielnia Pracy Oddział Technika Kotlarska

 25. Centrum Zdrowia Dziecka

 26. Zelmot FSO POLMO Zakłady Elektroniki Motoryzacyjnej

 27. TEWA

 28. MZK

 29. Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego BISTYP

 30. Zakład Chemii Budowlanej

 31. RAWAR Warszawskie Zakłady Radiowe

 32. ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia

 33. Zakłady Konstrukcyjno-Naprawcze Precyzyjnego Sprzętu Medycznego AM

 34. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ŻELBETON

 35. Ośrodek Informatyki Kolejnictwa

 36. Zakład Energetyki Cieplnej Żoliborz

 37. Zakład Wytworów z Metali Szlachetnych i Szkła

 38. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ENERGOPOL

 39. Zakład Projektów i Dokumentacji Geologicznych

 40. Spółdzielnia Pracy ZALIMP

 41. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne

 42. Zakład Aparatury Elektronicznej POLON

 43. Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT

 44. Państwowy Szpital Kliniczny nr 3

 45. Biuro Turystyki Motorowej PZM

 46. Warszawskie Zakłady Telewizyjne i Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego

 47. Biuro Projektów Instalacji Przemysłowych INSTALPROJEKT

 48. Zakład Budownictwa Inwestycji SPOŁEM

 49. Elektrociepłownia Pruszków

 50. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali

 51. MERA-PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

 52. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa-Wschód

 53. Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich PZL

 54. Zakład Doświadczalny MERA-PIAP

 55. Fabryka Kabli Ożarów Mazowiecki

 56. Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów

 57. Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki

 58. Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych MOSTOSTAL

 59. Instytut Chemii Przemysłowej

 60. WSK-PZL II

 61. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ

 62. Spółdzielnia Inwalidów im. Rutkowskiego

 63. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych PONAR-Avia

 64. Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych PROZEMAK

 65. Biuro Projektów Przemysłu Farmaceutycznego POLFA

 66. Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych UNITRA EL MASZ

 67. Kliniczny Szpital Zespolony im. Orłowskiego

 68. Zakład Mechaniki Produkcyjnej Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych

 69. Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

 70. Przemysłowy Instytut Elektroniki

 71. Instytut Lotnictwa

 72. Fabryka Okładzin Ciernych

 73. Karczewskie Zakłady Chemiczne

 74. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Specjalnego METROPROJEKT

 75. Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa

 76. Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy Dźwignia

 77. Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego PERUN

 78. Stołeczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Garwolin

 79. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ELEKTROMONTAŻ

 80. Teatr Wielki

 81. Instytut Tele- i Radiotechniczny

 82. Fundusz Wczasów Pracowniczych

 83. ZOS nr 1

 84. Rządowe Centrum Informatyczne CENPLAN w Komisji Planowania

 85. Zakłady Mechaniczne im. Nowotki

 86. Zakłady Metalowe PREDOM-MESKO Skarżysko Kamienna

 87. Biuro Studiów i Projektów Lotnictwa Cywilnego

 88. Państwowy Szpital Kliniczny im. Michałowicza

 89. Baza Usług Transportowych ZZG

 90. Zespół Pracowni Elektroniki przy Biurze Studiów i Projektów Łączności

 91. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Warszawa

 92. ZOS Ochota

 93. Centralny Ośrodek Informatyki Komunikacji

 94. Zakład Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej w Izabelinie

 95. Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej

 96. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego STELLA

 97. Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 98. PONAR-REMO

 99. Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodnego i Kanalizacji CEWOK

 100. Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego

 101. ZMiUT UNITRA-UNIMA nr 1

 102. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Pruszków

 103. Wojewódzkie Biuro Projektów AWRO

 104. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

 105. Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Odlewni PRODLEW

 106. Biuro Projektów Przemysłu Farmaceutycznego

 107. Główne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa CZSR SAMOPOMOC CHŁOPSKA

 108. Spółdzielnia Geodezyjno-Dokumentacyjna TECHNOPLAN

 109. Biuro Projektów Szkół Wyższych BEPREN

 110. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa ZREMB

 111. Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL

 112. Centrum Techniki Komunalnej

 113. Przedsiębiorstwo Projektowania Rozwoju Przemysłu Maszyn Budowlanych BUMAR-PROJEKT

 114. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego STOLICA

 115. Biuro Projektowo-Badawcze ENERGOPOL

 116. Biuro Projektów Przemysłu Mięsnego

 117. Zakład Rekonstrukcji i Normowania MERA

 118. Stołeczne Zjednoczenie Projektowania Budownictwa Komunalnego

 119. Główne Biuro Studiów i Projektowania Zaplecza Technicznego Motoryzacji

 120. Biuro Projektów Centrali Przemysłu Naftowego NAFTOPROJEKT

 121. Stacja SANEPID

 122. Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych ELEKTROPROJEKT

 123. Zakład Techniki Jądrowej POLON

 124. Biuro Studiów i Projektów Łączności

 125. Kliniczny Szpital Dziecięcy – Dziekanów Leśny

 126. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET

 127. Wydawnictwa Normalizacyjne

 128. ZOZ Warszawa-Wola

 129. Przemysłowy ZOZ nr 2

 130. Muzeum Narodowe

 131. Muzeum Historyczne m-sta Warszawy

 132. ]Muzeum Literatury im. Mickiewicza

 133. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie

 134. Państwowe Muzeum Archeologiczne

 135. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

 136. Muzeum Narodowe w Poznaniu

 137. Muzeum Okręgowe w Toruniu

 138. Muzeum Sztuki w Łodzi

 139. Muzeum Narodowe w Krakowie

 140. Muzeum Okręgowe w Białymstoku

 141. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 142. Muzeum Okręgowe w Lublinie

 143. Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 144. PP DESA w Warszawie

 145. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

 146. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

 147. WAREL – Zakłady Elektroniczne im. Zubrzyckiego

 148. Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego i Usług

 149. ZOZ Praga-Północ

 150. Biuro Projektowe Przemysłu Motoryzacyjnego MOTOPROJEKT

 151. Zakłady Kineskopowe UNITRA-POLKOLOR

 152. UNITRA-POLKOLOR, Zakład Produkcji Obudów Sprzętu Elektronicznego

 153. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Komputerowej i Pomiarów

 154. Spółdzielnia Inwalidów SATURN

 155. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniczego

 156. Zarząd Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych

 157. Zakład Modernizacji i Remontów BUDOCHEM

 158. Centrala Zaopatrzenia Poczt i Telekomunikacji

 159. Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci w Otwocku

 160. MZK Zakład Naprawy Tramwajów T-3

 161. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki

 162. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa

 163. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Rolniczego BISPROL

 164. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego i Zakłady Mięsne Żerań

 165. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Ochota Centralna

 166. Instytut Przemysłu Farmaceutycznego Oddział Warszawa-Żoliborz

 167. Państwowy Zakład Higieny

 168. Zakład Opracowań Geologicznych Górnictwa Naftowego GEONAFTA

 169. ZALMED Spółdzielnia Zakład Aparatury Laboratoryjno-Medycznej

 170. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa ELEKTROMONTAŻ

 171. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

 172. Zakład Organizacji i Informatyki

 173. Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego SYRENA

 174. Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia

 175. Instytut Leków

 176. Pracownia Konserwacji Zabytków

 177. Urząd Telekomunikacyjny Warszawa-Śródmieście

 178. Teatr na Woli

 179. Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Urządzeń Elektrycznych ELEKTROMONTAŻ

 180. Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysł. MOSTOSTAL

 181. ZWAR Z 1

 182. Miejskie Biuro Projektów WARCENT

 183. Miejski Szpital Dziecięcy im. prof. Bogdanowicza

 184. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Spółdzielnia Pracy w Markach

 185. Skierniewickie Zakłady Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych RAWENT

 186. Zakłady Piwowarskie

 187. Zakład Produkcji Artykułów Biurowych i Wytwórnia Płyt Gramofonowych VERITON

 188. Zakład Odlewni Staliwa STALCHEMAK Siedlce

 189. Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej

 190. Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej RUNO

 191. Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego VTROCERPROJEKT

 192. Centrum Lecznicze Rehabilitacyjne Gruźlicy i Chorób Układu Oddechowego

 193. Biuro Studiów i Projektowania Rozwoju Przemysłu Maszynowego PROMASZ

 194. Instytut Hematologii

 195. Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Drzewnego BIPROWOD

 196. Zakład Projektowo-Technologiczny OMEL PROJEKT

 197. Biuro Projektów Przemysłu Elektronicznego UNITRA-UNIPRO

 198. ZOZ Żoliborz

 199. Zarząd Główny i Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych

 200. ZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

 201. Biuro Projektów Przemysłu Organicznego ORGANIKA

 202. Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego

 203. Komitet ds. Radia i Telewizji

 204. Przychodnia Rejonowa ul. Karmelicka

 205. Mazowieckie Zakłady Chemiczne

 206. Białostockie Zakłady Graficzne

 207. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 208. Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Naftowymi CPN

 209. Politechnika Warszawska

 210. Przedsiębiorstwo Transportu i Spedycji BROWTRANS

 211. Krajowa Agencja Wydawnicza

 212. Zakłady Radiowe i Telewizyjne ZARAT

 213. Zakład Produkcyjny PTTK FOTOPAN

 214. Biuro Projektowania Technologii i Organizacji Produkcji BIPROTOR

 215. Biblioteka Narodowa

 216. Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego ETOB

 217. Państwowe Wydawnictwo WIEDZA POWSZECHNA

 218. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

 219. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

 220. Biuro Projektów Centralnego Zarządu Ogrodnictwa

 221. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 222. Zakład Sprzętowo-Transportowy Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 1

 223. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych PONAR Pruszków

 224. Telewizyjna Wytwórnia Filmowa POLTEL

 225. Teatr Polski i Kameralny

 226. Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych MOSTOSTAL

 227. Biuro Projektów Przemysłu Betonów BILPRODEX

 228. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZT-WZM

 229. Teatr Popularny

 230. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

 231. Rejon Dróg Publicznych w Warszawie

 232. Teatr Lalka

 233. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej

 234. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej i Zakład Doświadczalny OBR TG

 235. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM

 236. Warszawskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON

 237. Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego

 238. MERA-CENTRUM Biuro Generalne Dostaw

 239. Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH

 240. Instytut Łączności

 241. Wojewódzki Szpital Zespolony

 242. Biuro Projektów i Usług Technicznych Branży Uzdrowiskowej BALNEOPROJEKT

 243. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Miastoprojekt Budopol

 244. Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym POLCARGO

 245. Stołeczna Dyrekcja Inwestycji Spółdzielczych

 246. Teatr Ateneum

 247. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE

 248. Spółdzielnia Pracy SKALA

 249. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 250. Państwowy Szpital Kliniczny nr 1

 251. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomp Przemysłowych

 252. Warszawska Fabryka Pomp

 253. Elektrociepłownia Żerań

 254. Instytut Reumatologiczny

 255. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM

 256. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział I

 257. ZOZ Praga Płd. Służba Zdrowia Dzielnicy Praga Pd.

 258. Teatr Kwadrat

 259. Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Kolejowego

 260. Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny

 261. Centralny Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej

 262. Centralny Ośrodek Badawczy Projektów Budownictwa Ogólnego

 263. Biuro Eksportu ELEKTROMONTAŻ

 264. Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego CUKROPROJEKT

 265. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych

 266. Centralny Ośrodek Studialno-Projektowy Budownictwa Mieszkaniowego IWESTPROJEKT

 267. Zjednoczenie Produkcji Drobiarskiej POLDROB

 268. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 269. Centrala Handlu Zagranicznego POLIMEX-CEKOP

 270. Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT

 271. ZZG. VERITAS Zespół Handlu

 272. Zakłady Elektronowe LAMINA

 273. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych

 274. Instytut Onkologii

 275. Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę

 276. Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa WARSZAWA

 277. Zakład Sprężyn Motoryzacyjnych

 278. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego

 279. Centralny Szpital Kliniczny A.M.

 280. Instytut Technologii Elektronowej

 281. Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Dróg Publicznych

 282. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych CHEMADEX

 283. Biuro Programów Celowych i Przepływów Międzygałęziowych przy Komisji Planowania

 284. Zakład Aparatury Energoelektrycznej w ZZG

 285. Zakład Wydawnictw CZSR Samopomoc Chłopska

 286. ZZG Zarząd Przemysłu i Handlu i Zespoły Przemysłowe

 287. Stołeczny Ośrodek Informacji i Techniki Obliczeniowej SOETO

 288. Zakład Aparatury Naukowej UNIPAN

 289. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego STOMIL

 290. Instytut Psychoneurologiczny

 291. Instytut Technologii Nafty

 292. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach BISTYP

 293. Zespół Opieki Zdrowotnej Pruszków

 294. Przedsiębiorstwo Transportu Przemysłu Maszynowego POLAM

 295. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych

 296. Wydawnictwo Interpress

 297. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik

 298. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

 299. Państwowe Wydawnictwo ISKRY

 300. Państwowe Zakłady Teletransmisyjne

 301. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ

 302. Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Oddział w Warszawie

 303. Instytut Chemii Organicznej PAN i Zakład Doświadczalny CHEMIPAN

 304. Spółdzielnia Pracy Spedytorów POLSPED

 305. Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych

 306. Agencja Autorska Spółka z ogr. odpow.

 307. Ośrodek Rozliczeniowy Poczty i Telekomunikacji

 308. Instytut Elektrotechniczny

 309. Redakcja Gromada Rolnik Polski

 310. Przedsiębiorstwo ;Handlu Zagranicznego BUMAR

 311. Centralny Szpital Kolejowy

 312. Instytut Prasy i Wydawnictw NOVUM

 313. Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego VARIMEX

 314. Biuro Studiów i Projektów Lasów Państwowych Pracownia Melioracyjna

 315. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

 316. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego

 317. Obwód Lecznictwa Kolejowego

 318. Instytut Maszyn Spożywczych SPOMASZ

 319. Teatr Współczesny

 320. Stołeczne Przedsiębiorstwo Winiarsko-Spożywcze VARSOWIN

 321. Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL

 322. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Wola Zachodnia

 323. Główny Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej

 324. ]Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

 325. Studio Miniatur Filmowych P.P.

 326. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 327. Teatr Syrena

 328. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa ZREMB

 329. Zakłady 1 Maja PONAR Pruszków

 330. Obwód Lecznictwa Kolejowego

 331. Ministerstwo Handlu Zagranicznego Centrala Importowa Standaryzacji

 332. Wydawnictwo Książkowe Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

 333. Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek

 334. Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych przy Przemysłowym Instytucie Elektroniki

 335. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego

 336. Huta Szkła w Wołominie

 337. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego INTRACO

 338. Zakład Doświadczalny Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów

 339. Państwowa Agencja Wydawnicza

 340. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zespół Produkcji Nakładczej

 341. Wydawnictwa Geologiczne

 342. Instytut Badań Jądrowych

 343. Wytwórnia Filmów CZOŁÓWKA

 344. [sic!]

 345. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA

 346. Wydawnictwo Arkady

 347. Służewieckie Zakłady Chemiczne

 348. PHZ Agromet-Motoimport

 349. PHZ Uniwersal

 350. Państwowy Instytut Wydawniczy

 351. Zakład Gospodarki Towarami Żywnościowymi nr 3

 352. Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Świerczewskiego

 353. Elektrociepłownia Siekierki

 354. Przemysłowy ZOZ nr 7 Wola

 355. Pracownicy Warszawskiej Gastronomii i Hotelarstwa

 356. Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Trenerzy i Instruktorzy

 357. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego

 358. Centrala Produktów Naftowych CPN

 359. PKS Oddział Towarowo-Osobowy

 360. Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 361. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Warszawa Ursus

 362. Dozór Techniczny

 363. Stołeczny Zakład Weterynarii

 364. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Łomianki

 365. Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Zakład Produkcyjny nr 2

 366. Instytut Techniki Budowlanej

 367. Spółdzielnia Pracy UNIA

 368. Instytut Gruźlicy

 369. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu BETON STAL

 370. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Kobyłka

 371. Stołeczne Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego SPTHW nr 3

 372. Miejski Ogród Zoologiczny

 373. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego COOPEXIM i Biuro Eksportowe COOPEXIM-konfekcja i Biuro Eksportowe COOPEXIM-CEPELIA

 374. Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych ENERGOMONTAŻ-Północ

 375. Rejonowy Oddział Pracy Nakładczej

 376. Fabryka Aparatury Mleczarskiej

 377. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Rolnicza w Siedlcach

 378. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów

 379. Zakład Podzespołów Radiowych OMIG Międzyrzec Podlaski

 380. Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL Piastów

 381. Zakład Materiałów Magnetycznych POLFER

 382. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg

 383. Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych ELEKTROMONTAŻ-Północ Zespół Baz Zaplecza Sochaczew

 384. Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA

 385. Grodziska Fabryka Grzejników

 386. Miejski Kombinat Modernizacyjno-Budowlany

 387. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL

 388. Zakład Transportu Samochodowego i Sprzętu Mechanicznego Energii Atomowej przy Instytucie Badań Jądrowych

 389. Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Piaseczno

 390. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Osobowych Dźwigów

 391. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PRAGA

 392. Stołeczne Przedsiębiorstwo Instalacji Reklam Świetlnych

 393. Teatr Dramatyczny

 394. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych Red. „Chrześcijanin w Świecie”

 395. Państwowy Teatr Lalek GULIWER

 396. Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne MERA Błonie

 397. Ośrodek Badania i Kontroli Jakości Wyrobów Przemysłu Maszynowego

 398. Zakłady Wytwórczo-Usługowe PRUMEL Przemysłu Terenowego

 399. SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców

 400. IBJ Zakład Eksploatacji Reaktorów Świerk

 401. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

 402. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nieporęcie

 403. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2

 404. Zakład Rekonstrukcji i Normowania Przemysłu Sprzętu Oświetleniowego i Elektroinstalacyjnego


  Pobieranie 357.45 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna