2005 Wybrane dokumenty Drugiego Walnego Zgromadzenia Delegatów nszz „SolidarnośćPobieranie 357.45 Kb.
Strona4/5
Data10.05.2016
Rozmiar357.45 Kb.
1   2   3   4   5

 • Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego

 • Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim

 • Muzeum Okręgowe w Łomży

 • Muzeum Okręgowe w Radomiu wraz z Oddziałami

 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 • Archiwum Państwowe m-sta Warszawy

 • Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

 • Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Zakopanem

 • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 • Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi

 • Muzeum Historii Miasta w Łodzi

 • Przedsiębiorstwo Doświad.-Produkc. Obsługowych Urządzeń Samochod. POLMOZBYT

 • Ośrodek Badawczo-Rozwoj. Przemysłu Kablowego ENERGOKABEL

 • Instytut Geologiczny Centralnego Urzędu Geologicznego

 • Fabryka Domów OWT w Pruszkowie

 • Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL

 • Zarząd Inwestycji Centralnych

 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Komputerowych i Pomiarów

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego HORTEX-POLCOP

 • Teatr Narodowy

 • Zakład Mleczarski WOLA

 • Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznej w Pruszkowie

 • Przedsiębiorstwo Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego AGPOL – Zakład Wydawnictw

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych

 • Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej PROSAN

 • Fabryka Pras Automatycznych Zakład nr 2

 • Studencka Spółdzielnia Pracy UNIWERSITAS

 • Fabryka Aparatury Elektrycznej EFA

 • Polska Agencja Prasowa

 • SPOŁEM W.S.S. Oddział Produkcji Garmażeryjno-Mięsnej i Napojów

 • Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES

 • Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyzacji Procesów Chemicznych CHEMOAUTOMATYKA

 • ZOZ Warszawa-Śródmieście

 • Prasowe Zakłady Graficzne RSW Prasa Książka Ruch

 • Stołeczny Zespół Rehabilitacji STOCKER

 • Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych

 • Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA

 • Miejski Kombinat Budowlany Zachód

 • Zakład Aparatury Mikrofalowej WILMER

 • Zakłady Wklęsłodrukowe RSW Książka Prasa Ruch

 • Zakład Rdzeni i Materiałów Ferrytowych POLFER

 • Zarząd Remontów Kapitalnych i Inwestycji Gospodarki Mieszkaniowej

 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Szymanowskiego

 • Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Doświadczalne Robót Przemysłowych TECHNA ROBOT / Grodzisk Mazow.

 • Narodowy Bank Polski XIV Oddział w Warszawie

 • Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT

 • Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych UNITRA/CEMONT

 • Biuro Projektów Wodnych Melioracji

 • Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek

 • Centrala Handlu Zagranicznego ROLIMPEX

 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

 • Instytut Przemysłu Mleczarskiego

 • Zakłady Wklęsłodrukowe RSW Prasa Książka Ruch, Zakład Produkcji Czasopism

 • Biuro Projektowo-Technologiczne

 • Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych Milanówek

 • Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych EMA-WAMEL

 • Centrala Handlu Zagranicznego PAGED

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego

 • Spółdzielnia „Samopomoc Inwalidzka” Falenica

 • Zakład Badawczo-Rozwojowy Kombinatu Dźwigów Osobowych ZREMB

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Rolnicza

 • Przedsiębiorstwo Usług Lotniczych

 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 • Muzeum Okręgowe Ostrołęka

 • Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne

 • Specjalistyczno-Budowlana Spółdzielnia Pracy TECHNOCERAMIKA

 • Zjednoczone Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

 • Ośrodek Informatyki Budownictwa Kolejowego

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

 • Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL/Łódź Oddział Budowlano-Montażowy

 • Polskie Koleje Państwowe – Magazyn Główny Służby Zaopatrzenia Materiału Technicznego

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 • Fabryka Pras Automatycznych Zakład Wiodący nr 1 Włochy

 • Szkoła Podstawowa nr 247

 • Spółdzielnia Transportowo-Spedycyjna TRANSPED

 • Przedsiębiorstwo Państwowe METALEXPORT

 • Branżowy Ośrodek Informatyki przy POWPCHG POLLENA

 • Spółdzielnia Pracy Usług Fryzjersko-Kosmetycznych WSPÓŁPRACA

 • Okręgowy Zakład Maszyn Drogowych Płońsk Oddział w Warszawie

 • Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej

 • Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej nr 8

 • Spółdzielnia Inwalidów Ociemniałych Żołnierzy

 • Międzyzakładowa Sekcja Dekoratorów

 • Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu

 • Instytut Matki i Dziecka

 • Zakłady Podzespołów Radiowych OMIG

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy (Centrala)

 • Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego

 • Polska Izba Handlu Zagranicznego

 • Centrum Projektowania Badań i Realizacji Obiektów Kultury

 • Branżowy Ośrodek Organizacji i Informatyki Przemysłu Motoryzacyjnego

 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Transportu i Handlu Wewnętrznego Zakład Transportowy nr 1

 • Biblioteka Publiczna msta Warszawy

 • Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Zakład Opracowań i Prod. Apar. N.

 • Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL

 • Zakład Handlowo-Usługowy Elektroniki UNITRA-SERWIS

 • Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych Wyszków

 • Bank Polski Kasa Opieki S.A. I Oddział

 • Szpital Dziecięcy nr 1

 • Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa Warszawa ZACHÓD

 • Centralne Laboratorium Chemiczne – Spółdzielnia Pracy

 • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Warszawski

 • XV Oddział Operacyjny Narodowego Banku Polskiego i PKO

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych

 • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Wołomin

 • Zjednoczenie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL

 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej ARKADIA

 • Warszawskie Huty Szkła POLAM Ożarów

 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15

 • Stacja Kolei Państwowych RS Komarów Służba Ruchu Komarów

 • Instytut Wydawniczy NASZA KSIĘGARNIA

 • Centralny Ośrodek Badawczy Kolejowej Służby Zdrowia

 • Baza Śmigłowcowa przy Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Instalacji i Konstrukcji Budowlanych INSTAL Nasielsk

 • Teatr Żydowski

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne SYRENA Oddział Hotel POLONIA

 • Miejskie Pralnie i Farbiarnie

 • Centrala Importowo-Eksportowa IMPEXMETAL

 • P.P Polskie Nagrania

 • Centrala Narodowego Banku Polskiego

 • Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT

 • Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Elektronicznych UNITRA-ELPOD

 • Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład Produkcji Ściernic

 • Zakład Wytwórczy Huty Baildon WOLFRAMIT

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych

 • Narodowy Bank Polski V Oddział

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

 • Zakład Zadrzewień i Zieleni LOP OT

 • Bank PKO S.A. III Oddział

 • Bank Handlowy S.A.

 • Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa ZREMB

 • Kombinat Cementowy PRZYJAŹŃ

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrala

 • Warszawska Fabryka Tworzyw Sztucznych POLLENA

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Nasienne CENTRALA NASIENNA

 • Instytut Warzywnictwa Skierniewice

 • Wojewódzka Stacja Sanit.-Epidemiologiczna

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego HYDROCENTRUM–1

 • Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego „22 Lipca”

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Wołomin

 • Stołeczna Stacja Krwiodawstwa

 • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

 • Spółdzielnia Pracy Wtórnych Surowców Hutniczych i Papierniczych

 • Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Pomp Chemoodpornych METALCHEM

 • Zakład Doświadczalny Organizacji Przedsiębiorstw ORGAM

 • Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka”

 • Oddział VIII PTSB TRANSBUD

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Składnica Księgarska

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

 • Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych POLMO w Łomiankach

 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA

 • Warszawskie Zakłady Kaletnicze NOMA Spółdzielnia Inwalidów

 • SZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Otwock

 • Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”

 • Instytut Żywności i Żywienia

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział

 • Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego

 • Dział Sieci i Zasilania Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych

 • Centralna Informacja Telefoniczna PKP DRKP Warszawa

 • Polskie Koleje Państwowe Stacja Małkinia

 • Zakład Maszyn Budowlanych BUMAR w Żelechowie

 • Ośrodek Informatyki Technicznej

 • Krajowa Dyspozycja Gazem

 • Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

 • Zakłady Mechanizacji Przemysłu Owocowo-Warzywnego Bielawa k. Warszawy

 • Państwowy Teatr Lalki i Aktora BAJ

 • Narodowy Bank Polski Oddział Operacyjny i PKO Nowy Dwór Mazowiecki

 • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów

 • Spółdzielnia Pracy „Tłumacz-Tekst”

 • Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

 • Państwowy Teatr Nowy

 • Biuro Zarządu Głównego i Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Elektroniki OBREL

 • Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego

 • Narodowy Bank Polski VIII Oddział

 • PZU I Insp.

 • Zakład Remontowy ZOZ Praga-Północ Pracownia Projektowa

 • Teatr Powszechny

 • Stołeczny Oddział Wojewódzki NBP

 • Zakład Produkcji Aparatury Badawczej

 • Wydawnictwo Prawnicze

 • Drukarnia im. Rewolucji Październikowej

 • Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

 • Powszechna Kasa Oszczędności

 • Instytut Energetyki Urządzeń Cieplnych

 • Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. Zakład Chemii Gospod. Góra Kalwaria

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownie Mazowieckie. Cukrownia Michałów k. Błonia

 • Spółdzielnia Inwalidów „Zorza”

 • Narodowy Bank Polski X Oddział PKO

 • Wydawnictwo „Sport i Turystyka”

 • Główne Biuro Studiów i Projektów „Energoprojekt”

 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy Ośr. Medycyny Pracy Budowl.

 • Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej

 • Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego (Zarząd)

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych

 • Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Technoprojekt”

 • Instytut Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej

 • Instytut Biostruktury Akademii Medycznej

 • Zakład Chemii Ogólnej Akademii Medycznej

 • Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej. Instytut Biofarmacji AM

 • Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej

 • Zakład Biochemii Instytutu Biofarmacji Akademii Medycznej

 • Instytut Nauki o Leku. Zakład Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej

 • Instytut Nauk Fizjologicznych AM

 • Szpital im. Dzieci Warszawy

 • Instytut Ekonomiki Rolnej

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno

 • Uniwersytet Warszawski

 • Szkoła Główna Planowania i Statystyki

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 • Akademia Wychowania Fizycznego

 • Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej

 • Zakład Montażu Dźwigów K.D.O. ZREMB

 • Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów Zagranicznych POLEXPO

 • Liceum Medyczne nr 3

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego METRONEX

 • Zakłady Offsetowe RSW „Prasa, Książka, Ruch”

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Zbytu Artykułów Technicznych TECHNOZBYT

 • Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

 • Biuro Projektów i Usług Technicznych Budownictwa Przemysł. CENTRUM-EXPORT

 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego. Oddział Usług

 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej nr 5

 • Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Budownictwa

 • Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Transportu Budownictwa Komunalnego PRZiTBK, Zakład nr 6 Radzymin

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID

 • Przedsiębiorstwo Państwowe P.P. „Moda Polska”

 • Narodowy Bank Polski III Oddział PKO

 • Sąd Rejonowy i Państwowe Biuro Notarialne w Grójcu, Grójec

 • Hotele „Orbis”, „Bristol”, „Europejski”, „Victoria”

 • Rejon Stacji Warszawa Wschodnia

 • Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona”

 • Przedsiębiorstwo Budowy Huta Warszawa

 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

 • Instytut Chemii Fizycznej PAN

 • Przemysłowy ZOZ nr 3

 • Akademia Sztuk Pięknych

 • XLVIII L.O. im. E. Dembowskiego

 • ZOZ dla Szkół Wyższych

 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Sochaczew

 • Państwowy Dom Pomocy Społecznej nr 1 Góra Kalwaria

 • Zakłady Porcelitu Stołowego Pruszków

 • PKP Lokomotywownia Warszawa Praga

 • Zakłady Urządzeń Elektronicznych „UNIMA”

 • Serwis Przyrządów Pomiarowych MERASERW

 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego Milanówek

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej Metali „Plasomet”

 • Oddział Warszawski Krajowej Spółdzielni Pracy „Oświata”

 • „DAL” Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A.

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Lotniczego PREZETEL

 • Wydawnictwo Oświatowe Spółdzielnia Inwalidów „Wspólna Sprawa”

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej „Ormed”

 • Stołeczne Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zakładu Kontroli i Rewizji Gospodarki Mieszkaniowej

 • Gminny Ośrodek Zdrowia Tarczyn

 • Zespół Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej

 • BUDOPOL Kielce Oddział Warszawa

 • Ośrodek Teatralny Akademia Ruchu

 • Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Zakład Urządzeń Teatralnych

 • Elektrociepłownia Kawęczyn

 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. O. Kolberga

 • Baza Sprzętu i Transportu przy Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych – Płońsk

 • Studium Wychowania Przedszkolnego

 • Warszawska Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

 • Zarząd Przedsiębiorstwa PKS

 • Sekcja Kolejowa przy Lokomotywowni Warszawa Ochota

 • R.S. Grodzisk Mazowiecki (Stacja)

 • Lokomotywownia Grodzisk Mazowiecki

 • Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Katowicach. Zakład nr 10 w Warszawie

 • Zakład Poligraficzny Ludowej Spółdzielni Wydawniczej

 • Zarząd PBP Orbis

 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

 • Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex” Sochaczew

 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 8

 • CMKP Szpital Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Otwock

 • Zakłady Graficzne RSW Prasa Książka Ruch

 • Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 7

 • Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 8; Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Otwock

  688. Pruszkowskie Zakłady Materiałów Biurowych Pruszków [sic]

  689. Centralna Przychodnia Sportowo-Lekarska

  690. Zakład Doskonalenia Zawodowego

  691. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „PONAR – BIPRON”

  692. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  693. Bank Gospodarki Żywnościowej Centrala

  694. PSZ „CEZAS”

  695. Zespół Szkół Budowlanych nr 2

  696. Zakład Budowlano-Remontowy Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Komorów

  697. Zakłady Komputeryzacji Rynku „CEKAR”

  698. Mieszalnia Pasz przy Zakł. Gospod. Handl. „GRÓJEC”

  699. Spółdzielnia Pracy „Kamelia”, Warszawa-Ursus

  700. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

  701. Instytut Filozofii i Socjologii PAN

  702. Instytut Chemii Organicznej PAN i Zakład Doświadczalny CHEMIPAN

  703. Instytut Badań Systemowych PAN

  704. Instytut Ekologii PAN

  705. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN

  706. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

  707. Instytut Parazytologii

  708. Instytut Chemii Fizycznej PAN

  709. Biblioteka PAN, P.Tow. Chemiczne, Biuro Studiów Polska 2000

  710. OBR Wysokich Ciśnień UNIPRESS PAN

  711. Instytut Historii PAN

  712. Instytut Nauk Teologicznych PAN

  713. Centrum Astronomiczne PAN

  714. Centrum Badań Kosmicznych PAN

  715. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

  716. Instytut Badań Literackich PAN

  717. Instytut Podstaw Informatyki PAN

  718. Instytut Podstawowych Problemów Techniki

  719. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN + P. Tow. Botaniczne

  720. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

  721. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

  722. Instytut Fizyki PAN

  723. Instytut Geofizyki PAN

  724. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

  725. Zakład Paleobiologii PAN

  726. Instytut Matematyczny PAN

  727. Instytut Zoologii PAN

  728. Muzeum Ziemi PAN

  729. Instytut Słowianoznawstwa PAN + SJO PAN + IJP

  730. Instytut Sztuki PAN

  731. Międzyzakładowy Ośrodek Informacji Naukowej PAN

  732. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

  733. Instytut Państwa i Prawa PAN

  734. Ogród Botaniczny PAN

  735. Zakład Doświadczalny przy IPPT

  736. Zakład Psychologii PAN

  737. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

  738. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS

  739. Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości

  740. Instytut Turystyki

  741. Muzeum Azji i Pacyfiku

  742. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

  743. Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej ZG

  744. Ośrodek Badania Opinii i Studiów Programowych

  745. OBR Systemu Państwowej Informacji Statystycznej GUS

  746. Centralny OBR Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku

  747. Centralny OBR Związku Spółdzielni Inwalidów

  748. Centralne Laboratorium Optyki

  749. „Społem” CZSS Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego

  750. OBR Przetworników Obrazu

  751. Centralny OBR Gospodarki Materiałowej

  752. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa

  753. Centralny OBR Przemysłu Gastronomicznego i Art. Spożywczych – Oddział w Warszawie

  754. Centralny OBR Ogrodnictwa

  755. Instytut Geodezji i Kartografii

  756. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  757. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

  758. Instytut Budow. Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

  759. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

  760. Instytut Mechaniki Precyzyjnej

  761. Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług

  762. Instytut Kształtowania Środowiska

  763. Zakład Doświadczalny Melioracji i Użytków Zielonych

  764. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji

  765. Instytut Transportu Samochodowego

  766. Przem. Instytut Maszyn Budowlanych

  767. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

  768. Instytut Org. Zarządzania i Ekonomiki Przem. Budowlanego ORDBUD

  769. Instytut Polityki Naukowej Postępu

  770. Instytut Przemysłu Organicznego

  771. Instytut Mechaniki Precyzyjnej Pion Rob. Przem.

  772. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  773. Instytut Przemysłu Cukrowniczego

  774. Instytut Planowania

  775. Instytut Finansów

  776. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

  777. Instytut Mechanizacji Budownictwa

  778. Instytut Kultury

  779. Centralny Instytut Ochrony Pracy

  780. nstytut Maszyn Matematycznych MERA

  781. Instytut Programów Szkolnych

  782. Instytut Badań Pedagogicznych

  783. Instytut Kształcenia Nauczycieli + IKZ

  784. Instytut Badań nad Młodzieżą

  785. IKN i Badań Oświatowych

  786. Instytut Ekonomiki Przem. Chemicznego

  787. Żydowski Instytut Historyczny

  788. Instytut Szkła i Ceramiki

  789. Instytut Przemysłu Fermentacyjnego

  790. Instytut Ziemniaka OBR Młochów

  791. II LO im. Batorego

  792. VII LO im. Słowackiego

  793. VIII LO im. Władysława IV

  794. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

  795. X LO im. Królowej Jadwigi

  796. XI LO im. M. Reya

  797. XV LO im. Żmichowskiej

  798. XVI LO im. Sempołowskiej

  799. XVII LO im. Modrzewskiego

  800. XVIII LO im. Zamoyskiego

  801. XIX LO im. Powstańców Warszawy

  802. XXI LO im. Kołłątaja

  803. XXII LO im. Jose Marte

  804. XXIII LO im. Curie-Skłodowskiej

  805. XXVIII LO im. Kochanowskiego

  806. XXXIII LO im. Kopernika

  807. XLI LO im. Lelewela

  808. XLII LO im. Konopnickiej

  809. XLIV LO im. Dobiszewskiego

  810. XLIX LO

  811. LO im. A. Mickiewicza w Piastowie

  812. LO im. Fiderkiewicza w Milanówku

  813. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Sz. Podst. Nr 305

  814. Liceum Medyczne nr 5

  815. Technikum Gospodarki Wodnej w Dembem

  816. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 9

  817. Zespół Szkół Zawodowych nr 11

  818. Zespół Szkół Elektrycznych

  819. Zespół Szkół Ogrodniczych

  820. Zespół Szkół Fotochemicznych  Pobieranie 357.45 Kb.

 • 1   2   3   4   5
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna