2005 Wybrane dokumenty Drugiego Walnego Zgromadzenia Delegatów nszz „SolidarnośćPobieranie 357.45 Kb.
Strona5/5
Data10.05.2016
Rozmiar357.45 Kb.
1   2   3   4   5

821. Zespół Szkół Budowlanych im. S. Bryły

822. Zespół szkół Zawodowych ZM URSUS

823. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim

824. Zespół Szkół Ogólnokształcących (LO Gottwalda(

825. Szkoła Podstawowa nr 5

826. Szkoła Podstawowa nr 53

827. Szkoła Podstawowa nr 115

828. Szkoła Podstawowa nr 138

829. Szkoła Podstawowa nr 150

830. Szkoła Podstawowa nr 176

831. Szkoła Podstawowa nr 194

832. Szkoła Podstawowa nr 209

833. Szkoła Podstawowa nr 216

834. Szkoła Podstawowa nr 267

835. Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie

836. Gminna Szkoła Zbiorcza w Raszynie

837. Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej

838. Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Błoniu

839. Zakład dla Niewidomych w Laskach

840. Poradnia Wychowania Zawodow. Nr 16

841. Poradnia Wych.-Zawodowa Żoliborz

842. Poradnia Wych.-Zawodowa Śródmieście

843. Poradnia Wych.-Zawodowa Wola

844. Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych

845. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. LWP

846. Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów

847. Państwowy Dom Dziecka

848. Ośrodek Języka Angielskiego (Metodyści)

849. Państwowe Przedszkole nr 287

850. Schronisko dla Nieletnich. Zakład Poprawczy Okęcie

851. Zakłady Materiałów Lampowych POLAM

852. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego

853. Warszawski Zespół Leśny

854. Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego „PREMA”

855. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu BETONSTAL Rejon Budów Żerań

856. Zakłady Graficzne TAMKA

857. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

858. Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

859. Szkoła Podstawowa nr 263

860. Towarzystwo Handlu Zagranicznego POLMAR S.A. – POLSKA

861. Spółdzielnia Pracy INNOWACJA

862. Teatr Rozmaitości

863. Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

864. NBP IX Powszechna Kasa Oszczędności

865. Zakład Usług Inwentaryzacyjnych Powszechnej Agencji Handlowej

866. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

867. Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

868. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Międzyrzec Podlaski

869. Warszawskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowl. ETOB

870. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta

871. Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych przy Mazowieckich Zakładach Gazowniczych

872. Zakład Produkcji Elementów Budowlanych

873. Centralne Laboratorium Radiokomunikacji

874. Redakcja „Nowe Książki”

875. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN

876. XLVI Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego

877. Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych METAL

878. Hotele: „ORBIS”, „GRAND”, „SOLEC”, „NOVOTAL” [sic], „VERA”

879. III Oddział Miejskiego NBP

880. Specjalistyczny Przemysłowy ZOZ

881. Artystyczna Pracownia Żyrandoli Stylowych

882. Zakłady Przemysłu Lniarskiego Żyrardów

883. Zakład Doświadczalny Sprzętu Oświetlen. i Urządzeń Technologicznych

884. Kombinat Maszyn Budowlanych BUMAR

885. Centrala Handlowo-Techniczna Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego

886. Kombinat Budownictwa Miejskiego Śródmieście – Zakład Robót Wykończ.

887. Terenowa Stacja SANEPiD

888.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych Pruszków

889. Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego – Łomża

890. Fabryka Sprzętu Oświetlen. i Urządzeń Technolog. POLAM – Pułtusk

891. Walcownia Metali WARSZAWA

892. Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa

893. NBP Oddział w Grodzisku Mazowieckim

894. Zarząd Przedsięb. Sprzętowo-Transport. Budownictwa Kolejowego

895. Centrala Zjednoczenia Przedsięb. Geodezyjno-Kartograf. „GEOKART”

896. Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych

897. Zakłady Przemysłu Odzieżowego SAWA

898. Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW Prasa Książka Ruch

899. Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego MOTOIMPEKS

900. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

901. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Mleczarskiej

902. Zakład Transportu i Sprzętu Zmechanizowanego Energetyki

903. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych

904. Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

905. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna POSTĘP Cybulice Małe

906. Zarząd Warszawskiego Przedsięb. Turystycznego SYRENA

907. ZOZ Otwock

908. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

909. Instytut Kardiologii

910. Oddział Towarowo-Osobowy PKS w Grodzisku Mazowieckim

911. Rejonowy Oddział CENTROSTAL

912. Spółdzielnia Pracy ŻELAZOCYNK

913. Instytut Szkła i Ceramiki – Filia w Pruszkowie

914. Pracownicy Upowszechniania Kultury przy Warszawskim Ośrodku Kultury

915. Zakład Doświadczalny I Instytutu Elektrotechniki

916. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych

917. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka

918. IV Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności

919. Biuro Studiów i Projektów „Biprozet”

920. Państwowa Dyspozycja Mocy

921. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza. Przedsiębiorstwo Upowszechn. Prasy i Książki. Oddział Rejonowy Praga Południe

922. Przedsiębiorstwo Projektowania i Kompletacji Dostaw Obiektów Energetycznych „MEGADEX”

923. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA”

924. Zakłady Aparatury Precyzyjno-Medycznej „PREMED” Marki-Pustelnik k. Warszawy

925. Warszawska Drukarnia Akcydensowa, Zakład nr 1

926. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne i NOT

927. Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne „HORTEX”

928. Zakład Budowlano-Remontowy Handlu i Usług „BUDREN”

929. Studio Opracowań Filmów

930. Zjednoczenie Miejskich Przedsiębiorstw Budowlanych, Zakład Organizacji Robót i Projektowania

931. Okręgowy Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Warszawie z siedzibą w Wesołej

932. Centrala Importowo-Eksportowa „ANIMEX”

933. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej

934. Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

935. Zakład Doświadczalno-Rehabilitacyjny Konstancin–Jeziorna

936. Przedsiębiorstwo Górniczo-Geologiczne Przemysłu Materiałów Budowlanych „GEOBUD”

937. Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów

938. Stacje Radiowe i Telewizyjne

939. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Oddział II

940. Zakład Widowisk Estradowych

941. Lokomotywownia Sochaczew

942. Ośrodek Rekreacji Fizycznej TKKF

943. Szkoła Podstawowa nr 168

944. Miejski Kombinat Budowlany „Praga”

945. Ośrodek Gier „Teatralna”

946. V Liceum Ogólnokształcące im. J. Poniatowskiego

947. Zakład Sprzętu Technicznego i Turystycznego Legionowo

948. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych

949. Odcinek Sieci i Zasilania Sochaczew

950. Zakład Kontroli i Rewizji Gospodarki Mieszkaniowej

951. Centralny Ośrodek Spółdzielczego Budownictwa Jednorodzinnego „Inwestoprojekt” C.Z.S.B.M.

952. Narodowy Bank Polski, Oddział Operacyjny i Powszechna Kasa Oszczędności w Grójcu Grójec

953. Centralny Ośrodek Filmów Dydaktycznych

954. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Kolejowego, Oddział Transportu Samochodowego Garwolin

955. Spółdzielnia Pracy Elektromechaniki Samochodowej „SPES”-ELEKTROMET

956. Warszawskie Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-MEOS”

957. Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa-Południe, Zakład Prefabrykacji Fabryka Domów

958. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern CPN

959. Zespół Opieki Zdrowotnej Grodzisk Maz. Milanówek

960. Przedsiębiorstwo Operetka w Warszawie

961. Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Poznań – Oddział Terenowy w Pruszkowie Pruszków

962. Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Warszawska

963. Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej

964. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Ho-Chi-Mina w Pruszkowie Pruszków

965. Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie Żyrardów

966. Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

967. Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” Grodzisk Mazowiecki

968. Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Warszawa 1

969. Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Przemysłu „ELPRO”

970. Centrum Obsługi Przewodnickiej PTTK

971. Centrala Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej

972. Dyspozytura Główna Ministerstwa Komunikacji Centrum Zarządzania Przewozami Wahadłowymi

973. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów „NOVUM”

974. Dyrekcja Budowy Tras Komunikacyjnych

975. RSW „Prasa–Książka–Ruch” Zakłady Graficzne

976. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie, Oddział Towarowo-Osobowy w Garwolinie

977. Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Warszawa 4

978. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

979. Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „Kabid”, Zakład Projektowania i Kompletacji Laboratoriów „Kabid Labor”

980. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Urząd m.st. Warszawa i Urzędy Dzielnicowe

981. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wydawniczych, Naczelny Zarząd Wydawnictw

982. Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym „PONAR REMO” Zakład Remontowy Obrabiarek w Łukowie

983. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud Oddział II

984. Biuro Studiów i Projektów „Bak”. Spółdzielnia Pracy

985. Centralny Związek Rzemiosła oraz Zakład Budowy i Użytkowania Domów Rzemiosła

986. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

987. Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Syrena” Oddział Hotel „Warszawa”

988. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Zakład Tworzyw Sztucznych Dęby Wielkie, woj. siedleckie

989. Państwowy Dom Dziecka nr 3 im. Dziecka Warszawy

990. Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe „Libella” Zakład Elektromechaniczny nr 1

991. Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „Geopol”

992. Zarząd Działalności Gospodarczej „Ster” Polskiego Związku Żeglarskiego

993. Kombinat Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex” Góra Kalwaria

994. Wydawnictwo Stronnictwa Demokratycznego „Epoka”

995. Zespół Szkół Zawodowych nr 5

996. Narodowy Bank Polski VI Oddział w Warszawie

997. Spółdzielnia Metalowców „Nysa”

998. Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”

999. Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm”

1000. VI Inspektorat PZU

1001. Zakład Eksportowo-Importowy Centralnego Zarządu Ogrodnictwa

1002. Szkoła Podstawowa nr 53

1003. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych

1004. Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

1005. Kombinat Budownictwa Miejskiego „Wschód”

1006. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Odrzywołek, gm. Belsk woj. radomskie

1007. Drukarnia Skarbowa

1008. Teatr na Targówku

1009. PP Dom Książki, Księgarnia „Oświata”

1010. Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego „UNITRA-DOM”

1011. VI Liceum Ogólnokształcące im. Reytana

1012. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3

1013. Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej

1014. Zakłady Przemysłu Odzieżowego, Rawa Mazowiecka

1015. Zespół Elektrowni „Ostrołęka”, Ostrołęka

1016. Rejon Stacji Warszawa-Wileńska

1017. Warszawskie Huty Szkła „POLAM”, Ożarów, Zakład Falenica

1018. Centrum Komputeryzacji Rynku „CEKAR”

1019. Zakład Produkcji Elementów Budowlanych, Legionowo

1020. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Centrum

1021. VII Inspektorat PZU

1022. Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

1023. Spółdzielnia Pracy Krawców „Moda”

1024. Spółdzielnia Pracy Architektury Wnętrz „Ład”

1025. Urząd Celny Kolejowy

1026. Zakłady Jedwabiu Naturalnego „Milanówek”, Milanówek

1027. Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud”

1028. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Hydrotechnicznego „Energopol”

1029. Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego dla Elektrotechniki „ELEKTRIM”

1030. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metali i Kamieni Szlachetnych przy Kombinacie „RALSREBRO”

1031. Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Centrala Rybna

1032. Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Piastowie, Piastów

1033. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig”

1034. Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów

1035. Zespół Szkół Przedsiębiorstwa Spożywczego

1036. Zrzeszenie Gospodarki Turystycznej PTTK

1037. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Torimex”

1038. Zakład Doświadczalny Mechanizacji Ogrodnictwa, Skierniewice

1039. Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza, Oddział Warszawa

1040. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

1041. Bank Gospodarki Żywnościowej, Oddział Wojewódzki w Siedlcach

1042. Spółdzielnia Budownictwa Jednorodzinnego

1043. Centrala Zjednoczenia Budownictwa Łączności

1044. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, Oddział Okręgowy w Warszawie

1045. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

1046. Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „Transbud”

1047. Narodowy Bank Polski IX Oddz. Warszawa

1048. Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Syrena”, Biuro Turystyki

1049. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Zakład nr 1, Ciechanów

1050. Państwowe Przedsiębiorstwo Doświadczalne Robót Przemysłowych „Techna-Robot”

1051. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kręgi, pocz. Wyszków

1052. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż

1053. Zakład Obrotów Wydawnictwami Artystyczno-Graficznymi

1054. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”

1055. Spółdzielnia Inwalidów im. 22 Lipca, Skierniewice

1056. Zakład Lamp Profesjonalnych

1057. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ”

1058. Instytut Wzornictwa Przemysłowego

1059. Zakład Urządzeń Radiacyjnych ZURAD, Ostrów Mazowiecka

1060. Redakcja „Expressu Wieczornego” i „Kulis”

1061. Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Syrena” Oddział Zaplecza Technicznego

1062. Miejskie Przedsiębiorstwo Budowy Zaplecza

1063. Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa „Budimex”

1064. Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Zielonce

1065. Biura Konstrukcyjno-Technologiczne „TELMED”

1066. Biuro Wydawnictw Handlu Wewnętrznego i Usług „Libra”

1067. Zespół Opieki Zdrowotnej Warszawa-Śródmieście, Przychodnia Pracownicza dla Pracowników Cywilnych Instytucji Wojskowych

1068. Centralny Związek Spółdzielni Spożywców, Biuro Projektów w Katowicach, Oddział w Warszawie

1069. Liceum nr 53 Stow. „PAX”

1070. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego „Łączność” nr 1, Oddział w Warszawie

1071. Okręgowe Laboratorium Poczty i Telekomunikacji

1072. Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu, Oddział Mińsk Mazowiecki

1073. Liceum Ogólnokształcące nr 28 in. Henryka Jankowskiego

1074. Zbiorcza Szkoła Gminna w Pomiechówku

1075. Zakład Robotów Obrabiarkowych Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek w Ciechanowie

1076. Centrala Exportowo-Importowa „Minex”

1077. Śródmiejski Szpital Ginekologiczno-Położniczy

1078. Dyrekcja Naczelna Funduszu Wczasów Pracowniczych

1079. Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej

1080. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

1081. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” Oddz. II

1082. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej

1083. Ośrodek Łączności przy Ministerstwie Komunikacji

1084. III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego

1085. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego

1086. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sokołów Podlaski

1087. Teatr Studio w Warszawie

1088. Fabryka Podzespołów Radiowych „ELWA”

1089. Zjednoczenie „Uzdrowiska Polskie”

1090. Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej, Oddz. Terenowy

1091. WSS Społem Oddział Wołomin

1092. Spółdzielnia Pracy Technicznej „Kadra Pracy”

1093. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

1094. Okręgowe Warsztaty Poczty i Telekomunikacji

1095. Zarząd Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji

1096. Zakład Robót Wiertniczych, Baza Żerań

1097. Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej

1098. „CIECH” Centrala Importowo-Exportowa Chemikalii

1099. Mazowieckie Zakłady Gazownictwa

1100. Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr

1101. Główna Biblioteka Lekarska

1102. Biuro Badawcze ds. Jakości; Stowarzyszenie Elektryków Polskich „SEP”

1103. Państwowy Zakład Ubezpieczeń, III Inspektorat

1104. Hotel „Orbis-Forum”

1105. VII Oddział PKO

1106. Narodowy Bank Polski, Oddział w Pruszkowie

1107. Narodowy Bank Polski, XI Oddział PKO

1108. Zarząd Autostrad w Warszawie

1109. S.P.H.W. Zakład Obrotu Magazynowego, Warszawa Okęcie

1110. Ministerstwo Rolnictwa

1111. Miejskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej

1112. Fabryka Kosmetyków „Pollena-Uroda”

1113. Centrala Turystyczna „Orbis”

1114. Zakład Mleczarski „Mokotów”

1115. PKS, Oddział IV Osobowy

1116. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Stare Miasto”

1117. Szkoła Podstawowa nr 162 w Warszawie

1118. Sąd Wojewódzki w Siedlcach z tymcz. Siedzibą w Mińsku Mazowieckim

1119. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim

1120. Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnych

1121. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazow.

1122. Spółdzielnia Pracy „RO-MET”, Warszawa-Henryków

1123. Szkoła Podstawowa nr 212 w Warszawie

1124. Kombinat Dźwigów Osobowych, Zakład Dźwigów Osobowych – Zakład Wiodący w Warszawie

1125. Centrala Obrotu Maszynami i Surowcami „BOMIS”

1126. Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych

1127. [sic]

1128. Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych

1129. Zjednoczenie Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PREDOM”

1130. Spółdzielnia Pracy Inwalidów „INSPOL”

1131. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Warszawa-Wola

1132. Krajowe Centrum Koordynacji Rozw. Materiałów i Wyrobów Budownictwa

1133. Zarząd Gł. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie

1134. Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze – Ostrołęka

1135. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Warszawa-Śródmieście

1136. Główny Oddział Walutowo-Dewizowy NBP

1137. Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Grzybów Jadalnych

1138. Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych O.P.P.

1139. Stowarzyszenie Architektów Polskich

1140. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – Żoliborz

1141. PKO Oddział w Grodzisku Mazowieckim

1142. Wojewódzki Szpital Zespolony Skierniewice

1143. Zakład Transportu i Spedycji Przemysłu Mięsnego

1144. Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego

1145. Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa

1146. Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów „Malwa” Grodzisk Mazowiecki

1147. Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Pod Dębami” – Józefów

1148. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Pruszków

1149. Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska

1150. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Zakład Dośw. „Medipan”

1151. Zakład Budowlano-Remontowy WSM „Ochota”

1152. Szkoła Podstawowa nr 65 Warszawa

1153. Zakład Projektowania przy Przedsiębiorstwie Technicznej Obsługi Rolnictwa i Elektryfikacji ELTOR w Warszawie z siedzibą w Wołominie

1154. Zakład Projektowania i Programowania Systemów Informatycznych „CEKAR”

1155. Centrum Informatyki Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

1156. Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa

1157. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej „Las” – Skolimów

1158. Państwowy Dom Dziecka nr 15

1159. Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”

1160. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Praga-Południe

1161. Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aroma”

1162. Biuro Turystyki Zagranicznej „Gromada”

1163. Centralny Zarząd Ogrodnictwa w Warszawie

1164. Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Komputerowych i Pomiarów im. J. Krasickiego, Zakład Produkcyjny Z-12, Nasielsk

1165. Rejon Stacji Warszawa-Okęcie PKP

1166. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” Warszawa Oddział I

1167. Urząd Telekomunikacyjny Warszawa–Mokotów–Ochota

1168. Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa

1169. Biuro Zagranicznej Turystyki Przyjazdowej PBP „Orbis” Warszawa

1170. „Meprozet” w Płochocinie

1171. Sekretariat Administracyjny przy PAN

1172. Pracownicy Drogownictwa przy Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie

1173. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

1174. Spółdzielnia Inwalidów „Pruszkowianka” Pruszków

1175. Narodowy Bank Polski V PKO

1176. Oddział Opracowań Maszynowych przy Centrali PZU

1177. Spółdzielnia Pracy „MINOL”

1178. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Zarząd Główny

1179. Przedsiębiorstwo Usług Filmowych „POLFILM”

1180. Oddział Transportu Polskiego Biura Podróży „Orbis”

1181. Zakłady Elektromechaniczne Spółdzielni Inwalidów „ELEKTRA”

1182. Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „ORNO”

1183. PKP Lokomotywownia Warszawa-Grochów

1184. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego KABLOBETON

1185. Okręgowe Biuro Turystyki PTTK

1186. Zakłady Stolarki Budowlanej „STOLBUD” Ciechanów

1187. Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego

1188. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

1189. Biuro Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej „BRAMAT”

1190. Biuro Usług Turystycznych ZHP HARCTUR

1191. Związek Studenckich Spółdzielni Pracy

1192. Państwowe Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Konstancin” Konstancin

1193. Zakład Usług Socjalnych Zjednoczenia Mechanizacji Budownictwa ZREMB i Budowlany Klub Sportowy SKR

1194. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Wesołej

1195. RSW Prasa-Książka-Ruch Mokotów (Biuro Sprzedawców)

1196. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny

1197. Akademia Muzyczna im. F. Chopina

1198. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Pruszków

1199. Szkoła Podstawowa nr 87

1200. Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe, Zakład Widowisk Cyrkowych Julinek

1201. Zarząd Zaplecza Technicznego ELMET

1202. Prasowe Wydawnictwo Dokumentacyjne

1203. NBP – Oddział w Sochaczewie

1204. RSW Prasa-Książka-Ruch

1205. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej nr 6

1206. Zespół Opieki Zdrowotnej Piaseczno

1207. Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego „POLFA”

1208. Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „PRODEX”, Otrębusy

1209. PZU przy Inspektoracie PZU Mińsk Mazowiecki

1210. Szkoła Podstawowa nr 130

1211. Wyszkowska Fabryka Mebli Wyszków

1212. Cukrownia Guzów k/Żyrardowa i Cukrownie Mazowieckie w Płocku

1213. Zakłady Przemysłu Odzieżowego „POLDRESS” Żyrardów

1214. Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego Ciechanów

1215. Zakłady Mięsne Mława

1216. Zespół Opieki Zdrowotnej Pułtusk

1217. Kosmetyczno-Lekarska Spółdzielnia pracy „IZIS”

1218. Państwowy Ośrodek Maszynowy Pułtusk

1219. Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów

1220. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1221. Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „POLMOS”

1222. Zarząd Inwestycji Turystycznych „Orbis”

1223. Urząd Telekomunikacyjny Żoliborz–Wola

1224. Centralny Zarząd Budownictwa Wodnego i Melioracji

1225. Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki

1226. WSS SPOŁEM Oddział Praga-Północ Gastronomia

1227. WSS SPOŁEM Oddział Śródmieście Gastronomia

1228. WSS SPOŁEM Oddział Ochota Gastronomia

1229. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Syrena” Oddział Potel Warszawa

1230. Zespół Pracowników z Zakładów Ajencyjnych Restauracji „U wędkarza”, „Baszta”, „Honoratka”

1231. Zakład Gastronomii i Handlu Detalicznego „HORTEX”

1232. Centralny Zarząd Spółdzielni Spożywców SPOŁEM Zakład Gastr. Spec.

1233. Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Centrala Rybna Restauracje

1234. Wydawnictwa Radia i Telewizji

1235. Warszawskie Zakłady Rejonowe Gazów Technicznych „POLGAZ”

1236. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie

1237. Zakłady Transformatorów Radiowych „ZATRA” Karwów k. Sochaczewa

1238. Zakład Energetyczny Warszawa-Miasto

1239. Zakłady Przemysłu Odzieżowego RENOMA

1240. Centralny Ośrodek Rozwoju i Organizacji Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych

1241. Biuro Technologiczno-Konstrukcyjne Związku Spółdzielni Niewidomych

1242. Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej

1243. Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego CHEMIA

1244. Stołeczny Związek Spółdzielni Rolniczych „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

1245. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYKA”

1246. Zakłady Przemysłu Odzieżowego POLDRES Mszczonów

1247. „CEPELIA” Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Pruszków

1248. Warszawskie Zakłady Zielarskie

1249. Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektronicznego TELKOM1250. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ŻyrardówPobieranie 357.45 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna